ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

    ข่าวกิจกรรมงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ครอบคลุมทุกประเทศให้ทุกคนได้ร่วมอนุโมทนาบุญ ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการพระพุทธศาสนาได้ทั่วโลก

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

  คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ออกบิณฑบาต - ผู้อ่าน 277
คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ออกบิณฑบาต คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ออกบิณฑบาต รอบๆ ใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์ และไชน่าทาวน์ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา - ผู้อ่าน 166
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา และพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีแห่เทียนพรรษามหามงคล - ผู้อ่าน 129
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีแห่เทียนพรรษามหามงคล วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีแห่เทียนพรรษามหามงคล และ พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล - ผู้อ่าน 120
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ - ผู้อ่าน 147
วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุนี้ได้อัญเชิญจากประเทศไทยเพื่อมาประดิษฐาน ณ วัดพระธรรมกายโอซาก้า อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันเข้าพรรษา - ผู้อ่าน 159
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันเข้าพรรษา วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายเทียนพรรษา - ผู้อ่าน 124
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายเทียนพรรษา วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน พร้อมทั้งทำบุญฉลองครบรอบ 3 ปีการก่อตั้งวัด อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดภาวนากรุงโซล จัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น - ผู้อ่าน 167
วัดภาวนากรุงโซล จัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น วัดภาวนากรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ได้จัดพิธีรับใบประกาศเกียรติคุณ และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดงานบุญวันอาสาฬหบูชา - ผู้อ่าน 264
วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดงานบุญวันอาสาฬหบูชา วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีถวายเทียนพรรษา - ผู้อ่าน 203
วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีถวายเทียนพรรษา วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมอำเภอวังเจ้า จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษา - ผู้อ่าน 210
ศูนย์ปฏิบัติธรรมอำเภอวังเจ้า จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษา ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนอำเภอวังเจ้า ได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษา อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายคิลานเภสัช - ผู้อ่าน 233
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายคิลานเภสัช วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีถวายเทียนพรรษา - ผู้อ่าน 436
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีถวายเทียนพรรษา วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคล อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดงานบุญวันเข้าพรรษา - ผู้อ่าน 455
วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดงานบุญวันเข้าพรรษา วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีจุดประทีปธรรม - ผู้อ่าน 173
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีจุดประทีปธรรม วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีจุดประทีปธรรม และสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ฉลองชัย 600 ล้านจบ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมา อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดปฏิบัติธรรมภาคภาษาญี่ปุ่น - ผู้อ่าน 302
วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดปฏิบัติธรรมภาคภาษาญี่ปุ่น วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดปฏิบัติธรรมภาคภาษาญี่ปุ่น อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น - ผู้อ่าน 626
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายลอนดอน สอนสมาธิชาวท้องถิ่น - ผู้อ่าน 300
วัดพระธรรมกายลอนดอน สอนสมาธิชาวท้องถิ่น วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล - ผู้อ่าน 287
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองลิเวอร์พูล - ผู้อ่าน 275
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองลิเวอร์พูล คณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ได้รับกิจนิมนต์ เพื่อจัดปฏิบัติธรรม ณ เมืองลิเวอร์พลู ประเทศอังกฤษ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  ชาวญี่ปุ่น ร่วมฝึกสมาธิ ณ วัดโจเอนจิ - ผู้อ่าน 260
ชาวญี่ปุ่น ร่วมฝึกสมาธิ ณ วัดโจเอนจิ ชาวญี่ปุ่น ได้พร้อมใจกันมาร่วมฝึกสมาธิ ณ วัดโจเอนจิ เขตชินจูกุ โตเกียว อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล - ผู้อ่าน 330
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดพิธีถวายคิลานเภสัช - ผู้อ่าน 338
วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดพิธีถวายคิลานเภสัช วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีปล่อยปลา - ผู้อ่าน 290
วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีปล่อยปลา วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่น - ผู้อ่าน 246
วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่น หมู่บ้านปฏิบัติธรรมญี่ปุ่น วัดพระธรรมกายกุมมะ ได้จัดปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวญี่ปุ่นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ    ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม