ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

    ข่าวกิจกรรมงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ครอบคลุมทุกประเทศให้ทุกคนได้ร่วมอนุโมทนาบุญ ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการพระพุทธศาสนาได้ทั่วโลก

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

  เปิดศูนย์ปฏิบัติธรรม เมืองลุดวิจส์บูร์ก - ผู้อ่าน 1329
เปิดศูนย์ปฏิบัติธรรม เมืองลุดวิจส์บูร์ก คณะกัลยาณมิตรเมืองลุดวิจส์บูร์ก ประเทศเยอรมนี ได้จัดเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรม ณ เมืองลุดวิจส์บูร์ก อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เมือง Peine - ผู้อ่าน 1451
ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เมือง Peine คณะกัลยาณมิตรจากเมือง Peine ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพุทธฮัมบวร์กไปเป็นเนื้อนาบุญในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  งานบุญฉลองครบ 10 ปี วัดพระธรรมกายอิบาราขิ - ผู้อ่าน 1531
งานบุญฉลองครบ 10 ปี วัดพระธรรมกายอิบาราขิ วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดงานบุญฉลองครบ 10 ปี วัดพระธรรมกายอิบาราขิ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
   วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือน - ผู้อ่าน 1628
 วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือน วัดพุทธฮัมบวร์ก ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนและประกอบพิธีถวายกองทุนต่างๆ เพื่อใช้ในการเผยแผ่งานพระพุทธศาสนา อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดปฏิบัติธรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยให้ชาวญี่ปุ่น - ผู้อ่าน 1750
วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดปฏิบัติธรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยให้ชาวญี่ปุ่น วัดพระธรรมกายโตเกียว ได้จัดปฏิบัติธรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวญี่ปุ่น อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญหล่อเทียนพรรษา - ผู้อ่าน 2023
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญหล่อเทียนพรรษา วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ได้จัดงานบุญหล่อเทียนพรรษามหามงคล เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองโอเดนเซ่อ - ผู้อ่าน 1469
จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองโอเดนเซ่อ พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญในการจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองโอเดนเซ่อ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายนครบริสเบน จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างทุกสิ่ง - ผู้อ่าน 2142
วัดพระธรรมกายนครบริสเบน จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างทุกสิ่ง วัดพระธรรมกายนครบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างทุกสิ่ง อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญฉลองครบรอบ 2 ปีก่อตั้งวัด - ผู้อ่าน 1614
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญฉลองครบรอบ 2 ปีก่อตั้งวัด วัดพระธรรมกายแคนซัส ได้จัดกิจกรรมงานบุญ เนื่องในโอกาสวาระครบรอบ 2 ปี ในการก่อตั้งวัดพระธรรมกายแคนซัส อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดอบรมเยาวชนซัมเมอร์ยูธแคมป์ - ผู้อ่าน 1592
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดอบรมเยาวชนซัมเมอร์ยูธแคมป์ วัดพระธรรมกายชิคาโก ร่วมกับวัดพระธรรมกายมินเนโซต้า จัดอบรมเยาวชน Summer Youth camp อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล - ผู้อ่าน 1122
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ได้จัดกิจกรรมงานบุญอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  คณะกัลยาณมิตรเมืองสตุทท์การ์ท จัดปฏิบัติธรรม - ผู้อ่าน 926
คณะกัลยาณมิตรเมืองสตุทท์การ์ท จัดปฏิบัติธรรม คณะกัลยาณมิตรเมืองสตุทท์การ์ท ประเทศเยอรมัน ได้รวมตัวกันจัดปฏิบัติธรรมกลางเมืองสตุทท์การ์ท อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ - ผู้อ่าน 1756
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ ที่ร้านอาหาร Manola’s Thai Cuisine เมืองยูจีน รัฐออเรกอ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดงานบุญบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 1772
วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดงานบุญบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือน อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดภาวนาปาล์มบีช จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีบรรพชาสามเณร - ผู้อ่าน 1655
วัดภาวนาปาล์มบีช จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีบรรพชาสามเณร วัดภาวนาปาล์มบีช รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีบรรพชาสามเณร อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก จัดโครงการบรรพชาสามเณรธรรมทายาท - ผู้อ่าน 2000
วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก จัดโครงการบรรพชาสามเณรธรรมทายาท วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ ร่วมกับกองอบรมธรรมทายาทนานาชาติ และมูลนิธิธรรมกาย ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรธรรมทายาท รุ่นเฉลิมฉลอง ๑๐ ปี วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีงานบุญบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 1582
วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีงานบุญบูชาข้าวพระ วัดพุทธไอล์บรอนน์ ได้จัดกิจกรรมงานบุญบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือน อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 1481
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายแคนซัส ได้จัดกิจกรรมงานบุญบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนและพิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัส อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายบูโรส จัดกิจกรรมงานบุญบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 1516
วัดพระธรรมกายบูโรส จัดกิจกรรมงานบุญบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือน อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 1707
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือน อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดงานบุญบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือน - ผู้อ่าน 6719
วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดงานบุญบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือน วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระประจำอาทิตย์ต้นเดือนกรกฎาคม โดยในครั้งนี้ได้มีชาวท้องถิ่นที่เคยมาร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์ให้ความสนใจมาร่วมพิธีตั้งแต่เช้ามืด พร้อมนำอาหารหวานคาวมาร่วมบูชาข้าวพระอีกด้วย อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดกิจกรรมงานบุญบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 1717
วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดกิจกรรมงานบุญบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายเท็กซัส ได้จัดกิจกรรมงานบุญบูชาข้าวพระ และประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝน อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดงานบุญบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 1654
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดงานบุญบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมงานบุญบูชาข้าวพระประจำเดือนกรกฎาคม อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดกิจกรรมงานบุญบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 1771
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ได้จัดกิจกรรมงานบุญบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือน อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 1850
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและจัดทอดผ้าป่าบูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม