ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

    ข่าวกิจกรรมงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ครอบคลุมทุกประเทศให้ทุกคนได้ร่วมอนุโมทนาบุญ ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการพระพุทธศาสนาได้ทั่วโลก

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

  วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดปฏิบัติธรรมเมือง Hastings - ผู้อ่าน 398
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดปฏิบัติธรรมเมือง Hastings วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง Hastings อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร - ผู้อ่าน 395
วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร วัดพุทธไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์ - ผู้อ่าน 393
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์ วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายกองคิลานเภสัช อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์ - ผู้อ่าน 375
วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์ วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  คณะสงฆ์และสาธุชนรวมใจพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติโทชิหงิ - ผู้อ่าน 505
คณะสงฆ์และสาธุชนรวมใจพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติโทชิหงิ วัดศูนย์สาขาในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี รวมใจพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติ โทชิหงิ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดภาวนาโตรอนโต จัดงานบุญวันอาทิตย์ - ผู้อ่าน 386
วัดภาวนาโตรอนโต จัดงานบุญวันอาทิตย์ วัดภาวนาโตรอนโต ประเทศแคนาดา จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองทุนเครื่องกันหนาว อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  ชาวท้องถิ่นร่วมฝึกสมาธิ ณ วัดพระธรรมกายจอร์เจีย - ผู้อ่าน 351
ชาวท้องถิ่นร่วมฝึกสมาธิ ณ วัดพระธรรมกายจอร์เจีย วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่น อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย - ผู้อ่าน 368
วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมโครงการใจใสนำสุข - ผู้อ่าน 378
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมโครงการใจใสนำสุข วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมในโครงการใจใสนำสุข รุ่นที่ 11 อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดโครงการปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น - ผู้อ่าน 295
วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดโครงการปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมี ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมแก่ชาวท้องถิ่น อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย - ผู้อ่าน 326
วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา จัดงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดกิจกรรมงานบุญบ้านกัลยาณมิตร - ผู้อ่าน 365
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดกิจกรรมงานบุญบ้านกัลยาณมิตร วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมงานบุญบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง Lincoln อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมอบรมเยาวชน - ผู้อ่าน 579
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมอบรมเยาวชน โรงเรียนพระพุทธศาสนาและภาษาไทยสำหรับเยาวชน ณ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมอบรมเยาวชน อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานบุญวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย - ผู้อ่าน 396
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานบุญวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย และพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายบอสตัน สอนสมาธิแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองควินซี่ - ผู้อ่าน 390
วัดพระธรรมกายบอสตัน สอนสมาธิแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองควินซี่ วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้สอนสมาธิแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ สำนักงานตำรวจเมืองควินซี่ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น - ผู้อ่าน 374
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่น อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย - ผู้อ่าน 398
วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ก็ได้จัดงานบุญครบรอบ 101 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย - ผู้อ่าน 408
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ครบรอบ 101 ปี อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง Hannover - ผู้อ่าน 425
วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง Hannover วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง Hannover อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดปฏิบัติธรรมพิเศษแก่ชาวท้องถิ่น - ผู้อ่าน 393
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดปฏิบัติธรรมพิเศษแก่ชาวท้องถิ่น วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดปฏิบัติธรรมพิเศษให้กับชาวท้องถิ่น อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดงานบุญวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย - ผู้อ่าน 373
วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดงานบุญวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย และพิธีทอดผ้าป่า 19 วัดภาคพื้นอเมริกา-แคนาดา อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น - ผู้อ่าน 367
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดงานบุญวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย - ผู้อ่าน 358
วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดงานบุญวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย - ผู้อ่าน 642
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ครบรอบ 101 ปี อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายดีซี จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร - ผู้อ่าน 316
วัดพระธรรมกายดีซี จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร สร้างความสว่างไสว ขยายสู่ใจชาวอเมริกัน อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม