ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

    ข่าวกิจกรรมงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ครอบคลุมทุกประเทศให้ทุกคนได้ร่วมอนุโมทนาบุญ ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการพระพุทธศาสนาได้ทั่วโลก

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

  คณะลูกเสือ ศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน - ผู้อ่าน 1318
คณะลูกเสือ ศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน คณะลูกเสือจาก 1st Merrow Beaver พร้อมคณะครูและผู้ปกครองกว่า 30 คน ได้มาศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 601
วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดภาวนากรุงโซล ประเทศเกาหลี อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 570
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ ซึ่งมีทั้งชาวไทย ชาวลาว และชาวท้องถิ่น มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดภาวนาปาล์มบีช จัดงานบุญบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 651
วัดภาวนาปาล์มบีช จัดงานบุญบูชาข้าวพระ วัดภาวนาปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 653
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 688
วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีบูชาข้าวพระ และรับผ้าไตร ปฐมเริ่มมหากฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายโตเกียว เพื่อสถาปนา "วัดภาวนากรุงโซล" อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 761
วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ โดยมีชาวไทยมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดภาวนาโตรอนโต จัดพิธีปุพพเปตพลี - ผู้อ่าน 679
วัดภาวนาโตรอนโต จัดพิธีปุพพเปตพลี วัดภาวนาโตรอนโต จัดพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล - ผู้อ่าน 618
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมญี่ปุ่น จัดปฏิบัติธรรม - ผู้อ่าน 620
ศูนย์ปฏิบัติธรรมญี่ปุ่น จัดปฏิบัติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดปฏิบัติธรรมแก่ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ - ผู้อ่าน 705
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ พระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  พระพรหมวชิรญาณ เยี่ยมชมวัดพระธรรมกายมินเนโซตา - ผู้อ่าน 629
พระพรหมวชิรญาณ เยี่ยมชมวัดพระธรรมกายมินเนโซตา วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดโครงการบ้านกัลยาณมิตร - ผู้อ่าน 542
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดโครงการบ้านกัลยาณมิตร วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญเปิดบ้านกัลยาณมิตร ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์ - ผู้อ่าน 626
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์ วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล - ผู้อ่าน 574
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดโครงการ Summer Youth Camp - ผู้อ่าน 594
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดโครงการ Summer Youth Camp วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดอบรมโครงการ Summer Youth Camp อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดสอนสมาธิ - ผู้อ่าน 587
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดสอนสมาธิ วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา สอบสมาธิให้กับชาวท้องถิ่น อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  พระธรรมทายาทยุโรป บิณฑบาตรอบวัด - ผู้อ่าน 871
พระธรรมทายาทยุโรป บิณฑบาตรอบวัด พระธรรมทายาทนานาชาติยุโรป ได้ออกเดินบิณฑบาตในหมู่บ้านใกล้วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ เพื่อโปรดญาติโยม อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายลอนดอน ได้ให้การต้อนรับ Knaphill Junior School - ผู้อ่าน 728
วัดพระธรรมกายลอนดอน ได้ให้การต้อนรับ Knaphill Junior School วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 จากโรงเรียน Knaphill Junior School (แนบฮิล จูเนียร์ สคูล) เพื่อมาเรียนรู้พระพุทธศาสนาเบื้องต้น อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายบอสตัน สอนสมาธิชาวท้องถิ่น - ผู้อ่าน 657
วัดพระธรรมกายบอสตัน สอนสมาธิชาวท้องถิ่น พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้สอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่น อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดภาวนาปาล์มบีช จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น - ผู้อ่าน 695
วัดภาวนาปาล์มบีช จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น วัดภาวนาปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดปฏิบัติธรรมแก่ชาวท้องถิ่น อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์ - ผู้อ่าน 625
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์ วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายคิลานเภสัช อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายลอนดอน สอนสมาธิเบื้องต้นแก่ชาวท้องถิ่น - ผู้อ่าน 621
วัดพระธรรมกายลอนดอน สอนสมาธิเบื้องต้นแก่ชาวท้องถิ่น พระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่น อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีทอดผ้าป่า - ผู้อ่าน 765
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีทอดผ้าป่า วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงวัด อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีทอดผ้าป่าฉลองวัดครบรอบ 6 ปี - ผู้อ่าน 705
วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีทอดผ้าป่าฉลองวัดครบรอบ 6 ปี วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีทอดผ้าป่าฉลองวัดครบรอบ 6 ปี เพื่อบูรณะซ่อมแซมหลังคาวัดและกุฏิสงฆ์ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
พิธีมอบกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม