ข่าวพระพุทธศาสนา

    นำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการพระพุทธศาสนา ภายในประเทศไทยและทั่วโลก

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนา

  พิธีแถลงข่าวสอบธรรมศึกษาปี 2556 - ผู้อ่าน 13299
พิธีแถลงข่าวสอบธรรมศึกษาปี 2556 สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแถลงข่าวการสอบธรรมศึกษาประจำปี 2556 ซึ่งมีผู้เข้าสมัครสอบกว่า 2 ล้านคนจากสนามสอบทั่วประเทศ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  ศูนย์อบรมสมุทรปราการ จัดพิธีทอดกฐิน - ผู้อ่าน 13211
ศูนย์อบรมสมุทรปราการ จัดพิธีทอดกฐิน ศูนย์อบรมสมุทรปราการจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างทุกสิ่ง ประจำปีพุทธศักราช 2556 อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี จัดพิธีทอดกฐิน - ผู้อ่าน 14172
ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี จัดพิธีทอดกฐิน ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี ในอุปถัมภ์พระภาวนาวิริยคุณ ได้จัดพิธีทอดกฐินปฐมฤกษ์ ถวายพื้นที่ดิน 360 ไร่ พร้อมทั้งจุดประทีปโคมไฟถวายเป็นพุทธบูชา อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  คณะกัลยาณมิตร ร่วมปลูกต้นกล้าดาวรวย - ผู้อ่าน 12822
คณะกัลยาณมิตร ร่วมปลูกต้นกล้าดาวรวย คณะกัลยาณมิตรจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมปลูกต้นกล้าดาวรวย ที่จะใช้โปรยต้อนรับคณะพระธุดงค์ธรรมชัยในต้นปีหน้า อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดปฏิบัติธรรม เมือง Redding - ผู้อ่าน 13059
วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดปฏิบัติธรรม เมือง Redding วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง Redding อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เตรียมจัดสอบธรรมศึกษา - ผู้อ่าน 13033
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เตรียมจัดสอบธรรมศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เตรียมจัดสอบธรรมศึกษา สร้างความดีถวายพ่อหลวง ประจำปีการศึกษา 2556 อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย จัดติวนักธรรมก่อนสอบ - ผู้อ่าน 13773
โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย จัดติวนักธรรมก่อนสอบ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ได้จัดติวถวายความรู้แก่พระธรรมทายาทจากศูนย์อบรมทั่วประเทศ ที่จะสอบธรรมสนามในระดับชั้นนักธรรมชั้นโทและเอก ระหว่างวันที่19-21 พฤศจิกายนนี้ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีอุปสมบทพระธรรมทายาท - ผู้อ่าน 13085
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีอุปสมบทพระธรรมทายาท วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีอุปสมบทพระธรรมทายาทรุ่นอนุโมทนาบุญกฐิน อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  มหาเถรสมาคมแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง - ผู้อ่าน 14645
มหาเถรสมาคมแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบตามที่เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  พิธีมอบพัดรองและประกาศเกียรติคุณพระธรรมทูตต่างประเทศภาคพื้นเอเชีย - ผู้อ่าน 13296
พิธีมอบพัดรองและประกาศเกียรติคุณพระธรรมทูตต่างประเทศภาคพื้นเอเชีย พิธีมอบพัดรองและประกาศเกียรติคุณพระธรรมทูตต่างประเทศ ภาคพื้นเอเชีย จากรัฐสภา โดยพระเดชพระคุณพระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  กิจกรรมปลูกดาวรวยศูนย์กัลยาณมิตร จ.นครสวรรค์ - ผู้อ่าน 13109
กิจกรรมปลูกดาวรวยศูนย์กัลยาณมิตร จ.นครสวรรค์ คณะกัลยาณมิตรจังหวัดนครสวรรค์ ได้พร้อมใจกันมาร่วมปลูกดาวรวย เพื่อใช้ต้อนรับคณะพระธุดงค์ที่เดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  เดินอีกแล้ว ธุดงค์จังหวัดชลบุรี - ผู้อ่าน 13229
เดินอีกแล้ว ธุดงค์จังหวัดชลบุรี การเดินธุดงค์ของพระธรรมทายาท จังหวัด ชลบุรี เริ่มแล้ว การเดินธุดงค์ครั้งนี้ ทำให้พระทุกรูปเห็นคุณค่าในพระพุทธศาสนา นอกจากนี้หลายรูปมีความตั้งใจที่จะบวชต่อ เพื่อฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นพระแท้ เพื่อจะได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เป็นเนื้อนาบุญให้กับพุทธศาสนิกชนต่อไป อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดเวฬุวราราม จัดพิธีปิดโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา - ผู้อ่าน 13086
วัดเวฬุวราราม จัดพิธีปิดโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา พิธีปิดโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยและพิธีฉลองพระธรรมทายาทผู้ผ่านการอบรม ศูนย์อบรมพระธรรมทายาทวัดเวฬุวราราม เขตดอนเมือง อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  จ.บึงกาฬจัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม - ผู้อ่าน 13289
จ.บึงกาฬจัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม โครงการ“เข้าวัดฟังธรรม วันธรรมสวนะ เฉลิมพระเกียรติ”จังหวัดบึงกาฬ จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม พร้อมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  ครบรอบ 13 ปีวันสถาปนา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ - ผู้อ่าน 13102
ครบรอบ 13 ปีวันสถาปนา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ครบรอบ 13 ปีวันสถาปนา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มีพิธีถวายคิลานเภสัชแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  งานบุญทอดกฐิน หนองซอน อ.เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม - ผู้อ่าน 13566
งานบุญทอดกฐิน หนองซอน อ.เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม พิธีทอดกฐิน ณ วัดราษฎร์สังคม จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้สั่งสมบุญร่วมกัน เพราะบุญกฐิน ถือเป็นมหากาลทาน 1 ปี มีเพียงครั้งเดียว ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมงานบุญเป็นจำนวนมาก อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม หลักสูตรความดีสากล Universal Goodness - ผู้อ่าน 14341
สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม หลักสูตรความดีสากล Universal Goodness พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้เมตตาจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรความดีสากลขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้อันทรงคุณค่านี้ให้กับลูกๆนักสร้างบารมี ที่มีความพร้อมและตั้งใจจริงที่จะศึกษาและปฏิบัติความดีทั้ง 5 ประการ จนกลายเป็นนิสัยที่ดีงามติดตัวไป อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  ห่วงติดมือถือ ทำเด็กสมาธิสั้น เรียนแย่ - ผู้อ่าน 13242
ห่วงติดมือถือ ทำเด็กสมาธิสั้น เรียนแย่ โทรศัพท์มือถือกลายเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เด็กสมาธิสั้น เรียนแย่ เด็กไม่เรียนหรือเรียนอ่อนมีมากขึ้น พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้ดูแลลูกหลานและอบรมสั่งสอนไม่ให้ติดโทรศัพท์ หรือใช้โทรศัพท์มากเกินไป อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  พุทธศาสนิกชน จ.ยะลาทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศล - ผู้อ่าน 12807
พุทธศาสนิกชน จ.ยะลาทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศล พุทธศาสนิกชน จ.ยะลา ทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศล แด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีตักบาตรพระครั้งที่ 97 อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  มูลนิธิธรรมกาย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ชลบุรี - ผู้อ่าน 12885
มูลนิธิธรรมกาย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ชลบุรี พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้มอบหมายให้พระภิกษุสงฆ์วัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตร มอบถุงยังชีพ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ปีที่ 9 ครั้ง 97 จ.ยะลา - ผู้อ่าน 13067
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ปีที่ 9 ครั้ง 97 จ.ยะลา ชาวยะลาจัดงานทำบุญตักบาตรและถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด เพื่ออุทิศเป็นส่วนกุศลให้ผู้ที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนใต้ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดสุวรรณวนาราม จัดพิธีทอดกฐิน - ผู้อ่าน 13225
วัดสุวรรณวนาราม จัดพิธีทอดกฐิน วัดสุวรรณวนาราม ( วัดเลียบ) จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2556 ภายในงานมีสาธุชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมาก อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดพระธรรมกายโตเกียวได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน - ผู้อ่าน 13167
วัดพระธรรมกายโตเกียวได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีทอดกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานผ้าพระกฐิน อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีทอดกฐิน - ผู้อ่าน 31242
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีทอดกฐิน วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดให้มีพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พุทธศักราช 2556 อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์ จัดพิธีทอดกฐิน - ผู้อ่าน 12894
ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์ จัดพิธีทอดกฐิน ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์ ได้จัดพิธีทอดกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2556 พร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 

สร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน 24 น.
สำหรับสมาชิกเขตนอก และสาธุชน

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม