ข่าวพระพุทธศาสนา

    นำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการพระพุทธศาสนา ภายในประเทศไทยและทั่วโลก

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนา

  พรปีใหม่ 2557 จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ - ผู้อ่าน 13440
พรปีใหม่ 2557 จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชให้พรปีใหม่ปีพุทธศักราช 2557 ขอให้ชาวไทย จงรักษากายวาจา ใจ เพื่อให้ความสงบสุขตลอดปีและตลอดไป อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  งานแถลงข่าวธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ พุทธมณฑล - ผู้อ่าน 13659
งานแถลงข่าวธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ พุทธมณฑล งานแถลงข่าวธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 เส้นทางพระผู้ปราบมาร โดย พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการธุดงค์ฯ, นายกนก แสนประเสริฐ รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, นพ.พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ในวันที่ 17 ธ.ค. 2556 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  ศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติจัดพิธีทอดผ้าป่า - ผู้อ่าน 13260
ศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติจัดพิธีทอดผ้าป่า ศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติจัดพิธีทอดผ้าป่า วางศิลาฤกษ์และดวงแก้วมณีโชติรสอาคารเรียนรวม อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดปฏิบัติธรรมเมืองเบียน - ผู้อ่าน 12759
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดปฏิบัติธรรมเมืองเบียน วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรม กัลยาณมิตร ณ เมืองเบียน อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  พิธีมอบทุนการศึกษาแก่สามเณรและนักเรียน จ.ยะลา - ผู้อ่าน 13171
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่สามเณรและนักเรียน จ.ยะลา กองทุนส่งเสริมการศึกษาคณะสงฆ์และพุทธบริษัทจังหวัดยะลา มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีผลการเรียนที่ดี อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  มูลนิธิธรรมกายบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน - ผู้อ่าน 13061
มูลนิธิธรรมกายบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน มูลนิธิธรรมกายและสถาบันสมาธิทางสายกลาง บริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ประเทศฟิลิปปินส์ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  ผู้นำชาวพุทธร่วมประชุมเพื่องานพระพุทธศาสนา - ผู้อ่าน 13815
ผู้นำชาวพุทธร่วมประชุมเพื่องานพระพุทธศาสนา พระภิกษุผู้นำชาวพุทธ รวมทั้งผู้นำองค์กรต่างๆทั่วโลก ทุกนิกาย ได้ร่วมพิธีฉลอง “เจดีย์หวอเหยิน” ที่ได้ทำการบูรณะใหม่ พร้อมทั้งร่วมประชุมเพื่อช่วยกันดำเนินงานพระพุทธศาสนา อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  มหาเถรสมาคมตั้งพระพรหมสุธีเป็นเจ้าอาวาสวัดสระเกศ - ผู้อ่าน 13557
มหาเถรสมาคมตั้งพระพรหมสุธีเป็นเจ้าอาวาสวัดสระเกศ มหาเถรสมาคมแต่งตั้งพระพรหมสุธี เป็นเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ซึ่งเตรียมรอพิธีมอบพระบัญชาแต่งตั้ง หลังมีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเสร็จเรียบร้อยแล้ว อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการบ้านกัลยาณมิตร - ผู้อ่าน 12931
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการบ้านกัลยาณมิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการบ้านกัลยาณมิตร Change the world อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  ชมรมพุทธศาสตร์สากล เปิดชมภาพยนตร์ 3 มิติ ICU 7 วันหลังความตาย - ผู้อ่าน 13977
ชมรมพุทธศาสตร์สากล เปิดชมภาพยนตร์ 3 มิติ ICU 7 วันหลังความตาย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับทีมงานพุทธศิลป์ เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณร และพนักงาน ร่วมชมนิทรรศการและภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่อง ICU 7 วันหลังความตาย อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดพระธรรมกายบูโรสจัดปฏิบัติธรรมเมืองอิ๊กเซนฮูลท์ - ผู้อ่าน 12976
วัดพระธรรมกายบูโรสจัดปฏิบัติธรรมเมืองอิ๊กเซนฮูลท์ วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองอิ๊กเซนฮูลท์ (Yxenhult) อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  ม.แม่โจ้ จัดพิธีตักบาตรพระ 100 รูป - ผู้อ่าน 13359
ม.แม่โจ้ จัดพิธีตักบาตรพระ 100 รูป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีตักบาตรพระเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดพระธรรมกายร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระพุฒาจารย์ - ผู้อ่าน 12957
วัดพระธรรมกายร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระพุฒาจารย์ ศูนย์สาขาต่างประเทศของวัดพระธรรมกาย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระพุฒาจารย์ อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - ผู้อ่าน 13266
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเปิดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  พิธีตัดปอยผมโครงการอุปสมบทหมู่ผู้บริหารรุ่นที่ 10 - ผู้อ่าน 13109
พิธีตัดปอยผมโครงการอุปสมบทหมู่ผู้บริหารรุ่นที่ 10 นาคธรรมทายาทโครงการอุปสมบทหมู่ผู้บริหาร รุ่นที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2556 แห่งสมาคมพุทธบุตร 60 ได้เข้าพิธีตัดปอยผมและปลงผม ซึ่งจะเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทในวันที่ 14 ธันวาคมนี้ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดภาคใต้ครั้งที่ 98 - ผู้อ่าน 12881
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดภาคใต้ครั้งที่ 98 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะกัลยาณมิตรจากทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดภาคใต้ครั้งที่ 98 อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  จ.สุรินทร์ แนะมอบกระเช้าปีใหม่ปลอดเหล้า - ผู้อ่าน 13690
จ.สุรินทร์ แนะมอบกระเช้าปีใหม่ปลอดเหล้า จังหวัดสุรินทร์ แนะมอบกระเช้าปีใหม่ปลอดเหล้าแก่คนที่เรารัก เพื่อสุขภาพที่ดี อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดภาวนานาโกย่าจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีมุทิตาสักการะพระราชภาวนาจารย์ - ผู้อ่าน 13201
วัดภาวนานาโกย่าจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีมุทิตาสักการะพระราชภาวนาจารย์ วัดภาวนานาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีมุทิตาสักการะพระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายกองทุนอุปกรณ์กันหนาว ประจำปี 2556 - ผู้อ่าน 13425
วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายกองทุนอุปกรณ์กันหนาว ประจำปี 2556 วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีถวายอุปกรณ์กันหลาวแด่พระภิกษุ สามเณร วัดพระธรรมกาย และศูนย์สาขาทั่วโลก ประจำปีพุทธศักราช 2556 อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  สมาคมรวมใจไทยล้านนาเชิญชวนตักบาตรพระ 10,000 รูป 28 ธันวาคมนี้ - ผู้อ่าน 13346
สมาคมรวมใจไทยล้านนาเชิญชวนตักบาตรพระ 10,000 รูป 28 ธันวาคมนี้ สมาคมรวมใจไทยล้านนา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ครั้งที่ 10 เพื่อถวายพุทธบูชาและรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ ในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคมนี้ ณ ถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงให อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  ศูนย์สมาธิทางสายกลางอิโลอิโลแจกถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน - ผู้อ่าน 12840
ศูนย์สมาธิทางสายกลางอิโลอิโลแจกถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ศูนย์สมาธิทางสายกลางอิโลอิโล ได้ร่วมกับมูลนิธิ จิงเกิ้ล ฟาวเดชั่น (Jingle Foundation) ได้มอบถุงยังชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ที่ประเทศฟิลิปปินส์ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดพระธรรมกายฟลอริดาจัดพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนธันวาคม - ผู้อ่าน 12851
วัดพระธรรมกายฟลอริดาจัดพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนธันวาคม วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้งานพิธีบูชาข้าวพระและงานบุญวันอาทิตย์ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  พิธีมอบใบแต่งตั้งฐานานุกรมและพัดยศ - ผู้อ่าน 16792
พิธีมอบใบแต่งตั้งฐานานุกรมและพัดยศ พระภาวนาวิริยคุณ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานมอบใบแต่งตั้งฐานานุกรมและพัดยศ ให้แด่พระภิกษุสงฆ์จากศูนย์สาขาต่างประเทศจำนวน 3 รูป อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธีบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 12723
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธีบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ ประจำเดือนธันวาคม พุทธศักราช 2556 อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติช่วยเหลือพระสงฆ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม - ผู้อ่าน 13033
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติช่วยเหลือพระสงฆ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ สามเณร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมในปัจจุบัน อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 

"มหากฐิน มหากาลทาน"
สุดยอดแห่งบุญ 1 ปี มีเพียงครั้งเดียว


พิธีพิมพ์พระของขวัญ รุ่น "บรรลุธรรม"
ณ ลานหน้าหอฉันฯ วัดพระธรรมกาย


นิทรรศการ : ความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก
จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 ก.ค.- 16 ต.ค. 2559

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม