ข่าวพระพุทธศาสนา

    นำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการพระพุทธศาสนา ภายในประเทศไทยและทั่วโลก

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนา

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน 115 วัดทั่วโลก - ผู้อ่าน 14157
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน 115 วัดทั่วโลก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินถวาย 115 วัด ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก ในวาระฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  พิธีถวายน้ำหลวงสรงศพ อดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี - ผู้อ่าน 16200
พิธีถวายน้ำหลวงสรงศพ อดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พิธีถวายน้ำสรงศพ แด่พระราชปริยัติสุธี อดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดคลองเกตุ ณ ธรรมสภา ศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรี จังหวัดลพบุรี อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  ข่าวประเพณีตักบาตรทางเรือของตลาดน้ำท่าคา - ผู้อ่าน 15190
ข่าวประเพณีตักบาตรทางเรือของตลาดน้ำท่าคา พระครูสมุทรกวี (จำลอง ป.ธ.5) เจ้าคณะจังหวัดสงคราม วัดกลางเหนือ อำเภอบางคนที เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการนี้มี พระเทพสมุทรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เมตตามาร่วมด้วย อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  มหาเถรสมาคม จัดตั้งกองทุนช่วยรักษาพยาบาลพระสงฆ์ - ผู้อ่าน 14009
มหาเถรสมาคม จัดตั้งกองทุนช่วยรักษาพยาบาลพระสงฆ์ มหาเถรสมาคมจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ผู้ประสบอุบัติภัย เพื่อช่วยค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณร พร้อมทั้งบูรณปฏิสังขรณ์วัดและศาสนสถาน อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  พิธีถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ อ.ตากใบ - ผู้อ่าน 14089
พิธีถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ อ.ตากใบ โครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย และมูลนิธิธรรมกาย ถวายข้าวสารอาหารแห้งให้กับคณะสงฆ์ จำนวน 12 วัด ในอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  พิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือคณะสงฆ์ จ.ยะลา - ผู้อ่าน 14485
พิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือคณะสงฆ์ จ.ยะลา โครงการตักบาตรพระฯและมูลนิธิธรรมกาย มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับพระภิกษุสามเณร ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  โครงการตักบาตรฯ และมูลนิธิธรรมกาย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อยุธยา - ผู้อ่าน 14579
โครงการตักบาตรฯ และมูลนิธิธรรมกาย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อยุธยา โครงการตักบาตรฯและมูลนิธิธรรมกาย นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้ความช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2,500 ชุด อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  มหาเถรสมาคม ช่วยภัยน้ำท่วม อ.บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา - ผู้อ่าน 14848
มหาเถรสมาคม ช่วยภัยน้ำท่วม อ.บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และวัดวีรโชติธรรมาราม ได้ถวายปัจจัย และถุงยังชีพให้กับวัดในเขตการปกครองอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  มูลนิธิธรรมกาย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต.บ้านเกาะ อ.บางไทร จ.อยุธยา - ผู้อ่าน 14104
มูลนิธิธรรมกาย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต.บ้านเกาะ อ.บางไทร จ.อยุธยา มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์ พร้อมทั้งพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในตำบลบ้านเกาะ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพ ต.ห่อหมก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - ผู้อ่าน 13655
มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพ ต.ห่อหมก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลนิธิธรรมกาย เป็นผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วโลก นำข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. ปราจีนบุรี - ผู้อ่าน 14327
มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. ปราจีนบุรี ขณะนี้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบภัยน้ำท่วมอย่างหนัก โดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยเหตุนี้มูลนิธิธรรมกายจึงได้เป็นผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วโลก นำข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอกบินทร์บุรี อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  มูลนิธิธรรมกายถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ จ.นราธิวาสและมอบข้าวสารอาหารแห้ง อ.เบตง จ.ยะลา - ผู้อ่าน 14993
มูลนิธิธรรมกายถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ จ.นราธิวาสและมอบข้าวสารอาหารแห้ง อ.เบตง จ.ยะลา พระเทพญาณมหามุนี และโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูปฯ ถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ จ.นราธิวาส และมูลนิธิธรรมกายและโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูปฯ ส่งความช่วยเหลือ จัดมอบข้าวสารอาหารแห้ง อ.เบตง จ.ยะลา อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  มูลนิธิธรรมกายช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.กบินทร์บุรี และ อ.บางบาล อยุธยา - ผู้อ่าน 13851
มูลนิธิธรรมกายช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.กบินทร์บุรี และ อ.บางบาล อยุธยา มูลนิธิธรรมกาย ได้ส่งเครื่องอุปโภคบริโภค จากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ที่จังหวัดปราจีนบุรี อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  มูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมปราจีนบุรี-อยุธยา 2,500 ครัวเรือน - ผู้อ่าน 14148
มูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมปราจีนบุรี-อยุธยา 2,500 ครัวเรือน พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้มอบหมายให้พระภิกษุสงฆ์วัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตร นำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วม 2 จังหวัด 2,500 ครัวเรือน อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  มูลนิธิธรรมกาย มอบข้าวสารอาหารแห้ง 33 วัด จ.นราธิวาส - ผู้อ่าน 16475
มูลนิธิธรรมกาย มอบข้าวสารอาหารแห้ง 33 วัด จ.นราธิวาส มูลนิธิธรรมกาย มอบข้าวสารอาหารแห้ง 33 วัด จ.นราธิวาส พร้อมตักบาตรพระ 201 รูป ณ โรงเรียนประชาภิรมย์ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  พบองค์พระอยู่ในกลางท้องพระพุทธรูป - ผู้อ่าน 17257
พบองค์พระอยู่ในกลางท้องพระพุทธรูป เมื่อ เวลา 16.30 น. วันที่ 6 ส.ค. 2555 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก นายวีระกิตติ์ อินทรประสิทธิ นายอำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์ ว่า มีชาวบ้านจำนวนมากแห่ไปดูและกราบไหว้พระประธานท้องแตก อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  มูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้ง 32 ตัน จ.ปัตตานีและนราธิวาส - ผู้อ่าน 14871
มูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้ง 32 ตัน จ.ปัตตานีและนราธิวาส วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย มอบหมายให้ พระแก้ว ผลิตตธัมโม วัดสุทธิกาวาส (วัดสักขี) พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจังหวัดปัตตานี เป็นผู้แทนนำข้าวสารอาหารแห้งไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  ข่าวรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 6 via CNN iReport - ผู้อ่าน 14414
ข่าวรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 6 via CNN iReport เมื่อผู้ผลิต CNN สนใจข่าวการรวมพลังของเด็กดีวีสตาร์ 1 ล้านคน ณ วัดพระธรรมกาย และนำไปออกอากาศทางช่อง CNN อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  สำนักพุทธฯจัดถวายสังฆทาน 286 วัด 4 จว.ชายแดนภาคใต้ - ผู้อ่าน 13844
สำนักพุทธฯจัดถวายสังฆทาน 286 วัด 4 จว.ชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย หน่วยงานภาครัฐ เอกชนในจังหวัดยะลา จัดพิธีถวายสังฆทานแต่คณะสงฆ์ 286 วัด ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 83 อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้งในพื้นที่ จ.ยะลา - ผู้อ่าน 14571
วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้งในพื้นที่ จ.ยะลา วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ส่งมอบข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือแด่วัด – โรงเรียน – ตำรวจ - ทหาร ในพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา และ อ.เบตง จ.ยะลา อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  มูลนิธิธรรมกายจัดถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่วัดและสำนักสงฆ์ จ.ปัตตานี - ผู้อ่าน 14648
มูลนิธิธรรมกายจัดถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่วัดและสำนักสงฆ์ จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย มีดำริให้นำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการจัดโครงตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ไปมอบถวายแด่วัดและสำนักสงฆ์ใน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  กมธ.ศาสนาฯ จัดแถลงข่าว บวชพระเข้าพรรษา 1 แสนรูป ฉลองพุทธชยันตี - ผู้อ่าน 13810
กมธ.ศาสนาฯ จัดแถลงข่าว บวชพระเข้าพรรษา 1 แสนรูป ฉลองพุทธชยันตี โดยนายสันตศักดิ์ จรูญ งามพิเชษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการบวช มีสาเหตุมาจาก อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  ภาพวันวิสาขบูชา 2555 จากสื่อต่างๆ - ผู้อ่าน 15855
ภาพวันวิสาขบูชา 2555 จากสื่อต่างๆ ภาพวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555 จากสื่อต่างๆ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  1 ในภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด "เพื่อประโยชน์สุข" - ผู้อ่าน 13920
1 ในภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด 1 ใน 12 ภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ขอพระบรมราชวินิจฉัยตัดสินชนะเลิศ ซึ่งคัดมาจาก 1,169 ภาพทั่วประเทศ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  มติ มส. เปิดสอบธรรมสนามหลวงวัดพระธรรมกายโตเกียวและโอซาก้า - ผู้อ่าน 14148
มติ มส. เปิดสอบธรรมสนามหลวงวัดพระธรรมกายโตเกียวและโอซาก้า มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 4/2555 เปิดสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดพระธรรมกายโตเกียว และวัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม