ความรู้รอบตัว

    ความรู้รอบตัวทั่วไป เกร็ดความรู้ต่างๆ บทความดีๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนสำคัญของประวัติศาสตร์โลก สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และวันสำคัญที่น่าสนใจ สาระน่ารู้มากมายรวมอยู่ที่นี่แล้ว - DMC รอบรู้

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ความรู้รอบตัว

  ส.ค.ส. ปีใหม่ 2562 ส.ค.ส. พระราชทาน - ผู้อ่าน 357
ส.ค.ส. ปีใหม่ 2562 ส.ค.ส. พระราชทาน ส.ค.ส.พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 กับภาพฝีพระหัตถ์พระราชทาน “ปีกุนหมูอยู่ยั่งยืน” แก่ปวงชนชาวไทย อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  วันดินโลก ( World Soil Day) - ผู้อ่าน 1839
  การใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 - ผู้อ่าน 654
การใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 การใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  ผ้าอาบน้ำฝน ที่มาและความหมายของผ้าอาบน้ำฝน - ผู้อ่าน 2031
ผ้าอาบน้ำฝน ที่มาและความหมายของผ้าอาบน้ำฝน ผ้าอาบน้ำฝน (ผ้าวัสสิกสาฎก) คือผ้าอะไร มีที่มาอย่างไร อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  พุทธศาสนากับภาษาไทย - ผู้อ่าน 1597
พุทธศาสนากับภาษาไทย พุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมทางด้านภาษาของไทย อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๔) - ผู้อ่าน 746
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๔) ดังเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าบทธัมมจักกัปปวัตนสูตรนั้นเป็นบทพระธรรมเทศนาที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ หลังจากที่ตรัสรู้ได้เพียง ๒ เดือน ณ..... อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  วันนักข่าว ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี - ผู้อ่าน 1483
วันนักข่าว ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี วันนักข่าว ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  ส.ค.ส. ปีใหม่ 2561 ส.ค.ส. พระราชทาน - ผู้อ่าน 12660
ส.ค.ส. ปีใหม่ 2561 ส.ค.ส. พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ 25561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ พระราชทานเป็น ส.ค.ส.2561 แก่ปวงชนชาวไทย อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  ปุราณอักษรา - ผู้อ่าน 7453
ปุราณอักษรา เส้นจารเนื้อความพระไตรปิฎกบนแผ่นลานนอกจากจะเป็นหลักฐานแสดงการสืบทอดพุทธธรรมแล้วยังเป็นหลักฐานบ่งบอกถึงวิวัฒนาการอักษรโบราณบนแผ่นดินไทยอีกด้วย อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๓) - ผู้อ่าน 7042
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๓) ในฉบับที่แล้ว ผู้เขียนเล่าย้อนไปถึงพันธกิจที่สำคัญเกี่ยวกับการเดินทางไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจทีมงานนักวิจัยของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI).... อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  เพลงลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง - ผู้อ่าน 14360
เพลงลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง เพลงรำวงวันลอยกระทง เนื้อเพลง รำวงลอยกระทง วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริง วันลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง.. อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  รอยลบ ที่ไม่ลบเลือน - ผู้อ่าน 14706
รอยลบ ที่ไม่ลบเลือน การจะได้ใบลานที่จารได้สวยงามนั้น ผู้จารต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด หรือมีการแก้ไขให้น้อยที่สุด.... อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  ผ้าห่อถักทอเชื่อมสายบุญ - ผู้อ่าน 15042
ผ้าห่อถักทอเชื่อมสายบุญ ผ้าห่อคัมภีร์มีประเภทที่ทอด้วยเส้นฝ้ายหรือไหมล้วนและแบบที่มีไม้ไผ่สอดสลับ... อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๒) - ผู้อ่าน 15033
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๒) ก่อนที่ผู้เขียนจะเดินทางกลับไปยังประเทศนิวซีแลนด์ ผู้เขียนได้บันทึกถึงการเดินทางครั้งนี้ไว้ว่าเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่คุ้มค่า..... อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๑) - ผู้อ่าน 15004
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๑) ดังที่ทราบกันโดยทั่วไปอยู่แล้วว่า พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ตั้งใจศึกษาความรู้ในพระพุทธศาสนา.. อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๐) - ผู้อ่าน 16898
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๐) แนวการสอนและการปฏิบัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นไปตามแบบของโบราณาจารย์ ซึ่งสงเคราะห์ลงได้ในหลักกายคตาสติกรรมฐานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางแบบไว้ อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  กลอนสดุดีสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ - ผู้อ่าน 81669
กลอนสดุดีสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กลอนสดุดีสุนทรภู่ หรือ พระสุนทรโวหาร กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียง ได้รับยกย่องเป็น เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  กิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา ในประเทศไทย - ผู้อ่าน 19595
กิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา ในประเทศไทย กิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา มีไม่กี่แห่งที่จัด จะมีก็วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง จ.อุตรดิตถ์ ยังมีการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอัฎฐมีบูชานี้อยู่ อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  มินิฮาร์ท (MINI HEART) คืออะไร หมายถึงอะไร - ผู้อ่าน 36467
มินิฮาร์ท (MINI HEART) คืออะไร  หมายถึงอะไร จากกระแสแถลงข่าวของวัดพระธรรมกาย ที่ได้นำทีเด็ดส่งมินิฮาร์ท (MINI HEART) ส่งความรักให้กับทุกคนนั้น จริงๆแล้วสัญลักษณ์แบบนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  พระไตรปิฎกมรดก ๙ แผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ - ผู้อ่าน 22415
พระไตรปิฎกมรดก ๙ แผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนา “กรุงเทพมหานคร” เป็นเมืองหลวงของราชธานี จวบจนปัจจุบันนับเป็นเวลา ๒๐๐ กว่าปี ที่ปวงชนชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ครองแผ่นดินทั้ง ๙ พระองค์... อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๑๙) - ผู้อ่าน 18895
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๑๙) สำหรับในฉบับที่แล้วนั้น ผู้เขียนได้พาท่านผู้อ่านให้ย้อนกลับไปรู้จักกับประวัติศาสตร์ของ “พระธรรมจักรศิลา” และความเชื่อมโยงกันของการที่พระพุทธศาสนาได้เริ่มเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑ หรือประมาณ ๑,๔๐๐ กว่าปีล่วงมาแล้ว อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  สมุดไทย...ทรงไว้ซึ่งสรรพศาสตร์และอัจฉริยภาพเชิงศิลป์ - ผู้อ่าน 19490
สมุดไทย...ทรงไว้ซึ่งสรรพศาสตร์และอัจฉริยภาพเชิงศิลป์ คัมภีร์ใบลานพระไตรปิฎกเป็นงานเขียนบันทึกโบราณที่ทางโครงการพระไตรปิฎก ฉบับวิชาการ มุ่งออกเดินทางสำรวจ ค้นหา และถ่ายภาพบันทึกไว้เพื่ออนุรักษ์สืบทอดเก็บไว้เป็นหลักฐานทางวิชาการต่อไปในภายภาคหน้า เพราะเป็นผลงาน.... อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๑๘) - ผู้อ่าน 18918
จากฉบับที่แล้ว ผู้เขียนได้พาท่านผู้อ่านย้อนรำลึกถึงประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดช่วงหนึ่งของประเทศไทย นั่นก็คือพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในยุคต้นรัตนโกสินทร์ คือ รัชกาลที่ ๑ ที่... อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  ย้อนรอยกาลตามรอยธรรมแห่งพระพุทธโฆษาจารย์ - ผู้อ่าน 20322
ย้อนรอยกาลตามรอยธรรมแห่งพระพุทธโฆษาจารย์ รอยจารึกอักษรโบราณอายุหลายร้อยปีที่ปรากฏบนแผ่นลานนั้น มีความหมายและทรงคุณค่าต่อการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์แห่งการสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านการจดจำและจดจารจากจุดเริ่มต้น ณ ดินแดนชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  วิถีใบลาน แห่งน่านนคร - ผู้อ่าน 20335
วิถีใบลาน แห่งน่านนคร “น่าน” จังหวัดเล็ก ๆ ทางภาคเหนือของไทย ทรงคุณค่าเนื่องด้วยเป็นแหล่งคัมภีร์ใบลานอักษรธรรมจำนวนมาก เมื่อย้อนประวัติศาสตร์ไปตั้งแต่ยุคสร้างเมืองในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ทำให้พบว่า... อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม