ธรรมะสอนใจ

    ธรรมะ บทความธรรมะสอนใจ ตามหลักพระพุทธศาสนา กับการดำเนินชีวิต อ่านง่ายสบายใจ นำไปใช้ดำเนินชีวิตได้จริง

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ธรรมะสอนใจ

  เศรษฐกิจแบบนี้ออมเงินอย่างไรดี - ผู้อ่าน 1582
เศรษฐกิจแบบนี้ออมเงินอย่างไรดี คำถาม : การออมเงินปัจจุบัน ควรทำอย่างไรดีครับ ฝากธนาคารก็ดอกเบี้ยต่ำมาก เล่นหุ้นก็หุ้นตก จะออมอย่างไรดี จึงจะเป็นหลักประกันให้ชีวิตได้ครับ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  ชาวพุทธควรทำตัวอย่างไรในการดูแลศาสนา - ผู้อ่าน 1892
ชาวพุทธควรทำตัวอย่างไรในการดูแลศาสนา คำถาม : ปัจจุบันมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในวงการคณะสงฆ์ ทำให้คนบางคนลังเลสงสัย เราชาวพุทธ ควรทำตัวอย่างไรในการดูแลศาสนาของเรา อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  เราเป็นกัลยาณมิตรที่ดีพอหรือยัง ? - ผู้อ่าน 1528
เราเป็นกัลยาณมิตรที่ดีพอหรือยัง ? หากเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมจนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับตนเอง เราจะเกิดความรู้สึกอยากเป็นกัลยาณมิตรชักชวนคนที่เรารักให้มาปฏิบัติธรรมบ้าง แต่การทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะบางคนก็ประสบความสำเร็จ บางคนก็ล้มเหลว คือ ชวนคนทำความดีแล้วเขาไม่ทำหรือไม่เชื่อ ซึ่งหากเป็นดังนี้ เราควรมาสำรวจตัวเองดูว่า...เรามีคุณสมบัติของการเป็นกัลยาณมิตรมากน้อยเพียงใด ดังนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้หลักไว้ดังนี้... อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  กลับตัวกลับใจ - ผู้อ่าน 1730
กลับตัวกลับใจ คำถาม : ถ้าเราเคยทำผิดพลาด แต่กลับใจ ตอนนี้อยากเริ่มต้นใหม่ ไม่ทราบว่ามีวิธีเริ่มต้นอย่างไรดีคะ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  พูดไม่ดี พูดไม่เพราะกับพ่อแม่จะบาปไหม - ผู้อ่าน 1748
พูดไม่ดี พูดไม่เพราะกับพ่อแม่จะบาปไหม การที่เราทะเลาะกับพ่อแม่ แล้วพูดด้วยน้ำเสียงกระแทกกระทั้น หรือพูดไม่เพราะ จะบาปไหมคะ และถ้าขออโหสิกรรมท่านแล้วบาปนั้นจะหายไปไหมคะ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  วิธีฝึกตัวเพื่อให้ใจละเอียด - ผู้อ่าน 1463
วิธีฝึกตัวเพื่อให้ใจละเอียด การทำงานในแต่ละวันของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นงานทางโลกหรือทางธรรม เล็กหรือใหญ่ก็ตาม เราควรทำให้ดีที่สุด ละเอียด ประณีต .... อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  คลอดแล้วทิ้งต่างจากทำแท้งไหม - ผู้อ่าน 1381
คลอดแล้วทิ้งต่างจากทำแท้งไหม คำถาม : อยากทราบว่าแม่ที่คลอดลูกมาแล้วไม่ได้เลี้ยงดู เช่นเอาไปทิ้งตามตามถังขยะ กรรมจะหนักเท่าทำแท้งไหมคะ แล้วจะได้รับผลกรรมเช่นไรคะ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  เห็นพระเล่นเกมส์เลยไม่อยากทำบุญ - ผู้อ่าน 1371
เห็นพระเล่นเกมส์เลยไม่อยากทำบุญ คำถาม : ถ้าไปทำบุญที่วัดแล้วเห็นพระท่านนั่งเล่นเกมส์ในมือถือ ดูฟุตบอลในทีวี ทำให้ไม่อยากทำบุญด้วย คิดแบบนี้เราจะบาปไหมคะ แล้วพระท่านจะบาปไหมคะ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  ความเชื่อเรื่องการนอนตรงกับเสา ขื่อ ประตู หรือกระจก - ผู้อ่าน 4984
ความเชื่อเรื่องการนอนตรงกับเสา ขื่อ ประตู หรือกระจก คำถาม : ความเชื่อโบราณที่ห้ามนอนตรงกับเสา ขื่อ ประตู หรือกระจก เป็นเรื่องจริงไหมคะ คือเคยนอนตรงกับเสาบ้าน แล้วนอนไม่หลับอยู่หลายวัน พอลองย้ายที่นอนดู หลังจากนั้นก็นอนหลับ จึงอยากทราบว่า ความเชื่อเหล่านี้ เป็นเรื่องจริง หรือไม่คะ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  ลูกเอาแต่เรียนไม่ช่วยทำงานบ้าน - ผู้อ่าน 1639
ลูกเอาแต่เรียนไม่ช่วยทำงานบ้าน คำถาม : ลูกมีผลการเรียนดี สติปัญญาดี แต่มีปัญหาคือ เอาแต่เรียนอย่างเดียว ไม่ช่วยทำงานบ้าน กิจวัตรของตัวเองก็ไม่ทำเลย เช่นซักผ้า รีดผ้า ล้างจาน พอบอกให้ทำก็บอกว่าเรียนมาเหนื่อยแล้ว แต่เค้าก็เป็นเด็กดีคือตั้งใจเรียนไม่ได้ไปทำงานที่ไหน ถ้าเป็นแบบนี้เราจะมีวิธีสอนเขาอย่างไรดีคะ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  ทำบุญตามมารยาท - ผู้อ่าน 1583
ทำบุญตามมารยาท คำถาม : ทุกวันนี้คนบางคนเลี้ยงสัตว์ด้วยอาหารและอุปกรณ์ต่างๆที่มีราคาแพง แต่พอชวนให้ทำบุญกลับไม่ยอมทำ เจียดแค่เศษเงินมาทำบุญ ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นคะ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  ส่องธรรม ล้ำภาษิต : ฝึกตนฝึกใจไปนิพพาน - ผู้อ่าน 1536
ส่องธรรม ล้ำภาษิต : ฝึกตนฝึกใจไปนิพพาน การบรรลุธรรมไม่ได้จำกัดชนชั้น การหมดกิเลสไม่ได้จำกัดวัย การสิ้นอาสวะไม่ได้จำกัดเพศภาวะ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น ไม่ว่าใคร ๆ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  วัดพระธรรมกายสร้างใหญ่ผิดหลักคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ - ผู้อ่าน 2132
วัดพระธรรมกายสร้างใหญ่ผิดหลักคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ ก่อนจะสรุปว่า “การสร้างวัดใหญ่” ผิดหรือถูก ก็อยากให้ลองเปิดพระไตรปิฎกศึกษาประวัติการสร้างที่ประทับของพระบรมศาสดาและการสร้างวัดในสมัยพุทธกาลกันเลยดีกว่า จะได้กระจ่างชัดว่า..วัดพระธรรมกายสร้างใหญ่ผิดหรือไม่ ? อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  ศิษย์วัดพระธรรมกายทำอย่างนี้เพราะอะไร - ผู้อ่าน 1235
ศิษย์วัดพระธรรมกายทำอย่างนี้เพราะอะไร จากสถานการณ์ที่เกิดความไม่ปกติกับวัดพระธรรมกายด้วยเรื่องต่าง ๆ มากมาย ทำให้ลูกศิษย์วัดแห่เข้าวัดมาอยู่ธุดงค์ระยะยาว เพื่อปฏิบัติธรรม ถือศีล ๘ สวดมนต์ นั่งสมาธิมากกว่าเดิมหลายเท่า จนมีบางคนมองว่า... อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  ทำไมพระสอนว่า สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ - ผู้อ่าน 1985
ทำไมพระสอนว่า สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ คำถาม : ทำบุญแล้วไปสวรรค์ ทำบาปแล้วตกนรก จริงไหมครับ ถ้าเป็นจริง ทำไมพระบางรูปจึงสอนว่า สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจครับ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  ทำบาปในวันพระจะบาปมากกว่าวันปกติทั่วไปจริงหรือไม่ - ผู้อ่าน 7416
ทำบาปในวันพระจะบาปมากกว่าวันปกติทั่วไปจริงหรือไม่ คำถาม : ทำบาปเช่นผิดศีลในวันพระ จะบาปมากกว่าวันปกติทั่วไป จริงหรือไม่คะ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  นักสร้างบารมีกับพันธกิจยอยกพระพุทธศาสนา - ผู้อ่าน 1792
นักสร้างบารมีกับพันธกิจยอยกพระพุทธศาสนา ยอดนักสร้างบามีผู้มีหัวใจโชนนิรันดร์ทุกท่าน เมื่อเทียบเวลาในมนุษยโลกกับดุสิตบุรีช่างเป็นช่วงเวลาที่สั้นเหลือเกิน เวลา ๑ ปีของเรานั้น เท่ากับ ๖ ชั่วโมงในดุสิตบุรี เราสละทิพยสมบัติมาไม่กี่ชั่วโมง เพื่อเอาบารมีกลับไปให้ได้มากที่สุด อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  ปล่อยปลาชนิดไหนแล้วห้ามกินปลาชนิดนั้นจริงหรือไม่ - ผู้อ่าน 2189
ปล่อยปลาชนิดไหนแล้วห้ามกินปลาชนิดนั้นจริงหรือไม่ คำถาม : การที่เราปล่อยปลาชนิดไหน แล้วห้ามรับประทานปลาชนิดนั้นใช่ไหมคะ เห็นเพื่อนบอกว่า ถ้ากินจะเป็นบาป เพราะอะไรหรือคะ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  แนวการสอนของวัดพระธรรมกาย - ผู้อ่าน 2131
แนวการสอนของวัดพระธรรมกาย แนวการสอนของวัดพระธรรมกาย ยึดหลัก “อนุปุพพิกถา” ซึ่งเป็นแนวการสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้มากที่สุด เป็นการสอนไปตามลำดับ 5 ข้อ คือ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  คำสอนในพระพุทธศาสนาเถรวาท - ผู้อ่าน 1937
คำสอนในพระพุทธศาสนาเถรวาท มีข้อสังเกตเรื่องคำสอนที่ชาวพุทธเถรวาทเราควรตระหนักรู้ก็คือ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  อยากรู้วิธีที่จะทำให้สามีเลิกดื่มสุรา - ผู้อ่าน 1607
อยากรู้วิธีที่จะทำให้สามีเลิกดื่มสุรา คำถาม : สามีของหนูชอบดื่มสุรา อยากรู้วิธีที่จะทำให้สามีเลิกดื่มสุราคะ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  หลักวินิจฉัยว่าใครคือพุทธเถรวาท - ผู้อ่าน 1458
หลักวินิจฉัยว่าใครคือพุทธเถรวาท หัวใจของพุทธศาสนาคือ พระรัตนตรัย เกณฑ์การวินิจฉัยว่าใครเป็นพุทธเถรวาทหรือไม่จึงอยู่ที่ว่า เขาเคารพบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือไม่ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  อยู่ในสังคมที่แก่งแย่งแข่งขัน ทำอย่างไรจึงจะรักษาศีลห้าได้บริสุทธิ์ - ผู้อ่าน 1546
อยู่ในสังคมที่แก่งแย่งแข่งขัน ทำอย่างไรจึงจะรักษาศีลห้าได้บริสุทธิ์ คำถาม : หากต้องทำงานแล้วอยู่ในสังคมที่แก่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน ทำอย่างไรจึงจะรักษาศีลห้าได้บริสุทธิ์คะ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  เข้าวัดแต่ไม่ได้ทำบุญจะได้บุญหรือไม่ - ผู้อ่าน 1920
เข้าวัดแต่ไม่ได้ทำบุญจะได้บุญหรือไม่ คำถาม : การเข้าวัดไปกราบพระให้ใจสงบแต่ไม่ได้ทำบุญจะได้บุญหรือไม่ครับ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  การให้เงินพ่อแม่ใช้ถือเป็นการทำบุญสร้างกุศลหรือเปล่า - ผู้อ่าน 3770
การให้เงินพ่อแม่ใช้ถือเป็นการทำบุญสร้างกุศลหรือเปล่า คำถาม : ไม่มีเวลาไปทำบุญที่วัด ก็เลยถือเอาการที่ให้เงินพ่อแม่ใช้เป็นการทำบุญ อยากทราบว่าการให้เงินพ่อแม่ใช้ถือเป็นการทำบุญสร้างกุศลหรือเปล่าครับ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 

งานบุญวันคุ้มครองโลก

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม