ประวัติพระเทพญาณมหามุนี

    ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ประวัติพระเทพญาณมหามุนี

  เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโย - ผู้อ่าน 1268
การที่คณะศิษย์มีความเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อนั้นมิได้เกิดขึ้นลอย ๆ แต่มีสาระสำคัญ ๒ ประการรองรับ คือ ๑. การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ๒. การพิสูจน์ด้วยตนเอง อ่านเรื่องประวัติพระเทพญาณมหามุนีต่อ 
  "ทั่วโลกยกย่องหลวงพ่อธัมมชโย เผยแผ่พุทธธรรม สร้างสันติภาพโลก" - ผู้อ่าน 2044
บทความพิเศษ "ทั่วโลกยกย่องหลวงพ่อธัมมชโย เผยแผ่พุทธธรรม สร้างสันติภาพโลก" อ่านเรื่องประวัติพระเทพญาณมหามุนีต่อ 
  พิธีถวายโล่ประกาศเกียรติคุณแด่พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ในวันคุ้มครองโลก - ผู้อ่าน 2943
97 รางวัล กว่า 40 ประเทศทั่วโลก โล่ประกาศเกียรติคุณ เหล่านี้เป็นพยานที่ประจักษ์สายตาชาวโลก ว่า พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายทำทุกกิจกรรม เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างคนดีให้เกิดในสังคม สร้างสันติภาพให้เกิดไปทั่วโลก อ่านเรื่องประวัติพระเทพญาณมหามุนีต่อ 
  น้อมถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 72 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) - ผู้อ่าน 981
72 ปี ของบุคคลทั่วไป เป็นวัยแห่งการพักผ่อนหลังจากทำงานมาทั้งชีวิต 72 ปี ของพระเดชพระคุณ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ท่านยังคงปฏิบัติธรรม สอนสมาธิ และมุ่งหน้าทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก อ่านเรื่องประวัติพระเทพญาณมหามุนีต่อ 
  โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ช่วงเข้าพรรษา - ผู้อ่าน 1029
“ หลวงพ่ออยากให้เกิดประโยชน์ ให้ฟังเสียง “ สัมมาอะระหัง ” ให้ใจนุ่ม ๆ ซึ่งจะช่วยได้เยอะตอนเวลาทำงาน จะได้ช่วยประคองใจให้อยู่แต่ตรงกลาง เพื่อเวลานั่งจะได้น้อมใจเข้ากลางได้ง่าย ใจจะได้วนเวียนอยู่กับภารกิจกับจิตใจไปคู่กัน เราปล่อยวางทางใจ แต่ไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่ มือก็ทำงานรับบุญไป หูก็ฟังเสียง “ สัมมาอะระหัง ” อ่านเรื่องประวัติพระเทพญาณมหามุนีต่อ 
  เสียงพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย นำสัมมา อะระหัง 300 ครั้ง - ผู้อ่าน 7235
เสียงพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย นำสัมมา อะระหัง 300 ครั้ง อ่านเรื่องประวัติพระเทพญาณมหามุนีต่อ 
  ๔๗ พรรษา วันธรรมชัย วันแห่งชัยชนะโดยธรรม - ผู้อ่าน 1553
เมื่อถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ของทุกปี เหล่าศิษยานุศิษย์กัลยาณมิตรทั้งหลายต่างรำลึกเสมอว่าเป็น “วันธรรมชัย” (วันแห่งชัยชนะโดยธรรม) คือ วันที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย เข้าบรรพชาอุปสมบท ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ อ่านเรื่องประวัติพระเทพญาณมหามุนีต่อ 
  70 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) - ผู้อ่าน 3268
70 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) กับ 100 กว่าโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก 44 ปี วัดพระธรรมกาย มโนปณิธาน...อันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเปลี่ยน สร้าง...วัด...ให้เป็น “วัด” สร้าง...พระ...ให้เป็น “พระแท้” สร้าง...คน...ให้เป็น “คนดี” อ่านเรื่องประวัติพระเทพญาณมหามุนีต่อ 
  ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ : โครงการสร้างศาสนสถาน - ผู้อ่าน 1564
ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ : โครงการสร้างศาสนสถาน 70 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) กับ 100 กว่าโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก 44 ปี วัดพระธรรมกาย มโนปณิธาน...อันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเปลี่ยน สร้าง...วัด...ให้เป็น “วัด” สร้าง...พระ...ให้เป็น “พระแท้” สร้าง...คน...ให้เป็น “คนดี” อ่านเรื่องประวัติพระเทพญาณมหามุนีต่อ 
  ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ : โครงการด้านสาธารณสงเคราะห์ - ผู้อ่าน 1622
ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ : โครงการด้านสาธารณสงเคราะห์ 70 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) กับ 100 กว่าโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก 44 ปี วัดพระธรรมกาย มโนปณิธาน...อันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเปลี่ยน สร้าง...วัด...ให้เป็น “วัด” สร้าง...พระ...ให้เป็น “พระแท้” สร้าง...คน...ให้เป็น “คนดี” อ่านเรื่องประวัติพระเทพญาณมหามุนีต่อ 
  ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ : โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อธรรมะ - ผู้อ่าน 1330
ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ : โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อธรรมะ 70 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) กับ 100 กว่าโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก 44 ปี วัดพระธรรมกาย มโนปณิธาน...อันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเปลี่ยน สร้าง...วัด...ให้เป็น “วัด” สร้าง...พระ...ให้เป็น “พระแท้” สร้าง...คน...ให้เป็น “คนดี” อ่านเรื่องประวัติพระเทพญาณมหามุนีต่อ 
  ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ : โครงการเผยแผ่ต่างประเทศ - ผู้อ่าน 1581
ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ : โครงการเผยแผ่ต่างประเทศ 70 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) กับ 100 กว่าโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก 44 ปี วัดพระธรรมกาย มโนปณิธาน...อันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเปลี่ยน สร้าง...วัด...ให้เป็น “วัด” สร้าง...พระ...ให้เป็น “พระแท้” สร้าง...คน...ให้เป็น “คนดี” อ่านเรื่องประวัติพระเทพญาณมหามุนีต่อ 
  ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ : โครงการด้านเยาวชน - ผู้อ่าน 1635
ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ : โครงการด้านเยาวชน 70 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) กับ 100 กว่าโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก 44 ปี วัดพระธรรมกาย มโนปณิธาน...อันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเปลี่ยน สร้าง...วัด...ให้เป็น “วัด” สร้าง...พระ...ให้เป็น “พระแท้” สร้าง...คน...ให้เป็น “คนดี” อ่านเรื่องประวัติพระเทพญาณมหามุนีต่อ 
  ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ : โครงการด้านการศึกษา - ผู้อ่าน 1761
ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ : โครงการด้านการศึกษา 70 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) กับ 100 กว่าโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก 44 ปี วัดพระธรรมกาย มโนปณิธาน...อันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเปลี่ยน สร้าง...วัด...ให้เป็น “วัด” สร้าง...พระ...ให้เป็น “พระแท้” สร้าง...คน...ให้เป็น “คนดี” อ่านเรื่องประวัติพระเทพญาณมหามุนีต่อ 
  ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ : โครงการเพื่อการคณะสงฆ์ - ผู้อ่าน 1895
ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ : โครงการเพื่อการคณะสงฆ์ 70 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) กับ 100 กว่าโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก 44 ปี วัดพระธรรมกาย มโนปณิธาน...อันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเปลี่ยน สร้าง...วัด...ให้เป็น “วัด” สร้าง...พระ...ให้เป็น “พระแท้” สร้าง...คน...ให้เป็น “คนดี” อ่านเรื่องประวัติพระเทพญาณมหามุนีต่อ 
  ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ : โครงการเผยแผ่ธรรมะสำหรับประชาชน - ผู้อ่าน 1458
ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ : โครงการเผยแผ่ธรรมะสำหรับประชาชน อ่านเรื่องประวัติพระเทพญาณมหามุนีต่อ 
  ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ : โครงการอบรมธรรมทายาทและบรรพชาอุปสมบทหมู่ - ผู้อ่าน 1488
ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ : โครงการอบรมธรรมทายาทและบรรพชาอุปสมบทหมู่ อ่านเรื่องประวัติพระเทพญาณมหามุนีต่อ 
  ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ตอน จากวันวานถึงวันนี้ - ผู้อ่าน 2703
วัดพระธรรมกายในวันนี้ ได้ผ่านวันเวลาอันยาวนานมาถึง 4 ทศวรรษ โดยมุ่งมั่นในการ เผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติตลอดมา อ่านเรื่องประวัติพระเทพญาณมหามุนีต่อ 
  ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ตอน พลิกทุ่งนาฟ้าโล่ง สู่บุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ - ผู้อ่าน 2147
เมื่อทุกคนมีความพร้อมทั้งกายใจ การสร้างวัดพระธรรมกายจึงเริ่มขึ้น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา อ่านเรื่องประวัติพระเทพญาณมหามุนีต่อ 
  ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ตอน เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ - ผู้อ่าน 2397
ชีวิตใหม่ในเพศบรรพชิต พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เป็นพระภิกษุผู้เคร่งครัดในศีลาจารวัตร มุ่งศึกษาธรรมะทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ พร้อมกันนั้นท่านยังทำหน้าที่สอนธรรมะปฏิบัติแก่สาธุชน ณ บ้านธรรมประสิทธิ์แทนคุณยายอาจารย์อยู่เป็นประจำ จนกระทั่งมีสาธุชนมาปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นจนเต็มสนามหญ้าหน้าบ้าน โดยเฉพาะในวัน อาทิตย์นั้นต้องเปิดประตูรั้วทิ้งไว้เพราะมีคนส่วนหนึ่งต้องนั่งอยู่นอกรั้ว อ่านเรื่องประวัติพระเทพญาณมหามุนีต่อ 
  ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ตอน แสวงหาคำตอบของชีวิต (1) - ผู้อ่าน 2912
หลังจากนั่งสมาธิกับคุณยายได้ไม่นานท่านก็พบคำตอบที่เฝ้าค้นหามาตลอดว่า "คนเราเกิดมทำไม อะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต" ซึ่งการปฏิบัติธรรมกับคุณยายทำให้ท่านพบคำตอบแล้วว่า “คนเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี และพระนิพพาน คือเป้าหมาย ชีวิตอันสูงสุดของทุกชีวิต” นั่นเอง อ่านเรื่องประวัติพระเทพญาณมหามุนีต่อ 
  ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ตอน รู้เป้าหมายชีวิต - ผู้อ่าน 2246
ในวันแรกพบนั้นเอง ท่านรู้สึกได้ทันทีว่า ได้พบครูบาอาจารย์ที่แสวงหามาแสนนาน จึงขอฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม ซึ่งคุณยายอาจารย์ ได้ทักท่านราวกับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่า “คุณน่ะ หลวงพ่อวัดปากน้ำให้ยายไปตามมาเกิดในสมัยสงครามโลก” อ่านเรื่องประวัติพระเทพญาณมหามุนีต่อ 
  ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ตอน พบครูผู้ชี้หนทางสันติสุข - ผู้อ่าน 2041
เมื่อพบกับคุณยายครั้งแรก ขณะนั้นคุณยายอาจารย์อายุได้ 53 ปี มองภายนอกเป็น เพียงแม่ชีธรรมดาคนหนึ่ง ที่มีรูปร่างผอมบาง เนื้อตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็น หากแต่แววตา นั้นสุกใส สะท้อนความเป็นผู้ทรงภูมิธรรมอันสูงยิ่ อ่านเรื่องประวัติพระเทพญาณมหามุนีต่อ 
  ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ตอน ตามหาครูบาอาจารย์ - ผู้อ่าน 2172
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2506 ขณะที่มีอายุได้ 19 ปี อยู่ในช่วงเตรียมตัวสอบเข้า มหาวิทยาลัยท่านได้ตัดสินใจไปวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เพื่อตามหาคุณแม่อาจารย์ลูกจันทร์ โดยมุ่งหวังว่าหากพบท่านแล้วจะขอศึกษาวิชชาธรรมกายให้จงได้ เมื่อไปถึงวัดก็เที่ยวถาม ใครต่อใครว่า “รู้จักคุณแม่อาจารย์ลูกจันทร์ไหม?” อ่านเรื่องประวัติพระเทพญาณมหามุนีต่อ 
  ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ตอน ประกายแห่งคำตอบ - ผู้อ่าน 2465
และแล้ววันหนึ่งท่านได้พบหนังสือชื่อ “ธรรมกาย” ซึ่งเขียนตามแนวเทศนาของ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ มีข้อความว่า..... อ่านเรื่องประวัติพระเทพญาณมหามุนีต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม