พระพุทธศาสนา

    พระพุทธศาสนา เป็นหลักธรรม คำสอนของของพระพุทธเจ้าในเรื่องความจริงของชีวิต กฎแห่งกรรม คนเราเกิดมาทำไม ตายแล้วไปไหน เพื่อให้เรามีเป้าหมายสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > พระพุทธศาสนา

  ปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับการสร้างเจดีย์พระบรมธาตุ - ผู้อ่าน 14661
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับการสร้างเจดีย์พระบรมธาตุ ผู้ที่เข้าใจความสำคัญและศรัทธาพระบรมธาตุควรให้ความสำคัญเจดีย์พระบรมธาตุทุกแห่งเสมอภาคกัน โดยไม่ขึ้นอยู่กับความสูง ความโด่งดัง ความสวยงามหรูหรา พระบรมธาตุทุกส่วนล้วนมีบทบาทและความสำคัญ มีอานุภาพ และคุณค่าอันมหาศาลเกินกว่าจะพรรณาได้หมด แม้เจดีย์พระบรมธาตุที่พังลงเหลือแต่ฐานก็ยังมีความสำคัญควรค่าแก่การเคารพบูชาเป็นอย่างยิ่ง อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  บทบาทและความสำคัญของเจดีย์พระบรมธาตุ - ผู้อ่าน 16183
บทบาทและความสำคัญของเจดีย์พระบรมธาตุ บทบาทและความสำคัญของเจดีย์พระบรมธาตุ เป็นที่พึ่งทางใจเป็นแหล่งทัศนศึกษาทางประวัติศาสตร์ พุทธศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ (โดยรอบเจดีย์พระบรมธาตุมักจะมีภูมิประเทศสงบ สวยงาม และร่มรื่น) อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  ลักษณะของพระบรมธาตุ - ผู้อ่าน 15776
ลักษณะของพระบรมธาตุ ผิวพรรณหรือวรรณะของพระบรมธาตุนั้น เมื่อสังเกตให้ดีจะเห็นว่าแตกต่างจากกวดทรายทั่วไป คือจะมีวรรณะงดงาม เปล่งปลั่งกว่า นำมาส่องกล้องจุลทรรศน์บางครั้งจะเป็นรุ้งสีทองแวววาวน่าชม บางครั้งมีละอองทองหรือเงินคล้ายกากเพชรหรือผงทองคำเปลวเกาะอยู่ อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  ประเภทของพระบรมธาตุ - ผู้อ่าน 15349
ประเภทของพระบรมธาตุ ประเภทของพระบรมธาตุ มีวิธีแบ่งตามความสมบูรณ์ของสภาพหลังพิธีเผาสรีระธาตุ 1.นวิปปกิณณาธาตุ คือพระบรมธาตุที่ยังอยู่เป็นชิ้นสมบูรณ์ มี 7 องค์ 2.วิปปกิณณาธาตุ คือพระบรมาตุส่วนที่แยกกระจัดกระจายเพื่อยังประโยชน์แก่มหาชนและสรรพสัตว์สรรพวิญญาณทั้งหลายตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอธิษฐานไว้ก่อนเสด็จปรินิพพาน ดังที่ปรากฏอยู่ใน “ตำนานมูลศาสนา” และ “ชินกาลมาลีปกรณ์” อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  พระบรมธาตุ - ผู้อ่าน 24007
พระบรมธาตุ พระบรมธาตุ บทบาทและความสำคัญของพระบรมธาตุ ตำนานพระบรมธาตุ เรื่องพระบรมธาตุ เมื่อสิ้นศาสนา พระธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งหมดจะเสด็จไปรวมกันที่พระมหาเจดีย์เมืองอนุราธปุระในลังกา แล้วจึงเสด็จไปรวมกันขึ้นเป็นองค์ที่โพธิบัลลังก์ในอินเดีย แสดงธรรมแก่เทวดาทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้าย อันตรธาน อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ) - ผู้อ่าน 38218
พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ) ประวัติพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  ป.ธ.๙ ราชบัณฑิตแจง ธุดงค์ธรรมชัยกลางกรุงไม่ผิดพระธรรมวินัย - ผู้อ่าน 17099
ป.ธ.๙ ราชบัณฑิตแจง ธุดงค์ธรรมชัยกลางกรุงไม่ผิดพระธรรมวินัย โอวาทพระธรรมกิตติวงศ์ ณ สนามเทพหัสดิน เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2555 ในโอกาสธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ตั้งแต่ วันที่ 2-6 เมษายน พ.ศ.2555 อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  การสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 3 - ผู้อ่าน 32001
การสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 3 การสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 3 รายละเอียด และมูลเหตุของการสังคายนา อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  การสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 1 - ผู้อ่าน 75625
การสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 1 สาเหตุของการสังคายนาครั้งที่ 1 และผลจาการสังคายนา โดยสรุป อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  เหตุการณ์ในช่วงปลายพุทธกาลที่นำไปสู่การเกิดนิกายเถรวาท - ผู้อ่าน 14999
เหตุการณ์ในช่วงปลายพุทธกาลที่นำไปสู่การเกิดนิกายเถรวาท มูลเหตุของความแตกแยกตั้งแต่สมัยปลายพุทธกาลจนถึงการสังคายนาครั้งที่ 1 2 และ 3 อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร - ผู้อ่าน 17626
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ประวัติ วัดโมลีโลกยาราม ผู้สร้างและผู้ปฏิสังขรณ์ ประวัติ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร รวบรวมเรียบเรียงโดย พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ ป.ธ.๙) อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดสำแล - ผู้อ่าน 15652
วัดสำแล วัดสำแลเป็นวัดรามัญตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบ้านกระแชงอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่เศษ ชาวมอญที่อพยพมาเมื่อครั้งต้นรัตนโกสินทร์ได้ร่วมกันสร้างขึ้น อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) - ผู้อ่าน 17098
วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) วัดเทวสังฆาราม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๘ เป็นวัดเก่าแก่โบราณวัดหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีมีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ตำบลบ้านเหนือ ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันติดปากว่า "วัดเหนือ" อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดโพธิ์ชัย - ผู้อ่าน 15839
วัดโพธิ์ชัย วัดโพธิ์ชัย วัดในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และตำนานหลวงพ่อพระสุก พระเสริม และพระใส อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดป่ากลางทุ่ง - ผู้อ่าน 15475
วัดป่ากลางทุ่ง วัดกลางทุ่งและวัดป่าใต้ได้รวมเป็นวัดป่ากลางทุ่ง รวมพื้นที่ทั้งหมดราว ๓๒ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา จากรูปแบบศิลปะกรรมอุโบสถเก่าสัณนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ ราวปีพุทธศักราช ๒๓๘๕ อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดใหม่ทองเสน - ผู้อ่าน 18292
วัดใหม่ทองเสน กลางกรุงเทพมหานครใกล้สี่แยกเกียกาย เขตดุสิต เป็นที่ตั้งของวัดใหม่ทองเสน วัดที่ตั้งขึ้นในสมัยต้นรัชกาลที่ ๓ ในปีพุทธศักราช ๒๓๖๕ ผู้สร้างวัดใหม่ทองเสนคือพระธรรมอุดม ท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีผู้คนนับถือมากและเป็นพระคู่เทศก์ปุจฉา วิสัจฉนากับเจ้าพระคุณสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดน้อยนพคุณ - ผู้อ่าน 18812
วัดน้อยนพคุณ วัดน้อยนพคุณ : บนพื้นที่อันร่มรื่นของพื้นที่ดุสิต ถนนพระราม๕ แขวงนครไชยศรี ติดกับบ้านพักของทหารและเอกชน มีวัดหลังน้อยชื่อว่า วัดน้อยนพคุณหรือวัดน้อย อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดสวนใหญ่ - ผู้อ่าน 14720
วัดสวนใหญ่ ณ ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นที่ตั้งของวัดหลายวัดด้วยเป็นชุมชนที่ลุ่มริมแม่น้ำมาแต่โบราณ สลับกับป่าดงทึบจึงมีต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ทั่วไป วัดที่มีอยู่ในละแวกนี้คือวัดชะลอ วัดกล้วย และวัดสวนใหญ่ อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดหัตถสารเกษตร - ผู้อ่าน 16606
วัดหัตถสารเกษตร พระยาหัตถสารศุภกิจกับคุณนายจอนได้ซื้อที่ดินไว้ให้ชาวนาเช่าทำนา บริเวณคลองซอยที่ ๕ แล้วได้สร้างกุฏิพระขึ้นเรียกกันว่า วัดกลางคลองห้า ต่อมาเมื่อขอวิสุงคามสีมาได้รับพระราชทานนามวัดจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า วัดหัตถสารเกษตร อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดโพธิ์นิ่มรัตนาราม - ผู้อ่าน 17809
วัดโพธิ์นิ่มรัตนาราม วัดโพธิ์นิ่มรัตตาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีชื่อวัดจึงเรียกตามคลองที่ขุดว่า วัดคลองขุด จากหลักฐานที่ได้จากแผนกศึกษาธิการอำเภอสามโคก จังหวัด ปทุมธานี อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดโคนอน ตำนานพระธุดงค์วัดโคนอน - ผู้อ่าน 18125
วัดโคนอน ตำนานพระธุดงค์วัดโคนอน วัดโคนอน ถือว่าเป็นวัดกลางป่ากลางดงขาดการบูรณะจึงได้มีการบูรณะจัดรูปแบบให้เป็นระเบียบโดยใช้อุโบสถเป็นศูนย์กลางใครที่มาถึงวัดโคนอนแห่งนี้ จะสัมผัสได้ถึงต้นไม้ใหญ่นับร้อยแผ่กิ่งใบให้ความร่มรื่น อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง - ผู้อ่าน 26873
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวดากอง ประวัติเจดีย์ชเวดากอง พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง รวมภาพเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดป่างิ้ว - ผู้อ่าน 17460
วัดป่างิ้ว วัดป่างิ้ว ได้รวม วัดพญาเมือง ทางคลองด้านใต้และ วัดนางหยาด ทางคลองด้านเหนือเข้าด้วยกันเป็น วัดป่างิ้ว ตามชื่อท้องถิ่นบ้านงิ้วมีเนื้อที่ ๙๐ ไร่เศษ รูปแบบการก่อสร้างละม้ายไปตามความนิยมของท้องถิ่น ซึ่งเป็นชาวมอญเสียส่วนมาก อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดกร่าง - ผู้อ่าน 17422
วัดกร่าง วัดกร่างเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมเป็นป่าไผ่กุฏิทรงไทยและหอสวดมนต์ทรงรามัญบริเวณวัดมีลานร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ริมแม่น้ำปลุกสร้างศาลาหลังย่อม เป็นที่พักผ่อนและเลี้ยงปลา อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดบรรพตมโนรมย์ - ผู้อ่าน 15096
วัดบรรพตมโนรมย์ วัดบรรพตมโนรมย์ "วัดผาชัน" หรือเรียกตามลำห้วยที่อยู่ใกล้วัดว่า "วัดห้วยผาชัน" อยู่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ต่อมาเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๗ จึงได้ขอตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า วัดบรรพตมโนรมย์ อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม