บุญ-กุศลกรรม-กรรมทีทำให้ประสบสุข
รูปสมบัติ, ทรัพย์สมบัติ, คุณสมบัติ
บาป-อกุศลกรรม-กรรมที่ทำให้ประสบทุกข์
โรคภัยไข้เจ็บ, ปัญหาเศรษฐกิจ, ปัญหาครอบครัว, ปัญหาสังคม
แก้กรรม
วิธีแก้กรรม, วงจรชีวิต, ชีวิตออกแบบได้, แก้จน

  แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม

    กฎแห่งกรรม การแก้กรรม โรคกรรม

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม

Bookmark and Share
  

    โรคเกี่ยวกับช่องปากและความผิดปกติของการพูด-หมวดโรคภัยไข้เจ็บ - ผู้อ่าน 12074
โรคเกี่ยวกับช่องปากและความผิดปกติของการพูด-หมวดโรคภัยไข้เจ็บโรคเกี่ยวกับช่องปาก และความผิดปกติของการพูด ประกอบด้วย พูดไม่ได้ เป็นใบ้ อ้าปากไม่ได้ ขากรรไกรค้าง พูดได้ตอนอายุมาก พูดไม่ชัดติดอ่า เปล่าคำพูดไม่ครบทุกคำ พูดเร็ว ปากแหว่งเพดานโหว่ ลิ้นแหว่ง ประสบอุบัติเหตุจนลิ้นเกือบขาด กัดลิ้นตัวเอง ไม่มีสันเหงื่อ มีปานที่ปาก คางทูม เกิดจากวิบากกรรมการด่า การนินทา การวิจารณผู้มีศีล อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
    โรคปอด- หมวดโรคภัยไข้เจ็บ - ผู้อ่าน 12041
โรคปอด- หมวดโรคภัยไข้เจ็บโรคปอด ประกอบด้วย น้ำท่วมปอด ปอดติดเชื้อ ปอดบวม ปอดรั่ว เนื้องอก ปอดเป็นจุด วัณโรค และไวรัสลงปอด เกิดจากกรรมฆ่า ทรมานสัตว์ ใช้แรงงานคนและสัตว์หนักเกินไปไม่ดูแล อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
    โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ - หมวดโรคภัยไข้เจ็บ - ผู้อ่าน 12039
โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ - หมวดโรคภัยไข้เจ็บโรคทางเดินหายใจ ประกอบด้วย เนื้องอกที่หลอดลม หอบหืด ถุงลมโป่งพอง หายใจไม่ทัน และเหนื่อยง่าย เกิดจากวิบากกรรม การใช้แรงงานสัตว์หนักเกินไป รมควันสัตว์ ขายใบยาสูบ สูบบุหรี่ การทรมาน แกล้งจับคนและสัตว์กดน้ำ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
    โรคเกี่ยวกับจมูก-หมวดโรคภัยไข้เจ็บ - ผู้อ่าน 12052
โรคเกี่ยวกับจมูก-หมวดโรคภัยไข้เจ็บโรคเกี่ยวกับจมูก ประกอบด้วย เนื้องอกในโพรงจมูก เลือดออกทางจมูกทุกวัน ริดสีดวงจมูก ผ่าตัดจมูก ปวดจมูกเป็นประจำ คัดจมูกน้ำมูกไหล จมูกไม่รับกลิ่น กระดูกที่จมูกคด และ ไซนัส อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
    โรคเกี่ยวกับหูและการได้ยิน-หมวดโรคภัยไข้เจ็บ - ผู้อ่าน 12034
โรคเกี่ยวกับหูและการได้ยิน-หมวดโรคภัยไข้เจ็บโรคเกี่ยวกับหูและการได้ยิน เกิดจากกรรมที่ชอบทำหูทวนลมเวลาพ่อแม่สอน ผู้ใหญ่ตักเตือน เรียกใช้ สั่งสอน และการที่ ชอบทำร้าย แกล้งคน/สัตว์ที่หู อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
    โรคเกี่ยวกับตาและการเห็น - หมวดโรคภัยไข้เจ็บ - ผู้อ่าน 12122
โรคเกี่ยวกับตาและการเห็น - หมวดโรคภัยไข้เจ็บโรคเกี่ยวกับตาและการเห็น ประกอบด้วย ตาบอด ต้อหิน ต้อกระจก ต้อลม ตาเข ตาเอียง สายตาสั้น / ยาว สายตาเอียง ตาบอดสี จอประสาทตาเสื่อม ไอจนเส้นเลือดฝอยในตาแตก ท่อน้ำตาอุดตัน หยอดยาต อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
    รอดพ้นจากภัยอันตราย – หมวดคุณสมบัติ - ผู้อ่าน 12017
รอดพ้นจากภัยอันตราย – หมวดคุณสมบัติรอดตายได้เนื่องจากในอดีตชาติ เลี้ยงดูพ่อแม่ บวชพระ ไม่มีกรรมปาณาติบาต และทำบุญสงเคราะห์ญาติ ช่วยเหลือคนป่วย และพระภิกษุ สามเณร ส่วนปัจจุบันก็ได้ทำบุญทุกบุญ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
    โรคอัมพาต-อัมพฤกษ์-หมวดโรคภัยไข้เจ็บ - ผู้อ่าน 12050
โรคอัมพาต-อัมพฤกษ์-หมวดโรคภัยไข้เจ็บโรคอัมพาต อัมพฤกษ์ ก็มีด้วยกันหลายรูปแบบ หนัก-เบาแตกต่างกันไป โรคอัมพาต อัมพฤกษ์ เกิดจากกรรม การสั่งฆ่า ยินดีในการฆ่า และการทำร้ายสัตว์ ผูกมัดสัตว์ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
    โรคเกี่ยวกับสมอง - หมวดโรคภัยไข้เจ็บ - ผู้อ่าน 12208
โรคเกี่ยวกับสมอง - หมวดโรคภัยไข้เจ็บโรคเกี่ยวกับสมอง ประกอบด้วย เส้นเลือดในสมองแตก เลือดคั่งในสมอง เส้นเลือดในสมองตีบ สมองฝ่อ สมองเสื่อม สมองพิการ เนื้องอกในสมอง น้ำท่วมสมอง ไวรัสขึ้นสมอง ผ่าตัดสมอง พาร์กินสัน อัลไซเมอร์ เอ็มเอส (ms) เครียด ปวดหัวไมเกรน หลับยากนอนไม่หลับ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
    วงจรชีวิต-จากการส่งผลของกรรม - ผู้อ่าน 12038
วงจรชีวิต-จากการส่งผลของกรรมสรรพชีวิตเกิดมานับภพนับชาติไม่ถ้วน กรรมดี กรรมชั่ว ที่เคยทำทำมาแล้วมีวิบากนับไม่ถ้วน กรรมที่ทำมาในอดีตชาติส่งผลในอดีตชาติไปแล้วก็มี มาส่งผลถึงชาติปัจจุบันก็มี อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
    การบริหารเวลา-วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 12034
การบริหารเวลา-วงจรชีวิตเวลาในแต่ละวันของทุกคนมีเท่ากัน อุปมาเหมือนช่องว่างในถัง แตกต่างกันตรงที่เอาเวลาไปใช้กับเรื่องอะไรก่อน อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
    การอธิษฐานที่ถูกต้องทำให้เป็นนิสัย-วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 12053
การอธิษฐานที่ถูกต้องทำให้เป็นนิสัย-วงจรชีวิตการอธิษฐาน คือ การวางแผนการใช้บุญข้ามชาติ ว่าจะเอาบุญไปใช้อะไร ให้ส่งผลตามทิศทางที่เราอธิษฐานตั้งความปรารถนาเอาไว้ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
    โรคเกี่ยวกับสติปัญญา - หมวดโรคภัยไข้เจ็บ - ผู้อ่าน 12093
โรคเกี่ยวกับสติปัญญา - หมวดโรคภัยไข้เจ็บโรคเกี่ยวกับสติปัญญา ประกอบด้วย อาการเลื่อนลอย ความจำเสื่อม หลงลืม สติปัญญาไม่ดี ปัญญาทึบ ปัญญาอ่อน ออทิสติก และเป็นบ้า โดยมีกรรมมาจากการดื่มสุรา และพูดเท็จ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
    โรคจิต ประสาท - หมวดโรคภัยไข้เจ็บ - ผู้อ่าน 12071
โรคจิต ประสาท - หมวดโรคภัยไข้เจ็บโรคจิต ประสาท ประกอบด้วย อาการทางประสาท ประสาทหลอน ซึมเศร้า อาการทางจิต และได้ยินเสียงชวนให้ฆ่าตัวตาย เกิดจากกรรมที่ ดื่มสุรา นับถือไสยเวท พูดเท็จ และฆ่า หรือยินดี สนับสนุนในการฆ่า อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
    คุณออกแบบชีวิต..ด้วยตัวเองได้ - ผู้อ่าน 12011
คุณออกแบบชีวิต..ด้วยตัวเองได้มนุษย์เราเกิดมาไม่มีใครสมบูรณ์พร้อม เรายังต้องการจะก้าวไปสู่จุดที่สมบูรณ์มากกว่านี้ คือ จุดที่พร้อมด้วยสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายปรารถนา เป็นต้นว่า มีครอบครัวดี การงานดี ร่ำรวยเงินทอง สุขภาพแข็งแรง เฉลียวฉลาด สง่างาม ฯลฯ แต่ตราบใดที่เรายังไม่รู้จักศักยภาพของตัวเอง เราก็คงจะยังไม่สามารถก้าวไปถึงจุดหมายที่สมบูรณ์ได้ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
    ทำไมต้องสั่งสมนิสัยดีๆ-วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 12027
ทำไมต้องสั่งสมนิสัยดีๆ-วงจรชีวิตถ้าสั่งสมความดีจนเป็นนิสัย นิสัยดีๆ จะติดตัวเราไปข้ามชาติ ที่เรียกว่าสันดาน ทำให้ไม่คุ้นกับความชั่ว จะเป็นเกาะป้องกันตนเองไม่ให้ทำความชั่ว อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
    มีปัญญามาก ฉลาด เรียนเก่ง – หมวดคุณสมบัติ - ผู้อ่าน 12036
มีปัญญามาก ฉลาด เรียนเก่ง – หมวดคุณสมบัติกรรมที่ทำให้มีปัญญามาก ฉลาด เรียนเก่ง ได้แก่ บุญสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา มีนิสัยใฝ่การศึกษา บุญชอบให้วิทยาทาน คบบัณฑิต ชอบทำสมาธิ ไม่พูดเท็จ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
    ครอบครัวอบอุ่น – หมวดคุณสมบัติ - ผู้อ่าน 12057
ครอบครัวอบอุ่น – หมวดคุณสมบัติครอบครัวอบอุ่น ประกอบด้วย ได้พ่อแม่ดี ได้ลูกดี ได้สามี – ภรรยาดี ซึ่งอาจเคยทำบุญร่วมกันมา เคยเกื้อกูลกันมา หรืออธิษฐานให้มาพบกันอีก อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
    เกิดในตระกูลสูง – หมวดคุณสมบัติ - ผู้อ่าน 12038
เกิดในตระกูลสูง – หมวดคุณสมบัติเกิดในตระกูลสูง เพราะอดีตชาติ มีบุญสงเคราะห์โลก อ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระรัตนตรัย และทำบุญในพระพุทธศาสนาด้วยความเคารพ เป็นต้น อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
    นิสัยคนเราติดตัวข้ามชาติได้-วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 12022
นิสัยคนเราติดตัวข้ามชาติได้-วงจรชีวิตในสมัยพุทธกาล มีอุบาสก 5 คน ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขณะที่พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรม คนหนึ่งก็นั่งหลับ อีกคนนั่งเขย่าต้นไม้ อีกคนหนึ่งนั่งเขี่ยดิน อีกคนนั่งแหงนดูดาว คนสุดท้าย ตั้งใจฟังธรรม เมื่อจบพระธรรมเทศนาอุบาสกคนสุดท้ายที่ตั้งใจฟังธรรมได้บรรลุธรรม อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
    นิมิตที่เกิดขึ้นเมื่อถึงวาระสุดท้าย-วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 12022
นิมิตที่เกิดขึ้นเมื่อถึงวาระสุดท้าย-วงจรชีวิตคนใกล้ตายเมื่อถึงวาระสุดท้ายจะถอนหายใจ 3 เฮือก มี 2 แบบ คือ แบบรุนแรง และแบบละมุนละไม แบบรุนแรงมักจะไปไม่ค่อยดี อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
    การเดินทางไปสู่ปรโลก-วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 12011
การเดินทางไปสู่ปรโลก-วงจรชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสว่า จิตผ่องใสไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นที่ไป เมื่อจิตเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส ทุคติเป็นที่ไป ส่วนใจที่ไม่ใสไม่หมอง ไปได้ทั้งสุคติ และทุคติหรืออาจจะไปยมโลกก็ได้ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
    การกำจัดกิเลสด้วยบุญ - ผู้อ่าน 12030
การกำจัดกิเลสด้วยบุญบุญจากการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา จะไปกำจัดกิเลส 3 ตระกูลคือโลภะ โทสะ โมหะ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ทรัพย์สมบัติ รูปสมบัติ และคุณสมบัติเสื่อมลง อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
    การส่งผลของกรรมใกล้ตาย-วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 12017
การส่งผลของกรรมใกล้ตาย-วงจรชีวิตการส่งผลของกรรมตอนใกล้ตาย มีหลายแบบ ถ้าใจใสก็มีสุคติเป็นที่ไป ถ้าใจหมองก็มีทุคติเป็นที่ไป ถ้าไม่ใสไม่หมองก็ไปได้ทั้งสุคติและทุคติ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
    เราคือ..ผู้ออกแบบชีวิต - ผู้อ่าน 12024
เราคือ..ผู้ออกแบบชีวิตการที่เรามองโลกด้วยมุมมองแตกต่างกัน เป็นเพราะเราเกิดมาแตกต่างกัน ได้สัมผัสโลกในแง่มุมที่ต่างกัน และมีประสบการณ์ในโลกนี้ต่างกัน ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาระบุว่า “กรรม”เป็นตัวกำหนดความแตกต่างเหล่านี้ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 


ขอเชิญร่วมงานสัมมนา หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ


กำหนดการวันคุ้มครองโลก 4 บิ้กบุญใหญ่
ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ฉลองวิสาขบูชาโลกรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวนหลายอัตรา


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม