หลวงพ่อตอบปัญหา

    

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > หลวงพ่อตอบปัญหา

  ข้างบ้านทะเลาะกันเสียงดังทุกวันจะแก้ไขอย่างไรดี - ผู้อ่าน 13200
ข้างบ้านทะเลาะกันเสียงดังทุกวันจะแก้ไขอย่างไรดี กรณีของบ้านนี้จะต้องหาทางพูดคุยกันให้รู้เรื่อง แต่ว่าก่อนจะพูดจะคุยกับเขาให้รู้เรื่องนั้น เราจะต้องทำตัวของเราเองให้เป็นทั้งที่รัก และที่เกรงใจให้ได้เสียก่อน มิฉะนั้นก็ยากที่จะไปพูดอะไรได้ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  กฎแห่งกรรมนั้นเข้าใจยากจริงหรือ - ผู้อ่าน 13169
กฎแห่งกรรมนั้นเข้าใจยากจริงหรือ บางคนเกิดในตระกูลดีมีการศึกษาสูงมีคุณธรรม ทำบุญและช่วยเหลือผู้อื่นมาโดยตลอด แต่ชีวิตด้านการงานตกต่ำเสมอ ปฏิบัติงานดี เป็นที่รักใคร่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ยกเว้นผู้บังคับบัญชาที่หาทางกลั่นแกล้งอยู่เสมอจนทนไม่ได้ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  คนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีวัดกันที่ตรงไหน - ผู้อ่าน 14060
คนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีวัดกันที่ตรงไหน คนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี เขาวัดกันที่ตรงไหน เป็นคนที่ดื่มเหล้าเข้ากับใครๆ ได้หมด หรือเป็นคนที่สามารถสรวลเสเฮฮากับพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือคนทั่วไปได้ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ทำอย่างไรลูกจ้างกับนายจ้างจึงจะพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย - ผู้อ่าน 14151
ทำอย่างไรลูกจ้างกับนายจ้างจึงจะพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย ลูกจ้างกับนายจ้าง ปกติจะมีเรื่องกระทบกระทั่งและขัดแข้งกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็รุนแรงจนถึงขั้นเดินขบวน ทำอย่างไรลูกจ้างกับนายจ้าง จึงจะอยู่อย่างพอใจด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  เป็นทหารเพราะผลกรรมที่ทำไว้ในอดีตชาติใช่หรือไม่ - ผู้อ่าน 13901
เป็นทหารเพราะผลกรรมที่ทำไว้ในอดีตชาติใช่หรือไม่ ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกทหารแล้วปรากฏว่าถูกทหาร แสดงว่าเป็นเพราะผลกรรมที่กระทำไว้ในอดีตชาติใช่หรือไม่ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  คนดีหรือคนเลวเรามีวิธีการสังเกตอย่างไร - ผู้อ่าน 22350
คนดีหรือคนเลวเรามีวิธีการสังเกตอย่างไร คนจะดีหรือเลว มันขึ้นอยู่ที่ใจของเขา ถ้าใจของเขาคิดดีก็จะเป็นผลให้พูดดี ทำดี ถ้าใจของเขาคิดชั่ว ก็จะส่งผลให้พูดชั่วทำชั่ว อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ทำอย่างไรให้คนในหน่วยงานมีกำลังใจในการทำงาน - ผู้อ่าน 13783
ทำอย่างไรให้คนในหน่วยงานมีกำลังใจในการทำงาน ในที่ทำงานของผมมีคนทำงานมาก จะทำอย่างไรดีครับ ให้คนภายในหน่วยงานของผม มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การงานและขยันทำความดีกันทุกคน อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  พ่อแม่เป็นห่วงลูกมากเกินไปหรือเปล่า - ผู้อ่าน 14327
พ่อแม่เป็นห่วงลูกมากเกินไปหรือเปล่า คุณพ่อคุณแม่บางคนแยกออกได้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว แต่ว่าไม่ค่อยได้สั่งสอนอบรมลูกเท่าที่ควรจะเป็น ความรักความห่วงใยมีมากก็เลยทำให้ละล้าละลัง อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  หน้าที่ของลูกที่มีต่อพ่อแม่มีอะไรบ้าง - ผู้อ่าน 51291
หน้าที่ของลูกที่มีต่อพ่อแม่มีอะไรบ้าง หน้าที่ของลูกที่ควรปฏิบัติต่อพ่อแม่ โดยย่อ คือ คอยดูแลท่านให้ดี ประพฤติตนเป็นคนดี ทำกิจการงานแทนท่านไม่ให้บกพร่อง สนับสนุนให้ท่านได้มีโอกาสทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ปัญหาสามีเจ้าชู้จะแก้อย่างไร - ผู้อ่าน 16019
ปัญหาสามีเจ้าชู้จะแก้อย่างไร สามีเจ้าชู้หรือคนเจ้าชู้ มีสาเหตุ 2 ประการ คือ เจ้าชู้เพราะแม่บ้านบกพร่องต่อหน้าที่ และเจ้าชู้โดยนิสัย อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ทำอย่างไรให้เมืองไทยสะอาด - ผู้อ่าน 13118
ทำอย่างไรให้เมืองไทยสะอาด พ่อแม่ต้องฝึกฝนอบรมลูกให้เป็นคนรักความสะอาด รักความเป็นระเบียบและมีวินัยตั้งแต่เล็ก ทั้งนี้พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกดูด้วย อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  จะทำอย่างไรดีเมื่อลูกติดรายการโทรทัศน์มาก - ผู้อ่าน 13588
จะทำอย่างไรดีเมื่อลูกติดรายการโทรทัศน์มาก พ่อแม่ต้องไม่ปล่อยให้ลูกดูทีวีตามอำเภอใจ โดยไม่แบ่งเวลาไว้สำหรับการทำงานบ้าน ทบทวนบทเรียน อ่านตำราหรือช่วยงานบ้าน พ่อแม่ควรจัดเวลาให้เหมาะสม อย่าปล่อยให้ดูทีวีจนดึก อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  เมื่อญาติหรือคนที่เรารักป่วยหนักควรดูแลอย่างไร - ผู้อ่าน 13036
เมื่อญาติหรือคนที่เรารักป่วยหนักควรดูแลอย่างไร ผู้ดูแลจะต้องอยู่ในบุญ และใช้อำนาจใจอธิษฐานให้บุญที่เราทำมาดีแล้วช่วยคุ้มครองคนไข้ด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดผลดีแก่การรักษาคนไข้ยิ่งๆ ขึ้นไป อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ลูกจะบาปหรือไม่ถ้าลูกเกลียดพ่อ - ผู้อ่าน 16895
ลูกจะบาปหรือไม่ถ้าลูกเกลียดพ่อ พ่อชอบเอาเปรียบแม่ไม่ห่วงใยลูก เอาแต่ใจตนเอง หวังแต่ความสุขสบายส่วนตัว ชอบปล่อยให้แม่ต้องดิ้นรนเลี้ยงดูลูกเพียงลำพังส่วนตนสุขสบายอยู่ที่บ้าน เจ้าชู้กับคนรับใช้ในบ้าน ลูกจะบาปหรือไม่ ถ้าลูกเกลียดพ่อ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  คุณพ่อกินเหล้าเมาอาละวาดทุกวันจะมีวิธีให้ท่านเลิกเหล้าได้อย่างไร - ผู้อ่าน 15722
คุณพ่อกินเหล้าเมาอาละวาดทุกวันจะมีวิธีให้ท่านเลิกเหล้าได้อย่างไร คุณพ่อผมกินเหล้าเมาอาละวาดทุกวัน จะมีวิธีให้ท่านเลิกเหล้าอย่างไรดีครับ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ธรรมะข้อโสรัจจะนี้สามารถช่วยปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นได้หรือไม่ - ผู้อ่าน 12697
ธรรมะข้อโสรัจจะนี้สามารถช่วยปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นได้หรือไม่ ลูกรู้ตัวว่าลูกไม่มีโสรัจจะ คือเวลาปรนนิบัติคุณแม่ที่ป่วยนานๆ จิตใจมักเศร้าหมอง เบื่อ รำคาญ เพราะคุณแม่ทั้งบ่นทั้งจู้จี้สารพัด ลูกจะเอาธรรมะข้อโสรัจจะนี้ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นจะได้ไหม อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  พ่อแม่ควรฝึกให้ลูกมีความรับผิดชอบได้อย่างไร - ผู้อ่าน 15180
พ่อแม่ควรฝึกให้ลูกมีความรับผิดชอบได้อย่างไร การฝึกลูกให้เป็นคนมีความรับผิดชอบ พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกดู ทำหน้าที่ของพ่อแม่ที่ดีให้สมบูรณ์ และฝึกลูกตั้งแต่ยังเล็ก สอนให้ลูกรู้ว่าพ่อแม่จะอยู่กับลูกตลอดไปนั้นเป็นไปไม่ได้ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  จะทำอย่างไรเมื่อโดนเพื่อนบ้านเอาเปรียบ - ผู้อ่าน 13186
จะทำอย่างไรเมื่อโดนเพื่อนบ้านเอาเปรียบ เพื่อนบ้านนั้นหากผูกมิตรไว้ดีแล้ว เขาจะเป็นเสมือนญาติสนิทที่คอยเอื้ออาทร ปกป้องภัยอันตรายให้เรา รั้วน้ำใจนั้นดีกว่ารั้วเหล็กหลายเท่า เราควรทำให้บุคคลที่อยู่รอบบ้านเป็นเพื่อนของเรา อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ทำอย่างไรจึงจะมีลูกดีได้ - ผู้อ่าน 13285
ทำอย่างไรจึงจะมีลูกดีได้ คุณพ่อ คุณแม่ต้องอบรมความประพฤติของตัวเองให้ดี พร้อมทั้งกาย วาจา ใจ สิ่งที่ไม่ดีให้เลิกเสียให้หมด รักษาศีล 5 ให้ดี เป็นการเตรียมพร้อมให้ปฏิสนธิวิญญาณที่ดีมาเกิด อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ปัญหารถติดแก้ไขอย่างไรดี - ผู้อ่าน 14648
ปัญหารถติดแก้ไขอย่างไรดี การจราจรติดขัด เกิดจากการไม่ยอมลดราวาศอกให้กันและกัน และการไม่ยอมกัน ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในเรื่องที่คนไทยส่วนใหญ่เลี้ยงลูกไม่เป็น วิธีเลี้ยงลูกไม่ค่อยถูกต้อง อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ทำอย่างไรจึงจะทดแทนบุญคุณผู้มีพระคุณได้ - ผู้อ่าน 14033
ทำอย่างไรจึงจะทดแทนบุญคุณผู้มีพระคุณได้ วิธีจะทดแทนคุณผู้มีพระคุณอย่างยิ่งของเรา ให้ได้สูงสุดคือ ให้ท่านได้รู้ความจริงเกี่ยวกับโลกและชีวิตเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคล แล้วดำเนินชีวิตไปในเส้นทางที่ถูกต้อง อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  เมื่อวันมาฆบูชาตรงกับวันวาเลนไทน์ - ผู้อ่าน 13591
เมื่อวันมาฆบูชาตรงกับวันวาเลนไทน์ วันมาฆบูชาก็เป็นวันแห่งความรักเหมือนกัน คือเป็นวันแห่งความรักความปรารถนาดีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีแก่สัตว์โลกหรือชาวโลก อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาเป็นเครื่องจองจำได้อย่างไร - ผู้อ่าน 12707
ทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาเป็นเครื่องจองจำได้อย่างไร เครื่องจองจำใจคนมีหลายอย่าง เช่น สามีหรือภรรยา ยามคิดถึงกัน ก็ข้ามน้ำข้ามทะเลไปหา ห่วงหาจนแทบเป็นแทบตาย พอมีลูกก็ห่วงลูก ความห่วงแบบนี้ทางพระพุทธศาสนาจัดเป็นเครื่องจองจำ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ทำอย่างไรจึงจะเลิกนิสัยอิจฉาชาวบ้านได้ - ผู้อ่าน 16508
ทำอย่างไรจึงจะเลิกนิสัยอิจฉาชาวบ้านได้ การที่คุณเป็นคนขี้อิจฉาริษยาชาวบ้านนั้น เพราะคุณเป็นรองเขาเรื่อยมา เหตุลึกๆ ที่ทำให้คุณเป็นคนต่ำต้อย น้อยหน้าเป็นรองคนอื่น เพราะคุณมีบุญเก่าติดตัวมาน้อย อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ทำอย่างไรจึงจะอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข - ผู้อ่าน 17306
ทำอย่างไรจึงจะอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข คนเราถ้าจะอยู่ในสังคมให้เป็นสุขได้ และพอจะหาความเจริญก้าวหน้าให้กับตัวเองได้ คุณสมบัติพื้นฐานขั้นต่ำสุดของเขาเลยคือ ควบคุมตัวเองได้ ไม่จับผิดใคร และช่วยตัวเองได้ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 

มหากฐิน มหากาลทาน
สุดยอดแห่งบุญ 1 ปี มีครั้งเดียว


สร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน 24 น.
สำหรับสมาชิกเขตนอก และสาธุชน


รับสมัครบุคลากรช่วยงานพระพุทธศาสนาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม