ช่วงเด่นฝันในฝัน

    อัพเดทข่าวกิจกรรมต่างๆจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน

  ความประทับใจ ในวันเพ็ญ คืนวิสาขะ... - ผู้อ่าน 16806
ความประทับใจ ในวันเพ็ญ คืนวิสาขะ... ภาพที่ปรากฏต่อสายตาสาธารณชนในวันนั้น เป็นภาพกองทัพธรรมที่สง่างาม ทัพหน้าเป็นเหล่าสมณะ งามอร่ามด้วยสีเหลืองทองของจีวร ตามด้วยทัพหลังของเหล่าพุทธบริษัทในชุดสีขาว ขาว เวลานั้นประมาณบ่ายสามโมงเศษ แสงแดดแผดกล้า จุดมุ่งหมายอยู่ที่บรมพุทโธ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ดร.เอมเบดการ์ และ เหินฟ้าสู่แดนภารตะ - ผู้อ่าน 16860
ดร.เอมเบดการ์ และ เหินฟ้าสู่แดนภารตะ “ในการมาสัมมนาครั้งนี้ เราไม่ได้มาแค่เพียงคุยกันเท่านั้น แต่ถึงเวลาแล้ว ที่จะลงมือปฏิบัติให้เกิดผลจริงจังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากที่อินเดียรวมคนได้เก่งมาก หลวงพ่อจึงอยากเห็นการจัดบวชสามเณร 1ล้านรูป” อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ความในใจของพระครูสุมณฑ์ธรรมวงศ์ - ผู้อ่าน 14431
ความในใจของพระครูสุมณฑ์ธรรมวงศ์ การที่หลวงพ่อมีวิสัยทัศน์ที่จะรวมสงฆ์จากทั่วโลก แล้วร่วมมือกันในการขยายพระพุทธศาสนาไปทั่วโลก เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก เพราะชาวพุทธจะต้องสามัคคีกัน ปัจจุบันต้องยอมรับว่า การตื่นตัวของชาวพุทธและความหวงแหนในพระพุทธศาสนามีน้อย เพราะเราขาดการศึกษาสิ่งดีๆที่เรามีอยู่อย่างจริงจัง บางครั้งเรากลับเห็นคุณค่าของศาสนาเราเอง ด้วยการเรียนรู้มาจากเพื่อนต่างศาสนา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  สามเณรแก้วแห่งบังคลาเทศ - ผู้อ่าน 14252
สามเณรแก้วแห่งบังคลาเทศ กิจวัตรประจำวันของสามเณรทุกรูป คือ ตื่นนอนเวลา 3.00น. เริ่มเรียนพระสูตรตอนตีสี่ ปกติแล้วพระ เณร ส่วนใหญ่ในประเทศบังคลาเทศ ไม่มีการบิณฑบาต เพราะชุมชนชาวพุทธมีอยู่น้อย ยกเว้นในวัดใหญ่ๆเท่านั้น ช่วงบ่าย เริ่มเรียนหนังสือตั้งแต่เวลา 14.00น. อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  การหยัดสู้ของชาวพุทธในบังคลาเทศ - ผู้อ่าน 14984
การหยัดสู้ของชาวพุทธในบังคลาเทศ แต่ขึ้นชื่อว่าชาวพุทธ เมื่อมีพ่อองค์เดียวกันคือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมไม่มีวันทิ้งกัน ปัจจุบันมีการไปมาหาสู่กันระหว่างชาวพุทธบนเขาและที่ราบ พุทธบุตรบนที่ราบ (บารัว) ได้ขึ้นไปช่วยเหลือ นำความเจริญไปสู่ชาวพุทธบนเขา (จักมา, มัลมา) ด้วยการให้การศึกษา สร้างโรงเรียนหลายแห่งแก่เด็กยากจน อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ชาวพุทธในยุคปัจจุบันของบังคลาเทศ - ผู้อ่าน 17113
ชาวพุทธในยุคปัจจุบันของบังคลาเทศ ความมั่นคงของพระพุทธศาสนาจะต้องประกอบด้วยปัจจัยที่สำคัญคือ ชาวพุทธต้องเป็นชาวพุทธที่แท้จริง มีความรู้ความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง โดยต้องศึกษาทั้งปริยัติ และปฏิบัติ เพื่อให้เกิดปฏิเวธ และปัจจัยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งก็คือ ชาวพุทธจะต้องมีความสามัคคีกัน เว้นจากการให้ร้ายกัน พระพุทธศาสนาจึงจะมั่นคงอยู่ได้อย่างแท้จริง อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  พระพุทธศาสนาในบังคลาเทศ - ผู้อ่าน 17099
พระพุทธศาสนาในบังคลาเทศ บังคลาเทศเคยเป็นอู่แห่งพระพุทธศาสนา มีหลักฐานว่า พระพุทธองค์เสด็จมาประกาศพระพุทธศาสนา และเทศน์โปรดพระสาวกในดินแดนนี้ด้วยพระองค์เอง และยังพบหลักฐานเกี่ยวกับวัด, พระพุทธรูป, พระบรมสารีริกธาตุ, จารึกบนศิลา และแผ่นทองแดง ตามพื้นที่ต่างๆในดินแดนนี้ด้วย อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  บังคลาเทศ ดินแดนอันลึกล้ำ - ผู้อ่าน 27615
บังคลาเทศ ดินแดนอันลึกล้ำ หากมองอุปนิสัย ชาวบังคลาเทศนับว่าเป็นคนโอบอ้อมอารี ห่วงใยซึ่งกันและกัน ถ้ามีแขกมาเยี่ยม เจ้าของบ้านจะต้อนรับด้วยน้ำใสใจจริง แถมจะไม่ยอมให้กลับวันนั้น ต้องชักชวนให้พักค้างต่อหลายๆวัน หากเป็นชาวพุทธจะพาแขกไปกราบพระประจำหมู่บ้านก่อนด้วย อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  จดหมายจาก พระราชรัตนรังษี - ผู้อ่าน 14758
จดหมายจาก พระราชรัตนรังษี ในสภาพปัจจุบันของโลกมีอายุกาลผันเปลี่ยนตามหลักอนิจจัง แต่โลกยังหมุนเพิ่มมลภาวะ ความลดน้อยในมนุษย์ธรรม เป็นวิกฤตที่ควรหันมาความสนใจ ร่วมกันปกป้อง ดูแลพื้นที่อยู่อาศัยให้มีความสงบร่มเย็น อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  การบรรพชา-อุปสมบทหมู่ครั้งประวัติศาสตร์ที่อินเดีย - ผู้อ่าน 16632
การบรรพชา-อุปสมบทหมู่ครั้งประวัติศาสตร์ที่อินเดีย พอ 6โมงเช้า พิธีเวียนประทักษิณรอบโพธิมณฑลก็เริ่มขึ้น โดยมีประธานฝ่ายฆราวาส คือ ฯพณฯ สุวิทย์ ยอดมณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมาอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสม สวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  มหาทุคตะ (ยุคปัจจุบัน) - ผู้อ่าน 16228
มหาทุคตะ (ยุคปัจจุบัน) ลูกพระธัมฯกล่าวว่า ไม่ได้คิดจะอยากได้เงิน 1รูปีหรือสิ่งของอะไรสักอย่าง จากพวกเขาเหล่านี้เลย แต่อยากช่วยเขาได้หลุดพ้นจากความยากจน เด็กเหล่านี้เกิดมาก็รู้จักแต่การ “ขอ” อย่างเดียว อย่างน้อยในวันนี้หัวใจเขาได้เริ่มรู้จักคำว่า “ให้” แล้ว อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  สาธารณรัฐ แอฟริกาใต้ - ผู้อ่าน 27780
สาธารณรัฐ แอฟริกาใต้ เดิมแอฟริกาใต้เป็นที่อยู่ของชนเผ่าเร่ร่อน เริ่มเป็นที่รู้จักของชาวโลก หลังกองเรือโปรตุเกสและสเปนค้นหาเส้นทางใหม่ไปอินเดีย จนอ้อม แหลมกู๊ดโฮป (แหลมแห่งความหวัง) ใต้สุดของทวีปได้สำเร็จ และเมื่อมีการค้นพบเพชรและทองคำ ก็มีผู้มาตั้งถิ่นฐานกันมากมาย ปัจจุบันแอฟริกาใต้มีเสรีภาพ และไม่มีปัญหาแบ่งแยกสีผิวเหมือนอดีตอีกแล้ว ปกครองแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  มองโกล มองไกล ตอนที่ 2 - ผู้อ่าน 15095
มองโกล มองไกล ตอนที่ 2 ลูกได้มีโอกาสได้สวมวิญญาณลูกหลานมองโกล โดยได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตในกระโจมชาวมองโกลโดยแท้ หลังจากที่จดๆจ้องๆมองอยู่นอกกระโจมมานาน ลูกก็มีโอกาสได้เข้ากระโจมแล้วค่ะ กระโจมมองโกเลีย รูปร่างเป็นทรงกลมมีหลังคา ที่ใช้ไม้เป็นโครง ปูผนังและหลังคาด้วยหนังแกะ การประกอบกระโจมสามารถทำได้ใน 1 ชั่วโมง และใช้เวลารื้อเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้น อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  มองโกล มองไกล ตอนที่ 1 - ผู้อ่าน 15879
มองโกล มองไกล ตอนที่ 1 ภารกิจของกองทัพธรรม เพื่อขยายอาณาจักรแห่งสันติสุข สู่มองโกลเลียครั้งนี้ เริ่มขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2549 โดยกองทัพธรรมได้ควบนกเหล็กออกจากสุวรรณภูมิ ในเวลาตีสองครึ่ง เหินฟ้าสะกดรอยตามกองทัพม้าของจอมพลเจงกีสข่าน ไปถึงมองโกเลียตอน 3ทุ่ม โดยมีหมอบาซล่า และท่านมุงจากาล มารอรับด้วยความอบอุ่น แต่อากาศในขณะนั้นอุณหภูมิติดลบ 4องศาเซลเซียสเจ้าค่ะ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  แนะนำ ประเทศโอมาน - ผู้อ่าน 18288
แนะนำ ประเทศโอมาน โอมาน เปิดรับศาสนาอิสลามตั้งแต่ ค.ศ.600 ซึ่งตรงกับช่วงศาสดายังมีชีวิตอยู่ โดยมีนิกายหลัก คือ อีบาดี้ เป็นแบบอนุรักษ์นิยมปานกลาง (ซึ่งแยกออกมาจากนิกายสุหนี่และนิกายชีอะห์) โดยมีจุดเด่น คือ การเลือกผู้นำศาสนา จากการเห็นพ้องต้องกันของคนในชุมชน อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้ - ผู้อ่าน 19518
เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้ เกาะสวาลบาร์ (สำเนียงนอรเว) เป็นหมู่เกาะที่อยู่ในมหาสมุทรอาร์คติก ซึ่งอยู่ทางเหนือของแผ่นดินยุโรป ละติจูดที่ 74-81องศาเหนือ เป็นสถานที่ที่อยู่เหนือที่สุดและใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ของโลกใบนี้ ซึ่งมีมนุษย์อาศัยอยู่ได้ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน - ผู้อ่าน 19769
Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชาวโซโลมอนจะรักพวกพ้องและกลุ่มมาก และถูกปลูกฝังเรื่องความกตัญญูที่มีต่อบรรพบุรุษมาตั้งแต่อดีต โดยถือเป็นหน้าที่ของลูกคือ เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าต้องดูแล เมื่อท่านตายต้องบูชา โดยจะนำบรรพบุรุษที่เสียชีวิตแล้วฝังในที่ใกล้ๆ บ้านไว้เพื่อให้ลูกหลานได้บูชาเพราะเชื่อว่าจะทำให้ตัวเองมีพลังและโชคดี สามารถรบชนะศัตรูได้ และถ้าใครแต่งงานแล้วห้ามนอกใจเด็ดขาด ถ้าหากจับได้จะต้องถูกจับฆ่าและกินทันที ทั้งชายและหญิง อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  DMC ที่โซโลมอน - ผู้อ่าน 14006
DMC ที่โซโลมอน หลังจากที่เรื่องราวของมนุษย์กินคน ได้ออกอากาศไปแล้ว 2 วัน แค่ทุกคนได้รู้ว่า ประเทศของตัวเองได้ออกอากาศสู่สายตาชาวโลก ทุกคนมีความสุขและประทับใจมาก ต่างก็มีสีหน้าที่เบิกบาน ยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคน พวกเขารู้สึกอบอุ่นใจ รู้สึกว่า ตัวเองไม่ได้ถูกทอดทิ้งอีกต่อไป อย่างน้อยก็มีประเทศไทยที่เอาใจใส่ประเทศของเขา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม