Review รายการ DMC

    

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ DMC

Bookmark and Share
  

    8 ขั้นตอนเพื่อหัวใจที่แข็งแรงกับอาหารสุขภาพ - ผู้อ่าน 12146
8 ขั้นตอนเพื่อหัวใจที่แข็งแรงกับอาหารสุขภาพก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่า เรื่องราวที่จะเขียนต่อไปนี้ผู้เขียนไม่ได้คิดขึ้นมาเอง แต่เป็นข้อแนะนำของเมโยคลินิก (Mayo Clinic) ซึ่งเป็นสถาบันทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา ผู้เขียนนำหลักการมาปรับให้เข้ากับสถานการณ์และรายการอาหารแบบไทย ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลอื่น อีกบ้าง ลองมาพบกับขั้นตอนทั้ง 8 กันเลย อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
    โอกาสสุดท้ายสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว - ผู้อ่าน 12192
โอกาสสุดท้ายสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวโอกาสสุดท้ายสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ ด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีอานุภาพไม่มีประมาณ วัตถุธาตุใดๆ ในโลกไม่ว่าจะเป็นไม้ ดิน หินศิลา หรือโลหะ แม้จะมีมูลค่าเพียงน้อยนิด หากนำมาทำเป็นสื่อเชื่อมใจถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เอาโคตรเพชรที่เลิศด้วยมูลค่ามาอุปมา ก็ไม่อาจเทียบได้เพียงแค่เศษเสี้ยวแห่งคุณค่าของวัตถุธาตุนั้นๆ ได้เลย ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสร้างพระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อ อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
    วันครอบครัวไทย - ผู้อ่าน 12416
วันครอบครัวไทยคำว่า ครอบครัว เป็นหน่วยขนาดเล็กที่สุดของสังคมแต่สำคัญ เป็นผู้สร้างและกำหนดสถานภาพ สิทธิ หน้าที่ของบุคคลอันพึงปฏิบัติต่อกันในสังคม เป็น สถาบันแห่งแรกในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและพัฒนา ผู้ร่วมครัวเรือน คือ ปู ย่า ตา ยาย สามี ภรรยา และบุตรหลาน การที่ได้กำหนดวันครอบครัวขึ้นมา อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
    ความศักดิ์สิทธิ์พระฉลองชัย ชิตัง เม - ผู้อ่าน 12052
ความศักดิ์สิทธิ์พระฉลองชัย ชิตัง เมพระฉลองชัย ชิตัง เม เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การสร้างวัดพระธรรมกาย ที่มีมวลสารของภาชนะเครื่องแก้วบูชาข้าวพระ เครื่องแก้วชุดนี้เป็นสิ่งที่คุณยายรักมาก ท่านเก็บรักษาอย่างดี แม้บางชิ้นจะบิ่น หรือเป็นสีขุ่นๆ ท่านก็จะเก็บไว้ ทำความสะอาดเช็ดอย่างดี แล้วเอากระดาษห่อทุกชิ้น เพราะท่านเห็นคุณค่าว่าสิ่งนี้สำคัญ อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
    วิธีการแก้ปัญหาการทำงานกับลูกน้องเจ้าปัญหา - ผู้อ่าน 12157
วิธีการแก้ปัญหาการทำงานกับลูกน้องเจ้าปัญหาปัญหาการรับมือกับบุคคลากรลูกน้องเจ้าปัญหามีวิธีการดังนี้ 1.ต้องมองที่ตนเองก่อนมองที่ผู้บริหารก่อนว่าเกิดความผิดพลาดตรงไหนตัวเราหรือเปล่า แล้วค่อยตัดที่ละปัญหา ต้องดูที่ตนเองก่อนว่า ว่ามีอัตราสูงเกินไปหรือเปล่า เพราะได้รับตำแหน่ง ได้รับอำนาจ อาจเกิดความหลงใหลในอำนาจ เกิดลืมตัวไหม ทำทุกอย่างตามอำเภอใจโดยไม่ฟังใครหรือเปล่า เป็นสิ่งแรกที่ต้องมองย้อนกลับมาดูตัวเราเอง อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
    องค์พระของท่านคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลก - ผู้อ่าน 12027
องค์พระของท่านคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนับแต่โบราณกาล การสร้างพระปฏิมากร ถวายเป็นพุทธบูชาแม้เพียงองค์เดียว ย่อมมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลสุดประมาณ เพราะเป็นการหล่อกายมหาบุรุษขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่ทรงเมตตาบอกหนทางแห่งการดับทุกข์และพระนิพพานแก่สรรพชีวิตในห้วงวัฏสงสาร อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
    เวลาที่หายไป-ทันโลกทันธรรม - ผู้อ่าน 12045
เวลาที่หายไป-ทันโลกทันธรรมทุกท่านเคยประสบปัญหาเวลาไม่พอใช้ ไม่ใช่แค่คนทำงาน นักเรียน นักศึกษา ก็ประสบปัญหาเวลาไม่พอใช้ เช่น ปัญหาเรื่องการไม่มีเวลาอ่านหนังสือ แม่บ้านที่อยู่ที่บ้าน กับบอกว่า ไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะเวลาไม่พอใช้ อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
    เมื่ออยากเป็นที่หนึ่ง จะทำอย่างไรให้ได้เป็นที่หนึ่ง - ผู้อ่าน 12048
เมื่ออยากเป็นที่หนึ่ง จะทำอย่างไรให้ได้เป็นที่หนึ่งเมื่ออยากเป็นที่หนึ่ง ไม่ยากอย่างที่คิด ถ้าตั้งใจทุกคนก็สามารถเป็นที่หนึ่งได้ ทุกคนมีธรรมชาติอย่างหนึ่ง คือ อยากเป็นที่หนึ่ง เช่นในเรื่องการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ในเรื่องครอบครัว เรื่องความรัก ฯลฯ ส่วนในการทำธุรกิจนั้น องค์กรทั่วโลกก็อยากจะได้ที่หนึ่งเหมือนกัน อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
    หัวใจครอบครัว - ผู้อ่าน 12333
หัวใจครอบครัวคนเรานั้น ถ้าหัวใจไม่ทำงาน ก็แสดงว่าเขาตายจากโลกนี้ไปแล้ว ครอบครัวก็เช่นกัน ถ้าหัวใจของครอบครัวไม่ทำงาน แม้จะอยู่บ้านหลังเดียวกัน แต่ก็เหมือนตายจากความเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วการมีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง เป็นที่สุดยอดความปรารถนาของชีวิตครอบครัว นี้คือสิ่งสำคัญที่คนรักกันต้องรู้ก่อนจะสร้างครอบครัว อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
    ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2554 - ผู้อ่าน 12057
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2554ในปีนี้มีจำนวนพระภิกษุสามเณรขอเข้าสอบ ดังนี้ 1.ประโยค ป.ธ. 9 จำนวน 451 รูป 2.ประโยค ป.ธ. 8 จำนวน 637 รูป 3.ประโยค ป.ธ. 7 จำนวน 971 รูป 4.ประโยค ป.ธ. 6 จำนวน 962 รูป 5.ประโยค ป.ธ. 5 จำนวน 1,372 รูป 6.ประโยค ป.ธ. 4 จำนวน 2,153 รูป 7.ประโยค ป.ธ. 3 จำนวน 4,523 รูป 8.ประโยค 1 – 2 จำนวน 24,477 รูป รวมทั้งสิ้น 35,546 รูป อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
    อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา พระอนุรุทธเถระผู้มีจักษุทิพย์ - ผู้อ่าน 12036
อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา พระอนุรุทธเถระผู้มีจักษุทิพย์อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชานั้นมีมากมายมหาศาลเป็นบ่อเกิดทิพยสมบัติ มนุษย์สมบัติ ทำให้ได้สมบัติอย่างยิ่งคือนิพพานสมบัติ คือ อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
    การเรียนบาลีและสอบบาลีสนามหลวง - ผู้อ่าน 12137
การเรียนบาลีและสอบบาลีสนามหลวงการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกภาษาบาลี เป็นพระราชภาระของพระมหากษัตริย์ ทรงจัดให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนตามกำลังสติปัญญา สืบเนื่องเป็นพระราชกรณียกิจมา ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
    ประเพณีการบวชพระ ขั้นตอนการบวชพระทำอย่างไร - ผู้อ่าน 15541
ประเพณีการบวชพระ ขั้นตอนการบวชพระทำอย่างไรการบวชพระเป็นประเพณีที่มีความสำคัญมากอย่างยิ่ง เพราะชายที่มีอายุครบ 20 ปี เป็นวัยที่เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งจะต้องมีความรับผิดชอบในชีวิตของตนมากขึ้น ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีความรู้ และเข้าใจความจริงของชีวิต อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
    รางวัลโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 29 - ผู้อ่าน 12030
รางวัลโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ ขอแสดงความยินดี กับท่านอาจารย์และนักเรียนทุกคนที่สอบได้รางวัลการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 29 นี้และที่สำคัญคือขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่านที่ได้ศึกษาธรรมะอันประเสริฐและทรงคุณค่ายิ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตของผู้เข้าร่วมโครงการฯ อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
    โครงการตอบปัญหาธรรมะ"ทางก้าวหน้า" - ผู้อ่าน 12055
โครงการตอบปัญหาธรรมะการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้านี้ จะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้หากไม่ได้รับความเมตตาจากท่านผู้บริหารหน่วยงาน ที่กรุณาให้ใช้สถานที่ของโรงเรียน และสถานที่ของราชการ เป็นศูนย์สอบฯ และเป็นศูนย์ข้อสอบ อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
    ความขัดแย้งในการทำงาน วิธีแก้ไขความขัดแย้งในทีมงาน - ผู้อ่าน 12507
ความขัดแย้งในการทำงาน วิธีแก้ไขความขัดแย้งในทีมงานความขัดแย้ง เป็นประเด็นอมตะ เพราะตั้งแต่เกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาเราย่อมเจอความขัดแย้งเสมอ เพราะเมื่อมีคนที่มีความแตกต่างกัน มาอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะมาทำงานร่วมกัน มักเกิดความขัดแย้งขึ้น หากเอ่ยถึงความขัดแย้ง จะมีมุมมองด้วยกัน 2 มุมมอง คือ อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
    ขุนเขาแห่งตำนานและประวัติศาสตร์แห่งเขาแก้วเสด็จ - ผู้อ่าน 12067
ขุนเขาแห่งตำนานและประวัติศาสตร์แห่งเขาแก้วเสด็จคืนพระจันทร์วันเพ็ญลอยดวงเด่นเหนือท้องฟ้า ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งต่างจ้องมองและสังเกตว่า มีดวงแก้วดวงหนึ่งส่องรัศมีสว่างไสวดุจดังพระจันทร์วันเพ็ญ ดวงแก้วนั้นเคลื่อนคล้อยลอยมาจากปลายด้านหนึ่งของหุบเขา และลับหายไปในความมืด เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง จนชาวบ้านขนานนามภูเขาแห่งนี้ว่า “เขาแก้วเสด็จ” ขุนเขาแห่งดวงแก้วที่จะเสด็จมาทุกคืนวันเพ็ญ อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
    มหาสมุทรแห่งการแข่งขัน (Blue Ocean Strategy) - ผู้อ่าน 12045
มหาสมุทรแห่งการแข่งขัน (Blue Ocean Strategy)มหาสมุทรแห่งการแข่งขัน ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารกิจการต่างรู้จักกันดี ในเรื่องของการเอาตัวรอด ในยุคที่มีการแข่งขันกันสูงซึ่งจะมีการเปรียบเทียบว่าการแข่งขันกัน มันเหมือนกับอยู่ในมหาสมุทร ซึ่งมีมหาสมุทรสีเลือดและหาสมุทรสีน้ำเงิน อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
    4G เทคโนโลยีใหม่มาแรง 3G และ 4G ต่างกันอย่างไร - ผู้อ่าน 12378
4G เทคโนโลยีใหม่มาแรง 3G และ 4G ต่างกันอย่างไรเมื่อก่อนเราใช้โทรศัพท์เป็นโทรศัพท์ คือใช้โทรได้อย่างเดียว นั้นเรียกว่ายุค 1G พอยุค 2G โทรศัพท์ก็สามารถถ่ายรูปได้ ส่งข้อความได้ ส่งอีเมล์ได้ แต่ยังติดขัดอยู่ในเรื่องของสัญญาณติดๆ ขัดๆ เวลาเคลื่อนไหว ส่วน 3G จริงๆ แล้วก็คือระบบโทรศัพท์ที่พัฒนาอีกขั้นหนึ่งให้มีการเชื่อมต่อตลอดเวลา อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
    พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 - ผู้อ่าน 12119
พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2554” มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
    งานบวชพระคืออะไร ทำไมในชีวิตลูกผู้ชายต้องบวชให้ได้อย่างน้อย1พรรษา - ผู้อ่าน 12863
งานบวชพระคืออะไร ทำไมในชีวิตลูกผู้ชายต้องบวชให้ได้อย่างน้อย1พรรษางานบวช เป็นประเพณีไทยสืบเนื่องมาแต่โบราณกาล ชายไทยเมื่ออายุครบบวช จะต้องบวชให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต เพื่อการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
    การเรียนบาลีมีประโยชน์อย่างไร - ผู้อ่าน 12062
การเรียนบาลีมีประโยชน์อย่างไรพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนธรรมด้วยภาษาบาลี และพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ก็บันทึกด้วยภาษาบาลี ในฐานะพุทธบริษัท จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาหลักภาษาบาลี เพื่อเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในการศึกษาคัมภีร์ต่างๆ ในพระพุทธศาสนา อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
    ภาษาบาลีและสันสกฤตมีความสำคัญอย่างไร - ผู้อ่าน 12103
ภาษาบาลีและสันสกฤตมีความสำคัญอย่างไรภาษาไทย แม้จะเป็นภาษาคนละตระกูลกับภาษาบาลีและสันสกฤต แต่ก็รับเอาคำบาลีและสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทยไม่น้อย อาจกล่าวได้ว่ามากกว่าภาษาอื่นๆ ที่นำมาใช้ในภาษาไทยในปัจจุบัน เช่น ภาษาอังกฤษ อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
    การใช้ชีวิตแบบ Slow - ผู้อ่าน 12057
การใช้ชีวิตแบบ Slowในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา หลายๆ ท่านคงได้ใช้วันหยุดยาวกันตามใจชอบ ได้ทำในสิ่งที่ปรารถนาแบบสบายๆ ทั้งๆ ที่ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเราได้ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ ทำให้ถูกบีบคั้นทั้งร่างกายและจิตใจกันมาก อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
    การบริหาร Generation Y - ผู้อ่าน 12064
การบริหาร Generation Yในโลกของเราจึงมีหลายวัย ตั้งแต่ Baby Boom ซึ่งอยู่ในวัยกำลังงามกำลังจะเกษียณ หรือว่า Generation X ที่เป็นวัยทำงาน ต่อมาด้วยวัย Generation Y หรือ Gen- Y ที่เป็นวัยที่กำลังก้าวสู่วัยทำงาน อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 


ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ฉลองวิสาขบูชาโลกรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวนหลายอัตรา


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม