ตัวอย่างนิทรรศการ 5 มิติรอบการฉายภาพยนตร์ 3 มิติ "อัศจรรย์วันข้ามภพ"

จองตั๋ว ONLINE

เลือกวันที่คุณสะดวก รอบที่คุณชอบ โรงที่ใกล้สำหรับคุณ

วางแผนการเดินทาง

นิทรรศการ ใช้เวลา โซนละ 30 นาที มี 3 โซน ภาพยนตร์ 3 มิติ ใช้เวลา 30 นาที หากชมทั้งหมดใช้เวลารวม 2 ชั่วโมง

รับตั๋ว รอเข้าชม

นำหมายเลขการจอง แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับบัตรเข้าชมภาพยนตร์และนิทรรศการได้ โดยควรเดินทางมาถึงที่วัดพระธรรมกายก่อนเวลาเข้าชม 30 นาที

จองตั๋วชมภาพยนตร์ 3 มิติ ONLINE