Jump to content


ศูนย์กลางกาย

Member Since 04 Mar 2006
Offline Last Active Dec 11 2009 04:38 PM
-----

Topics I've Started

ชวนคนมาบวชโครงการแสนรูปอย่างไรให้สำเร็จ

10 December 2009 - 10:28 AM

ตอนนี้ก็ใช้การบอกต่อโดยlistรายชื่อแล้วชักชวนตนรู้จักแต่ก็ได้จำนวนไม่มาก ถ้าหากอยากชวนคนบวชให้ได้เยอะๆ โครมีประสบการณ์การทำหน้าที่ดีๆมาแบ่งปันกัน เพื่อให้การชวนบวชโครงการแสนรูปสำเร็จอัศจรรย์ เชิญชวนแสดงความเห็นคิดดีๆกันได้
เพื่อนำไปทำหน้าที่ชวนคนบวชต่อไป