ไปที่เนื้อหา


ไฟล์แนบ: นั่งสมาธิอย่างไรจึงจะสบายๆและถูกหลักวิชชาธรรมกาย ?

  ไฟล์แนบ ขนาด: โพสต์ #
แนบไฟล์ post_2683_1248500240.png
( ดาวน์โหลด: 20 )
( โพสต์เมื่อ Jul 01 2010 12:37 PM )
26.57K 176223
แนบไฟล์ post_2683_1222162762.gif
( ดาวน์โหลด: 17 )
( โพสต์เมื่อ Jul 01 2010 12:47 PM )
747.44K 176223
แนบไฟล์ 1_06.jpg
( ดาวน์โหลด: 30 )
( โพสต์เมื่อ Sep 20 2010 08:32 PM )
69.7K 181059