ไปที่เนื้อหา


MiraclE...DrEaM

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 24 Dec 2005
ออฟไลน์ ใช้งานล่าสุด Nov 13 2006 08:02 PM
-----

กระทู้ที่ฉันเริ่ม

เรื่องของหลวงพ่อทัตตะและความอบอุ่นสมัยบ้านธรรมประสิทธิ์

26 October 2006 - 02:02 PM

แหล่งที่มาของข้อมูล
- จากความทรงจำ เรื่อง กำเนิดวัดพระธรรมกาย โดย อุบาสิกา ถวิล (บุญทรง) วัติรางกูล

สถานที่เกิดเหตุ
- บ้านธรรมประสิทธ์ สมัยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย และ หมู่คณะยุคบุกเบิกยังเป็นนักศึกษา

ผู้เล่าเรื่อง
- อุบาสิกา ถวิล (บุญทรง) วัติรางกูล

QUOTE
ที่ยังประทับใจมิรู้ลืม ป้าจะเล่าให้ฟัง มีอยู่เย็นวันหนึ่งขณะที่ทุกคนกำลังนั่งสมาธิกันเงียบกริบ ป้ายังกำหนดใจไม่ได้ พอหูได้ยินเสียงเคลื่อนไหวที่พื้นกระดาน ใจของป้าก็คิดเป็นห่วงกระเป๋าสตางค์ของบรรดาฝ่ายชาย เกรงจะมีใครแอบขึ้นบันไดมาหยิบเอาไปหมด เวลานั้นป้าไม่เข้าใจว่า ทำไมเวลานั่งสมาธิ ผู้ชายทุกคนจะต้องหยิบกระเป๋าสตางค์ ออกมาจากกางเกงวางไว้ข้างตัว ป้าคิดเองว่า "เค้าคงปล่อยวาง ไม่ยึดติดในสมบัติอะไรกระมัง เลยเอาทรัพย์สินเงินทองออกมาวางทิ้งซะ" ภายหลังจึงทราบว่า เหตุที่พากันทำดังนั้น เพราะถ้ามีกระเป๋าสตาค์อยู่ในกางเกง กระเป๋าจะค้ำตัว นั่งไม่สบาย แต่การนั่งสบายของฝ่ายชาย ทำให้ป้ารู้สึกไม่สบาย เป็นห่วงเป็นใยกระเป๋าพวกนั้นยิ่งนัก

พอนึกห่วงหนักเข้า ก็เลยต้องหรี่ตา ดูว่าอะไรมาทำเสียงเหมือนคนเคลื่อนไหว ป้าเห็นหลวงพ่อรองเจ้าอาวาสของเรา ท่านกำลังคลานมาทางด้านหลังของคนอื่นๆ ที่นั่งสมาธิล้อมกันเกือบเป็นรูปวงกลม ป้าก็นึกในใจ "เอ คุณเด็จเนี่ย ทำอะไรกัน ทำไมไม่นั่งสมาธิ มาคลานเล่นซะนี่ เราต้องดูหน่อยเถอะว่า คลานไปไหน"

ในที่สุด ป้าก็เห็นคลานไปที่กระเป๋าสตางค์ของหลวงพ่อเจ้าอาวาส หยิบขึ้นมาเปิด ป้าหรี่ตาจ้องมองเป๋ง เปิดกระเป๋าคนอื่นทำไม ป้าเห็นเปิดแล้วทำท่าเหมือนนับเงินดู ขณะเดียวกัน ก็ดึงกระเป๋าสตางค์ตนเองออกมาจากกางเกง หยิบธนบัตรออกมานับปึกหนึ่ง ใส่ลงไปในกระเป๋าของอีกฝ่าย ป้าถอนใจอย่างโล่งอก รู้สึกตื้นตันน้ำตาซึม นึกไป "โธ่เอ๋ย ไปสงสัยซะใหญ่โต ที่แท้คุณเด็ดก็ห่วงน้องจะไม่มีเงินใช้ กำลังเรียนปีสุดท้าย ต้องใช้จ่ายมาก ส่วนคุณเด็ดเรียนจบแล้ว มีงานทำรายได้ดี จึงเอามาแอบแบ่งให้ใช้ ถ้าให้ซึ่งๆ หน้า ฝ่ายน้องก็คงไม่รับ คงบอกคอเป็นเอ็นว่า มีแล้ว มีแล้ว ทั้งที่มีบาทเดียวก็บอกได้ว่ามีแล้วนั่นแหละ คุณเด็ดเลยต้องใช้วิธีแอบให้ยังงี้ ไอ้เราก็คิดมาก สงสัยวุ่นวายไปได้"

นับแต่วันนั้นมา ป้าจะได้ยินคนคลานเคลื่อนไหว ขณะนั่งสมาธิกี่ครั้ง ก็ไม่กังวลห่วงใยจนต้องลืมตาดูอีกเลย

ครูบาอาจารย์ของเรา สุดยอดไหมครับ happy.gif

=QUIZ= เรื่องพุทธวงศ์ในกัปปัจจุบัน

25 October 2006 - 08:17 PM

1) อยากทราบว่า กัปแบ่งเป็น2 ประเภท มีอะไรบ้าง แตกต่างกันอย่างไร
2) กัปที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น มีกี่ชนิด ชื่อว่าอะไรบ้าง แตกต่างกันอย่างไร
3) เราจะทราบได้อย่างไรว่า ในกัปที่ตั้งขึ้นใหม่นี้ จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้ามี จะทราบได้อย่างไรว่ามีกี่พระองค์
4) กัปปัจจุบัน มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากี่พระองค์ ชื่อว่าอะไรบ้าง และ บังเกิดในยุคที่มนุษย์อายุไขเท่าไหร่
5) จงบอกชื่อพุทธบิดา พุทธมารดา โคตรสกุล และ พาหนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ออกบวชของแต่ละพระองค์
6) จงบอกชื่อต้นไม้ที่ตรัสรู้ ระยะเวลาที่ใช้บำเพ็ญเพียร และ ผู้ที่ถวายข้าวมธุปายาสวันตรัสรู้ของแต่ละพระองค์
7) จงบอกชื่อพระอัครสาวก ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
8) จงบอกจำนวนครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงแสดงธรรม และ แสดงเรื่องอะไร (เท่าที่มีบันทึกในพระไตรปิฎก)
9) หลังจากทรงปรินิพพานแล้ว พระบรมสารีริกธาตุของแต่ละพระองค์เป็นอย่างไร
10) พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นอะไรบ้าง ในภพที่ท่านทรงเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกัปปัจจุบัน

เอาเท่านี้ก่อนนะครับ

=QUIZ= เรื่องของกัป

25 October 2006 - 11:55 AM

อ้างอิงข้อมูลของคุณหัดฝัน ลิงค์
http://www.dmc.tv/fo...?showtopic=7627
โพสลำดับที่ 12
QUOTE
สำหรับพรหม 16 ชั้น แบ่งได้ตามนี้ครับ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์

พรหมโลก ที่อยู่ของพรหม ตามปกติหมายถึงรูปพรหม ซึ่งมี ๑๖ ชั้น (เรียกว่า รูปโลก) ตามลำดับดังนี้
๑. พรหมปาริสัชชา
๒. พรหมปุโรหิตา
๓. มหาพรหมา
๔. ปริตตาภา
๕. อัปปมาณาภา
๖. อาภัสสรา
๗. ปริตตสุภา
๘. อัปปมาณสุภา
๙. สุภกิณหา
๑๐. อสัญญีสัตตา
๑๑. เวหัปผลา
๑๒. อวิหา (สุทธาวาสชั้นที่ 1)
๑๓. อตัปปา (สุทธาวาสชั้นที่ 2)
๑๔. สุทัสสา (สุทธาวาสชั้นที่ 3)
๑๕. สุทัสสี (สุทธาวาสชั้นที่ 4)
๑๖. อกนิฏฐ (สุทธาวาสชั้นที่ 5)

นอกจากนี้ยังมี อรูปพรหม ซึ่งแบ่งเป็น ๔ ชั้น (เรียกว่าอรูปโลก) คือ
๑. อากาสานัญจายตนะ
๒. วิญญาณัญจายตนะ
๓. อากิญจัญญายตนะ
๔. เนวสัญญานาสัญญายตนะ

ผมขอ QUIZ ต่อเลยละกัน อ้างอิงข้อมูลของคุณหัดฝันนะครับ

1) เมื่อถึงคราวสิ้นกัป ถ้ากัปถูกทำลายด้วย ไฟบรรลัยกัลป์ ภพ 3 จะถูกทำลายไปจนถึงพรหมชั้นไหน เพราะเหตุใดจึงเกิดไฟบรรลัยกัลป์
2) เมื่อถึงคราวสิ้นกัป ถ้ากัปถูกทำลายด้วย น้ำบรรลัยกัลป์ ภพ 3 จะถูกทำลายไปจนถึงพรหมชั้นไหน เพราะเหตุใดจึงเกิดน้ำบรรลัยกัลป์
3) เมื่อถึงคราวสิ้นกัป ถ้ากัปถูกทำลายด้วย ลมบรรลัยกัลป์ ภพ 3 จะถูกทำลายไปจนถึงพรหมชั้นไหน เพราะเหตุใดจึงเกิดลมบรรลัยกัลป์
4) เมื่อถึงคราวใกล้สิ้นกัป หมู่สัตว์ทั้งหลาย มีอาการอย่างไร เอาตัวรอดกันอย่างไร
5) เมื่อกัปปัจจุบันตั้งขึ้นใหม่ๆ พรหมชั้นใดลงมายังโลกมนุษย์ ลงมาด้วยสาเหตุอะไร แล้วพรหมที่ลงมากลายเป็นมนุษย์ยุคแรกได้อย่างไร
6) มนุษย์ต้นกัปถือกำเนิดอย่างไร และ เมื่อใดที่ต้องอาศัยการเกิดแบบอาศัยครรภ์มารดา
7) กัปมีหน่วยวัดอย่างไร ขอจงอุปมา
8) 1 กัปแบ่งเป็นกี่ช่วง ยาวช่วงละเท่าไหร่ มีชื่อแต่ละช่วงว่าอย่างไร แปลว่าอะไร มนุษย์อาศัยอยู่ได้ในช่วงไหน

เอาเท่านี้ก่อนละกันนะครับ

=QUIZ= ประวัติของวัดพระธรรมกาย

24 October 2006 - 09:04 PM

1) พื้นที่วัดเดิม 196 ไร่ ใครเป็นผู้ถวาย ใครเป็นผู้ประสานงานให้การขอบริจาคที่ดินเป็นผลสำเร็จ
2) เงินทุนประเดิมในการก่อสร้างวัดพระธรรมกายมีเท่าไหร่ ใครเป็นผู้บริจาคเงินก้อนนี้
3) หมู่คณะชุดบุกเบิกสร้างวัด จัดพิมพ์หนังสืออะไร เพื่ออธิษฐานเสี่ยงบุญตามหมู่คณะที่มาเกิดพร้อมกัน เนื้อหาในหนังสือเล่มนั้น รายละเอียดเป็นอย่างไร
4) แต่เดิมเป็นแค่ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม แต่ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัด เมื่อวันที่เท่าไหร่ ปีอะไร
5) สิ่งก่อสร้างสิ่งแรกหลังจากได้รับบริจาคที่ดินคืออะไร เพราะเหตุใดจึงสร้างสิ่งนั้นก่อน
6) เมื่อเริ่มก่อสร้างวัด ใครเป็นผู้รับอาสาไปเฝ้าพื้นที่วัดในช่วงเริ่มต้นของการก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเข้ามาก่อกวน และ ลักทรัพย์
7) วันเริ่มก่อสร้างวัดพระธรรมกายอย่างเป็นทางการ คือ วันที่เท่าไหร่ ปีไหน
8) วันที่ผูกพัทธสีมาพระอุโบสถ วัดพระธรรมกาย คือ วันที่เท่าไหร่ ปีไหน
9) ใครเป็นผู้ออกแบบพระอุโบสถวัดพระธรรมกาย
10) คุณยายอาจารย์มีเทคนิคประคับประคองลูกศิษย์อย่างไร เมื่อหมู่คณะยุคบุกเบิกเริ่มมีปากมีเสียงกันเพราะความเห็นในการสร้างวัดไม่ลงรอยกัน
11) ศาลาปฏิบัติธรรมหลังแรกของวัดพระธรรมกายชื่ออะไร จุคนได้เท่าไหร่
12) พระประธานในพระอุโบสถวัดพระธรรมกาย องค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่เท่าไหร่ ใครเป็นผู้ปั้น

เอาไว้จะมาถามต่อนะครับ ตอนนี้เอาเท่านี้ไปก่อน

=QUIZ= ประวัติของคุณยายอาจารย์

24 October 2006 - 09:03 PM

1) คุณยายอาจารย์ท่านเกิดวันไหน ปีไหน
2) บ้านเดิมของคุณยายอาจารย์อยู่ที่ไหน มีอาชีพอะไร
3) คุณยายปรารภเหตุอะไร จึงคิดแสวงหาธรรมะ
4) คุณยายอาจารย์นำอะไรติดตัวมาบ้างในวันที่ท่านตัดสินใจออกจากบ้านเพื่อแสวงหาหนทางไปวัดปากน้ำ
5) คุณยายอาจารย์สามารถมาถึงวัดปากน้ำจนได้เจอพระเดชพระคุณหลวงปู่เพราะท่านทำอย่างไร ได้ใครเป็นผู้เปิดทางให้ท่านมาถึงวัดปากน้ำ
6) ใครได้ชื่อว่า เป็นเพื่อนสหธรรมิกที่เป็นเสมือนเพื่อน พี่ ของคุณยายอาจารย์
7) คุณยายอาจารย์ได้รับการต้อนรับอย่างไร เมื่อท่านไปอยู่วัดปากน้ำใหม่ๆ ท่านจับแง่คิดอย่างไรจึงอยู่วัดปากน้ำได้อย่างมีความสุข
8) คุณยายอาจารย์ต้องนั่งสมาธิวันละกี่ชั่วโมง จงรวมเวลาช่วงรอยต่อระหว่างเปลี่ยนกะด้วย
9) คุณยายอาจารย์คิดอย่างไร จึงนั่งสมาธิต่อในช่วงเปลี่ยนกะ
10) อุปัฎฐากที่ได้ดูแลคุณยายอาจารย์อย่างใกล้ชิดที่สุด คือใคร
11) คุณยายอาจารย์ละสังขารวันที่เท่าไหร่ ปีอะไร สิริอายุรวมกี่ปี

เอาไว้จะมาถามต่อนะครับ ตอนนี้เอาเท่านี้ไปก่อน