Jump to content


Photo
- - - - -

สวดมนต์ข้ามปี ... สวัมดีปีใหม่ ๒๕๖๑


  • You cannot start a new topic
  • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 ทัพพีในหม้อ

ทัพพีในหม้อ
  • Moderators
  • 3,278 posts
  • Gender:Male

Posted 22 December 2017 - 05:53 PM

25508071_1135897386546546_73525250482723

Attached File  25508071_1135897386546546_7352525048272301453_n.jpg   153.16KB   0 downloads


สมาชิกเว็บไซต์ทุกท่านที่เข้ามาอ่านกระทู้ สามารถร่สมกิจกรรมสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของที่ระลึกจากทางทีมงานได้ฟรีๆ ทำตามนี้เลยครับ ..... ทุกๆ กระทู้ที่สมาชิกตั้งขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางธรรม จะได้รับคะแนนสะสมทันที่ 3 คะแนน ..... ทุกๆ การตอบกระทู้ที่เป็นการตอบแบบมีสาระทางธรรม จะได้รับคะแนนสะสมทันที่ 1 คะแนน และ 0.1 คะแนนสำหรับการเข้ามาอนุโมทนาบุญ ..... อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันนะครับ

#2 ทัพพีในหม้อ

ทัพพีในหม้อ
  • Moderators
  • 3,278 posts
  • Gender:Male

Posted 22 December 2017 - 10:28 PM

25507713_1984929441719616_16065599155140

Attached File  25507713_1984929441719616_1606559915514099723_n.jpg   147.21KB   0 downloads


25594315_1984929641719596_36605379304391

Attached File  25594315_1984929641719596_3660537930439121115_n.jpg   96.77KB   0 downloads


สมาชิกเว็บไซต์ทุกท่านที่เข้ามาอ่านกระทู้ สามารถร่สมกิจกรรมสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของที่ระลึกจากทางทีมงานได้ฟรีๆ ทำตามนี้เลยครับ ..... ทุกๆ กระทู้ที่สมาชิกตั้งขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางธรรม จะได้รับคะแนนสะสมทันที่ 3 คะแนน ..... ทุกๆ การตอบกระทู้ที่เป็นการตอบแบบมีสาระทางธรรม จะได้รับคะแนนสะสมทันที่ 1 คะแนน และ 0.1 คะแนนสำหรับการเข้ามาอนุโมทนาบุญ ..... อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันนะครับ