ไปที่เนื้อหา


BOG-BOG

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 Apr 2006
ออฟไลน์ ใช้งานล่าสุด ส่วนตัว
-----

กระทู้ที่ฉันเริ่ม

การสร้างทางพ้นทุกข์ โดย "หลวงพ่อเสือ"

28 June 2006 - 11:10 AM

การสร้างทางพ้นทุกข์คนเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ย่อมมีจุดมุ่งหมายของตนเอง และทุกคนก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนค้นคว้าแสวงหาในสิ่งที่ตนมุ่งหวังไว้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม แม้ว่าจะเหนื่อยยากลำบากเพียงไหน


แต่การที่ตนสร้างความหวังไว้โดยปราศจากความเพียรพยายามนั้น ก็มิอาจได้มาในสิ่งที่ตั้งความหวัง เพราะความมุ่งหวังกับความเพียรพยายามนั้น ต้องควบคู่กันไปเสมอ ถ้าหวังเฉยๆ โดยขาดความเพียรย่อมจะไม่ได้ ไม่ว่าหน้าที่การงานก็ดี ความเพียรเพื่อพ้นทุกข์ก็ดี ต้องมีความเพียรเป็นแรงผลักดันทั้งสิ้น


การสร้างความหวังนั้น ใครๆ ก็ย่อมตั้งความหวังกันได้ เช่น หวังอยากมีบ้านเรือน อยากมีเงินทอง หวังมีความเจริญในหน้าที่การงาน แต่ถ้าขาดความเพียรพยายามแล้วไซร้ ไฉนเลยจะมีบ้าน จะมีเงินทอง และจะมีความเจริญในหน้าที่การงานได้


บางท่านที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับมีช้อนเงินช้อนทองติดตัวมาด้วยก็เพราะได้อาศัยในชาติอดีตมีความเพียรจึงได้สั่งสมบุญเอาไว้ แต่ถ้าในชาตินี้ขาดความเพียรเสียแล้ว ช้อนเงินช้อนทองที่ติดตัวมาก็ย่อมจะสลายไปได้โดยง่าย เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมิได้เป็นไปด้วยการดลบันดาลของผู้ใด


ซึ่งผิดกับคนที่มุ่งหวังและประกอบกับความเพียร ความอุตสาหะ ที่จะทำงานหรือทำในสิ่งที่ตนหวังไว้ให้สำเร็จ เขาเหล่านั้นก็สามารถทำความหวังให้เป็นความจริงได้ไม่มากก็น้อย เช่นเดียวกับความเพียรศึกษาเพื่อสร้างปัญญาและฝึกฝนตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากกิเลสเพื่อจะได้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไป เพราะมีเกิดก็ต้องมีทุกข์

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ดังนั้น ความเพียรพยายามนั้น ก็คือ ต้องศึกษาเรื่องของชีวิตให้ลึกซึ้ง ต้องพยายามสร้างสมปัญญา เพื่อกำจัดกิเลสซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดนั่นเอง ต้องฝึกฝนจิตให้มีความเข้มแข็งต่อการยั่วยุของกิเลสเฉพาะอย่างิ่งคือ ตัณหา ซึ่งได้แก่ความยินดีติดใจในอารมณ์ต่างๆ ที่เป็นหัวหน้า เพราะจิตนั้นเป็นตัวการสำคัญที่รับรู้อารมณ์ เพราะทุกข์-สุขจิตก็เป็นผู้รับรู้และเป็นบงการทั้งนั้น เช่น


เมื่อเรารู้จักคำว่าสวย ความน่าเกลียดก็เกิดขึ้น

เมื่อเรารู้จักคำว่าความดี ความชั่วก็อุบัติขึ้น


เป็นเพราะจิตเก็บสะสมความรู้สึกสวย ความน่าเกลียด ความดี ความชั่ว เข้าไว้ จิตก็จะคอยสั่งงานและทำหน้าที่เปรียบเทียบความแตกต่างได้


แนวทางง่ายๆ ที่จะฝึกจิตให้มีสมาธิได้นั้น ก็ต้องมีขันติธรรม คือ ความอดทน เป็นตัวการสำคัญ(ยังฝึกไม่ได้เลยเจ้าค่ะ)เพราะขันตินั้นย่อมมีอยู่ในจิตใจของบุคคลน้อยมาก จึงทำให้ชีวิตแต่ละชีวิตวุ่นวายและหาที่สิ้นสุดมิได้ สาเหตุที่ต้องให้ฝึกฝนขันติก็เพราะชีวิตคนเรานั้นทุกวินาทีก็ว่าได้ ต้องเผชิญต่อสิ่งที่เข้ามากระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ถ้าขาดขันติ คือ ความอดกลั้น ก็จะพาชีวิตให้มีความทุกข์และหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้

มรณสติ

28 June 2006 - 10:48 AM

เพลง มรณสติ

แรงบันดาลใจ : นึกถึง มรณสติ ( ตาย ก่อน ตาย ตามคำสอนของ ท่านพุทธทาส )

ดวงตะวัน แสงทองส่องพลันเริ่มวันกันใหม่
ใต้ดวงตะวันแสงทองส่องอำไพ ไม่มี สิ่งใด มีค่าเท่า เวลา
เธอเอย ขอจงได้ คิดชีวิตทุกวัน
ผู้คนมากมายหลายคนปะปนกัน ชีวิตเหล่านั้น มั่นหมายสิ่งใด
" จิต " ที่ฝึกฝน คิดค้นอุบาย ให้คลายสิ่งใดที่ยึดถือ
ก่อน ที่ จะตาย ให้มันตายไปเสียก่อน ก็คงไม่เป็นที่ทุกข์ร้อน
ก่อนที่จะนอน ให้ลองย้อนดูตน หลุดพ้น ถึงตอนสุดท้าย
ให้ตาย สบาย แสนเบา หมดตัวเรา ของเรา ทั้งมวล
" ความตาย" แม้ใครจะหมาย ได้คิดถึงมัน
ก็ทำให้ ความสำคัญ มั่นบันเทา ไม่มี ตัวเขา และ เราให้ งมงาย

เพลงแผ่เมตตา พร้อมคำแปล

28 June 2006 - 10:44 AM

เพลงแผ่เมตตา พร้อมคำแปล

รอยจูบบนฝ่าเท้า (บทเพลงเตือนใจตน)

28 June 2006 - 10:37 AM

(บทเพลงเตือนใจตน)

ล้ำค่ากว่าดาว

28 June 2006 - 10:21 AM

ล้ำค่ากว่าดาว ฟังสบาย ๆ