ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนอนุบาลระดับจักรวาลคนแรกครับ


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 41 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 มองอย่างแมว

มองอย่างแมว
 • Members
 • 722 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:NYC

โพสต์เมื่อ 22 March 2006 - 01:12 AM

คุณเกียรติก้องธรณินทร์
"นักเรียนอนุบาลระดับจักรวาล" คนแรกของประวัติศาสตร์เว็บบอร์ด DMC
ระดับจักรวาลเป็นระดับสูงสุดที่มีอยู่ ต้องโพส 1000 ความเห็นขึ้นไปครับ

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

[attachmentid=3259]

ไฟล์แนบ

 • แนบไฟล์  chart1.JPG   20.34K   17 ดาวน์โหลด


#2 *ผู้มาเยือน*

*ผู้มาเยือน*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 22 March 2006 - 01:26 AM

คุณเกียรติก้องธรณินทร์
"นักเรียนอนุบาลระดับจักรวาล" คนแรกของประวัติศาสตร์เว็บบอร์ด DMC

อนุโมทนาบุญด้วยครับ สา ธุ

#3 ideal

ideal
 • Members
 • 605 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:TRANG
 • Interests:-

โพสต์เมื่อ 22 March 2006 - 02:45 AM

พี่เกียรติก้องธรณินทร์ - - เชื่อเลยว่า1000 โพส ที่โพสนั้น มีสาระทุกๆๆที่โพสไว้ - - -

DMC The only one

ประกอบเหตุ สังเกตผล ทนเอาเถิด ประเสริฐนัก
ไม่หยุดไม่ถึงพระ ตัวหยุดนี้แหละเป็นตัวสำเร็จ
ผลไม้ดกนกชุม น้ำเย็นปลาชอบอาศัย


คติธรรม พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

#4 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 22 March 2006 - 03:45 AM

คำพรจากใจเกียรติก้องฯ

***ขอเดชแห่งธรรมทานทั้งปวงของข้าพระพุทธเจ้านี้ จงพึงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลาย และขอให้ทุกท่านในที่นี้ พึงเป็นผู้ที่มีสัมมาสติมหาศาล มีสัมมาปัญญาเป็นประดุจดั่งอนาวรณญาณอันไม่มีประมาณแห่งองค์สมเด็จพระอนันตชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้า และมีสัมมาทิฏฐิเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจ เมื่อถึงคราวเจริญในธรรม ก็ขอให้สามารถปฏิบัติได้อย่างสะดวก บรรลุได้โดยเร็วพลัน เป็นสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เฉกเช่นเดียวกับพระพาหิยะทารุจิริยะไปทุกภพทุกชาติ รู้เห็นผิดๆ ขอให้มลายหายสูญ และเมื่อปฏิบัติถึงซึ่งองค์ธรรมกาย ก็ขอให้เป็นธรรมกายโดยแท้จริง ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอริยสังฆเจ้าทั้งหลายได้เจริญรอยตามบาทแห่งสายธรรมอันเป็นเอกายนมรรคนี้ อย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงจงทุกสิ่งทุกประการ และเมื่อเป็นธรรมกายแล้ว ขอจงอย่าเป็นธรรมเก อย่าเป็นธรรมโกย และอย่าเป็นธรรมโกง แต่ขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้ที่แตกฉานและเชี่ยวชาญในวิชชาฯ ซึ่งเป็นของสูงยิ่งและละเอียดลึกซึ้งนี้ ได้อย่างคล่องแคล่วเชี่ยวชาญ ชำนาญญาณเป็นวสีไม่มีติดขัด รู้ถูก เห็นถูก รู้ได้รอบตัว เห็นได้รอบตัว แทงตลอดหมดจดในธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอริยสังฆเจ้า และบูรพาจารย์วิชชาธรรมกายนับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน อันมีพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นประธานท่านได้บรรลุ ทั้งธรรมะที่เป็นใบไม้ในกำมือ และที่เป็นใบไม้ในป่า ขอให้ทุกท่านพึงเป็นผู้ที่อยู่ห่างไกลจากสิ่งอันเป็นพาลทุกชนิด ทั้งในรูปคน สัตว์ สิ่งของ ทั้งในเหตุหยาบและละเอียด แม้ที่สุด คนพาลในคราบของผู้ประพฤติธรรมก็ขออย่าได้ประสบพบเจอ ขอจงเป็นผู้บริบูรณ์พร้อมด้วยที่สุดแห่งมนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ นิพพานสมบัติ บริวารสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติอย่างมิรู้จักพร่อง ปรารถนาสิ่งใด อันเป็นไปในทางที่ชอบ ประกอบไปด้วยกุศล ขอจงสำเร็จสัมฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนาไว้ดีแล้ว ทุกอย่างทุกประการ ให้เป็นผู้ที่อุดมไปด้วยศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ บริบูรณ์พรั่งพร้อมไปด้วยรัตนะธรรมภายในอันเป็นฝักฝ่ายแห่งธรรมภาคขาวโดยส่วนเดียว และสามารถตามติดสร้างบารมีกับบูรพาจารย์วิชชาธรรมกายทุกท่านไปได้ตลอดรอดฝั่ง ยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลาย รื้อสัตว์ ขนสัตว์ ขจัดมารร้ายให้มลายหายสูญ สิ้นเชื้อมิเหลือเศษ เป็นสมุจเฉทปหานได้โดยง่าย และขอคำพรจากใจของกระผมนี้ จงสำเร็จประโยชน์ต่อทุกท่านและมวลสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างเป็นอเนกอนันต์ ด้วยอำนาจแห่งพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้า อีกทั้งบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายและครูบาอาจารย์ในสายธาตุสายธรรมทุกท่านที่เป็นสัมมาทิฏฐิแต่เพียงเท่านั้น นับแต่กาลปัจจุบันนี้สืบไป ทุกภพทุกชาติ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน ถึงที่สุดแห่งธรรม จงทุกประการเทอญฯ


#5 เป็นหนึ่ง

เป็นหนึ่ง
 • Members
 • 354 โพสต์

โพสต์เมื่อ 22 March 2006 - 04:13 AM

อนุโมทนาบุญกับคุณเกียรติก้องธรณินทร์และทุกๆท่านครับ...สาธุ
I just gotta get out of this prison cell.
Someday I'm gonna be free.

#6 LiL' Faery

LiL' Faery
 • Members
 • 1160 โพสต์
 • Location:@ Time : Europe
 • Interests:Basic and Advance Meditation;วิชชา ธรรมกาย<br />Birth Day : 19 January

โพสต์เมื่อ 22 March 2006 - 05:16 AM

Con. kah nong ก้อง smile.gif pls keep posting " your " good dhammaand thank you for the คำพรจากใจ
คุณครูไม่ใหญ่ บอกว่า :
1. อดีตที่ผิดพลาด ลืมให้หมด 2. บาปทุกชนิดไม่ทำเพิ่มเด็ดขาด 3. หมั่นนึกถึงบุญอย่างสม่ำเสมอ
4. บุญทุกบุญทำให้เข้มข้นทับทวี 5. ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย

ขออนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ _/|\_ สาธุ สาธุ สาธุ ^_^ ด้วยรักจากใจ ด้วยห่วงใย จากใจจริง

#7 Omena

Omena
 • Members
 • 1409 โพสต์
 • Location:44/5 หมู่ 10 ตำบลหนองอ้อ ถนนเพชรเกษม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

โพสต์เมื่อ 22 March 2006 - 07:46 AM

อนุโมทนบุญกับพี่เกียรติก้องด้วยนะคะ
ที่อะไรๆก็รู้ไปหมดเลย
เมื่อไหร่หนอจะได้พบทหารหาญ
รอตั้งนานผู้ชาญศึกหายไปไหน
บอกจะพบกันครึ่งทางที่กลางใจ
อีกนานไหมจะให้พบช่วยบอกที

สุนทรพ่อ

#8 aoi

aoi
 • Members
 • 356 โพสต์

โพสต์เมื่อ 22 March 2006 - 08:04 AM

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
เราเกิดมาสร้างบารมี
#9 Minnie

Minnie
 • Members
 • 57 โพสต์

โพสต์เมื่อ 22 March 2006 - 08:10 AM

อนุโมทนาบุญด้วยคนค่ะคุณเกียรติก้องฯ สุดยอดเลยค่ะ ทุกโพสเต็มเปี่ยมไปด้วยสาระ กระชับ และลึกซึ้งมาก อ่านแล้วเคลียร์ข้อข้องใจทุกกระทู้เลยค่ะ

#10 *ผู้มาเยือน*

*ผู้มาเยือน*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 22 March 2006 - 11:21 AM

ขออนุโมทนาบุญด้วยคะ
ได้ธรรมทานอันยิ่งใหญ่ จากคุณก้อง ขอบคุณสำหรับพรที่ให้มาด้วยคะ อนุโทนา สาธุ สาธุ สาธุ

#11 *ผู้มาเยือน*

*ผู้มาเยือน*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 22 March 2006 - 11:29 AM

ร่วมรับพรและสาธุการ กัลฯก้องเกียรติ ทั่วทั้งจักรวาลด้วยคน
สา....ธุ
สา....ธุ
สา....ธุ

#12 Trai072

Trai072
 • Members
 • 225 โพสต์

โพสต์เมื่อ 22 March 2006 - 11:32 AM

[attachmentid=3260]^^~*

ขออนุโมทนาบุญ ครับ ... สาธุ คราบ ...

...........................................................

ไฟล์แนบ#13 VCO

VCO
 • Members
 • 322 โพสต์

โพสต์เมื่อ 22 March 2006 - 11:44 AM

อนุโมทนาค่ะ และยินดีด้วยค่ะ


(ท่านอื่น ๆ ก็ สู้ ๆ นะ อย่ายอมแพ้ อยากเห็น # เร็ว ๆๆๆๆ )

#14 MiraclE...DrEaM

MiraclE...DrEaM
 • Members
 • 1368 โพสต์

โพสต์เมื่อ 22 March 2006 - 11:58 AM

สาธุครับ..ขอให้คุณเกียรติก้องธรณินทร์โพสกระทู้ที่มีสาระความรู้อย่างนี้ต่อไปนะครับ
สิ่งอัศจรรย์ ปรากฏ บนผืนหล้า
มหาวิหาร จรัสฟ้า ค่ายิ่งใหญ่
รูปทอง ผ่องผุด ดุจยองใย
สะท้อนถึง ห้วงดวงใจ สุดบูชา

*********************

รักษ์ร่างพอสร่างร้าย ..... รอดตน
ยอดเยี่ยม "ธรรมกาย" ผล ..... ผ่องแผ้ว

เลอเลิศล่วงกุศล ..... ใดอื่น
เชิญท่านถือเอาแก้ว ..... ก่องหล้าเรืองสกล


คำสอนของเดชพระคุณหลวงพ่อ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

#15 *ผู้มาเยือน*

*ผู้มาเยือน*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 22 March 2006 - 12:17 PM

ขออนุโมทนาค่ะ

#16 เพียงพอ

เพียงพอ

  I |\|EE|) S()|\/|E |3()DY |_()\/E.

 • Members
 • 724 โพสต์
 • Location:ไม่มีข้อมูล
 • Interests:ไม่มีข้อมูล

โพสต์เมื่อ 22 March 2006 - 12:40 PM

สาธุ ยินดีด้วย
เพียง. . .เพื่อดำรงชีวิตอยู่ให้มีคุณค่า
พอ. . .แล้วกับความรู้สึกที่ว่าอยากมีอยากเป็น
One word will suffice.

เพียงพอ


#17 SmilingCat

SmilingCat
 • Members
 • 1209 โพสต์

โพสต์เมื่อ 22 March 2006 - 12:43 PM

ยินดีกับคุณเกียรติก้องด้วย ทุกคำตอบให้ความรู้ธรรมะดีมาก
การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสาธุ ๆ
หยุดคือตัวสำเร็จ

#18 Pungpa

Pungpa
 • Members
 • 458 โพสต์
 • Gender:Female
 • Interests:ผ่านการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 13 /2549 แล้วค่ะ<br /><br />รับบุญ : ฝึกงานอยู่ที่ ศูนย์ประสานงานโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

โพสต์เมื่อ 22 March 2006 - 12:47 PM

Wow!!! อนุโมทนานาบุญกับพี่เกียรติก้องธรณินทร์ ด้วยนะค่ะ พี่เกียรติก้องฯตอบกระทู้
ต้องกระทู้ ไหนๆ มีสาระ มีบุญใสๆ ให้นึกตลอดเลย

ขอบคุณมากๆนะค่ะสำหรับ พรดีๆ ค่ะ

สาธุ!!_/|\_
หยุดนั่นแหละเป็นตัวสมถะ
หยุดนั่นเองเป็นตัวสำเร็จ
ทั้งทางโลกและทางธรรม สำเร็จหมด

#19 ThDk

ThDk
 • Members
 • 259 โพสต์
 • Location:Struer, Denmark
 • Interests:จุดมุ่งหมายของการประพฤติพรรหมจรรย์ เพื่อสำรอกราคะ... เพื่อละสังโยชน์... เพื่อถอนอานุสัย.. เพื่อรู้รอบสังสารวัฎอันยืดยาว... เพื่อความสิ้นอาสวะ... เพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งผลคือ วิชชาและวิมมุติ... เพื่อญาณทัศนะ... เพื่อปรินิพพาน อันปราศจากอุปทาน.

โพสต์เมื่อ 22 March 2006 - 01:34 PM

สาธุค่ะ
อนุโมทนาด้วยค่ะ
คนเก่ง คนดี อย่างนี้ อยากให้มีเยอะๆ ค่ะ เป็นต้นบุญ ต้นแบบ ให้แก่ น้องๆ และทุกๆคนค่ะ
ขอเป็นลูกศิษย์นะคะ จะเรียนรู้สิ่งดีๆ จากพี่ค่ะ
ขอให้พี่ได้พรทุกประการ กลับคืนด้วยนะคะ
เคารพ
น้องใหม่

โลกอยู่ภายใต้การครอบงำของชรา ก้าวเข้าไปสู่ชรา ไม่ยั่งยืน

โลกไม่มีผู้ต้านทาน ไม่มีผู้เป็นใหญ่

โลกไม่มีอะไรเป็นของตน จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวง

โลกพร่องอยู่เป็นนิจ ไม่รู้จักอิ่ม เป็นทาสแห่งตัณหา.

- สละโลกได้ ก็พ้นทุกข์ได้


#20 สิริปโภ

สิริปโภ
 • Members
 • 1766 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:เรื่องลึกลับ

โพสต์เมื่อ 22 March 2006 - 03:01 PM

สาธุด้วยครับ อิอิ..
#21 ริมคลอง

ริมคลอง
 • Members
 • 44 โพสต์
 • Location:772 ริมคลองชักพระ แขวลคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กทม.10170

โพสต์เมื่อ 22 March 2006 - 08:49 PM

อนุโมทนาด้วยค่ะ

สาธุ!!_/|\_


#22 Jengiskhan

Jengiskhan
 • Members
 • 560 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:กุงเท่

โพสต์เมื่อ 22 March 2006 - 09:24 PM

สาธุครับ ของผมยังอีกไกล แต่จะไปให้ถึงระดับเดียวกันให้ได้นะครับ (แต่นานๆ จะเข้ามาทีนะครับ)

#23 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 22 March 2006 - 10:37 PM

QUOTE
สาธุครับ ของผมยังอีกไกล แต่จะไปให้ถึงระดับเดียวกันให้ได้นะครับ (แต่นานๆ จะเข้ามาทีนะครับ)

ค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวก็ได้เป็น (แต่ขออย่างเดียว อย่าปั่นโพสต์ก็แล้วกันนะครับ)


#24 Streamdhamma

Streamdhamma

  หยุด นิ่ง เฉย ได้ไหม

 • Members
 • 528 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 23 March 2006 - 02:14 AM

สาธุกับคุณเกียรติก้อง ด้วยนะคะ ทราบทุกเรื่องเก่งมากค่ะ ทำให้พวกเรามีความรู้กันมากมายเลย พี่ๆคนอื่นด้วยนะค่ะทุกคนเลยค่ะที่ นำความรู้มาเผยแพร่กัน สาธุๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
"เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่
ย่อมมีแสงอรุณขึ้นก่อน
เป็นบุพนิมิตฉันใด
ความเป็นกัลยาณมิตรก็เป็นตัวนำ
เป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้น
ของหนทางพระนิพพาน ฉันนั้น"#25 CEO

CEO
 • Members
 • 577 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย

โพสต์เมื่อ 23 March 2006 - 09:12 AM

อนุโมทนาบุญกับคุณเกียรติก้องธรณินทร์ครับ...สาธุ
สร้างบารมีทุกวินาที
แม้ชีวิตนี้ก็ให้ได้

#26 laity

laity
 • Members
 • 214 โพสต์

โพสต์เมื่อ 23 March 2006 - 09:44 AM

ยินดีด้วยครับ
อย่าให้อุปสรรคใด ๆ มาขัดขวางในชีวิตการสร้างบารมี และ
อย่าให้ความตั้งใจที่ดี เปลี่ยนแปลงไป กับกาลเวลา
เพราะเราไม่รู้ว่า่วันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร เราอาจจะอยู่หรือตาย
สิ่งที่เอาไปได้มีแต่บุญกับบาปเท่านั้น ฉนั้น เราต้องอยู่กับวันนี้
วันที่เราบอกตัวเองว่า วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุด ในวันหนึ่งของชีวิตการสร้างบารมีของเรา

โอไดบะ
โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

#27 Omena

Omena
 • Members
 • 1409 โพสต์
 • Location:44/5 หมู่ 10 ตำบลหนองอ้อ ถนนเพชรเกษม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

โพสต์เมื่อ 23 March 2006 - 12:18 PM

อย่างนี้คงต้องมีเพิ่มแล้วล่ะค่ะ
อย่างระดับจุลจักรวาล ไปถึงอนันตจักรวาลเลยละมั้งคะ
เมื่อไหร่หนอจะได้พบทหารหาญ
รอตั้งนานผู้ชาญศึกหายไปไหน
บอกจะพบกันครึ่งทางที่กลางใจ
อีกนานไหมจะให้พบช่วยบอกที

สุนทรพ่อ

#28 หัดฝัน

หัดฝัน
 • Members
 • 4531 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:ธรรมะ

โพสต์เมื่อ 23 March 2006 - 04:05 PM

อย่างนี้ต้องมุทิตา ยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี
ได้ดี เพราะมีกัลยาณมิตร

#29 IQ0

IQ0
 • Members
 • 366 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:MS16
 • Interests:อยากสร้่างบ้านพักคนชราไว้รองรับจนทให้อยู่ใกล้ๆวัด

โพสต์เมื่อ 23 March 2006 - 07:59 PM

เห็นด้วยกับคุณหัดฝันครับ

คคห คุณก้องฯ มีประโยชน์ทุกๆ คคห เลยครับ
ไม้ต้นเดียว ...........ไม่เป็นผืนป่า
ด้ายเส้นเดียว .........ไม่เป็นผืนผ้า
อิฐก้อนเดียว .... ไม่เป็นบ้านเรือน
ทำบุญคนเดียว ...ไม่เป็นกัลยาณมิตร

#30 ปาลินารี

ปาลินารี
 • Members
 • 258 โพสต์

โพสต์เมื่อ 23 March 2006 - 10:00 PM

เป็นชื่อต้น ๆ ของเว็ปนี้ที่จำได้ค่ะ

อนุโมทนาบุญค่ะ