ไปที่เนื้อหา


ผู้ฝึกตน

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 25 Jul 2006
ออฟไลน์ ใช้งานล่าสุด Jul 27 2009 08:48 PM
-----

โพสต์ที่ฉันโพสต์

ในกระทู้: โลกียสัมมาทิฏฐิกับโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ

24 August 2006 - 10:52 PM


ตามที่พระสูตรที่ยกมา เเสดงว่าอริยมรรคที่ประกอบด้วยองค์เเปด เเบ่งเป็นสองขั้นคือ ขั้นโลกียะ และ โลกุตระ นั้น ผมว่าก็เป็นเรื่องที่เป็นไปตามชั้นตอนของการฝึกจิตเพื่อยกระดับบุคคล จากปุถุชน ขึ้นเป็น พระอริยะที่เป็นเสขะบุคคล(ผู้ที่ยังต้องฝึกตนเพิ่มอีก ตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอนาคามี) จนกระทั้งเป็นพระอริยะที่เป็นอเสขะบุคคล(ท่านที่เสร็จกิจในการกำจัดกิเลสก็หมายถึงพระอรหันต์นั่นเเหละครับ)

ที่นี้ที่ว่าเป็นขั้น ของการฝึกจิตนั้นเรื่องราวเป็นอย่างไร เรามาทำความเข้าใจกันครับ (แต่บอกก่อนว่าไม่ได้คิดเองนะครับ มีพระอาจารย์ท่านสอนมาอีกที จริงท่านบอกไว้ละเอียดกว่านี้แต่จำได้เท่านี้ครับ) เอ้าได้เข้าเรื่องเสียที่ คือว่าเป็นอย่างนี้ อริยมรรคในขั้นโลกียะเค้าใช้ก็ใช้ฝึก ศีล สมาธิ ปํญญา ให้บริสุทธิเป็นรอบๆยิ่งขึ้นไป ของบุคคลผู้เป็นปุถุชน(ในเเปดข้อของอริยมรรค ถ้าจ้ดหมวดใหม่ก็จะเป็นการฝึกศีลสมาธิ ปัญญา) เป็นรอบๆยิ่งขึ้นไปหมายความว่า เมื่อศีลบริสุทธิ ใจก็จะเป็นสมาธิ เเล้วจึงเกิดปัญญารู้เห็นเรื่องราวต่างๆตามความเป็นจริง ซึ่งปัญญานี้ก็จะทำจะช่วยให้รักษาศีลได้บริสุทธิขึ้น มีผลทำให้ใจเป็นสมาธิได้ละเอียดขึ้น แล้วก็ทำให้ปัญญาบริสุทธิ์ขึ้นอีกเป็นรอบไปตามความชำนาญในการปฏิบัติ (ที่หลวงพ่อพูดเสมอว่าขึ้นกับชั่วโมงบินในการปฎิบัติธรรมของเเต่ละคน) เมื่อเกิดปัญญาบริสุทธิพอที่จะขจัดกิเลสให้เบาบางไประดับหนึ่งจนยกตนเองเข้าไปในขั้นของเสขะอริยบุคคลได้ คือเข้าถึงธรรมกายโสดาบันขึ้นไปเป็นขั้นๆ)
พอมาถึงขั้นนี้แล้วก็เป็นหน้าที่ของอริยมรรคขั้นโลกุตระ คือใช้ธรรมกายโสดาบันในการทำศีล สมาธิ และปัญญาในขั้นโลกุตระ(คืออริยมรรคเเปดที่สรุปลงในศีล สมาธิและปัญญา)ให้บริสุทธิยิ่งขึ้นไป ปัญญาก็จะบริสุทธิยิ่งขึ้นไปเป็นรอบๆ จนสุดท้ายบริสุทธิ์ถึงขั้น สามารถตัดกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเข้าถึงกายธรรมอรหันตผลได้เป็นพระอรหันต์ ผู้ทำกิจในพระพุทธศาสนาจบหมดไงละครับ
เป็นข้อมูลที่นำมาเล่าให้ฟังอีกต่อหนึ่ง ผิดพลาดประการใด ช่วยเเนะนำด้วย จะได้เป็นการเสริมปัญญาซึ่งกันและกันครับ ได้ฟังแล้วจะได้มั่นใจว่า ความรู้ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำ ท่านค้นพบเข้ากันได้พอดีกับความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เเสดงว่าเรามาไม่ผิดทางหรอกครับ เเต่ที่ยังมืดตี้อมีดมิดอยู่ก็น่าจะเป็นเพราะนักเรียนเกเรมากกว่าครับ ซ้อมบินให้มากขึ้นจนชั่วโมงบินมากพอเดี๋ยวก็จะรู้เองครับไม่ต้องลังเลครับ ต้องไปตามขั้นตอนครับ แต่ช้าก็ไม่ได้นะครับ หลวงพ่อท่านรอต่อวิชชาให้อยู่ครับ