ไปที่เนื้อหา


ไฟล์แนบ: พิธีวางแผ่นศิลาเริ่ม สถาปนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมบาหลี ประเทศอินโดเนียเซีย วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  ไฟล์แนบ ขนาด: โพสต์ #
แนบไฟล์ 23795052_1509017429136014_2...
( ดาวน์โหลด: 0 )
( โพสต์เมื่อ Nov 24 2017 06:20 PM )
66.3K 197639
แนบไฟล์ 23722503_1509017439136013_1...
( ดาวน์โหลด: 0 )
( โพสต์เมื่อ Nov 24 2017 06:20 PM )
62.99K 197639
แนบไฟล์ 23844491_1509017445802679_2...
( ดาวน์โหลด: 0 )
( โพสต์เมื่อ Nov 24 2017 06:20 PM )
109.57K 197639
แนบไฟล์ 23844573_1509017482469342_3...
( ดาวน์โหลด: 0 )
( โพสต์เมื่อ Nov 24 2017 06:21 PM )
48.94K 197639
แนบไฟล์ 23754862_1509017499136007_2...
( ดาวน์โหลด: 0 )
( โพสต์เมื่อ Nov 24 2017 06:21 PM )
107.64K 197639
แนบไฟล์ 23755259_1509017502469340_3...
( ดาวน์โหลด: 0 )
( โพสต์เมื่อ Nov 24 2017 06:21 PM )
65.68K 197639