ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

ทำไมต้องสมาธิก่อนนอนหรือตอนเช้า


  • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
  • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 1 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 phani

phani
  • Admin_Article_VDO
  • 425 โพสต์
  • Gender:Female

โพสต์เมื่อ 05 October 2014 - 09:02 AM

ทำไมต้องสมาธิก่อนนอนหรือตอนเช้า
 
แนบไฟล์  2013-meditation-dmctv-women.jpg   94.81K   18 ดาวน์โหลด
 
การเสริมสร้างอำนาจจิตโดยผู้อื่น 
 
มนุษย์สามารถสร้างอำนาจจิตของตนโดยพลังของผู้อื่นได้สามวิธีคือ 
1) การอนุโมทนา 
2) การเสริมสร้างพลังโดยมนุษย์ผู้ทรงพลัง 
3) การรับพลังทิพย์จากต่างมิติ
 
 
1) การอนุโมทนา 
  ในทุกวัน ทุกเวลานาที รังสีจิตทั้งหลายในบรรยากาศจะมีทั้งรังสีหยาบ ละเอียด ดี ชั่ว วิธีที่จะเลือกดูดซับรังสีจิตที่ดีและประณีตเข้ามาในตนทำได้สามประการ คือ 
 
1. เข้าใกล้ผู้มีพลังจิตที่ประเสริฐ 
 
ทันทีที่เราเข้าใกล้ผู้มีพลังจิตอันประเสริฐ ด้วยความชื่นชม ยินดี อนุโมทนา อานุภาพจิตของท่านจะเหนี่ยวนำเราให้ปรับสภาวะเข้าสู่ความประเสริฐดั่งท่านด้วย เสมือนเหล็กธรรมดา ที่เข้าไปอยู่ในรัศมีสนามแม่เหล็ก ย่อมถูกเหนี่ยวนำให้เป็นแม่เหล็กอ่อนๆ ได้ด้วยกระนั้น 
 
ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าบรมครูจึงตรัสว่า การพบเห็นสมณเป็นมงคลแห่งชีวิตประการหนี่ง 
 
ในขณะเดียวกันถ้าจิตยังไม่ยิ่งใหญ่ ควรหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับคนที่มีอำนาจจิตทรามด้วย ดังคำสอนเรื่องมงคลแห่งชีวิตประการแรกที่ว่า ชีวิตจะได้ดีนั้น สิ่งแรกเลยที่จะต้องทำให้ได้ คือ อย่าส้องเสพสมาคมกับคนชั่ว คนพาล จงเสวนาสมาคมกับบัณฑิต 
 
เมื่อทำได้ดังนี้ ความดีอื่นๆ ในชีวิตก็จะตามมาอีกมากมาย
 
2. ในทุกขณะจะมีคนทำความดีอยู่เสมอ 
 พึงระลึกถึงบุคคลเหล่านั้น แล้วอนุโมทนาสาธุ 
 
การอนุโมทนากับภาวะที่ดีใดจะทำให้ท่านยกระดับจิตของตนให้ใกล้เคียงกับภาวะนั้นด้วย และหากเขาเหล่านั้นอุทิศส่วนกุศลให้เป็นการทั่วไป ซึ่งมีอยู่ตลอดเวลา เมื่อท่านอนุโมทนา ท่านก็จะได้ดูดซับพลังแห่งคุณความดีเข้าไว้ในตนทันที เป็นการทำบุญทางลัดอย่างหนึ่ง 
 
บุคคลที่ทำความดีมหาศาลที่เราพึงระลึกเสมอๆ คือ พระพุทธเจ้า พระสงฆ์ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ เพื่อเป็นแบบอย่าง เป็นอาทิ
 
3. จัดเวลาฝึกตนให้สอดคล้องกับท่านผู้มีอำนาจจิต หรือชนส่วนใหญ่
 
จากการวิจัยพบว่าเมื่อคนหลายคนมาฝึกจิตร่วมกัน ในทิศทางการฝึกเดียวกัน อานุภาพจิตโดยรวมในบรรยากาศจะมีพลังมาก อย่างน้อยเท่ากับกำลังสองของจำนวนคน 
 
เช่น ฝึกจิตร่วมกัน 9 คน พลังรวมของรังสีจิตในบรรยากาศจะเท่ากับ 9 * 9 = 81 คน เป็นต้น 
 
ดังนั้นจะเป็นการฉลาดที่จะฝึกตนให้ตรงกับที่คนส่วนใหญ่ในสังคมฝึก หรือตรงกับที่ท่านผู้ทรงพลังจิตฝึก
 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นช่วง 1 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม 
 และ ตี 3 ถึง 6 โมงเช้า 
 
ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว พลังจิตชั่วร้ายในบรรยากาศจะมีน้อยมาก และพลังจิตอันประเสริฐจะเข้มข้นมาก เพราะเป็นช่วงที่ผู้คนทั้งหลายพักกิจกรรมและพักผ่อนแล้ว และผู้ฝึกตนกำลังฝึกจิตกันอยู่ 
 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนตี 3 ถึง 6 โมง คนส่วนใหญ่ยังหลับอยู่ มีเฉพาะผู้ฝึกตนเท่านั้นที่กำลังทำกิจฝึกจิตกันอยู่ ในเวลาดังกล่าว ถ้าท่านตื่นขึ้นมาฝึกตน ท่านจะได้รับพลังจิตอันประเสริฐอย่างมากมาย
 
จากหนังสือการเสริมสร้างพลังจิต
 อาจารย์ไชย ณ พล
 


#2 stepeverday

stepeverday
  • Members
  • 23 โพสต์
  • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 05 July 2015 - 04:36 PM

สาธุครับเหมือนกระแสบุญที่ไหลมาจากศูนย์กลางกายเลยครับ