ไปที่เนื้อหา


ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 Apr 2005
ออฟไลน์ ใช้งานล่าสุด Feb 24 2009 02:20 AM
*****

โพสต์ที่ฉันโพสต์

ในกระทู้: มีปัญหาหนักใจครับ

17 December 2008 - 01:01 PM

QUOTE
คนที่ติดในกาม ทางแก้ทางหนึ่ง --> อสุภกรรมฐาน ลองพาไปที่ที่เขาดูแลผู้ป่วยโรค Aids ผมจำไม่ได้ว่าที่ไหน มีการสตาฟศพไว้ด้วย เดินดูรอบ 2 รอบ ทั้งภาพและกลิ่น(ของจริง) ถามเขาว่า อยากกอดศพไหนก็ตามสะดวก เมื่อก่อนหล่อๆ ทั้งนั้น (พูดเล่นครับ) อาจจะทำให้ได้คิด

nerd_smile.gif ผมเตรียมยาแก้ไว้ให้คุณแล้วในกระทู้นี้ครับ
=> http://www.dmc.tv/fo...?showtopic=4351

ในกระทู้: กะัเทยที่แปลงเพศแล้วปฏิบัติธรรมได้หรือไม่

19 September 2008 - 03:42 AM

nerd_smile.gif กระทู้แนะนำพร้อมวิธีแก้ไข (วิบากกรรม) ฝึกฝนและอบรมตนเอง (โดยการยกตนออกจากกาม) อย่างละเอียดมีดังนี้

=> http://www.dmc.tv/fo...showtopic=14511
=> http://www.dmc.tv/fo...?showtopic=4351

nerd_smile.gif ผลของเศษกรรมกาเมสุมิจฉาจารภายหลังจากการชดใช้ส่วนของกรรมในอบายภูมิแล้ว

=> http://www.dmc.tv/fo...showtopic=14351

nerd_smile.gif กระทู้อื่นๆ ที่อาจเป็นประโยชน์

=> http://www.dmc.tv/fo...?showtopic=1021
=> http://www.dmc.tv/fo...showtopic=16297

ในกระทู้: การทำร้ายร่างกายพ่อแม่จะตกนรกขุมไหนคะ

07 September 2008 - 01:01 PM

nerd_smile.gif ไม่ได้เจรจาพาทีมาเสียนาน มาวันนี้ขุนศึกฯ ขอออกโรงสักหน่อยก็แล้วกันนะครับ

อัน "บิดามารดา" ย่อมได้ชื่อว่า เป็นพระอรหัต เป็นพระอรหันต์ เป็นพระพรหมของผู้เป็นบุตร ฉะนั้น บุตรผู้ประพฤติทุจริตล่วงละเมิดต่อท่านไม่ว่าด้วยอาการทางกาย วาจา ใจ ย่อมมีโทษมหันต์ตามลำดับดังนี้คือ

๑. กรณีกล่าวจีทุจริต กรรมนี้จัดเป็นครุกรรม ย่อมทำให้บุตรผู้ล่วงละเมิดเป็นผู้มีคติเบื้องหน้าเศร้าหมอง เมื่อถึงคราวตายเพราะกายแตก ย่อมไปบังเกิดใน "โรรุวมหานรก" อันเป็นมหานรกขุมที่ ๔ มีไว้สำหรับลงทัณฑ์อดีตมนุษย์ผู้มีใจบาปหยาบช้า ประพฤติล่วงวจีทุจริตต่อบิดามารดา (อาทิ ทุ่มเถียงโดยไม่มีเหตุผล โป้ปดมดเท็จ สบถถ้อยวจีที่ทำให้บิดามารดาต้องช้ำใจ เป็นต้น) และผู้อื่นอยู่เนืองนิจ โดยคำแปลของโรรุวมหานรกนั้น หมายถึง "มหานรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องไห้" เกณฑ์อายุเฉลี่ยของสัตว์นรกในมหานรกขุมนี้ มีประมาณ ๔,ooo ปีอายุกัป โดยระยะเวลาเพียง ๑ วันที่การทำฑัณฑ์ทรมานได้ผ่านพ้นไป สามารถนับระยะเวลาในเมืองมนุษย์ได้ถึง ๕๗๖,ooo,ooo ปี (หรือหากนับแบบโบราณ จะนับได้ ๕๗ โกฏิ กับอีก ๖ ล้านปีมนุษย์) และหากนับระยะเวลาทั้งหมดในมหานรกขุมนี้ จึงเท่ากับ ๘๓๑,o๔o,ooo ล้านปีมนุษย์

๒. กรณีทุบตีทำร้ายร่างกาย กรรมนี้จัดเป็นครุกรรม แต่นับว่ายังมีผลน้อยกว่าการทำปิตุฆาตและมาตุฆาต ย่อมทำให้บุตรผู้ล่วงละเมิดเป็นผู้มีคติเบื้องหน้าเศร้าหมอง เมื่อถึงคราวตายเพราะกายแตก ย่อมไปบังเกิดใน "ยันตปาสาณนรก" อันเป็นนรกขุมบริวารของอเวจีมหานรก ซึ่งอยู่ถัดออกไปนับเป็นส่วนหนึ่งของนรกภูมิในแดนยมโลก สำหรับการลงทัณฑ์ สัตว์นรกจะถูกนายนิรยบาลที่เป็นกุมภัณฑ์จับเอาไปไว้ในระหว่างภูเขา ๒ ลูกที่มีลักษณะสัณฐานเป็นยนต์หมุนกระทบกัน โดยสัตว์นรกที่ถูกลงทัณฑ์จะมีลักษณะเหมือนกับอ้อยที่ถูกหีบเพื่อคั้นเอาน้ำ ต้องเสวยทุกขเวทนาอย่างน่าสยดสยองเช่นนี้ตราบจนสิ้นกรรม

๓. กรณีฆ่าบิดามารดา องค์บรมศาสดาตถาคตตรัสไว้ว่า "เจตนานี้ เป็นตัวกรรม" ในกรณีของบุตรที่ฆ่าบิดามารดาโดยเจตนาจงใจ แม้ไม่รู้ว่านั่นคือ บิดามารดาของตัว บุตรผู้ฆ่าย่อมได้ชื่อว่า ต้องอนันตริยกรรม หากจะกล่าวถึงอนันตริยกรรมในพระพุทธศาสนานี้ มีอยู่ด้วยกัน ๕ ประการ เรียกว่า "ปัญจานันตริยกรรม" ได้แก่ ฆ่าบิดา (ปิตุฆาต) ฆ่ามารดา (มาตุฆาต) ฆ่าพระอรหันต์ (อรหันตฆาต) ทำพระพุทธเจ้าให้ทรงห้อพระโลหิต (โลหิตุบาท) และทำความแตกแยกให้เกิดขึ้นในท่ามกลางสงฆ์ (สังฆเภท) ซึ่งครุกรรม ๕ ประการดังได้กล่าวนี้ ผู้ละเมิดย่อมได้ชื่อว่า เป็นอาภัพพสัตว์ เพราะเหตุว่าเป็นกรรมที่เป็นสัคคาวรณ์ คือ กั้นสวรรค์ เป็นมรรคาวรณ์ คือ กั้นมรรคผล แม้จะเกาะชายจีวรของพระตถาคตตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญกุศลไปจวบจนสิ้นอายุขัย กุศลกรรมทั้งหลายเหล่านั้น ก็มิอาจยังให้พ้นจากนรกได้ โดยคติของผู้ฆ่าบิดา มารดา และผู้ประพฤติผิดในอนันตริยกรรมอีก ๓ ประการที่เหลือ เมื่อสิ้นชีพแล้ว ย่อมมีคติเที่ยงแท้ที่จะไปบังเกิดใน "อเวจีมหานรก" (หมายถึง "มหานรกที่ปราศจากคลื่นแห่งความสุข") มหานรกขุมนี้นับว่าเป็นมหานรกขุมที่ลึกที่สุด ร้อนที่สุด ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ขอบล่างสุดของภพ ๓ เกณฑ์อายุเฉลี่ยของสัตว์นรกในมหานรกขุมนี้ มีระยะเวลายาวนานถึง ๑ อันตรกัป โดยประมาณ


ปล. คิดว่าน้องแครอทจังคงมาใหม่ ยังเสียพี่ขอให้ไปศึกษาทบทวนเรื่องราวเกี่ยวกับมหานรก ๘ ขุมในกระทู้นี้: http://www.dmc.tv/fo...?showtopic=3358 ถ้าจะให้ดีพี่ขอแนะนำว่าให้ปรินท์อายุเกณฑ์ในมหานรกทั้ง ๘ ขุมจากความเห็นที่ ๔ ออกมาติดไว้บนโต๊ะทำงาน หรือหน้ากระจก หรือบนหัวนอน เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจตนเองด้วยก็แล้วกันนะครับ nerd_smile.gif

ในกระทู้: ทำบุญกับช้างข้างถนน

15 August 2008 - 05:47 PM

nerd_smile.gif กระทู้สำหรับเพิ่มความกระจ่าง; http://www.dmc.tv/fo...showtopic=14475

เพราะการเลือกให้ในเหตุที่มีผลมาก พระสุคตเจ้าทรงสรรเสริญ

ในกระทู้: ความสงสัยเกี่ยวกับ อบายภูมิ 4

11 August 2008 - 11:38 AM

nerd_smile.gif อายตนะโลกันต์/โลกันตร์; http://www.dmc.tv/fo...?showtopic=2310

สำหรับผู้มาใหม่ผมขอแถม

nerd_smile.gif มหานรก ๘ ขุม; http://www.dmc.tv/fo...?showtopic=3358