ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

กุฎุมพี vs เศรษฐี


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 9 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 03 May 2006 - 12:14 AM

อยากทราบว่า ระหว่าง "กุฎุมพี กับ เศรษฐี" สองคำนี้ มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับ?

#2 xlmen

xlmen
 • Members
 • 978 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 May 2006 - 01:39 AM

กุฎุมพี น่าจะหมายถึงทรัพย์สมบัตินะครับ
เศรษฐี น่าจะหมายถึงผู้มีฐานะหรือมีเศรษฐกิจที่ดี หรือกิจการที่ดีหนะครับ

เหมือนกันคือ มีทรัพย์มากหรือมีกฏุมพีมากจึงจะเป็น เศรษฐีได้หนะครับ
ต่างกันคือ กุฎุมพี หมายเอาทรัพย์ เศรษฐีหมายเอา เจ้าของทรัพย์

รวมคำแล้วน่าจะหมายถึง กุฎุมพีเศรษฐี คือ ผู้มีฐานะที่มีทรัพย์สมบัติมากนั่นเองครับ
หยุดเหมือนรถเบรค นิ่งเหมือนน้ำในโอ่งที่ปราศจากลม แน่นเหมือนหลักที่ปักลงในเลน
ไม่สั่นคลอน ใสเหมือนน้ำที่ปราศจากตะกอน

#3 nemo

nemo
 • Members
 • 77 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 May 2006 - 06:59 AM

1. ค้น : กุฎุมพี
คำ : กุฎุมพี
เสียง : กุ-ดุม-พี
คำตั้ง : กุฎุมพี
ชนิด : น.
ที่ใช้ :
ที่มา : (ป. กุฏุมฺพิก; ส. กุฏุมฺพินฺ)
นิยาม : คนมั่งมี, พ่อเรือน.
ภาพ :
อ้างอิง :
ปรับปรุง : 98/4/2

1. ค้น : เศรษฐี
คำ : เศรษฐี
เสียง : เสด-ถี
คำตั้ง : เศรษฐี
ชนิด : น.
ที่ใช้ :
ที่มา : (ส. ว่า ประมุขพ่อค้า; ป. เสฏฺ&i;)
นิยาม : คนมั่งมี.
ภาพ :
อ้างอิง :
ปรับปรุง : 98/4/2

จะเห็นได้ว่าตามความหมายของกุฎุมพีและเศรษฐี ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานhttp://rirs3.royin.go.th/riThdict/lookup.html
นั้นคล้ายกันมาก แต่มีข้อสังเกตหนึ่งคือในสมัยพุทธกาลการจะเป็นเศรษฐีได้ ต้องได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์ก่อน เป็นเหมือนตำแหน่ง ๆ หนึ่ง เป็นไปได้ไหมครับว่า ผู้ที่มีทรัพย์มาก แต่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเรียกว่า "กุฎุมพี" แต่หากได้รับแต่งตั้งจะเรียกว่า "เศรษฐี"


#4 BOG-BOG

BOG-BOG
 • Members
 • 293 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 May 2006 - 07:41 AM

กุฎุมพี คนมีทรัพย์, คนมั่งคั่ง

คำว่า เศรษฐี แปลว่าผู้ประเสริฐที่สุด ไม่ใช่นายทุนขูดรีด นายทุนขูดรีดเป็นเศรษฐีไม่ได้

-เศรษฐีคือผู้ที่ทำงานสนุก เป็นสุขในการงาน มีบริวารมาก ทำได้มากเหลือกิน เหลือเก็บ แล้วก็ใช้ช่วยเหลือผู้อื่น ตั้งสำนักงานใหญ่ ๆ ช่วยเหลือผู้อื่น
คนดีชอบแก้ไข คนจัญไรชอบแก้ตัว คนชั่วชอบทำลาย คนมักง่ายชอบทิ้ง คนจริงชอบทำ คนระยำชอบติ !!!!

#5 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 03 May 2006 - 05:05 PM

QUOTE
แต่มีข้อสังเกตหนึ่งคือในสมัยพุทธกาลการจะเป็นเศรษฐีได้ ต้องได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์ก่อน เป็นเหมือนตำแหน่งๆ หนึ่ง เป็นไปได้ไหมครับว่า ผู้ที่มีทรัพย์มาก แต่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเรียกว่า "กุฎุมพี" แต่หากได้รับแต่งตั้งจะเรียกว่า "เศรษฐี"

ถูกต้องส่วนหนึ่งครับ ที่เหลือรอให้สมาชิกท่านอื่นมาตอบก่อนก็แล้วกันนะครับ แล้วผมจะมาเฉลยให้ ว่าที่ขาดหายไปนั้นคืออะไร


#6 nemo

nemo
 • Members
 • 77 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 May 2006 - 06:54 PM

ที่อ่านเจอในพระไตรปิฎก บางที่ก็เอาความหมายกุฎุมพีเท่ากับเศรษฐีไปเลย เช่น

ใน ธรรมบท เรื่อง พระจักขุบาล

"กุฎุมพีทำพิธีขอบุตร
ดังได้สดับมา ในกรุงสาวัตถี มีกุฎุมพีผู้หนึ่งชื่อมหาสุวรรณ เป็น
คนมั่งมี มีทรัพย์มาก มีสมบัติมาก (แต่) ไม่มีบุตร. วันหนึ่งเขา
ไปสู่ท่าอาบน้ำ อาบเสร็จแล้วกลับมา เห็นต้นไม้ใหญ่ที่เป็นเจ้าไพร
ต้นหนึ่ง มีกิ่งสมบูรณ์ในระหว่างทาง คิดว่า " ต้นไม้นี้จักมีเทวดา ผู้มี
ศักดิ์ใหญ่สิงอยู่" ดังนี้แล้ว จึงให้ชำระส่วนภายใต้แห่งต้นไม้นั้นให้
สะอาดแล้ว ให้วงรั้ว เกลี่ยทราย ยกธงชัยและธงปฏากขึ้น แต่งต้นไม้
เจ้าไพรแล้ว ทำปรารถนา (คือบน) ว่า " ข้าพเจ้าได้บุตรหรือธิดา
แล้ว จักทำสักการะใหญ่ถวายทาน" ดังนี้แล้ว หลีกไป.
กุฎุมพีได้บุตรสองคน
ในกาลเป็นลำดับมา ภรรยาของท่านเศรษฐีก็ตั้งครรภ์. ท่านก็ให้
พิธีครรภ์บริหาร ๑- แก่นาง. ครั้นล่วง ๑๐ เดือน นางคลอดบุตรคนหนึ่ง
ท่านเศรษฐีขนานนามแห่งบุตรนั้นว่า " ปาละ" เพราะเหตุทารกนั้นตน
อาศัยไม้ใหญ่ที่เป็นเจ้าไพรอันตนอภิบาลจึงได้แล้ว."

หรือใน มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย เอกนิบาต

"ครั้นเสด็จถึงแล้ว ทรงเลือกที่ตั้งพระวิหารในนครของพระองค์ ทรงเห็น
อุทยานของกุฎุมพี (เศรษฐี) ชื่อ โสภะ "


แต่ในเรื่องของนางวิสาขา ดูเหมือนว่า เศรษฐีจะเป็นใหญ่กว่ากุฏุมพี

"โดยนัยที่ธนญชัยเศรษฐี
ให้แก่นางวิสาขานั่นแล เมื่อจะส่งไป ยึดเอากุฎุมพี ๘ คนให้เป็นผู้
รับรองว่า " ถ้าโทษของธิดาข้าพเจ้าเกิดขึ้นในที่ไปแล้ว, พวกท่านต้อง
ชำระ, ..."

#7 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 03 May 2006 - 10:29 PM

เห็นคุณ nemo ผลุบเข้าผลุบออกอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ตอนเย็น น้องช่วง ช่วง เห็นชักจะใจอ่อนแล้วล่ะสิ งั้นเฉลยเลยก็แล้วกัน คุณสมบัติอีกประการหนึ่งของการเป็นเศรษฐีที่มีความแตกต่างจากการเป็นกุฎุมพีก็คือ "การมีคุณธรรม" ครับ ในสมัยพุทธกาลต้องมีคุณธรรมด้วยนะครับ จึงจะได้รับการแต่งตั้งสถาปนาจากพระราชามหากษัตริย์ให้ได้รับตำแหน่งนี้ ยกตัวอย่างเช่น อนาถบิณฑิกเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขา ยังไงล่ะครับ

#8 SmilingCat

SmilingCat
 • Members
 • 1209 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 May 2006 - 10:36 PM

สาธุ เฉลยเสียที ไม่มีเวลาค้นข้อมูลจริง ๆ ไม่งั้นตอบไปนานแล้ว
หยุดคือตัวสำเร็จ

#9 ลูกพระธัมฯ Merry Ma

ลูกพระธัมฯ Merry Ma

  The STRONGEST is the GENTLEST!!!

 • Members
 • 891 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:Bangkok, Thailand

โพสต์เมื่อ 03 May 2006 - 11:15 PM

สาธุ ได้รับความรู้เพิ่มมีแล้วค่ะ

แน่นแน่... ที่แท้คุณก้องตั้งคำถามมาเพื่อที่จะเฉลยความรู้ให้ผู้อื่นนี่เอง

The Strongest is The Gentlest!

ผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งที่สุด ย่อมเป็นผู้ที่สุภาพนุ่มนวลที่สุด

#10 CEO

CEO
 • Members
 • 577 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย

โพสต์เมื่อ 05 May 2006 - 01:59 AM

สาธุ ครับที่ให้ความรู้ครับ
สร้างบารมีทุกวินาที
แม้ชีวิตนี้ก็ให้ได้