ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

เปิดโผเจ้าคุณใหม่ปี 53


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 11 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 usr28410

usr28410
 • Members
 • 3 โพสต์

โพสต์เมื่อ 05 November 2010 - 02:30 AM

เปิดโผเจ้าคุณใหม่
ที่ รายนาม วัด สถาปนา/เลื่อน/ตั้ง เป็น
01พระวิสุทธาธิบดี วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
02 พระพรหมเมธี วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ (ธ) สมเด็จพระธีรญาณมุนี
03 พระธรรมกิตติเมธี วัดสัมพันธวงศาราม กรุงเทพฯ (ธ) พระพรหมเมธี
04 พระธรรมวรเมธี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ (ธ) พระพรหมมุนี
05 พระธรรมคุณาภรณ์ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ พระพรหมดิลก
06 พระเทพวิสุทธิโมลี วัดเสาธงทอง จังหวัดลพบุรี พระธรรมมหาวีรานุวัตร
07 พระเทพดิลก วัดบวรนิเวศวิหาร (ธ) กรุงเทพฯ พระธรรมเมธาภรณ์
08 พระเทพเจติยาจารย์ วัดธรรมมงคล (ธ) กรุงเทพฯ พระธรรมมงคลญาณ (วิ)
09 พระเทพรัตนสุธี วัดปทุมคงคา กรุงเทพฯ พระธรรมคุณาภรณ์
10 พระราชสิทธินายก วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงราย พระเทพสิทธินายก
11 พระราชวรมุนี วัดดุสิตาราม กรุงเทพฯ พระเทพสิทธิมุนี
12 พระราชพัฒนโสภณ วัดชิโนรสาราม กรุงเทพฯ พระเทพสิริภิมณฑ์
13 พระราชญาณกวี วัดโสมนัสวิหาร (ธ) กรุงเทพฯ พระเทพเจติยาจารย์
14 พระราชประสิทธิคุณ วัดแจ้งแสงอรุณ จังหวัดสกลนคร พระเทพสิทธิโสภณ
15 พระราชดิลก วัดมกุฏกษัตริยาราม (ธ) กรุงเทพฯ พระเทพดิลก
16 พระราชปริยัตยาภรณ์ วัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี พระเทพรัตนสุธี
17 พระราชปริยัติเวที วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพฯ พระเทพวิสุทธิโมลี
18 พระศรีญาณโสภณ วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก (ธ)กรุงเทพฯ พระราชญาณกวี
19 พระศรีปริยัติมุนี วัดราชบุรณะ (วัดช้างให้) จังหวัดปัตตานี พระราชสิริธรรมเมธี
20 พระศรีรัชมงคลเมธี วัดอาวุธวิกสิตาราม (ธ) กรุงเทพฯ พระราชดิลก
21 พระศรีวชิราภรณ์ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร พระราชวชิรเมธี
22 พระศรีธรรมนาถมุนี วัดมหาพุทธาราม จังหวัดศรีสะเกษ พระราชธรรมสารสุธี
23 พระกิตติสารเมธี วัดดาวดึงสาราม กรุงเทพฯ พระราชปริยัติเวที
24 พระพุทธิสารมุนี วัดเทพปูรณาราม จังหวัดขอนแก่น พระราชประสิทธิคุณ
25 พระวิสิฐคณาภรณ์ วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง พระราชสุวรรณเวที
26 พระอุดมธีรคุณ วัดธรรมิการาม (ธ) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชสุทธิโมลี
27 พระญาณสิทธาจารย์ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม (ธ) จังหวัดนครราชสีมา พระราชวิมลญาณ (วิ)
28 พระศรีสิทธิมุนี วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพฯ พระราชวรมุนี
29 พระวิสุทธิสุนทร วัดอมรคีรี กรุงเทพฯ พระราชปริยัตยาภรณ์
30 พระรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดระยอง วัดเนินพระ พระราชสิทธินายก
31 พระพิศาลพัฒนาทร วัดทุ่งเศรษฐี กรุงเทพฯ พระราชพัฒนโสภณ
32 พระครูสิริธรรมวัฒน์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
วัดสามัคคีอุปถัมภ์ (ธ) พระญาณสิทธาจารย์ (วิ)
33 พระครูศรีเมธากร รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภูวัดศรีสระแก้ว พระเมธีวชิรธาดา
34 พระครูโสภิตธรรมขันธ์ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษวัดกลาง พระรัตนากรวิสุทธิ์
35 พระครูอมรธรรมนิเทศน์ รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์วัดท่าสว่าง พระสุนทรธรรมเมธี
36 พระครูกิตติสารโกวิท รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดวัดบ้านเปลือยใหญ่ พระพุทธิสารมุนี
37 พระครูโสภณพรหมคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายกวัดพราหมณี พระสุธีพรหมคุณ
38 พระมหาสมบูรณ์ ป.ธ.9 วัดพระงาม จังหวัดนครปฐม พระศรีปริยัติมุนี
39 พระครูกาญจนชัยสิทธิ์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี พระโสภณกาญจนาภรณ์
40 พระครูสิริธรรมานุศาสน์ วัดศรีทวี (ธ) จังหวัดนครศรีธรรมราช พระพุทธิสารมุนี
41 พระครูไพศาลวุฒิกิจ วัดพุทธาวาส จังหวัดยะลา พระสุนทรวิสุทธานุวัตร
42 พระครูโพธิวิศาลเถร วัดรัตนวราราม (ธ) จังหวัดพะเยา พระปัญญาพิศาลเถร (วิ)
43 พระครูวรกิจวิธาน วัดตูม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระสิทธิพัฒโนดม
44 พระครูวิจิตรวิหารการ วัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ พระสิทธิพัฒนาธร
45 พระครูพิศาลชัยมงคล วัดไชโย จังหวัดอ่างทอง พระสิทธิพัฒนาภรณ์
46 พระมหามิ่ง ป.ธ.9 วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบูรณ์ พระอมรเมธาจารย์
47 พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ พระศรีรัตนากร
48 พระมหาฤทธิ์หิรัญ ป.ธ.9 วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ พระศรีภัททิยบดี
49 พระมหาลักษณะ ป.ธ.9 วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบูรณ์ พระศรีพัชโรดม
50 พระมหาเกรียงไกร ป.ธ.9 วัดยานนาวา กรุงเทพฯ พระศรีวชิราภรณ์
51 พระมหาอ็อด ป.ธ.8 วัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พระอมรเวที
52 พระมหาคณาพิทักษ์ ป.ธ.7 วัดเขาวัง จังหวัดเพชรบุรี พระกิตติสารเมธี
53 พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ พระวิสุทธิญาณเมธี (วิ)
54 พระมหาณรงค์ ป.ธ.7 วัดตรีทศเทพ (ธ) กรุงเทพฯ พระกวีวรญาณ
55 พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์ วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ พระศาสนพิลาส
56 พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ วัดสระเกศ กรุงเทพฯ พระวิจิตรธรรมาภรณ์
57 พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ วัดพระธาตุช้างค้ำ จังหวัดน่าน พระปริยัติบัณฑิต
58 พระมหาสมโภช ป.ธ.5 วัดหาดใหญ่สิตาราม จังหวัดสงขลา พระพิศาลปริยัตยาภรณ์
59 พระครูสมถวิกรม วัดเขาวงพระจันทร์ จังหวัดลพบุรี พระมงคลภาวนาวิกรม (วิ)
60 พระอธิการทองดี วัดบึงกอก จังหวัดพิจิตร พระพิศาลญาณวงศ์
61 พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ วัดเทพนิมิตร จังหวัดฉะเชิงเทรา พระปัญญาวิสุทธิโมลี
62 พระราชสีลาภรณ์ วัดป่าพุทธรังษี (ธ) รัฐแคมเบลทาวน์ประเทศออสเตรเลีย พระเทพสีลาภรณ์
63 พระกวีวรญาณ วัดญาณประทีป (ธ) เมืองโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ พระราชวรญาณมุนี (วิ)
64 พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ วัดวอชิงตันพุทธวราราม (ธ) เมืองออเบิร์นรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา พระอุทัยโพธิวิเทศ
65 พระครูบาแสงหล้า วัดพระธาตุสายเมือง เมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศสหภาพพม่า พระรัตนรังษีหมายเหตุ : (ธ) ย่อมาจาก ธรรมยุต : (วิ) ย่อมาจาก สายวิปัสสนา


#2 usr28410

usr28410
 • Members
 • 3 โพสต์

โพสต์เมื่อ 05 November 2010 - 02:44 AM

ขอแสดงมุตทิตาจิตกับพระเดชพระคุณท่านทุกรูป
พระวิสุทธาธิบดี ประธานสงฆ์มอบพัดรองปธ.๙ ปี๔๗-๔๙
พระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๔/ประธานสงฆ์พิธีตักบาตรหลายครั้ง
พระธรรมกิตติเมธี กรรมการมส./ประธานนำเจริญชัยมงคลคาถาปธ.๙ ปี๕๓
พระเทพรัตนสุธี รองเจ้าคณะภาค๗/ประธานสวดพุทธมนต์คุณยายปี ๔๔ สมัยเป็นพระราชฯ
พระราชปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

#3 tnawut

tnawut
 • Moderators
 • 2398 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:Laksi
 • Interests:Internet, Computer, Electronic, Security, Merit, Meditation, อินเตอร์เน็ต, คอมพิวเตอร์, ทำบุญ, ปล่อยปลา, บูชาเจดีย์, ฝันในฝัน, DOU, หมู่บ้านปฏิบัติธรรม, บวช, บรรพชา, Web, CU, Chula

โพสต์เมื่อ 05 November 2010 - 07:47 AM

สาธุ ขอแสดงมุตทิตาจิตกับพระเดชพระคุณท่านทุกรูป

พระเดชพระคุณหลายๆ รูปชื่อคุ้นมากๆ ครับ คงได้ยินสมณศักดิ์ท่านในงานบุญใหญ่บ่อยๆ


กรรมการที่ปรึกษาโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑ ล้านคน http://www.dmc.tv/pa...perwoman1m.html

2. พระวิสุทธาธิบดี (วีระ ภทฺทจารี ป.ธ.๙) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
12.พระธรรมกิตติเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
16. พระธรรมคุณาภรณ์ (เอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.๙) วัดสามพระยาวรวิหาร
26. พระราชปริยัตยาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร ป.ธ.๕) วัดเขียนเขต เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

#4 ทัพพีในหม้อ

ทัพพีในหม้อ
 • Moderators
 • 3279 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 05 November 2010 - 09:43 AM

แล้วเราจะมีรายการแสดงความเคารพด้วยมุตทิตาสักการะกันหรือเปล่านี่

ใครมีข่าวช่วยแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ
สมาชิกเว็บไซต์ทุกท่านที่เข้ามาอ่านกระทู้ สามารถร่สมกิจกรรมสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของที่ระลึกจากทางทีมงานได้ฟรีๆ ทำตามนี้เลยครับ ..... ทุกๆ กระทู้ที่สมาชิกตั้งขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางธรรม จะได้รับคะแนนสะสมทันที่ 3 คะแนน ..... ทุกๆ การตอบกระทู้ที่เป็นการตอบแบบมีสาระทางธรรม จะได้รับคะแนนสะสมทันที่ 1 คะแนน และ 0.1 คะแนนสำหรับการเข้ามาอนุโมทนาบุญ ..... อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันนะครับ

#5 สาธุธรรม

สาธุธรรม
 • Members
 • 1124 โพสต์

โพสต์เมื่อ 05 November 2010 - 01:57 PM

แล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราทั้ง 2 รูปล่ะคะ

ถามด้วยความเคารพนะคะ
มีท่านใดพอทราบวิธีการพิจารณาหรือเปล่าคะ ตอบเป็น PM ก็ได้ค่ะ จะขอบพระคุณมากๆค่ะ
หยุดนิ่งนั้นแหละไซร้ พรหมจรรย์
พระผุดผ่านทุกวัน สะอาดเกลี้ยง
นิวรณ์หมดสุขสันต์ สดชื่น
ชีพรื่นธรรมหล่อเลี้ยง ผ่องทั้งกายใจ

สุนทรพ่อ

#6 Poti

Poti
 • Members
 • 254 โพสต์

โพสต์เมื่อ 05 November 2010 - 03:54 PM

ยังมีต่ออีหรือเปล่าครับ ไม่เห็นหลวงพ่อวัดราชโอรสาราม

#7 usr32548

usr32548
 • Members
 • 2 โพสต์

โพสต์เมื่อ 06 November 2010 - 01:41 AM

แล้วหลวงพ่อของพวกเราอ่ะครับ -..-

14 ปีแล้วน่ะครับ .....

อีกนานไหมเนี่ย

#8 BAVARIA072

BAVARIA072
 • Members
 • 37 โพสต์

โพสต์เมื่อ 06 November 2010 - 03:13 PM

49 พระมหาลักษณะ ป.ธ.9 วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบูรณ์ พระศรีพัชโรดม
อดีตสามเณรน้อยของวัดพระธรรมกาย จบเปรียญธรรม 9 ประโยคที่วัดพระธรรมกาย ของเรา
ปัจจุบันไปทำหน้าที่เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมือง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ ฯลฯ
เป็นเจ้าคุณองค์แรกของสามเณรวัดพระธรรมกาย
ดึใจกับท่านและหมู่คณะจังเลย
ต้องมุทิตากันอย่างใหญ่แล้วละเราทั้งหลาย

#9 Dd2683

Dd2683
 • Members
 • 2477 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:กรุงเทพ มหานคร
 • Interests:ความรู้ในพระพุทธศาสนา-วิชชาธรรมกาย<br />ผลแห่งการปฏิบัติธรรม

โพสต์เมื่อ 06 November 2010 - 03:41 PM

แนบไฟล์  Sadhu.gif   22.04K   56 ดาวน์โหลด แนบไฟล์  Sadhu.gif   22.04K   56 ดาวน์โหลด แนบไฟล์  Sadhu.gif   22.04K   56 ดาวน์โหลด
ใจหยุดที่สุดแห่งบุญ มุ่งสู่ที่สุดแห่งธรรม

#10 usr28410

usr28410
 • Members
 • 3 โพสต์

โพสต์เมื่อ 09 November 2010 - 08:47 PM

ตามความคิดเห็น #5,6,7
ที่ไม่มีชื่อหลวงพ่อเล็กวัดราชโอรส หน้าจะเป็นเพราะท่านถูกสกัดดาวรุ่งเรื่องวัดของเราเมื่อปี๔๑ในขณะนั้นท่านเป็นกรรมการมส.และเจ้าคณะภาค ๑๖ ท่านน่าจะได้รับใบสั่งให้จัดการวัดเรา แต่หลวงพ่อเล็กวัดราชโอรสท่านทราบความเป็นจริงของวัดเรามาโดยตลอดเพราะท่านเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อเราทั้งสององค์สมัยอยู่วัดปากน้ำด้วยกัน และเฝ้ามองดูให้ความอุปถัมภ์วัดพระธรรมกายตั้งแต่ยังเป็นทุ่งนาฟ้้าโร่งอยู่เลย และรู้จักกับคุณยายตั้งแต่อยู่วัดปากน้ำโน้นท่านจึงทราบความเคลื่อนไหวของวัดเรามาโดยตลอดว่าอันไหนเป็นความจริงอันไหนเท็จ จึงทำให้ท่านถูกปลดจากกรรมการมส. และเจ้าคณะภาค๑๖ เป็นองค์แรกที่ถูกปลดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและชื่อพระธรรมกิตติวงศ์ก็หายไปจากสาระบบสมณศักดิ์ฝ่ายปกครองเป็นต้นมา เมื่อปี๔๘เคยมีชื่อท่านได้เสนอชื่อให้ขึ้นเป็นรองสมเด็จฯแต่ถูกกรรมมส.ขณะนั้นย้ำแหละเลยครับโดยที่ท่านอยู่เฉย ๆไม่รู้เรื่องเสนอชื่อเลย(เหมือนเคยได้ยินมาว่ามีคำทำนายว่าท่านจะได้เป็นสมเด็จฯ ปัจจุบันท่านอายุ ๖๔ ปีและเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมอับดับ๑ เพราะได้รับพัดยศตั้งแต่ปี ๒๕๓๕)
ส่วนหลวงพ่อทั้งสองหน้าจะเป็นตามพระราชนิยมที่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาพระเถรานุเถระองค์ใดเป็นกาลเฉพาะก็จะทรงสถาปนาพระเถระรูปนั้นให้ได้รับการอวยยศ ไม่น่าจะเข้าสาระบบสมณศักดิ์ตามปกติทั่วไปครับ(แต่ก็มียกเว้นเหมือนกันเช่นหลวงตามหาบัวในหลวงก็สถาปนาเป็นพระราชาคณะชั้นราช และต่อมากรรมการมส.ก็เสนอข้ามชั้นเทพเป็นชั้นธรรมเลยที่พระธรรมวิสุทธิ์มงคล)

#11 usr33581

usr33581
 • Members
 • 1 โพสต์

โพสต์เมื่อ 13 November 2010 - 02:29 PM

ประวัติ
พระมหาลักษณะ กิตฺติญาโณ ป.ธ.๙,ศษ.บ,กศ.ม
ในวันที่ ๕ ธันวาคม นี้จักได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์
เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญสายเปรียญที่ พระศรีพัชโรดม

๑. ตำแหน่ง
ชื่อ พระมหาลักษณะ ฉายา กิตฺติญาโณ อายุ ๓๕ พรรษา ๑๕ วิทยฐานะ น.ธ.เอก , ป.ธ.๙ , ศษ.บ. , กศ.ม. วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
๑. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ฝ่ายการศึกษา
๒. รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ฝ่ายการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์
๓. เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
๔. อาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบูรณ์
๕. พระจริยานิเทศก์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่เจ้าคณะจังหวัด
เพชรบูรณ์มอบหมายสั่งการ ในด้านการศึกษา
๖. รองประธานอำนวยการสอบพระปริยัติธรรม แผนกธรรมนักธรรมชั้นตรี ของคณะ
สงฆ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
๗. ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
๘. อาจารย์ประจำห้องเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
๙. หัวหน้าสำนักงานบริหารโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ (ป.บส.) วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๐. หัวหน้าคณะ ๘ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) จังหวัดเพชรบูรณ์
๑๑. กรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง
๑๒. กรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง


๓. บรรพชา
วัน ๖ ฯ ๕ ค่ำ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑
ณ วัดสิงหาราม ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พระอุปัชฌาย์ พระครูประดิษฐนวการ (ประมุข) เจ้าคณะอำเภอลำสนธิ
เจ้าอาวาสวัดจงโก ตำบลหนองรี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

๔. อุปสมบท
วัน ๖ ฯ ๕ ค่ำ ปีชวด ตรงกับวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙
ณ วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พระอุปัชฌาย์ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ , ราชบัณฑิต)
เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
พระกรรมวาจาจารย์ พระสมุห์สุวิทย์ สุวิชฺชาโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พระอนุสาวนาจารย์ พระมหาสุวิทย์ วิชฺเชสโก ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๕. วิทยฐานะ
(๑) พ.ศ. ๒๕๓๑ สำเร็จวิชาสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
(๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี
วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
(๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำเรียนคณะจังหวัด
ปทุมธานี วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
(๔) การศึกษาพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๔๕ สำเร็จวิชาสามัญ ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.)
(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ.๒๕๕๐ สำเร็จวิชาสามัญ ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (กศ.ม.)
(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๕๓ กำลังศึกษาปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(๕) ความชำนาญการ การแสดงพระธรรมเทศนา งานเลขานุการ และคอมพิวเตอร์

๖. งานปกครอง
(๑) พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นหัวหน้าคณะ ๘ วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบูรณ์
(๒) เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดมหาธาตุ ฝ่ายการศึกษา
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
(๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ฝ่ายการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์
(๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. งานศึกษา
(๑) พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย
- ๒๕๔๗ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
(๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นพระอนุจรนำประโยคบาลีสนามหลวงไปเปิดสอบ
ณ สนามสอบวัดคูยาง จังหวัดกำแพงเพชร
(๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นวิทยากรอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง วัดสันต้นผึ้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
(๔) เป็นกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง
(๕) เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
(๖) พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๗ เป็นวิทยากรอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง
วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
(๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นวิทยากรอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง วัดสระกำแพงใหญ่ ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
(๘) เป็นผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวงนำประโยคบาลีสนามหลวงไป
เปิดสอบ ณ สนามสอบจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
(๙) เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ฝ่ายการศึกษา
ทำหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้ง ๓ แผนก คือ
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม พระปริยัติธรรมแผนกบาลี
และพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
(๑๐) เป็นอาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบูรณ์
(๑๑) เป็นพระจริยานิเทศก์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายสั่งการ ในด้านการศึกษา
(๑๒) เป็นกรรมการควบคุมการสอบพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบูรณ์
(๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ - ปัจจุบัน
เป็นกรรมการและวิทยากรอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง
คณะสงฆ์ภาค ๔
(๑๔) เป็นรองประธานอำนวยการสอบพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
นักธรรมชั้นตรี ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
(๑๕) เป็นกรรมการควบคุมการสอบพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
สนามสอบวัดมหาธาตุ สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
(๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงนำข้อสอบไปเปิดสอบ
ณ สนามสอบจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
(๑๗) เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
(๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาจารย์ประจำห้องเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นหัวหน้าสำนักงานบริหารโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(๒๐) เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์


๘. จำพรรษา
ปี พ.ศ.๒๕๓๑ จำพรรษา ณ วัดสิงหาราม จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ.๒๕๓๒ – ๒๕๔๗ จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๓ จำพรรษา ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) จังหวัดเพชรบูรณ์
QUOTE

แก้ไขกระทู้ 1 หมายเลข 46 พระมหามิ่ง ป.ธ.9 วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบูรณ์ พระอมรเมธาจารย์
แก้ไขจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นกรุงเทพมหานคร ครับ

#12 *shilioptesupt*

*shilioptesupt*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 26 September 2011 - 07:55 PM

Whether you've been planning your celebration in compensation years or righteous months, Windows on the Lake will frame it an event you wishes remember fitting for the snooze of your life. Nestled on Crave Archipelago's incomparable Lake Ronkonkoma, you and your guests can stray the fabulous grounds, roam along the waterfall in our manicured gardens and get a kick breathtaking views of the hose with our distinguished sunsets. It's the exquisite lakeside setting for every wedding response, uniquely ditty as significant as yours.

At Windows on the Lake's, wedding reception halls for rent allying party hall, you'll hallow in splendid style. Spectacular views, superb cuisine, and aberrant services develop an unforgettable homogenizing, a kinsmen sanctification or express catered events for you. Our masterful regale consultants and our mingling planners will communicate your reception a inimitable line to create memories you'll cosset forever.

With a spectacular context on lakeside chapels and ceremonies, romantic sunsets, breathtaking lake views, delightfully appointed ceremonial dinner rooms and fabulous catering nearby our award-winning chefs, Windows on the Lake is the perfected LI union preview lobby for the purpose all of your most treasured moments.

Whether you are planning a union or any other unorthodox gala, you can inflict Windows on the Lake after a FREE walk of our unrivalled waterfront position and forgive us create an episode proficient for you.

We offer main catering halls in staten islandsurroundings, spectacular views, boss cuisine, and exceptional service ally to offer the last memories on your wedding or unusual event. Featuring lakeside ceremony/chapel on Lake Ronkonkoma, with sentimental sunsets, breathtaking branch water views, well done gardens, waterfalls and multifarious other photo opportunities.

To ensure personal service as a remedy for your associating daylight we provision to "An individual Bride at a Time."

Beach Club Assets features our exalted ballroom overlooking awesome Lake Ronkonkoma. Visualize a amiable, laudatory fireplace in our cocktail room in requital for your winter wedding extravaganza as you savor tasty foods, prepared by means of our masterful chefs.

We'll blemish you with our unmatched offering and style. "Bank Club Resources" can also tender habit menus to supply all the creativity you may craving and we receive unique value pricing available also in behalf of single out bendable dates.
http://www.toolblast...ber.php?u=32396
http://www.buhsoft.r...er.php?u=244510
http://www.eximyp.co.......le&u=174392
http://aspecialthing...ber.php?u=71820
http://www.buffyguid...b...ile&u=10610