ไปที่เนื้อหา


ฟีด RSS
กัลยาณมิตร หอฉัน คุณยาย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
Rate Album   * * * * *

กัลยาณมิตร หอฉันคุณยาย วัดพระธรรมกาย

กัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้ชราภาพ ให้ได้ทำบุญ รับพรพระ ในทุกวันจันทร์ถึง ศุกร์ และวันงานบุญใหญ่ต่างๆOther Albums by Tongsook Gongsook