ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

ยามที่1,2,3


  • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
  • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 2 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 somboon s7

somboon s7
  • Members
  • 1 โพสต์

โพสต์เมื่อ 10 June 2014 - 02:55 PM

วันตรัสรู้ธรรม15ค่ำเดือน6ทรงบรรลุธรรมอะไรในยามที่1,2,3แล้วยาม1,2,3เทียบเวลาเป็นเวลากี่โมง

#2 ทัพพีในหม้อ

ทัพพีในหม้อ
  • Moderators
  • 3279 โพสต์
  • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 10 June 2014 - 06:43 PM

ปฐมยาม ทรงบรรลุ "ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ" คือ ทรงสามารถระลึกชาติได้

 

มัชฌิมยาม ทรงบรรลุ "จุตูปปาตญาณ" คือ รู้การตายการเกิดของสัตว์ทั้งปวง หรืออีกนัยหนึ่งเรียกว่าได้ ทิพยจักษุญาณ คือ ตาทิพย์

 

ปัจฉิมยาม พระองค์ได้ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท คือ ธรรมที่อาศัยซึ่งกันและกัน เกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันต่อเนื่องเสมือนกับลูกโซ่ จนได้รู้แจ้งซึ่งอริยสัจธรรม 4 ประการ คือ

 

 

.ทุกข์ ความทุกข์ สภาวะที่ทนได้ยาก ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ (ปัญหา)

 

สมุทัย สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ (สาเหตุของปัญหา)

 

นิโรธ ความดับไปซึ่งต้นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ (จุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหา)

 

มรรค ทนทางที่จะดับทุกข์ได้ (วิธีการแก้ปัญหา

 

— สยามรฏฺฐเตปิฏกํ ปาลีมหาวาร. สํ. 19/528/1664

 

......................................................................................................

 

ครั้งโบราณแบ่งคืนหนึ่งเป็น ๓ ยาม ยามละ ๔ ชั่วโมง ยามต้นเรียกปฐมยาม ยามที่ ๒ เรียกมัชฌิมยาม ยามที่ ๓ เรียกปัจฉิมยาม,

ตามบาลีแบ่งกลางคืน ออกเป็น ๔ ยาม คือ ปฐมยาม มัชฌิมยาม ปัจฉิมยาม และปัจจุสมัย, ปฐมยาม คือ เวลาระหว่าง ๑๘.๐๐ น. ถึง ๒๑.๐๐.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร


สมาชิกเว็บไซต์ทุกท่านที่เข้ามาอ่านกระทู้ สามารถร่สมกิจกรรมสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของที่ระลึกจากทางทีมงานได้ฟรีๆ ทำตามนี้เลยครับ ..... ทุกๆ กระทู้ที่สมาชิกตั้งขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางธรรม จะได้รับคะแนนสะสมทันที่ 3 คะแนน ..... ทุกๆ การตอบกระทู้ที่เป็นการตอบแบบมีสาระทางธรรม จะได้รับคะแนนสะสมทันที่ 1 คะแนน และ 0.1 คะแนนสำหรับการเข้ามาอนุโมทนาบุญ ..... อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันนะครับ

#3 ์Nee.Sansanee

์Nee.Sansanee
  • Members
  • 73 โพสต์

โพสต์เมื่อ 10 June 2014 - 06:56 PM

สาธุค่ะ  :) 

คุณ ทัพพฯขอแฃร์ค่ะ ขอบคุค่ะ