ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

ฝังทรัพย์ไว้ในที่ทั้ง ๖ สถานไม่อัตรธาน


  • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
  • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
ไม่มีการตอบกลับในกระทู้นี้

#1 น้องวันใหม่

น้องวันใหม่
  • Members
  • 59 โพสต์
  • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 23 August 2013 - 11:03 AM

ฝังทรัพย์ไว้ในที่ทั้ง ๖ สถานไม่อัตรธาน
 
mahajanaka12-070.jpg

ยสฺส  ทาเนน  สีเลน          สญฺญเมน  ทเมน  จ
นิธิ  สุนิหิโต  โหติ          อิตฺถิยา  ปุริสสฺส  วา


ขุมทรัพย์อันหญิงหรือบุรุษใด ฝังไว้ดีแล้วด้วยทานหรือศีล หรือด้วยการสำรวมและฝึกตน

๑. เจติยมฺหิ  จ ในเจดีย์
๒. สงฺเฆ  วา ในสงฆ์
๓. ปุคฺคเล ในบุคคล (ที่นับถือ)
๔. อติถีสุ  วา หรือในหมู่แขก (ผู้มาถึงถิ่น)
๕. มาตริ  ปิตริ  วาปิ ในมารดาบิดา
๖. อโถ  เขฏฺฐมฺหิ  ภาตริ หรือในพี่ชายน้องชาย

 

mahajanaka12-15.jpg

เอโส  นิธิ สุนิหิโต          อเชยฺโย  อนุคามิโก
ปหาย  คมนีเยสุ          เอตํ  อาทาย  คจฺฉติ.


ขุมทรัพย์นี้ เป็นขุมทรัพย์ที่ไม่ทั่วไปแก่บุคคลเหล่าอื่น เป็นของที่โจรลักไปไม่ได้ 
นักปราชญ์จึงควรทำบุญทั้งหลาย อันเป็นขุมทรัพย์ติดตัวไป

(จาก – นิธิกัณฑสูตร ในขุททกปาฐ)