ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ศิษย์หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 8 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 Lonely_Wolf

Lonely_Wolf
 • Members
 • 68 โพสต์

โพสต์เมื่อ 08 August 2010 - 05:43 PM

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ศิษย์หลวงพ่อสด วัดปากน้ำวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2553 ถือเป็นวันมงคลฤกษ์

"สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" จะมีอายุครบรอบ 85 ปี เหล่าศิษย์ผู้ใกล้ชิดและญาติโยมผู้เลื่อมใสพระมหาเถระแห่งวัดปากน้ำภาษีเจริญ จะได้ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิตฉลองอายุวัฒนมหามงคล เป็นประจำทุกปี

ในโอกาสเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เตรียมจัดพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาภาษาศาสตร์) แด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำในวันดังกล่าวด้วย

สร้างความปลาบปลื้มให้แก่คณะศิษย์ผู้เลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง

ปัจจุบัน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สิริอายุ 85 พรรษา 65 ดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ, แม่กองบาลีสนามหลวง, เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯลฯ

อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า ช่วง สุดประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2468 ณ บ้านเลขที่ 32 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เป็นบุตรชายคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 4 คน ของนายมิ่งและนางสำเภา สุดประเสริฐ

ขณะที่ มีอายุได้ 7 ขวบ นายมิ่ง ผู้เป็นบิดาได้ถึงแก่กรรมลง ญาติจึงให้บรรพชาพร้อมกับพี่ชาย เป็นสามเณรหน้าไฟตามประเพณี หลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทางศาสนาแล้ว พี่ชายได้ลาสิกขา แต่ท่านยังคงบรรพชาเป็นสามเณรอยู่ระยะหนึ่งจึงได้ลาสิกขา

หลังจากนั้น ชีวิตก็เริ่มผูกพันกับวัดในละแวกใกล้บ้าน คือ วัดสังฆราชาและวัดลาดกระบัง และสำเร็จการศึกษาชั้น ป.4 ของโรงเรียนประชาบาลวัดสังฆราชา

ครั้นอายุได้ 14 ปี จึงบรรพชาอีกครั้ง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2482 ณ วัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยมีพระครูศีลาภิรัต วัดลาดกระบัง เป็นพระอุปัชฌาย์

จากนั้น ได้มุ่งศึกษาพระปริยัติธรรมและสอบนักธรรมชั้นตรี-โท ได้ในสำนักศาสนศึกษาวัดสังฆราชา ในระหว่างนั้น ได้ทราบกิตติคุณของหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เกิดความปรารถนาจะเข้ามาศึกษาต่อภายใต้ร่มบารมีธรรมของหลวงพ่อสด

พ.ศ.2484 ได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดปากน้ำ โดยพระแจ่ม วัดสังฆราชา เป็นผู้นำมาฝากกับหลวงพ่อวัดปากน้ำและได้เข้าอุปสมบท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2488 ณ พัทธสีมาวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

โดยมีพระครูบริหารบรมธาตุ (ป่วน เกสโร) วัดนางชี เป็นพระอุปัชฌาย์, พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วัดปากน้ำ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

ด้วยความขยันและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ท่านจึงสอบได้มาโดยลำดับ เมื่อถึงชั้นสูง หลวงพ่อสดได้นำไปฝากกับสมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตติโสภโณ) เพื่อให้ศึกษาในสำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

พ.ศ.2497 หลังจากสำเร็จการศึกษาชั้นเปรียญธรรม 9 ประโยค หลวงพ่อสดได้ไปรับตัวท่านกลับมาช่วยงานที่วัดปากน้ำ เพื่อสานต่องานและโครงการที่หลวงพ่อริเริ่มไว้

ภายหลังการมรณภาพของหลวงพ่อสด ในเวลาต่อมา ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ สืบต่อมาจนถึงกาลปัจจุบัน

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้สร้างผลงานอันทรงคุณูปการในหลากหลายด้าน อาทิ งานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ได้ก่อตั้ง "มูลนิธิหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ" เพื่อนำดอกผลของมูลนิธิมาใช้ในการบำเพ็ญกุศลต่างๆ และได้จัดถวายทุนแก่สำนักศาสนศึกษา 72 แห่งทั่วประเทศ สำนักละ 1 แสนบาท นำไปตั้งเป็นทุนนิธิเพื่อการศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลี

พ.ศ.2532 ดำเนินการก่อสร้างมหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนและพระเจดีย์ ถวายเป็นธรรมานุสรณ์ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2530 และรัชมังคลาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

พ.ศ.2534 คณะสงฆ์มอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอสมุดแห่งพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 12 สิงหาคม 2535 ณ พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

พ.ศ.2542 ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ปัจจุบัน เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยและมอบให้อธิการบดี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2548

ผลงานด้านการศึกษา พ.ศ.2491 เป็นกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง พ.ศ.2528 เป็นผู้อำนวยการตรวจสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค 7 พ.ศ.เป็นรองแม่กองบาลีสนามหลวง รูปที่ 1 พ.ศ.2537 เป็นแม่กองบาลีสนามหลวง

งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ ท่านเป็นประธานคณะพระธรรมจาริก ส่วนในต่างประเทศ ได้ริเริ่มสร้างวัดไทยในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ เพื่อการเผยแผ่และปฏิบัติธรรมของชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยการสร้างเสนาสนะบริบูรณ์ รวมทั้งอุโบสถสถาปัตยกรรมไทย

ลำดับงานปกครองสงฆ์ พ.ศ.2500 เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2508 เป็นเจ้าคณะภาค 3 พ.ศ.2517 เป็นเจ้าคณะภาค 17 พ.ศ.2528 เป็นเจ้าคณะภาค 7 พ.ศ.2532 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม จนถึงปัจจุบัน

พ.ศ.2537 เป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ พ.ศ.2548 เป็นคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2499 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระศรีวิสุทธิโมลี พ.ศ.2505 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชเวที พ.ศ.2510 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพวรเวที พ.ศ.2516 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี พ.ศ.2530 ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะ เจ้าคณะรองชั้นหิรัณยบัฏ ที่พระธรรมปัญญาบดี

พ.ศ.2539 ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ตลอดระยะเวลในการครองสมณเพศ ใต้ร่มบวรพระพุทธศาสนาแห่งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ได้ประจักษ์ถึงผลงานและคุณสมบัติต่างๆ เป็นที่ยกย่องเชิดชูมากมาย ทั้งในด้านการบริหารและด้านวิชาการ ตลอดจนเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตร เปี่ยมไปด้วยเมตตาคุณและบริสุทธิคุณอย่างยิ่ง เป็นที่ยอมรับและเลื่อมใสศรัทธาแก่สาธุชนอย่างอเนกอนันต์

ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีมติอนุมัติถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาภาษาศาสตร์) แด่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในฐานะที่ทรงคุณวุฒิเหมาะสมแก่ปริญญาดังกล่าว

แม้ทุกวันนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ยังมีภารกิจหน้าที่มากมายแทบล้นมือ แต่ท่านยังมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้โดยมิมีบกพร่อง

ในอภิลักขิตสมัย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ จะมีอายุครบ 85 ปี ในวันพฤหัสที่ 26 สิงหาคม 2553 จึงขอเชิญสาธุชนร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ด้วยความภูมิใจ เป็นปัจจัยส่งเสริมและดลบันดาลให้เจ้าประคุณ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีชนมายุยืนยาว

เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของวัดปากน้ำภาษีเจริญและพุทธบริษัททั้งหลาย

ที่มา
http://www.khaosod.c...HdPQzB3T0E9PQ==

เดียวดายใต้เงาจันทร์

#2 Dd2683

Dd2683
 • Members
 • 2477 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:กรุงเทพ มหานคร
 • Interests:ความรู้ในพระพุทธศาสนา-วิชชาธรรมกาย<br />ผลแห่งการปฏิบัติธรรม

โพสต์เมื่อ 08 August 2010 - 05:49 PM

แนบไฟล์  Sadhu.gif   22.04K   28 ดาวน์โหลด
ใจหยุดที่สุดแห่งบุญ มุ่งสู่ที่สุดแห่งธรรม

#3 ตะกร้าอีกใบ

ตะกร้าอีกใบ
 • Members
 • 1297 โพสต์

โพสต์เมื่อ 08 August 2010 - 08:31 PM

ได้ซื้อฉบับบนี้เก็บไว้เหมือนกันครับ
อ่านแล้วคำสดุดใจ
อย่าขาดการปฏิบัติธรรมแม้แต่เพียงวันเดียว
เพราะขาดแม้เพียงวันเดียว ใจเราจะหยาบ ทำให้ผังวิตกกังวลได้ช่อง

7 ส.ค. 48#4 NooF ประตูน้ำ ภาค 7

NooF ประตูน้ำ ภาค 7
 • Members
 • 21 โพสต์

โพสต์เมื่อ 08 August 2010 - 09:34 PM

พึ่งได้นมัสการท่านเมื่อวันอาสาฬหบูชานี้เองครับ

อนุโมทนาบุญกับผู้โพสด้วยครับ

#5 Toronto1

Toronto1
 • Members
 • 6 โพสต์

โพสต์เมื่อ 09 August 2010 - 08:02 AM

ท่านก็คือพระผู้ใหญ่ที่พวกเรานับถืออีกรูปหนึ่ง
ทุกครั้งที่มีบุญใหญ่ที่วัดพระธรรมกายก็จะเห็น
ท่านอยู่เสมอ...ขอกราบอนุโมทนาบุญค่ะ

#6 Kay :)

Kay :)
 • Members
 • 238 โพสต์

โพสต์เมื่อ 09 August 2010 - 10:03 AM

สาธุค่ะ

#7 ปฏิปทา 072

ปฏิปทา 072

  ขอชื่อ ที่ถูกต้อง ปฏิปทา 072 THANIDA KOIKE

 • Members
 • 1358 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 09 August 2010 - 02:07 PM

ขอกราบอนุโมทนาบุญ ด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

#8 N22

N22
 • Members
 • 169 โพสต์

โพสต์เมื่อ 10 August 2010 - 09:49 AM

สาธู สาธู สาธุ

#9 *ผู้มาเยือน*

*ผู้มาเยือน*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 21 March 2011 - 08:40 PM

สาธุ นมัสสกาเร ปูเชอภิวาท ผู้ข้าน้อยนาฏพนมกร ขอไหว้สาครูบาเจ้าสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง สุดประเสริฐ) พระผู้เลิศล้ำในพระธรรมวินัย มีศีลใสสะอาด ชาตินักปราชญ์ราชครู มีอายุยืนต่อเต๊าถึง ๘๔ วสา นับพรรษาบรรพชาอุปสมบทได้ ๗๒ วสา ขอบูชากราบนบ หื้อมีชนมายุครบร้อยซาววสา สืบต่อศาสนาพระพุทธเจ้า ต่อเต๊ายาวชีวังแด่เต๊อ เจ้าพระคุณสมเด็จเป็นที่เคารพเลื่มใส ของชาวพุทธไทยทั่วหน้า ชาวเชียงใหม่ ไหว้สาทุกครั้งที่ท่านเจ้าพระคุณ มาตรวจการคณะสงฆ์ เจ้าพระคุณเป็นองค์สูงสุดในพระสงฆ์ทั้งสายธรรมกาย และพระสงฆ์หมู่ใหญ่
มหาสนฺตึ กโรตุ โน ฯ
ธมฺมกวิอุบาสก สมาคมสหธรรม(น้อยหนาน)เชียงใหม่