ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
* * * * * 1 คะแนน

ดวงแก้วของยาย


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 25 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 Nee-Sansanee 2

Nee-Sansanee 2
 • Members
 • 893 โพสต์
 • Gender:Female

โพสต์เมื่อ 30 August 2010 - 07:42 AM" คุณยายท่านรักพวกเรา ห่วงพวกเรา ไม่ใช่ห่วงเฉพาะชาตินี้


แต่ห่วงข้ามไปถึงชาติหน้าอีกด้วย เลยเตรียมดวงแก้วมาให้พวกเราติดตัวไว้

จะได้ฝังใจจำ เข้าถึงธรรมได้ง่าย ทั้งจะได้เป็นแก้วจักรพรรดิตามมหาสมบัติมาให้

ใช้ข้ามภพ ข้ามชาติอีกด้วย "

.......................

แล้วยายก็ห่วงพวกท่าน อยากจะให้พวกท่านมีมหาสมบัติเยอะ ๆ ติดตัวไป สำหรับสร้างบารมี

ไม่เฉพาะชาตินี้ให้มีสมบัติติดตัวข้ามชาติไปเยอะ ๆ ด้วย ภพชาติเบื้องหน้าจะได้สร้างบารมี

ได้สะดวก ไม่ต้องเหนื่อย ไม่ต้องลำบาก

........................แล้วยายก็อยากจะเห็นทุกรูปทุกคน ได้เข้าถึงธรรมะละเอียด ๆ แตกฉานวิชชาธรรมกาย

ที่ละเอียด ๆ ตามหลวงพ่อวัดปากน้ำไปได้เร็ว ๆ เพราะฉะนั้นยายจะถวายดวงแก้วให้ทั้งพระทั้งเณรทุกรูป

และมอบดวงแก้วให้ทั้งอุบาสก อุบาสิกา ทุกคนจะได้มีสมบัติติดตัวไปเยอะ ๆ

.......................................................

พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวขยายความต่อไปว่า

" นี่ใจของยายเป็นอย่างนี้ หลวงพ่อพูดอยางนี้ พวกเราเองอาจจะคิดไม่ออกว่า ได้ดวงแก้วแล้วจะกลาย

เป็นมหาสมบัติติดตัวไปได้อย่างไร ? ดวงแก้วนี้ไม่ใช่ดวงแก้วธรรมดา ดวงแก้วนี้ เรียกว่า

ดวงแก้วจักรพรรดิ มีกายละเอียด ๆ ซ้อนอยู่ข้างใน

...............เพราะฉะนั้นดวงแก้วพวกนี้ใครได้ไปแล้ว เมื่อกำลังบุญเต็มที่จะได้อานิสงส์ เกิดตามมาหลาย

ประการ ได้แก่

๑. ดวงแก้วนี้จะไปตามสมบัติมาให้ใช้ไม่มีที่สุดที่สิ้น

๒. ผู้ที่ฉลาดก็จะใช้ดวงแก้วนี้เป็นนิมิต เปลี่ยนดวงแก้วให้เป็นดวงธรรมภายในตัว ถ้าทำได้อย่างนั้น ดวงแก้ว

นี้ก็จะพาไปสู่พระนิพพานได้ ..............................................

ดวงแก้วนี้ไม่ใช่ธรรมดา เป็นดวงแก้วกายสิทธิ์ ดวงแก้วจักรพรรดิ สามารถไปตามสมบัติเอาไว้ให้ใช้เป็น

เสบียงข้ามภพข้ามชาติได้อีกด้วย

นี่คือคุณยายอาจารย์ของเรา นึกถึงพระคุณของท่านเยอะ ๆ นะลูก "

.................................................

คัดบางส่วนมาจากหนังสือ รอยเท้ายาย โดยพระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว)

วันพุทธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

ณ สภาธรรมกายสากล(หลังคาจาก) วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

#2 *sky noi*

*sky noi*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 30 August 2010 - 09:22 AM

สาธุ

#3 Kay :)

Kay :)
 • Members
 • 238 โพสต์

โพสต์เมื่อ 30 August 2010 - 12:09 PM

สาธุค่ะ คุณ innerpeace

Kay:) ได้มาจากคุณแม่ 1 ดวงค่ะ คุณแม่ไปงานสัมมนามาค่ะ ท่านเสียสละให้ Kay:) ซึ่งลางานไปไม่ได้
ดีใจสุดๆ เลยค่ะ ภาพดวงแก้วยังติดตาติดใจที่ 072 อยู่เลยค่ะ ตั้งแต่ได้มา Kay:) คิดอยากทำความดีตลอดเวลาเลยค่ะ
#4 เพชรในดวงแก้ว

เพชรในดวงแก้ว
 • Members
 • 2 โพสต์

โพสต์เมื่อ 30 August 2010 - 01:03 PM

ดีใจด้วยค่ะ สาธุ

#5 ธาตุล้วนธรรมล้วน

ธาตุล้วนธรรมล้วน
 • Members
 • 255 โพสต์

โพสต์เมื่อ 30 August 2010 - 03:24 PM

สาธุ ครับ

เรื่องรัตนะ 7 มีปรากฎในพระไตรปิฎก

รัตนะหรือกายสิทธิ์ ทั้งภายในกายที่เป็นกายละเอียด และนอกกายที่เป็นวัตถุนั้น ล้วนส่งเสริมเหตุปัจจัยในเรื่องสมบัติ เงินทอง ความอยู่ดีกินดี มีสุข

เพื่ออะไร???

เพื่อเป็นประโยชน์แก่การสร้างบารมีไปสู่พระนิพพาน

สามารถน้อมนำเป็นนิมิตและเป็นตัวช่วยให้ใจสงบ เข้าถึงธรรม

เพื่อการสร้างบารมีและเผยแผ่เชิงรุก

..............

แต่สำหรับบางท่านที่ชอบสันโดษมากๆ หวังบรรลุพระนิพพานแบบสุกขวิปัสสกะ ไม่เน้นการสร้างบารมีและการเผยแผ่มากๆ ก็ไม่จำเป็นเท่าไร

ตรงนี้ผู้ที่จับหลักธรรมแนวสุกขวิปัสสกะ เน้นการเจริญสติปัจจุบันธรรมมากๆ สมถะเรียบง่ายมากๆ มักไม่เข้าใจว่าองค์ความรู้ของสายวิชชาธรรมกายกำลังทำอะไรกันอยู่ หลายๆท่านไม่เปิดใจเอาแต่ว่าอย่างเดียวว่าพวกเรายึดติดวัตถุ ทำบุญเพราะอยากรวย อยากสร้างแต่ความใหญ่โตไม่รู้จักจบสิ้น???

ซึ่งความจริงไม่ใช่ รูปแบบการสร้างบารมีแต่ละท่าน แต่ละหมู่คณะก็ไม่เหมือนกัน เช่นพระเจ้าพิมพิสาร อนาถปิณฑิกะเศรษฐี และอีกหลายๆท่านที่ชอบสร้างอสทิสทาน ทานที่ไม่มีผู้ใดเปรียบเสมือน เพื่อประโยชน์แก่พระศาสนาและการบรรลุธรรม ล้วนมีรูปแบบลีลาการสร้างบารมีที่น่าสนใจมาก และทำให้ศาสนาพุทธมีอานุภาพเกรียงไกรไปเพื่อสันติภาพโลกมากมายนัก

นี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจำเป็นต้องมีตัวช่วย ตัวเสริมกันตามสมควรแก่หลักธรรม

หากนำศีลธรรม หลักธรรมเป็นที่ตั้ง สิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมเหตุปัจจัยในทางดีได้มากมายมหาศาล

หากอุปาทานมากไปแล้วหลงไปจนก่อเกิดกิเลศก็จะเหมือนมือถือเครื่องจีน ที่หน้าตาดูดีแต่ฟังก์ชั่นไม่ให้ เผลอๆแบตระเบิดอีกนะครับ อิอิ

(อยากได้ดวงแก้วคุณยายซักลูกจัง)


ละธรรมดำ ยังธรรมขาวให้เจริญ

ธัมมะกาโย อะหัง อิติปิ

เราตถาคต คือธรรมกาย

#6 usr36264

usr36264
 • Members
 • 1 โพสต์

โพสต์เมื่อ 30 August 2010 - 08:59 PM

สาธุค่ะ

#7 Pui Pim-ampai

Pui Pim-ampai
 • Members
 • 145 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:Nonthaburi

โพสต์เมื่อ 30 August 2010 - 09:51 PM

...ท่านใดได้ไปก็ให้รักษาไว้ด้วยบุญ...ท่านใดยังไม่มีก็หมั่นสั่งสมบุญเช่นกันนะคะ สาธุค่ะ

#8 Nee-Sansanee 2

Nee-Sansanee 2
 • Members
 • 893 โพสต์
 • Gender:Female

โพสต์เมื่อ 31 August 2010 - 03:18 AM

เพิ่มเติม (ฟังจากครูในโรงเรียนวันนี้)

ดวงแก้ว: รักอย่างนี้ถูกวิธี เขาชอบ

รักดวงแก้ว เรารักเขาก่อน รักต้องเห็นชัด ชัดแจ่มกลางกายที่ฐานที่๗

เชื่อมใจเรา เขา และยาย และเมือเขารักเราเขาก็จะตามใจเรา รักดวงแก้ว รักอย่างนี้ถูกวิธี

......................

รู้อย่างนี้แล้ว ได้ดวงแก้วมาแล้วก็ทำให้ถูกวิธี เพราะเขาไปได้ มาได้ ไม่อยู่กับผู้ไร้รักในเขา

หากรักเขามากเขาจะมาหาเอง มาอยู่ที่ศูนย์กลางกายละเอียดข้างในเลยค่ะ หรือไม่ก็คุณจะได้ดวงแก้วนี้จริง ๆ
สมปรารถนาค่ะ

.......................................

เพิ่มเติม

เรื่องเกี่ยวกับคุณยายและดวงแก้วและคุณคุณครูไม่ใหญ่ หาอ่านได้ที่หนังสือ คุณยาย " IN MY HEART" โดยตะวันธรรม

Volume 4. (หน้า 92-97)

จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณยายสรงน้ำ พระที่แกะสลักจากหินแก้วธรรมชาติ พระบรมสารีริกธาตุ ด้วยน้ำฝน ส่วนดวงแก้วจะใช้น้ำที่ใส่ดอกมะลิ

ผสมน้ำหอมไทยสูตรโบราณสีเขียว ในวันสงกรานต์ และยังมีเรื่องเกี่ยวกับการตัวอ่อน ตัวแก่ ที่หมายถึงบุญบารมีของกายสิทธิ์ที่อยู่ภายในดวงแก้ว

น่าอ่านค่ะ

#9 บ่าวอุบล

บ่าวอุบล
 • Members
 • 632 โพสต์

โพสต์เมื่อ 31 August 2010 - 09:48 AM

เฮ้อ ไม่ได้ไปงาน เลยอดได้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้ดวงแก้วคุณยายด้วยครับ

#10 Boontomak

Boontomak
 • Members
 • 431 โพสต์

โพสต์เมื่อ 31 August 2010 - 01:19 PM

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้ดวงแก้วคุณยายด้วยครับ
ทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อย ยายทำ ยายก็ได้ คุณก็ไม่ได้ คุณทำคุณก็ได้ เพราะฉะนั้นก็ทำมากๆ ไว้ก่อน เราทำทุกๆ วัน "ขอให้ข้าพเจ้าได้เข้าวัดตลอดชีวิต"

#11 ดินสอแห่งธรรม

ดินสอแห่งธรรม

  สร้างบารมีเป็นหมู่คณะ = ฝึกตนให้เป็นผู้ใจกว้าง

 • Members
 • 1478 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ดุสิตบุรี
 • Interests:สร้างบารมีแบบเต็มกำลัง

โพสต์เมื่อ 31 August 2010 - 09:36 PM

...ก็ตามที่ว่า ดวงแก้วทุกลูกมีเจ้าของหมดแล้วนั่นแหละจ้า ใครมีแล้วสละให้ก็ไม่ใช่แปลว่าจะมีบุญครอบครองน้อยเสมอไปนะ เพราะอาจมีบุญได้ดวงแก้วที่ใหญ่กว่าในกาลภายหน้าไงจ๊ะ อิอิ
..อันมือของฉันสองมือนี้ ดูเล็กนิดเดียวและไม่มั่นใจว่าฉันจะสร้างสิ่งดีๆ ให้เกิดแก่โลกใบนี้ได้.. แต่ฉันมั่นใจว่า ...หัวใจของฉันนี้ มอบไว้ให้แด่พระพุทธศาสน์....

#12 ตะกร้าอีกใบ

ตะกร้าอีกใบ
 • Members
 • 1297 โพสต์

โพสต์เมื่อ 01 September 2010 - 06:25 AM

ดวงแก้วคุณยายสำคัญมากๆรักษาไว้อย่างถูกวิธีนะครับ
อย่าขาดการปฏิบัติธรรมแม้แต่เพียงวันเดียว
เพราะขาดแม้เพียงวันเดียว ใจเราจะหยาบ ทำให้ผังวิตกกังวลได้ช่อง

7 ส.ค. 48#13 Kay :)

Kay :)
 • Members
 • 238 โพสต์

โพสต์เมื่อ 01 September 2010 - 09:05 AM

เรียนคุณดินสอแห่งธรรมค่ะ

ตามที่คุณดินสอแห่งธรรมได้เขียนข้อความว่า "ใครมีแล้วสละให้ก็ไม่ใช่แปลว่าจะมีบุญครอบครองน้อยเสมอไปนะ"
Kay:) ขอเรียนชี้แจ้งนิดนึงนะค่ะ Kay:) ไม่ได้มีความหมายว่าการที่คุณแม่เสียสละดวงแก้วคุณยายให้ Kay:) จะหมายถึงคุณแม่ท่านมีบุญครอบครองน้อยกว่า Kay:) นะค่ะ
Kay:) เพียงอยากบอกว่าดีใจมากๆ อยากประกาศพระคุณของท่าน ว่าท่านมีความเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากๆๆๆ ที่รู้ว่าลูกของท่านอยากได้มากเพียงใด จนยอมเสียสละดวงแก้วคุณยายซึ่งท่านได้เป็นเจ้าของ และนำมาให้ลูกของท่านค่ะ
ไม่ได้มีความหมายว่าคุณแม่ของ Kay:) ท่านมีบุญครอบครองน้อยกว่า Kay:) นะค่ะ

#14 Nee-Sansanee 2

Nee-Sansanee 2
 • Members
 • 893 โพสต์
 • Gender:Female

โพสต์เมื่อ 01 September 2010 - 10:06 AM

แด่คนสำคัญ

จำเพลง "แด่คนสำคัญ" ได้ไหม ? เป็นบทเพลงของตะวันธรรม ยังไม่รวมอัลบั้ม

(www.kalyanamitra.org >>ปกิณกะ >เพลงธรรม) มีเนื้อหาบางส่วนคิดว่าโปรดอย่าฟังผ่านดังนี้ค่ะ

"ดวงแก้วของขวัญ เป็นของสำคัญ รับจากคุณยาย มีจุดมุ่งหมายให้ลูกหลานยาย สร้างบุญนิรันคร์

เมื่อได้รับแล้ว เก็บดวงแก้วไว้ในศูนย์กลางกาย กว่าวันชีพวาย ดวงแก้วของยาย

เปลี่ยนเป็นดวงบุญ จดจำได้แล้วโปรดนำดวงแก้วมอบให้แก่กันเพื่อบุญอนันต์ แด่คนสำคัญ

ของคุณคนเดียว มอบให้กันต่อ ๆไปกันนะ ๆ ๆ "

............................

นี้เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนของเพลง"แด่คนสำคัญ" ซึ่งเป็นเรื่องของการให้ของขวัญดวงแก้ว

ของยายสมัยสร้างวิหารหลวงปู่.

................

โดยส่วนตัวของ innerpeace เอง เคยได้รับดวงแก้วของยายมาแล้วเช่นกัน(เป็นการรับต่อ) เพราะตั้งความปรารถนา

แล้วตั้งจิตอธิษฐานเอาค่ะ............ก็นำมาเล่าสู่กันฟัง ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ตั้งใจมาร่วมกันทำกฐินยาย๑๐๑ปี

สาธุ ๆ ๆ ค่ะ

#15 กิตติ ไตรรัตน์

กิตติ ไตรรัตน์
 • Members
 • 51 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 18 September 2010 - 10:39 AM

สาธุ อนุโมทนาครับ
ได้รับดวงแก้วมากับแฟนคนละ 1 ดวง
นั่งธรรมะทุกวันเลย ใสๆ ครับ
ปลื้มมากทุกครั้งที่ได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับดวงแก้วคุณยาย
Website Coach Kitti http://coachkitti.com


ความดี คนดีทำได้ง่าย คนชั่วทำได้ยาก
ความชั่ว คนชั่วทำได้ง่าย คนดีทำได้ยาก
ดังนั้น ความดี ทำได้ง่ายมากๆๆๆ

#16 อารียา

อารียา
 • Members
 • 51 โพสต์

โพสต์เมื่อ 18 September 2010 - 11:33 AM


สาธุกับผู้มีบุญทุกท่านจ้ะ

#17 Nee-Sansanee 2

Nee-Sansanee 2
 • Members
 • 893 โพสต์
 • Gender:Female

โพสต์เมื่อ 21 September 2010 - 12:16 PM

เพิ่มเติมข้อมูล

หลวงพ่อบอกว่าเวลาเจริญสมาธิภาวนา ให้เราอาราธนาหลวงปู่มาอยู่ที่ศูนย์กลางกายเราแล้วน้อมนำดวงแก้วของยาย

มาไว้ที่ศูนย์กลางกายของหลวงปู่ด้วย (หมายความว่า จุด ณ ๐๗๒ เป็นจุดนัดพบกันทั้งหมดเชื่อมถึงกันทั้งดวงแก้ว

กายสิทธิ์ กายเรา กายธรรมหลวงปู่) แล้วขอให้หลวงปู่ช่วยกลั่นธาตุธรรมให้ด้วย ทั้งของเราและของเขาจากดวงแก้ว

ให้บริสุทธ์ยิ่ง ๆ ขึ้น และมีกำลังฤทธิ์ช่วยตามใจเราให้เราสมปรารถนายิ่ง ๆขึ้น หรือเรานั่งสมาธิน้อมนำดวงแก้วมาไว้

ที่๐๗๒ ก่อนก็ได้แล้วกราบอาราธนาหลวงปู่มาซ้อนลงไป ที่ ๐๗๒ด้วยก็ได้ค่ะ นอกนั้นก็ตามข้อความ คคหที่นำมาแสดงแล้วจ้า

ขอให้ผู้มีบุญสมมาตรปรารถนากันทุก ๆ คนค่ะ

......................อย่าลืมเข้าไปอ่าน blogที่ นรอ.สบายธรรมแนะนำไว้ข้างล่างข้อคิดเห็นของเขานะคะ

จะมีเรื่องการดูแลรักษา เอาอกเอาใจดวงแก้วไว้ดีมากทีเดียวค่ะ ต้องขอบคุณคุณสบายธรรมไว้ ณที่นีด้วยค่ะ ทำให้

คนรักดวงแก้วได้ข้อมูลเติมเต็ม (แหมแต่มาซ่อนไว้ ไม่บอกกล่าวเล่าขานกันเลยนะนี่ถ้าไม่เข้าไปก็ไม่รู้.....)

#18 ์Nee.Sansanee

์Nee.Sansanee
 • Members
 • 73 โพสต์

โพสต์เมื่อ 15 October 2010 - 11:20 PM

มีข่าวดีมาบอก แปลกแต่จริง

คือว่าเพื่อนได้รับดวงแก้วของยายครั้งล่าสุดมา(อยู่ในถุงแดง)

เราขอเขามาชื่นชมและยกขึ้นไว้เหนือหัว แล้วตั้งจิตอธิษฐานต่อท่าน เสร็จแล้ว

เราหลับตาหรือลืมตาก็สามารถเห็นดวงแก้วนี้ได้เสมอที่ศก.กายใสปิ้งเลย ตอนแรกนะเห็นแบบดวงแก้วขยายคลุมตัวเราหมดเลย

เรารู้สึกดีมาก ๆ ต่อจากนั้นแล้วเราคิดว่าคงจะเป็นเพราะเราเพิ่งดูมา แต่ปรากฏว่าหลาย ๆ วันแล้วผ่านไปที่นึกเมื่อไรก็ยังเห็นแจ่ม

ชัดถึงดวงแก้วของยายที่ใส ใสใสมาก ๆ เลยค่ะ ก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะค่ะ


#19 *ผู้มาเยือน*

*ผู้มาเยือน*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 23 November 2010 - 02:08 AM

ดวงแก้วของขวัญเป็นของสำคัญของรักของยาย

มีจุดมุ่งหมายให้ลูกหลานยายเปลี่ยนดวงแก้วของยายกลายเป็นดวงธรรม

รักและคิดถึงคุณยายจังเลย

สันติภาพภายนอกมาจากสันติสุขภายใน

#20 Nee-Sansanee 2

Nee-Sansanee 2
 • Members
 • 893 โพสต์
 • Gender:Female

โพสต์เมื่อ 10 March 2014 - 08:02 PM

กลับมาทบทวนอีกที ดีจัง#21 ปฏิปทา 072

ปฏิปทา 072

  ขอชื่อ ที่ถูกต้อง ปฏิปทา 072 THANIDA KOIKE

 • Members
 • 1358 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 17 March 2014 - 08:08 AM

ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน ที่ได้รับดวงแก้ว ของคุณ.ยาย.ด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ  ส่วนตัวก็ได้รับมา

 

จากผลบุญที่นั่งสมาธิปี 2549 มา หลายดวง ค่ะ ล่าสุดที่เพิ่งรับมาจากผลการปฏิบัติธรรม ช่วงปี่ที่ผ่านมา

 

จากวัดพระธรรมกายโตเกียว ในประเทษญี่ปุ่น ขนาด5.5เซ็นต์ ปลื้มปิติใจมากๆๆๆ จนบอกไม่ถูกมีบุญมากๆๆๆ

 

ที่ได้รับมาเอาไว้เป็นนิมิตเวลาปฏิบัติธรรม ค่ะ  ขอโทษที่เข้ามาดูในกระทู้ช้าไปนิด ค่ะ#22 ปฏิปทา 072

ปฏิปทา 072

  ขอชื่อ ที่ถูกต้อง ปฏิปทา 072 THANIDA KOIKE

 • Members
 • 1358 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 17 March 2014 - 09:22 AM

ขอเข้ามาถาม เกี่ยวกับเรื่อง ดวงแก้ว ค่ะ ขอกราบถามพระอาจารย์ ว่า พระของขวัญของหลวงปู่สด จันทสโร

 

มีเป็นดวงแก้วรูปน้ำเต้า แล้วข้างในมีรูปหลวงปู่ อยู่ข้างในมีไหม ค่ะ หรือถามผู้รู้ช่วยตอบ ให้หายข้องใจหน่อยค่ะ

 

เพราะตัวเองเพิ่ง เข้าวัดมาปี 2547 กลางปี จนมาถึงทุกๆวันนี้ ค่ะ  ก็มีดวงแก้วลูกๆกลมๆใสๆ แต่ที่ได้ เห็นลูกนี้ยัง

 

ไม่เคยเห็นมาก่อน ค่ะ  ขอโษษที่เข้ามาถาม เพราะอยากรู้ ค่ะ ใครรู้ช่วยตอบ ด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ#23 ทัพพีในหม้อ

ทัพพีในหม้อ
 • Moderators
 • 3278 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 17 March 2014 - 11:14 AM

ของที่ระลึกถึงบุญของวัดพระธรรมกาย  ก็มีเท่าที่เราเห็นกันนั่นแหละครับ  ก่อนงานแต่ละงานบุญ  ก็จะมีแบบออกมาให้ได้ชื่นชมกัน  ไม่มีกั๊ก  ไม่มีเก็บ  ไม่มีแอบผลิตจัดทำแต่อย่างใด  นอกเหนือจากนั้น  อาจจะมาจากทางวัดปากน้ำฯ  เองก็ได้  หรือลูกศิษย์ท่านอื่นๆ ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ อีกมากมาย  หรือแม้แต่ผู้นำบุญออกแบบจัดสร้างเองเพื่อใช้ในองค์กรก็มี(แต่ก็มักจะไม่ต่างจากที่วัดมีอยู่แล้ว)

 

ไม่ได้มีวัดเราวัดเดียวนะครับที่เป็นลูกศิษย์  หลานศิษย์ท่าน

 

และที่นี่เราก็จะทราบเพียงของที่ระลึกของวัดเราเท่านั้น  นอกเหนือจากนี้  เราก็ไม่ได้ชำนาญจนจะพูดถึงได้  กล่าวถึงไปก็อาจจะผิดพลาด คลาดเคลื่อน ไม่ถุกต้องเสียเปล่าๆ  ครับ


สมาชิกเว็บไซต์ทุกท่านที่เข้ามาอ่านกระทู้ สามารถร่สมกิจกรรมสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของที่ระลึกจากทางทีมงานได้ฟรีๆ ทำตามนี้เลยครับ ..... ทุกๆ กระทู้ที่สมาชิกตั้งขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางธรรม จะได้รับคะแนนสะสมทันที่ 3 คะแนน ..... ทุกๆ การตอบกระทู้ที่เป็นการตอบแบบมีสาระทางธรรม จะได้รับคะแนนสะสมทันที่ 1 คะแนน และ 0.1 คะแนนสำหรับการเข้ามาอนุโมทนาบุญ ..... อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันนะครับ

#24 ปฏิปทา 072

ปฏิปทา 072

  ขอชื่อ ที่ถูกต้อง ปฏิปทา 072 THANIDA KOIKE

 • Members
 • 1358 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 17 March 2014 - 12:32 PM

ขอขอบพระคุณ คุณ.พี่ทัพพีในหม้อ มากๆๆๆ  ค่ะ ที่กรุณาเมตตา ตอบคำถามให้ ค่ะ พร้อมขออนุโมทนาบุญทุกๆบุญ

 

กับ คุณ.พี่ทัพพีในหม้อ ทุกๆบุญ ด้วย ค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ#25 ทัพพีในหม้อ

ทัพพีในหม้อ
 • Moderators
 • 3278 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 17 March 2014 - 01:25 PM

แนบไฟล์  download.jpg   8.02K   22 ดาวน์โหลด

แนบไฟล์  images (1).jpg   4.9K   19 ดาวน์โหลด

แนบไฟล์  211891-11a32.JPG   65.19K   18 ดาวน์โหลด

 

ไปตามหามาให้แล้วครับ  เป็นของที่ระลึกอย่างหนึ่งของวัดปากน้ำภาษีเจริญ  แต่จะแจกงานบุญไหน  อย่างไร  ยังไม่ได้สอบถาม  

 

เอารูปมาลงให้ดูก่อน  จะเป็นรูปน้ำเต้า  มีหลากหลายสี  เมื่อส่องเข้าไปข้างใน  จะเห็นเป็นภาพพระเดชพระคุณหลวงปู่ ฯ  ท่านอยู่ข้างใน  มีหลากหลายแบบภาพทีเดียว

 

นำมาให้ดูแต่แบบใสๆ ที่ท่านเจ้าของคำถาม ถามมานะครับ  


สมาชิกเว็บไซต์ทุกท่านที่เข้ามาอ่านกระทู้ สามารถร่สมกิจกรรมสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของที่ระลึกจากทางทีมงานได้ฟรีๆ ทำตามนี้เลยครับ ..... ทุกๆ กระทู้ที่สมาชิกตั้งขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางธรรม จะได้รับคะแนนสะสมทันที่ 3 คะแนน ..... ทุกๆ การตอบกระทู้ที่เป็นการตอบแบบมีสาระทางธรรม จะได้รับคะแนนสะสมทันที่ 1 คะแนน และ 0.1 คะแนนสำหรับการเข้ามาอนุโมทนาบุญ ..... อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันนะครับ

#26 ปฏิปทา 072

ปฏิปทา 072

  ขอชื่อ ที่ถูกต้อง ปฏิปทา 072 THANIDA KOIKE

 • Members
 • 1358 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 17 March 2014 - 07:24 PM

ต้องขอกราบขอบพระคุณ คุณ.พี่ทัพพีในหม้อ อย่างสูงสุด ที่ทำความรบกวนให้กับคุณ.พี่อย่างมากเลย ที่เมตตากรุณาไปตามหา

 

ภาพพระของขวัญมาให้ดู ใช่ค่ะ ที่เห็นในรูปที่ถามไป ค่ะ ตอนนี้เข้าใจแล้ว ค่ะ คุณ.พี่ทัพพีในหม้อ ช่างน่าสรรเสริญมากๆๆ ค่ะ

 

ขอกราบอนุโมทนาบุญ กับคุณ.พี่ด้วยทุกๆบุญ ค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ