ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

รัก กับ เมตตา ต่างกันอย่างไร


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 12 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 chaisandee

chaisandee
 • Members
 • 37 โพสต์

โพสต์เมื่อ 19 July 2006 - 09:53 PM

" รัก " มีลักษณะของการรวบเอามารวมกัน
แต่
" เมตตา " มีลักษณะของการแผ่จากตัวเราขยายออกไป

" รัก " มีความเร่าร้อน ( ด้วยตัณหา) เป็นเบื้องต้น มีความยึดมั่นถือมั่นเป็นเบื้องกลาง และมีความโศกเป็นที่สุด
แต่
" เมตตา " มีความเยือกเย็นเป็นเบื้องต้น มีความปราถนาดีเป็นเบื้องกลาง และมีอุเบกขาเป็นที่สุด

" รัก " มีรัศมีวงจำกัดแคบ มุ่งเน้นเอาที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แต่
" เมตตา " มีรัศมีเป็นวงกว้าง ไม่เฉพาะเจาะจง


( ข้อมูลจากหนังสือ ของป้าใส ขออภัยที่จำชื่อไม่ได้ เพราะชอบก็จดเก็บเอาไว้ )

ทราบแบบนี้แล้ว คุณล่ะ อยากมีความรัก หรือ ความเมตตา


#2 Jengiskhan

Jengiskhan
 • Members
 • 560 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:กุงเท่

โพสต์เมื่อ 19 July 2006 - 10:05 PM

รักศูนย์กลางกาย

#3 ~ รั ก บุ ญ ~

~ รั ก บุ ญ ~
 • Members
 • 98 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:Thailand
 • Interests:^-^ กรุณา เผื่อแผ่ เหลียวแลเอื้อ ^-^<br />^-^หวังช่วยเหลือ เพื่อนยาก ลำบากขันธ์^-^<br />^-^เห็นเพื่อนทุกข์ ทุกข์ด้วย เข้าช่วยพลัน^-^<br />^-^ให้เพื่อนนั้น พ้นทุกข์ ได้สุขใจ ฯ^-^

โพสต์เมื่อ 19 July 2006 - 10:30 PM

ส า ธุ _/\_
*********
ใ ค ร ช อ บ. . .ใ ค ร ชั ง. . .ช่ า ง เ ถิ ด
ใ ค ร เ ชิ ด. . .ใ ค ร ชู. . .ช่ า ง เ ข า
ใ ค ร เ บื่ อ. . .ใ ค ร บ่ น. . .ท น เ อ า
ใ จ เ ร า. . .ร่ ม เ ย็ น. . .เ ป็ น พ อ
. . .|[email protected]|<_|3( )( )|\| @ |-|()T/\/\@I|_.C()/\/\. . .


#4 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 19 July 2006 - 11:28 PM

nerd_smile.gif ความรักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เป็นความรักที่มีแต่ความปรารถนาดีต่อมวลสรรพสัตว์ และทรงมีพระเมตตาอย่างมหาศาลไม่มีประมาณครับ
"ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"
พระพุทธภาษิต


ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[/color]
"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒"รู้ใดก็ไม่ประเสริฐ เท่ารู้แจ้งด้วยปัญญาธรรมอันเกิดมีในตน"

"อัศวินปฏิญาณตนเป็นคนกล้า
ดวงใจเปี่ยมคุณธรรม
ซื่อตรงยึดมั่นในวาจาสัตย์
อุทิศชีวิตพิชิตมาร"

[color="#990000"]ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

#5 ไอเดีย

ไอเดีย
 • Members
 • 48 โพสต์

โพสต์เมื่อ 20 July 2006 - 08:57 AM

แล้วความรักระหว่าง แม่-ลูก เป็นรัก หรืดเมตตาค่ะ
มาร่วมงานกฐินหลวงปู่กันน่ะค่ะ

#6 light mint

light mint

  ขออนุโมทนาบุญค่ะ

 • Members
 • 1423 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:THAILAND
 • Interests:ธรรมะ

โพสต์เมื่อ 20 July 2006 - 09:37 AM

ความโกรธ ก็เกิดได้เพราะมีความรัก

โกรธมากๆ เข้า ก็กลายเป็นพยาบาท

...........................................

แต่ความเมตตา ไม่ก่อให้เกิดความโกรธ

...........................................

รักอะไร ให้เหมือนรักดอกไม้ที่อยู่บนต้น

ที่ไม่พยายามครอบครองดอกไม้ ตัดมาใส่แจกัน

ให้ผู้คนได้ชื่นชมสวน ดอกไม้ ประดับโลกอย่างงดงาม
ขออนุโมทนาบุญนะคะ สาธุ


#7 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 20 July 2006 - 10:03 AM

QUOTE
แต่ความเมตตา ไม่ก่อให้เกิดความโกรธ

nerd_smile.gif nerd_smile.gif nerd_smile.gif แต่ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะครับ เพราะ "ศัตรูไกลของเมตตา คือ โทสะ ส่วนศัตรูใกล้ของเมตตา คือ ราคะ" ครับ
"ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"
พระพุทธภาษิต


ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[/color]
"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒"รู้ใดก็ไม่ประเสริฐ เท่ารู้แจ้งด้วยปัญญาธรรมอันเกิดมีในตน"

"อัศวินปฏิญาณตนเป็นคนกล้า
ดวงใจเปี่ยมคุณธรรม
ซื่อตรงยึดมั่นในวาจาสัตย์
อุทิศชีวิตพิชิตมาร"

[color="#990000"]ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

#8 บุญโต

บุญโต
 • Members
 • 2192 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 • Interests:ปฏิบัติธรรม

โพสต์เมื่อ 20 July 2006 - 01:45 PM

ความรักกับความเมตตา...ไม่เหมือนกัน

ความรักที่พระพุทธเจ้าทรงสอน หมายถึง ความรักแบบธรรมดาทั่วไป เช่น ความรักของหนุ่มสาว.. สามี-ภรรยา.. ความรักลูก.. รักข้าวของของเรา... สิ่งของเครื่องใช้ทุกอย่างก็จัดเป็นความรักในที่นี้ และยังมีรักในอะไรต่อมิอะไรอีกมากมาย (รึปล่าว)...และความรักที่ว่านี้แหละ ที่เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ เพราะเมื่อมันพังไป สลายไป ผู้ที่รักในสิ่งนั้นอยู่ ก็ต้องโศกเศร้าเสียใจ .... ก็ถ้าไม่มีรัก ความทุกข์จะมีมาจากไหน

บุคคลไม่ควรทำสิ่งใดๆ ให้เป็นที่รัก เพราะว่าการพลัดพรากจากสิ่งที่รัก เป็นความทรมาน และการที่จะไม่ให้พลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักนั้น ก็เป็นเรื่องที่สุดวิสัย ทุกคนจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักอย่างแน่นอน ไม่วันใดก็วันหนึ่ง cry_smile.gif

ส่วนความเมตตาหมายถึง ความปรารถนาดี หรือจะเรียกว่าความรักก็ได้ แต่เป็นความรักอีกแบบหนึ่งที่ไม่มีความรู้สึกแหนหวง ความรู้สึกเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเข้ามาประกอบ มีแต่ความปรารถนาดีเพียงอย่างเดียว เมตตาจึงไม่นำมาซึ่งความทุกข์ใดๆ เลย นำมาให้แต่ความสุขเท่านั้น ... happy.gif

#9 gioia

gioia
 • Members
 • 593 โพสต์

โพสต์เมื่อ 20 July 2006 - 03:35 PM

ความรักไม่ได้มีความหมายไปในทางลบขนาดนั้นนะคะ
เพราะรักที่บริสุทธิ์ รักที่ไม่เกี่ยวกับกามคุณนั้น ก็ยังมีอยู่ค่ะ
เช่น ความรักอันไม่มีประมาณของพระพุทธองค์ที่มีต่อสรรพสัตย์ในภพสาม
ความรักของพ่อ แม่ ที่มีต่อลูก , ความรักของคุณครูไม่ใหญ่ที่มีต่อนักเรียนอนุบาลฯลฯ
ขึ้นอยู่กับบุคคลมากกว่าที่จะให้นิยาม ระหว่าง รัก กับ เมตตา
รัก-ปรารถนดี อยากให้มีแต่ความสุข
เมตตา-อยากให้พ้นจากทุกข์ อยากให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งรักและเมตตา ก็จำเป็นต้องมีอุเบกขามากำกับค่ะ
ถึงจะถูกหลักวิชชา

#10 SmilingCat

SmilingCat
 • Members
 • 1209 โพสต์

โพสต์เมื่อ 21 July 2006 - 11:06 AM

QUOTE
ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งรักและเมตตา ก็จำเป็นต้องมีอุเบกขามากำกับค่ะ
ถึงจะถูกหลักวิชชา


ถูกต้องแล้วครับ ความรักและเมตตาจึงจะไม่เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้


หยุดคือตัวสำเร็จ

#11 อ้วน บ่อโยก

อ้วน บ่อโยก
 • Members
 • 646 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:rayong

โพสต์เมื่อ 21 July 2006 - 09:44 PM

ภาษาทางโลก กับทางธรรม ไม่เหมือนกัน นะครับ

ภาษาทางธรรม เป็นภาษาบริสุทธิ์กว่านะครับ

#12 ปัจเจกชน บนทางสายกลาง

ปัจเจกชน บนทางสายกลาง
 • Members
 • 4109 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:จ. สงขลา

โพสต์เมื่อ 15 March 2007 - 03:05 PM

สาธุ

#13 บุญเย็น

บุญเย็น
 • Members
 • 812 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:thailand

โพสต์เมื่อ 15 March 2007 - 03:53 PM

อย่างนี้ต้องรัก ด้วยใจที่เมตตา
นำมอ ตี่ จ่าง อ้วง ผู่ สัก