ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

1 อสงไขย


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 14 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 หยุดนิ่ง

หยุดนิ่ง
 • Members
 • 60 โพสต์

โพสต์เมื่อ 23 May 2008 - 08:19 PM

1อสงขัยท่าคิดเป็นกัปจะได้กี่ กัป หรอครับ พอดีผมอ่านเรื่องมหากัปของคุณอะไรไม่รู้จำไม่ได้
คืออ่านแล้วงงอะครับท่านผู้รู้ช่วยตอบหน่อยนะครับ ขอบพระคุณครับ

#2 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 23 May 2008 - 08:29 PM

nerd_smile.gif nerd_smile.gif nerd_smile.gif

ผมขอสรุปอย่างย่นย่อที่สุดว่า

๑ รอบอสงไขยปี (ขัยขึ้นขัยลงครบ ๑ คู่) เท่ากับ ๑ อันตรกัป
๖๔ อันตรกัป เท่ากับ ๑ อสงไขยกัป
๔ อสงไขยกัป (๒๕๖ อันตรกัป) เท่ากับ ๑ มหากัป

happy.gif happy.gif happy.gif

"ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"
พระพุทธภาษิต


ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[/color]
"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒"รู้ใดก็ไม่ประเสริฐ เท่ารู้แจ้งด้วยปัญญาธรรมอันเกิดมีในตน"

"อัศวินปฏิญาณตนเป็นคนกล้า
ดวงใจเปี่ยมคุณธรรม
ซื่อตรงยึดมั่นในวาจาสัตย์
อุทิศชีวิตพิชิตมาร"

[color="#990000"]ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

#3 หยุดนิ่ง

หยุดนิ่ง
 • Members
 • 60 โพสต์

โพสต์เมื่อ 23 May 2008 - 09:24 PM

ผมยิ่งเข้าไปอ่านก็ยิ่งงงครับบอกได้แค่นี้ผมแค่อยากได้คำตอบว่า 1อสงไขย เท่ากับ กี่กัปเท่ากันเองครับ
แล้วพอผมเข้าไปอ่านก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่ว่า 1อสงไขย กับ 1มหากัป อันไหนมากกว่ากัน
ถ้า 1 อสงไขยมากกว่าแล้วใน1อสงไขยนั้น จะเท่ากับ กี่ มหากัปครับ
ผมอยากได้คำตอบแค่นี้นะครับ
ท่านผู้รู้ทุกท่านท่าท่านใดรู้โปรดตอบผมด้วยนะคับ ขอบพระคุณครับ

#4 Bruce Wayne

Bruce Wayne
 • Members
 • 184 โพสต์

โพสต์เมื่อ 23 May 2008 - 11:00 PM

คุณไม่ได้ใส่หน่วยมาด้วยนี่ครับ จึงไม่สามารถระบุได้ว่า 1 อสงไขยของคุณคืออะไร
อสงไขยของคุณมีหน่วยเป็นอะไรครับ ...1อสงไขยกัป 1อสงไขยมหากัป 1อสงไขยปี
หรือ อื่นๆ จะได้ตอบปัญหาของคุณได้ถูกต้องครับ

#5 เป็นหนึ่ง

เป็นหนึ่ง
 • Members
 • 354 โพสต์

โพสต์เมื่อ 24 May 2008 - 12:12 AM

อสงไขยมันเป็นตัวคูณน่ะครับ เหมือนกับ Numerical prefix ในทางวิทยาศาสตร์ เช่น
มิลลิ = 10-3 = 1/1000
เซนติ = 10-2 = 1/100
กิโล = 103 = 1000
เมกกะ = 106 = 1000000
เป็นต้น

ทีนี้ก็ขึ้นกับหน่วยครับ ว่าหน่วยเป็นอะไร เช่น
1 มิลลิเมตร = 1/1000 เมตร
1 เซนติมเตร = 1/100 เมตร
1 กิโลเมตร = 1000 เมตร
1 เมกกะเมตร = 1000000 เมตร

สรุปก็คือ มันเป็นเหมือนตัวคูณ น่ะครับ

อสงไขยก็เช่นกัน เป็นตัวคูณ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 10140 หรือ เขียนเลข 1 แล้วตามด้วย 0 จำนวน 140 ตัวครับ

ทีนี้ก็ขึ้นกับหน่วยเช่นกันครับ ว่าหน่วยเป็นอะไร เช่น
1 อสงไขยปี = 10140 ปี
1 อสงไขยมหากัป = 10140 มหากัป ซึ่งหมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่ โลกถือกำเนิดจากหมอกเพลิง จนทำลายตัวกลายเป็นหมอกเพลิงอีกครั้ง เป็นจำนวน 10140 รอบ ครับ
I just gotta get out of this prison cell.
Someday I'm gonna be free.

#6 สิริปโภ

สิริปโภ
 • Members
 • 1766 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:เรื่องลึกลับ

โพสต์เมื่อ 24 May 2008 - 09:41 AM

1อสงไขย ว่ากันว่า เท่ากับ 1แล้วตามด้วยศูณย์ 140ตัวครับ
อสงไขยเป็นจำนวนนับ เช่นเดียวกับ สิบ ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน โกฏิ ......... อสงไขย
เพราะฉนั้น จะกล่าวคำว่า อสงไขยลอยๆไม่ได้ ต้องมีจำนวนต่อข้างท้ายด้วย เช่น อสงไขยวัน อสงไขยปี อสงไขยกัป เป็นต้นครับ
#7 เคยเข้าวัด

เคยเข้าวัด
 • Members
 • 1296 โพสต์
 • Interests:สร้างบุญบารมีอย่างยวดยิ่ง ตราบเท่าชีวีหมดอายุขัย

โพสต์เมื่อ 24 May 2008 - 10:00 AM

ถ้าคิดอย่างนักคณิตคิดกันนะครับ

1กัป = 256อันตรกัป
1อันตรกัป = 1อสงไขย*2 (อสงไขยขาขึ้นกับขาลง1รอบ)

เพราะฉนั้น 1อสงไขย = 1/256*2 = 0.0020กัป หรือเทียบอัตราส่วนก็ได้เท่ากับ 1:500 ของกัป

ผมแค่คิดด้วยปัญญาอันน้อยนิดของผมเท่านั้นนะครับ อย่าเอาไปเป็นจริงเป็นจังมากจนเกินไปล่ะครับ ^ ^
1) พระปัญญาธิกพุทธเจ้า สร้างบารมีรวม 20 อสงไขย กับอีก แสนมหากัป (รวมระยะเวลาสร้างบารมีหลังรับพุทธพยากรณ์ คือ 4 อสงไขย กับ แสนมหากัป) เช่น พระสัมมาพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน คือ พระสมณโคมสัมมาสัมพุทธเจ้า (อย่างน้อยที่สุด)
2) พระศรัทธาธิกพุทธเจ้า สร้างบารมีรวม 40 อสงไขย กับอีก แสนมหากัป (รวมระยะเวลาสร้างบารมีหลังรับพุทธพยากรณ์ คือ 8 อสงไขย กับ แสนมหากัป) (อย่างน้อย)
3) พระวิริยาธิกพุทธเจ้า สร้างบารมีรวม 80 อสงไขย กับอีก แสนมหากัป (รวมระยะเวลาสร้างบารมีหลังรับพุทธพยากรณ์ คือ 16 อสงไขย กับ แสนมหากัป) เช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป คือ พระศรีอาริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า (เป้าหมาย

#8 หัดฝัน

หัดฝัน
 • Members
 • 4531 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:ธรรมะ

โพสต์เมื่อ 24 May 2008 - 01:06 PM

เอาเป็นว่า ควรเติมหน่วยอย่างที่หลายๆ ท่านแนะนำมาน่ะครับ

เพราะถ้าเป็น
อสงไขยปี และอสงไขยมหากัป ก็จะเป็นดังที่คุณเป็นหนึ่งบอก

แต่ถ้าใช้คำว่า อสงไขยกัป เฉยๆ บางทีมันจะไปคล้ายๆ กับศัพท์ว่า สังวัฏฏะอสงไขยกัป สังวัฏฏะฐายีอสงไขยกัป วิวัฏฏะกัป และวิวัฏฐายีอสงไขยกัป (บางท่อนในพระไตรปิำฎกก็เรียกย่อๆ ว่า สังวัฏฏะกัป วิวัฏฏะกัป เป้นต้น) ซึ่งมีระยะเป็นหนึ่งในสี่ของ มหากัป หากเป็นเช่นนั้น ระยะเวลาก็จะเป็นดังที่คุณเคยเข้าวัดบอกมาน่ะครับ

คุณเจ้าของกระทู้อาจจะงง ว่า ทำไมมันยุ่งยากอย่างนี้ นั่นเป็นเพราะเรายังไม่คุ้นเคยคำศัพท์เท่านั้นเองครับ หากเราคุ้นเคยแล้ว เราจะรู้สึกว่า ไม่ได้ยากอย่างที่คิด

เช่นถามว่า เงิน 1 พัน มีค่ากี่บาท หากถามเช่นนี้ ย่อมไม่อาจตอบได้น่ะครับ เพราะเราไม่รู้ว่าหน่วยของ 1 พันของเขา มันคือ 1 พันอะไร หากหน่วยคือ 1 พันบาท อย่างนี้ก็ง่าย
แต่หากหน่วยคือ 1 พันสตางค์ มันก็มีค่า 10 บาท ใช่มั้ยครับ
และหากหน่วยคือ 1 พันดอลลาร์ล่ะ มันจะมีค่าเป็น 4 หมื่นกว่าบาทแน่ะครับ

ดังนั้น ถาม 1 พันเฉยๆ ไม่ได้น่ะครับ ต้องใส่หน่วยให้ด้วยว่า 1 พันบาท, พันดอลลาร์, พันหยวน หรือ พันอะไรกันแน่ครับได้ดี เพราะมีกัลยาณมิตร

#9 วุฒิพรรษา2

วุฒิพรรษา2
 • Members
 • 56 โพสต์

โพสต์เมื่อ 24 May 2008 - 09:43 PM

happy.gif

ไฟล์แนบ

 • แนบไฟล์  good.gif   15.75K   0 ดาวน์โหลด


#10 tnawut

tnawut
 • Moderators
 • 2398 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:Laksi
 • Interests:Internet, Computer, Electronic, Security, Merit, Meditation, อินเตอร์เน็ต, คอมพิวเตอร์, ทำบุญ, ปล่อยปลา, บูชาเจดีย์, ฝันในฝัน, DOU, หมู่บ้านปฏิบัติธรรม, บวช, บรรพชา, Web, CU, Chula

โพสต์เมื่อ 24 May 2008 - 10:21 PM

^^

#11 หยุดนิ่ง

หยุดนิ่ง
 • Members
 • 60 โพสต์

โพสต์เมื่อ 25 May 2008 - 01:15 PM

ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบมากๆเลยนะครับ
ขอบพระคุณมากครับผมเข้าใจแล้วครับ

#12 เด็กอนุบาลหน้าใสใจดี

เด็กอนุบาลหน้าใสใจดี
 • Members
 • 938 โพสต์

โพสต์เมื่อ 25 May 2008 - 05:30 PM

สุดยอดจริงๆจ้า
สาธุ.. สาธุ.. happy.gif
ชีวิตคือการเข้ากลาง..
ที่สุดแห่งธรรมนั้นเป็นเป้าหมาย..
โลกจะสุขสันต์เมื่อท่านเข้าถึงธรรมกาย..
สว่างไสวทั่วทุกธาตุธรรม..

#13 Locked merit

Locked merit
 • Members
 • 58 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 25 May 2008 - 10:04 PM

อสงไขยที่มีความหมายว่าพระพุทธเจ้าต้องสร้างบารมี เช่น พระปัญญาธิกะพุทธเจ้า ใช้เว
ลาสร้างบารมี 20 อสงไขย แสนมหากัป พระศรัทธาธิกะพุทธเจ้าสร้างบารมี 40 อสงไขย กับเศษอีกแสนมหากัป และพระวิริยาธิกะพุทธเจ้า สร้างบารมี 80 อสงไขย แสนมหากัป อสงไขยในที่นี้คือ อสงไขยกัป นะครับ 10 ยกกำลัง
140 นะครับ คือเท่านี้กัป ครับ 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 กัปครับ ไม่ใช่ปีนะ คือโลกเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ครั้งเดียวเท่ากับ หนึ่งกัป นี่อสงไขยกัป นับกันไปซิครับ ว่ากี่โลก กี๋ครั้งครับ ดูซิคับ ว่าพระพุทธเจ้าท่านต้องสร้างบารมียาวนานแค่ไหนกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ครับ

#14 usr21276

usr21276
 • Members
 • 9 โพสต์

โพสต์เมื่อ 27 May 2008 - 05:09 PM

สาธุ

#15 Santinal

Santinal
 • Members
 • 15 โพสต์

โพสต์เมื่อ 08 June 2008 - 07:37 PM

สาธุ และทราบซึ้งใน พระพุทะานุภาพ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

การที่คนๆหนึ่ง จะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านี่ เกินความสามารถ ของปุถุชนธรรมดา จะกระทำได้

สาธุ ครับ