ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
* * * * * 1 คะแนน

ภพซ้อนภพ...ที่รอการพิสูจน์


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 12 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 gioia

gioia
 • Members
 • 593 โพสต์

โพสต์เมื่อ 27 March 2006 - 06:37 PM

ในปัจจุบันมีทฤษฎีทางฟิสิกส์หลายทฤษฎีที่บอกถึงความเป็นไปได้ที่จะมี โลกคู่ขนาน หรือ เอกภพคู่ขนาน (Parallel Universe) โดยในแต่ละทฤษฎีก็จะทีมาที่ไป และความหมายของคำว่าเอกภพคู่ขนานแตกต่างกันไป ซึ่งพอจะจำแนกทฤษฎีเหล่านี้ออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. Quantum parallel universe,
2. Inflation multi-universes
3. String theory multi-universes

1. Quantum parallel universe
ซึ่งเสนอขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1957 โดยนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันชื่อ Hugh Everett เพื่อที่จะแก้ปัญหาในทฤษฎีควอนตัม ซึ่งพัฒนาต่อมาโดยนักฟิสิกส์ Bryce DeWitt, David Deutsch และอีกหลายๆท่าน
แนวคิดของ Everett นี้รู้จักกันในชื่อ Many-worlds interpretation of Quantum Mechanics ซึ่งกล่าวว่าอาจจะมีเอกภพอื่นๆ ซึ่งมี กฎทางฟิสิกส์ และ ค่าคงที่ต่างๆเหมือนกับเอกภพที่เราอยู่ทุกประการ แต่อาจจะอยู่ในสถานะที่ต่างกัน และ เอกภพคู่ขนานเหล่านี้ไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้ ในโลกของควอนตัมซึ่งเป็นโลกของความน่าจะเป็น สถานะที่ต่างกันออกไป ในแต่ละเอกภพจะสัมพันธ์กัน โดยกระบวนการทางควอนตัมที่เรียกว่า Quantum superposition และ ความสัมพันธ์นี้จะสิ้นสุดลง เมื่อมีการเลือกทางใดทางหนึ่งของความน่าจะเป็นนั้น ซึ่งหลังจากที่มีการเลือกเกิดขึ้นแล้ว เอกภพคู่ขนานทั้งสองจะไม่สัมพันธ์กันอีกเลย

2. Inflation multi-universes
เป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากการศึกษาจักรวาลวิทยา (cosmology) หรือ การศึกษาเกี่ยวกับการกำเนิด และ วิวัฒนาการของเอกภพ หลักฐานที่เราได้จากคลื่นแม่ไมโครเวฟพื้นหลัง (Cosmic Microwave Background Radiation) ทำให้เชื่อว่าเอกภพที่เราอาศัยอยู่ ณ ขณะนี้ มีวิวัฒนาการมาจากการระเบิดครั้งใหญ่ที่เรียกว่า บิกแบง (Big Bang)

แต่เนื่องจากความรู้ที่เรามีอยู่จำกัดในปัจจุบันทำให้เราไม่สามารถเข้าใจการกำเนิดของเอกภพได้ดีนัก นักฟิสิกส์ Andre Linde ได้เสนอทฤษฎีที่เรียกว่า Bubble universe theory ซึ่งมีแนวคิดว่า เอกภพของเราเกิดขึ้นมาจาก โฟมควอนตัม (Quantum foam) ของเอกภพแม่อีกทีหนึ่ง โดยอาศัยทฤษฎีควอนตัมทำนายว่าขณะที่เอกภพพึ่งจะหลุดออกมาจากบิกแบงใหม่ๆ หรือ Early universe นั้น กาล-อวกาศ จะมีการแปรปรวนและผันผวนอย่างรุนแรง (Quantum fluctuation of space-time) เสมือนกับน้ำในหม้อที่ต้มจนเดือดพล่าน

เอกภพคู่ขนานหลายๆอันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ เหมือนกับฟองน้ำที่ผุดขึ้นมาเวลาน้ำเดือด ถ้าความผันผวนของ Quantum fluctuation มีขนาดไม่มาก เจ้า bubble universe ก็อาจจะขยายตัวเหมือนลูกโป่ง แล้วค่อยๆหดตัวแฟบลง จนหายไปในที่สุด แต่ถ้าความผันผวนควอนตัมนี้มีขนาดใหญ่พอ เอกภพเล็กๆเหล่านี้ก็จะมีพลังงานมากพอที่จะขยายตัวเป็นเอกภพอย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน

ควอนตัมโฟม : ความไม่ต่อเนื่องของกาล-อวกาศ
ในระดับขนาดที่เล็กมากๆ กาล-อวกาศไม่ได้มีลักษณะเรียบและต่อเนื่อง แต่จะมีลักษณะคล้ายกับรูปภาพในหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ ที่เมื่อมองไกลๆจะเห็นเป็นภาพที่ต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกัน แต่เมื่อเข้ามาพิจารณาในระยะใกล้ๆ หรือเมื่อส่องดูด้วยแว่นขยาย ก็จะพบว่าแท้ที่จริงแล้วเกิดจากจุดเล็กๆหลายๆจุดที่เรียงอยู่ใกล้ๆกัน

เอกภพคู่ขนานในกรณีนี้แตกต่างจากในกรณีแรกคือเอกภพทั้งหมดไม่ได้ตัดขาดกันอย่างสมบูรณ์ และกฎธรรมชาติในแต่ละเอกภพไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน เนื่องจาก bubble universe สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่จำกัด ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีที่อาจจะมีเอกภพหลายๆเอกภพที่นอกเหนือจากเอกภพของเรา แต่เอกภพอื่นๆที่เกิดขึ้นจะมีกฎทางฟิสิกส์แตกต่างจากเอกภพที่เราอาศัยอยู่ เช่น มีจำนวนมิติแตกต่างมากกว่า 3 มิติ มีค่าประจุอิเล็กตรอนที่แตกต่างออกไป ค่าคงที่เหล่านี้มีความสำคัญมาก เพราะถ้าหากค่าคงที่บางตัวมีค่าต่างออกไปเล็กน้อย เช่น ถ้าประจุอิเล็กตรอนมีค่าน้อยกว่านี้ พันธะเคมีของสารอินทรีย์ต่างๆอาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้

สิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวเราก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน ดังนั้นถ้าเราจะเดินทางไปยังเอกภพอื่น (จะด้วยวิธีใดก็ตาม) คงเป็นไปได้ยากที่จะรอดชีวิตอยู่ในเอกภพเหล่านั้น และเช่นเดียวกัน สิ่งมีชีวิตในเอกภพที่มีกฎทางฟิสิกส์ต่างจากเราก็คงไม่อยากที่จะมาทนทุกข์อยู่ในเอกภพของเรา การเดินทางไปมาระหว่างเอกภพคู่ขนานดูจะไม่ทำให้เกิดประโยชน์ใดๆขึ้นมา

3. String theory multi-universes
แนวคิดเรื่องเอกภพคู่ขนานในกลุ่มนี้ เป็นแนวคิดที่ได้มาจากทฤษฎีเส้นเชือก หรือ String Theory ซึ่งเป็นทฤษฎีที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายธรรมชาติของแรงโน้มถ่วงในระดับพลังงานสูงๆ ก่อนอื่นต้องขออธิบายว่าในวิชาฟิสิกส์เราแบ่งแรงในธรรมชาติออกเป็น 4 ชนิด คือ

• แรงโน้มถ่วง ซึ่งเป็นแรงที่ดึงดูดมวลสารและพลังงานเข้าด้วยกัน เช่น แรงที่ดึงดูดดวงจันทร์เข้ากับโลกเป็นต้น
• แรงแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นแรงที่กระทำกับอนุภาคที่มีประจุ เช่น แรงที่ดูดอิเล็กตรอนให้วิ่งวนรอบนิวเคลียส เป็นแรงที่อยู่เบื้องหลังปฏิกิริยาเคมี ทั้งหมด รวมถึงระบบประสาทในสิ่งมีชีวิต
• แรงนิวเคลียร์แบบอ่อน เป็นแรงที่เกิดในการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี และปฏิกิริยานิวเคลียร์บนดวงอาทิตย์เป็นต้น
• แรงนิวเคลียร์แบบเข้ม เป็นแรงที่ดึงดูดอนุภาคควาร์ก ให้รวมกันอยู่ได้โปรตรอนและนิวตรอน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของอะตอม

ถ้าปราศจากซึ่งแรงทั้งสี่นี้ ธรรมชาติย่อมจะไม่เป็นอย่างที่เราเห็น และ สิ่งมีชีวิตต่างๆคงไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้

ในบรรดาแรงทั้ง 4 ชนิดที่กล่าวไปนั้น แรงโน้มถ่วงเป็นแรงที่เราเข้าใจน้อยที่สุด แม้ว่าเราจะรู้จักมันมาตั้งแต่สมัยของ เซอร์ ไอแซค นิวตัน ปัจจุบันทฤษฎีที่เราใช้อธิบายแรงโน้มถ่วงคือ ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ซึ่งค้นพบโดย อัลเบอร์ต ไอน์สไตน์ เมื่อเกือบ 100 ปีมาแล้ว ซึ่งสามารถใช้ทำนายปรากฏการณ์ต่างๆ และวิวัฒนาการของเอกภพได้ดีในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพก็มีข้อจำกัด เพราะไม่สามารถอธิบาย พฤติกรรมของแรงโน้มถ่วง ในสถานะการที่มีพลังงานสูงๆได้ เช่น ถ้าต้องการอธิบายการกำเนิดของเอกภพเป็นต้น

นอกจากนี้ในปัจจุบันการศึกษาจักรวาล โดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ไม่สามารถตอบปัญหาสำคัญๆ เช่น ปัญหาสสารมืด (Dark matter problem) และปัญหาพลังมืด (Dark Energy problem) ได้ นักฟิสิกส์ จึงต้องการทฤษฎีอื่น เพื่อที่จะช่วยเสริม ในจุดที่ทฤษฎีควอนตัมและทฤษฎีสัมพัทธภาพ ไม่สามารถอธิบายได้ ซึ่ง ทฤษฎีสตริง ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งของทฤษฎีดังกล่าว

Extra dimension
สมมุติว่ากาล-อวกาศเป็นผิวของหลอดกาแฟ ซึ่งเป็นพื้นผิวสองมิติ ดังที่แสดงในรูป มดที่เดินอยู่บนหลอดกาแฟ จะสามารถเคลื่อนที่ได้ในสองมิติ แต่ถ้ารัศมีของหลอดกาแฟเล็กลงมากๆ มดที่เดินอยู่ในบริเวณนั้น ก็จะรู้สึกเหมือนว่ามันเดินอยู่บนเส้นลวด ซึ่งมีจำนวนมิติเท่ากับหนึ่งมิติ
ในทฤษฎีเส้นเชือก กาล-อวกาศมีได้มากถึง 10 มิติ แต่ในชีวิตประจำวันเรารู้สึกได้เพียง 4 มิติ นักฟิสิกส์อธิบายว่ามิติพิเศษ หรือ Extra dimension ที่เหลืออีก 6 มิตินั้น จะม้วนเป็นวงเล็กๆ จนเราไม่สามารถที่จะตรวจวัดได้ (ใน M-theory เอกภพมีได้ถึง 11 มิติเลยทีเดียว)
ในทฤษฎีสตริง อนุภาคถูกอธิบายว่า มีลักษณะเป็นเส้นเชือกหนึ่งมิติ โดยการสั่นของเส้นเชือกนี้ ทำให้เกิดเป็นตัวโน๊ตต่างๆ ตัวโน๊ตหนึ่งตัว สามารถแทนอนุภาคได้หนึ่งตัว ตัวโน๊ตที่ต่างคีย์กัน ก็จะให้อนุภาคที่ต่างชนิดกัน

ในการที่จะให้ทฤษฎีสตริง มีคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสม นักฟิสิกส์พบว่าจำนวนมิติของเอกภพจะต้องมีถึง 10 มิติ คือ เวลาหนึ่งมิติ และ อวกาศอีก 9 มิติ ยิ่งไปกว่านั้นในทฤษฎีที่เรียกว่า M-theory ซึ่งเป็นทฤษฎี ที่พัฒนาต่อมาจากทฤษฎีเส้นเชือก กาล-อวกาศ อาจจะมีได้ถึง 11 มิติ คือ เวลาหนึ่งมิติ และ อวกาศอีก 10 มิติ แต่ในเอกภพของเรานั้น เราสังเกตจำนวนมิติได้เพียงแค่ 4 มิติทฤษฎีสตริงจึงอธิบายว่า มิติที่เกินมา ซึ่งเรียกว่า Extra dimension หรือมิติพิเศษนั้นขดตัวอยู่โดยที่ขนาดของมันเล็กมากจนเราไม่สามารถสังเกตได้

สำหรับแนวคิดเรื่องเอกภพคู่ขนาน ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากทฤษฎีเส้นเชือกนั้น กล่าวไว้ว่า เอกภพของเราซึ่งมีอยู่ 4 มิตินั้น เป็นแผ่นหรือเยื่อ (Membrane) ที่ลอยอยู่ใน Hyperspace ซึ่งอวกาศที่มีจำนวนมิติ 11 มิติ
ตามทฤษฎีมีความเป็นไปได้ ว่าอาจจะมีเอกภพอื่นๆ นอกเหนือจากเอกภพของเรา ซึ่งล่องลอยอยู่ใน Hyperspace ด้วยเช่นกัน
ในบางทฤษฎีเอกภพอีกอันหนึ่ง อาจจะล่องลอยขนานกับเราใน Hyperspace และอาจจะอยู่ห่างจากเราเพียงไม่กี่มิลลิเมตรก็ได้ (เป็นระยะห่างในมิติพิเศษ)

แต่เอกภพเหล่านั้น อาจจะมีจำนวนมิติรวมถึงกฎทางธรรมชาติ ที่แตกต่างออกไปจากเอกภพของเรา ซึ่งจะคล้ายๆกับแนวคิด ของเอกภพคู่ขนานที่ได้จาก ทฤษฎี Bubble universe theory

นักฟิสิกส์ที่เชื่อแนวคิดนี้ ได้สร้างโมเดลอธิบายการกำเนิดของเอกภพเอาไว้ด้วย ซึ่งรู้จักกันในชื่อของ Cyclic model โดยอธิบายการกำเนิดของเอกภพที่เรียกกันว่าบิกแบงนั้น เกิดจากการที่เอกภพคู่ขนานเหล่านี้เคลื่อนที่เข้าชนกันไฟล์แนบ

 • แนบไฟล์  _????_.jpg   48.46K   601 ดาวน์โหลด


#2 Omena

Omena
 • Members
 • 1409 โพสต์
 • Location:44/5 หมู่ 10 ตำบลหนองอ้อ ถนนเพชรเกษม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

โพสต์เมื่อ 27 March 2006 - 07:39 PM

ทฤษฎีไหนๆก็ไม่งงนะ แต่มาติดตรงควอนตัมอยู่ที่เดียวนี่ล่ะ
เมื่อไหร่หนอจะได้พบทหารหาญ
รอตั้งนานผู้ชาญศึกหายไปไหน
บอกจะพบกันครึ่งทางที่กลางใจ
อีกนานไหมจะให้พบช่วยบอกที

สุนทรพ่อ

#3 gioia

gioia
 • Members
 • 593 โพสต์

โพสต์เมื่อ 27 March 2006 - 09:37 PM

ตัวอย่างของเอกภพคู่ขนานควอนตัม

ตัวอย่างของเอกภพคู่ขนานควอนตัมอาจจะอธิบายได้โดย
สมมุติว่าเราซื้อฉลากรัฐบาล ก่อนที่จะประกาศผลรางวัล มีความเป็นไปได้อยู่ 2 ทางคือ หนึ่งเราถูกรางวัล และสอง เราถูกกิน
ความน่าจะเป็นทั้งสองคือโลกที่แตกต่างกัน ในโลกหนึ่งถ้าเราถูกรางวัลที่หนึ่ง เราก็จะร่ำรวย แต่ในอีกโลกหนึ่งเราถูกหวยกิน
ยากจนลงทุกวันๆ ในขณะที่หวยยังไม่ออก สถานะของความร่ำรวยและความยากจน ยังผสมกันอยู่เรายังบอกไม่ได้ว่าอนาคต
จะเป็นอย่างไร

แต่เมื่อใดก็ตามที่กองฉลากประกาศผลรางวัล เราก็จะทราบอนาคต เมื่อนั้นโลกคู่ขนานทั้งสองก็จะไม่เกี่ยวข้อง
กันอีกต่อไป
เช่น ถ้าผลออกมาเราไม่ถูกรางวัล เราก็จะอยู่ในโลกของเราซึ่งไม่ถูกรางวัล อาจจะเลิกเล่นหวยแล้วตั้งหน้าตั้งตา
ทำมาหากิน ซึ่งเราจะไม่มีทางรับรู้ถึงเอกภพคู่ขนานอีกอันหนึ่ง ซึ่งเป็นโลกที่เราถูกหวย เอกภพคู่ขนานทั้งสองตัดขาดจากกัน
โดยสิ้นเชิง ไม่มีทางที่เราจะเดินทางไปยังโลกที่เราถูกหวยรางวัลที่หนึ่งได้#4 Omena

Omena
 • Members
 • 1409 โพสต์
 • Location:44/5 หมู่ 10 ตำบลหนองอ้อ ถนนเพชรเกษม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

โพสต์เมื่อ 28 March 2006 - 12:54 PM

อ๋อ
ขอบคุณค่ะ
กระจ่างแล้ว หลังจากปวดหัวมาได้เป็นปีๆ
เมื่อไหร่หนอจะได้พบทหารหาญ
รอตั้งนานผู้ชาญศึกหายไปไหน
บอกจะพบกันครึ่งทางที่กลางใจ
อีกนานไหมจะให้พบช่วยบอกที

สุนทรพ่อ

#5 หัดฝัน

หัดฝัน
 • Members
 • 4531 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:ธรรมะ

โพสต์เมื่อ 28 March 2006 - 04:47 PM

ในอนาคตต้องลองดูว่า ทฤษฎีไหนจะมาพ้องกับพระพุทธศาสนานะครับ ที่บอกไว้ว่า ทุกจักรวาล (ศึกษาจากจักรวาลวิทยา ใน DOU) จะมีโครงสร้างเหมือนกัน ตามรูปที่คุณเจ้าของกระทู้ลงไว้ และสามารถเดินทางไปหากันได้ ด้วย จักรแก้ว ด้วยฤทธิ์ เป็นต้น
ได้ดี เพราะมีกัลยาณมิตร

#6 แก้วประเสริฐ

แก้วประเสริฐ
 • Members
 • 513 โพสต์

โพสต์เมื่อ 29 March 2006 - 01:55 PM

ลำบากใจในการตอบจริงๆ มันเป็นอจินไตย ต้องมีผู้ได้ธรรมะเท่านั้นที่จะไปรู้ไปเห็นได้ ถ้าฟังเคสทุกวันก็เชื่อได้ว่ามีจริง ไปจับมือถือแขนได้

#7 ใสแจ๋ว

ใสแจ๋ว
 • Members
 • 49 โพสต์
 • Interests:ใสในใส ดับหยาบไปหาละเอียด

โพสต์เมื่อ 30 March 2006 - 08:39 AM

ครับ...น่าสนใจดีครับ ภพซ้อนภพในทางวิชชาธรรมกายนี่เป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติจึงจะเข้าใจได้จริงๆ ครับ ในทางโลกของเล็กอยู่ในของใหญ่ ในทางวิชชาธรรมกายของใหญ่อยู่ในของเล็กครับ ยิ่งเล็กยิ่งน่ากลัวเพราะในนั่นมีธาตุธรรมนับอสงไขยไม่ถ้วยอยู่ในนั้น ต้องทำจุดเล็กนี้ให้ว่างออกเราก็จะเห็นบ้านเมืองของเขา ยิ่งพูดยิ่งงงนะครับ เป็นธรรมกายแล้วถ้าโชคดีก็จะได้เห็นเองครับ

#8 CEO

CEO
 • Members
 • 577 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย

โพสต์เมื่อ 04 April 2006 - 03:03 PM

อยากค้นพบคำตอบด้วยตัวเองจังครับ
สร้างบารมีทุกวินาที
แม้ชีวิตนี้ก็ให้ได้

#9 saowanee15

saowanee15
 • Members
 • 207 โพสต์

โพสต์เมื่อ 09 April 2006 - 11:44 PM

เรื่องพวกนี้ รับทราบได้ ศึกษาได้ เรียนรู้ได้ ฟังได้ คิดตามได้ แต่อย่าคิดมากเกินไปเลย...เดี๋ยวจะฟุ้งซ่านเกินไป...จะรวมสมาธิยากเข้าไปใหญ่...
เราไม่เคยคิดนะว่า หน้าตาสวรรค์เป็นไง..นรกนี่เป็นไง(แต่ในใจก็ไม่อยากไปพิสูจน์แล้วด้วยตัวเอง) แต่เราคิดว่า เมื่อใดที่เราเห็นเรารู้ด้วยตัวเราเองนั่นแหละ...หายสงสัยสุดๆๆๆ.....บางทีก็สงสัยว่า ทำมั๊ยคนเราบางคนไม่เชื่อ...เรื่องพวกนี้น๋า...
การเชื่อว่า นรกสวรรค์ ภพ 3 มีอยู่จริง ๆ ให้หมั่นทำความดียิ่งขึ้นไป มันจะเสียหายตรงไหน...จะมีหรือไม่มีไม่สนใจ..เอาเป็นว่า ตอนนี้มีชีวิตอยู่ได้ทำอะไรดี ๆ ได้บ้าง ศาสดาสอนให้อยู่ในศีลในธรรมก็ดีแล้ว ทำได้ก็ดีไป ได้รับความสุขใจความสบายใจชื่นใจ...ปิติใจที่ได้ทำความดีจะน้อยจะมากก็ยังดี หรือบางคนเฉย ๆ ก็ไม่ทำดีไม่ทำชั่ว......มีชีวิตปรกติสุขไปทุกวันตามสภาพของตนไป.....คนที่ทำไม่ได้ตัวเองนั่นแหละที่ทุกข์..ทุกข์จากการกระทำของตัวเอง เพราะมันมีโอกาสทำผิดพลาดได้เสมอ....

#10 น้ำฝน มัชฌิมหญิงรุ่น14

น้ำฝน มัชฌิมหญิงรุ่น14

  เราคือ นักรบกล้าอาสาสมัคร กองทัพธรรม

 • Members
 • 1961 โพสต์
 • Gender:Female
 • Interests:ช่วยงานบุญที่วัด ให้ถึงที่สุดกำลัง ตราบวันที่ชีวิตจะสิ้นลมหายใจ

โพสต์เมื่อ 10 April 2006 - 12:19 PM

เมื่อถึงเวลาแล้วจะรู้เองค่ะ
"ด้วยใจกล้าอาสา พัฒนาไม่หยุดยั้ง"

น้ำฝนลูกพระธัมฯ

#11 ป่าน072

ป่าน072
 • Members
 • 371 โพสต์
 • Location:โคราช
 • Interests:การศึกษาต่อในวิชา วิทยาศาสตร์<br />วิศวะปิโตรเคมี

โพสต์เมื่อ 22 August 2006 - 04:49 PM

มีเรื่องอย่างนี้ ก็ต้องเอาเวลามาดูกันล่ะค่ะ
เมื่อดวงตาปิดสนิมอย่างละมุน
ไม่มีลุ้นเร่งจองมองที่หมาย
ก็จะพบผู้รู้อยู่กลางกาย
ธาตุอ่อนแก่มากมายถึงปลายทาง

#12 นักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยว
 • Members
 • 2378 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้อยู่กะที่อ่ะ มาดูอารายกานอ่ะ
 • Interests:มาสร้างบารมีตามติดหมู่คณะดีกว่า

โพสต์เมื่อ 17 October 2006 - 09:06 PM

ผมยังต้องศึกษาอีกมาเลยครับแบบนี้
กายธรรมควรเทิดไว้ ในใจ
เป็นสรณะภายใน เทียงแท้
กว่านี้ บ่ มีใด เทียบได้
น้อบนบท่านไว้แล ค่ำเช้าสุขเสมอ


เอาบุญมาฝากจ้า นั่งสมาธิเยี่ยมไปเลย แถมไปติดจานมาอีกด้วย เด็กชาวเขานี้น่ารักนะแม้คุยไม่รู้เรื่องก็ตามล่ะ สนุกดี

#13 usr36924

usr36924
 • Members
 • 1 โพสต์

โพสต์เมื่อ 25 September 2010 - 12:52 PM

ไม่มีอะไรที่เข้าใจยากสักนิด แค่ท่าอยากรู้ก้อหาเครื่องมือที่ใช้สำรวจอนุภาคขนาด 10 ยกกำลัง -35
มาเท่านี้ก้อรู้ได้และ
นิกวิทย์เค้าหาเครื่องมือแบบนี้อยู่ ในปัจจุบันเข้าถึงได้แค่ 10 ยกกำลัง -18
เลยไม่สมารถสำรวจต่อได้
อยากรู้ ก็อ่านต่อนว่าการไปอีกโลกมีวิธีการไปโดยผ่านทางรููหนอน ซึ่งเกิดระหว่างหลุ่มดำ2หลุม
แต่การไปไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะ
หลุมดำเกิดขึ้นในอวกาศอันว่างเปล่า ซึ่ง แท้ที่จริงไม่ได้ว่างเปล่า
เพราะมีคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมาหักล้างกัน
นั้น เป็นเหตุให้รูหนอนเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันสั้น
ท่าเราอยากให้รูหนอนอยู่ได้นานพอ เราต้องสร้างพลังงานที่มีปริมาณมากกว่าดวงอาทิตย์ หลายเท่า
ซึ่งเป็นไปได้ยากมากในยุคเวลานี้ ต่อไปอาจมีเครื่องมือชนิดอื่นสร้างพลังงานได้มากพอ

และ

ท่าหากเราจะเดินทางผ่านทางรูหนอนระหว่างลุมดำละก้อ
จะมีอีกปัญหาหนึ่ง
แรงดึงดูดที่เป็นค่าอนันต์ของหลุมดำ จะทำให้วัตถุยืดยาวออก เป็นกิโล กิโล แถมรูหนอนยังอยู่ได้ไม่นานอีกด้วย

ความคิดด้านสัมพันทภาพ ก้อ พอจะอะทิบายได้

เวลาของคนเราไม่เท่ากัน มีการพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจน คือ
มีการนำนาฬิกา
อะตอมเหล็ก 57 ที่สลายตัวให้รังสีแกมมา 2 เรือน วางไว้บนพื้นดินซึ่งมี
แรงโน้มถ่วงมากกว่า และอีกเรือนวางไว้บนยอดตึกสูง 22 เมตร (มีแรง
โน้มถ่วงน้อยกว่า) พบว่าเรือนที่อยู่บนพื้นดินเดินช้ากว่าเรือนที่อยู่บนยอด
ตึก 1 วินาทีใน 10 ล้านปี อาจพิจารณาได้ว่าแรงโน้มถ่วงที่มีมากทำให้
อะตอมสั่นช้าลง นั่นคือทำให้นาฬิกาเดินช้าลง ผลจากที่อะตอมสั้นช้าลงนี้
ทำให้ความถี่ของแสงที่ปล่อยจากอะตอมนั้นลดลงด้วย นั่นก็คือสเปกตรัม
ของแสงจะเลื่อนไปทางสีแดง เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า การเลื่อนไปทางสี
แดงเนื่องจากความโน้มถ่วง (Gravitational red shift)

แสดงให้เห็นแล้วว่า ค่าของความโน้มถ่วงมีผลต่อเวลา

ศึกษาต่อได้ในเรื่อง กาลอวกาศ
นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ สสารมืด ซึ่ง สสารประเภทนี้ไม่มีปติกิริยาต่อซิ่งใดเลยนอกจากแรงโน้มถ่วง มันไม่เปล่งแสง
จึงศึกษาได้ยากมาก แส่งที่เดินทางผ่านสสารชนดนี้จะเดินทางเป็นเส้นโค้ง
ซึ่งยังไม่มีการพิสูจน์บนพื้นโลก แแต่เราจะเห็นภาพสะท้อนของดวงดาวได้เมื่อเกิดหลุมดำ
เพราะ
หลุมดำจะดูดเอาทุกอย่างเข้าไปไกล้มันรวมทั้งสารมืดที่มองไม่เห็น
เมื่อแสงเดินทางเข้าไกล้หลุมดำ จะถูกดูดเข้าไปด้วย แต่สสารมืด
จะทำให้แสงเหล่านั้นเดินทางเป็นเส้นโค้งเข้าสู่หลุมดำ