ไปที่เนื้อหา


อัพเดทสถานะ


รูปภาพ

Ven.Somkiat

«ประชาชนชาวไทย และทุกหน่วยงานของรัฐ: ให้มีการบัญญัติว่า “ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศไทย " ในรัฐธรรมนูญ… https://t.co/zz0MgbPU3R
Jun 11 2018 10:07 AM