ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
* * * * * 1 คะแนน

บทภาวนาว่า ด้วยการใช้อินเตอร์เน็ท


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 4 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 Dd2683

Dd2683
 • Members
 • 2477 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:กรุงเทพ มหานคร
 • Interests:ความรู้ในพระพุทธศาสนา-วิชชาธรรมกาย<br />ผลแห่งการปฏิบัติธรรม

โพสต์เมื่อ 17 January 2006 - 11:01 PM

คัดลอกมา

บทภาวนาว่า ด้วยการใช้อินเตอร์เน็ท

พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ

ตีพิมพ์ใน มติชนรายวัน ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔


เมื่อเธอนั่งลง โดยมีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท อยู่ตรงหน้า ขอให้ใช้เวลาช่วงสั้น ๆ

อ่านข้อหนึ่งข้อใดของบทภาวนานี้ (หรือหลายข้อ..หากเธอมีเวลา และจิตใจสงบพอ) แล้วหลับตาลง เพื่อพิจารณาถึงสิ่งที่เธอเพิ่งอ่านจบ

ด้วยจิตใจและร่างกายอันผ่อนคลาย

ขณะหายใจเข้าออกอย่างรู้ตัวทั่วพร้อม...

๑. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์


ไม่ว่าจะได้มาด้วยการซื้อ มีผู้มอบให้ หรืออนุญาตให้ใช้ก็ตาม แต่เครื่องมือเหล่านั้น

ก็ล้วนแต่ผ่านกระบวนการผลิตและการตลาดมาอย่างซับซ้อน มีผู้คนและกิจการเป็นอันมากเกี่ยวข้อง

บ้างได้รับประโยชน์ บ้างสูญเสีย บ้างถูกเอารัดเอาเปรียบ บ้างต้องเจ็บป่วยและล้มตาย...

การผลิตและจัดจำหน่าย ล้วนใช้พลังงานและทรัพยากรจำนวนมาก หลายอย่างต้องสูญสิ้นไป

เพียงเพื่อผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านี้ให้เราได้ใช้สอย

ฉันจะระลึกถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง ทั้งมีชีวิต และไม่มีชีวิต ด้วยความขอบคุณและปรารถนาดี

ฉันจะใช้ทุกอย่าง อย่างทะนุถนอม เหมาะสม มีประโยชน์และมีคุณค่า ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

ฉันจะใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านี้อย่างมีสติ รู้ตัว และด้วยความเท่าทัน...

เพื่อให้เกิดปัญญา ประหนึ่งว่าฉันกำลังภาวนา…


๒. เมื่อเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ท


ฉันจะระลึกอยู่เสมอ ว่าขณะนี้ ฉันได้เป็นส่วนหนึ่งขอเครือข่ายการสื่อสารอันกว้างขวางและซับซ้อน การเชื่อมโยงดังกล่าว

ต้องใช้ทั้งผู้คน เงินทอง เวลา ทรัพยากร และพลังงานต่าง ๆ มากมายเช่นเดียวกัน แม้ว่าฉันจะเสียค่าใช้จ่ายไปแล้ว

แต่นั่นใช่จะเป็นเหตุให้สามารถกระทำทุกอย่างได้ตามอำเภอใจ

ฉันจะตระหนักรู้ ว่าฉันกำลังเชื่อมต่อตนเองเข้าสู่ความเป็นสาธารณะ เป็นส่วนหนึ่งของระบบ อันสามารถส่งผลกระทบต่อผู้อื่น

ได้อย่างกว้างขวาง หากฉันหรือใคร ๆ มีความประมาท และปราศจากความยับยั้งชั่งใจ

ฉันกำลังร่วมใช้งานเครือข่าย อันเกิดจากกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์

หรือกระทั่งความหลงผิดของผู้คนจำนวนมาก

บ้างเป็นไปเพื่อมนุษยชาติ เพื่อสันติภาพ เพื่อความถูกต้องดีงาม และบ้างก็เพื่อความทุจริตฉ้อฉล

ดังนั้น ฉันจะเตือนตัวเองอยู่เสมอ ว่าจะใช้เครือข่ายนี้อย่างไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น จะไม่กระทำ หรือร่วมกระทำ

ในสิ่งที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งต่อบุคคล และสิ่งใด ๆ อันเป็นสาธารณะ

ฉันจะใช้เครือข่ายที่มีอยู่นี้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าที่ฉันจะมีความสามารถ และมีสติปัญญา


๓. ในขณะที่ฉันกำลังใช้อินเตอร์เน็ท

แม้ว่าผู้ร่วมใช้เครือข่ายจำนวนมาก จะไม่สามารถตรวจสอบได้ ว่าฉันคือใคร และกำลังใช้งานจากที่ใด แต่ฉันเองย่อมระลึกได้เสมอ

ว่าฉันกำลังกระทำอะไรอยู่ และกระทำไปเพื่อสิ่งใด ดังนั้น...

ฉันจะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ทด้วยความรัก และปรารถนาดีต่อผู้อื่น

ฉันจะเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น ดังที่ฉันปรารถนาจะได้จากผู้อื่นด้วยเช่นกัน

ฉันจะใช้ข้อมูล และวัตถุดิบหรือทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ บนเครือข่าย ด้วยความซื่อสัตย์ และเคารพต่อสิทธิความเป็นเจ้าของ

ของบุคคลหรือองค์กร ผู้ผลิตและเผยแพร่ผลงานเหล่านั้น

ฉันจะใช้กระดานข่าวเพื่อการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ ด้วยความตระหนักและรับผิดชอบที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใด

ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม


ฉันจะใช้โปรแกรมสนทนาระหว่างบุคคล ด้วยมิตรภาพ ความจริงใจ และความปรารถนาดี

ฉันจะใช้จดหมายอิเลคทรอนิคอย่างระมัดระวัง ว่าจะไม่ส่งต่อ หรือร่วมเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ

ฉันจะหมั่นตรวจสอบและดูแล มิให้คอมพิวเตอร์ของฉัน หรือที่ฉันกำลังใช้งานเป็นแหล่งเผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ท หรือโทรจัน

ตลอดจนซอฟแวร์ที่จะสร้างความเสียหายอื่น ๆ

ฉันจะหลีกเลี่ยง และละเว้นการมีส่วนร่วม กับสิ่งผิดกฎหมาย และอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ท แม้ว่านั่นจะเป็นที่มาของรายได้

หรือผลตอบแทนที่มีมูลค่าสูงเพียงใดก็ตาม


๔. การติดต่อและความสัมพันธ์


มีผู้คนจำนวนมากกำลังร่วมใช้งานเครือข่ายอันกว้างขวางนี้ และมีอีกไม่น้อยที่กำลังเริ่มก้าวเข้ามา

ฉันจะปฏิบัติต่อเขาและเธอด้วยมิตรภาพ ด้วยความเอื้ออาทร และด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน

ฉันจะไม่แสวงหาประโยชน์อันมิชอบด้วยศีลธรรม และกฎหมายจากผู้คนที่ฉันรู้จัก และมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ในเครือข่ายแห่งนี้

แม้จะพบว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นมือใหม่ อ่อนเยาว์ ขาดประสบการณ์ และไม่เท่าทัน อันง่ายที่จะหาประโยชน์

หรือใช้เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมรูปแบบต่าง ๆ ก็ตาม

ฉันจะระลึกอยู่เสมอ ว่านอกเหนือจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ทอันกว้างใหญ่แล้ว ฉันยังเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เป็นจริงอีกด้วย

ดังนั้น แม้บางครั้งจะมีเรื่องราว หรือกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่องอยู่ในเครือข่าย

ฉันก็จะไม่ละเลย ที่จะร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับผู้อื่น..ในชีวิตจริง

ทั้งต่อเพื่อน คนรัก ญาติมิตร เพื่อนร่วมงาน หรือชุมชนที่ฉันเป็นสมาชิก


๕. โอกาสและการมีส่วนร่วม

หากฉันเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทจากคอมพิวเตอร์ของส่วนรวมในสำนักงาน ฉันจะตระหนักรู้และระลึกอยู่เสมอ

ว่าผู้อื่นก็ควรมีโอกาสได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้น หรือได้เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย ได้เช่นเดียวกัน

ฉันจะไม่เบียดบังโอกาสและเวลาของผู้อื่น เพียงเพื่อประโยชน์หรือความสนใจส่วนตัว

หากฉันเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทจากร้านให้บริการ ฉันจะไม่ถือสิทธิ์และโอกาสการใช้งาน เพียงเพราะฉันเป็นผู้มาก่อน เป็นสมาชิก

หรือเป็นผู้จ่ายค่าใช้บริการล่วงหน้า

แต่ฉันจะใช้การเชื่อมต่อกับเครือข่ายทุกครั้งอย่างมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และพร้อมเสมอที่จะเสียสละให้กับผู้มีความจำเป็น

หรือมีเรื่องเร่งด่วนยิ่งกว่า...

และ แม้ว่าฉันจะเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทจากบ้านพัก และจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ฉันก็จะตระหนักรู้และระลึกอยู่เสมอ ว่าถึงอย่างไร

ฉันก็กำลังใช้เครือข่ายอันเป็นสาธารณะ

และ แม้ว่าในขณะนั้น จะไม่มีใครในบ้านประสงค์จะใช้งานด้วยก็ตาม แต่เครือข่ายโทรศัพท์

หรือผู้บริการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศ (ISP)

ก็ยังมีผู้ประสงค์จะร่วมใช้อยู่เช่นเดียวกัน

การใช้งานอย่างปราศจากเป้าหมาย นอกจากจะทำให้การย้ายโอนข้อมูลโดยรวมช้าลง

ยังเป็นการตัดโอกาสการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ทของผู้อื่น ที่มีอยู่อย่างจำกัดอีกด้วย


๖.การเรียนรู้และการพักผ่อน


มีแหล่งความรู้และข้อมูลมากมายในอินเตอร์เน็ท ที่ฉันหรือใคร ๆ ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ บางครั้งฉันเป็นผู้ใช้ บางครั้งฉันก็เป็นผู้ให้

หรือเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูล…

ฉันจะระลึกเสมอ ว่าฉันจะเป็นผู้เผยแพร่ความถูกต้อง ดีงาม และปราศจากอคติหรือความมุ่งร้าย

เช่นเดียวกับที่ฉันไม่ต้องการให้ผู้อื่นกระทำ ฉันจะหมั่นตรวจสอบและระมัดระวังมิให้พลั้งเผลอ

แม้เพียงความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนเล็ก ๆน้อย ๆ

หากฉันได้เรียนรู้หรือได้รับข้อมูลที่น่าสนใจ หรือเป็นประโยชน์ ฉันจะไม่ละเลยที่จะเผยแพร่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ทั้งภายในและภายนอกเครือข่ายอินเตอร์เน็ท และทุกครั้ง ฉันจะบอกแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างละเอียด เปิดเผย และชัดเจน

บางคราว เมื่อฉันใช้เครือข่ายเพื่อการพักผ่อน หรือเพื่อความบันเทิง ฉันจะระลึกเสมอว่า ความ

บันเทิงของฉันจะไม่เป็นไปเพื่อความเดือดร้อน และยากลำบากแก่ผู้ใด มิใช่การกดขี่หรือทำร้ายทางเพศ ไม่ว่ากับเพศใด ๆ มิใช่การรังแก

หรือเบียดเบียน คน สัตว์ หรือทรัพยากร และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม มิใช่การใช้ความรุนแรง

การก่ออาชญากรรม หรือการมีส่วนร่วมในอาชญากรรมใด ๆ และมิใช่การส่งเสริม หรือสนับสนุนต่อการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้หนึ่งผู้ใด


๗. เมื่อจบการใช้งาน


ฉันจะระลึกถึงคุณค่าและความดีงามที่ฉันมีโอกาสได้ค้นพบ ด้วยความขอบคุณ และตั้งใจว่า ในโอกาสต่อไป หากเป็นไปได้

ฉันขอมีส่วนร่วมในการกระทำความดีงามเช่นนั้นบ้าง เท่าที่จะมีความสามารถ และมีกำลังสติปัญญา

ฉันจะระลึกอยู่เสมอ ว่าฉันจะใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของตนและคนหมู่มาก โดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน

หากมีความดีงามใด ๆ ที่ฉันได้กระทำไปแล้ว

ฉันก็พร้อมที่จะอุทิศความดีงามเหล่านั้น ให้กับผู้มีส่วนร่วมในเครือข่ายอินเตอร์เน็ท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

และ หากเป็นไปได้ ฉันจะชักชวน แนะนำ หรือส่งเสริม ให้ทุกฝ่าย ใช้เครือข่ายแห่งนี้เพื่อความถูกต้องและดีงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป..

#2 ฟ้ายังฟ้าอยู่

ฟ้ายังฟ้าอยู่
 • Members
 • 2511 โพสต์

โพสต์เมื่อ 18 January 2006 - 10:24 AM

สุดยอดดด ไม่เคยคิดได้ขนาดนี้เลยค่ะ แต่ถ้าทำได้จริงๆ จะทำให้เราเป็นคนที่จิตใจละเอียดขึ้น แล้วธรรมะก็จะละเอียดตาม
"เกิดมาว่าจะมาหาแก้ว พบแล้วไม่กำจะเกิดมาทำไม
อ้ายที่อยากมันก็หลอก อ้ายที่หยอกมันก็ลวง ทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใย.."
พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร)


#3 *ผู้มาเยือน*

*ผู้มาเยือน*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 18 January 2006 - 11:37 AM

ขอยืมไปใช้ ส่งต่อให้เพื่อนด้วยนะค่ะ


#4 ปาลินารี

ปาลินารี
 • Members
 • 258 โพสต์

โพสต์เมื่อ 18 January 2006 - 08:43 PM

โห สุดยอด

ทุกอย่างเป็นอรรถเป็นธรรมได้หมด

#5 *ผู้มาเยือน*

*ผู้มาเยือน*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 21 January 2006 - 04:20 AM

เป็นบทความที่มีความงาม ทั้งภาษา และ ความหมาย อย่างดีเยี่ยมเลยครับ