ไปที่เนื้อหา


เถลิงเกียรติ

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 13 Jan 2006
ออฟไลน์ ใช้งานล่าสุด Nov 12 2013 01:09 PM
-----

กระทู้ที่ฉันเริ่ม

สะดุดตาและใจดี

28 October 2010 - 05:42 PM

เอามาฝาก สหธรรมมิก พ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอา วงบุญพิเศษจ้ะ... smile.gif

รวมพลัง dmc จุดประกายสร้างสรรค์บุคลต้นแบบแห่งความดี

23 July 2010 - 10:26 PM

รวมพลังเพื่อผลักดันเมล็ดพันธุ์แห่งความดี

และจุดประกายสร้างสรรค์บุคคลต้นแบบแห่งความดี.....

บุญชัย เบญจรงคกุล เศรษฐีอริยชน

ให้งอกงามทั่วผืนแผ่นดินไทย


http://video.mthai.com/player.php?id=6M1279077086M0


http://video.mthai.com/player.php?id=6M1279709263M0


เข้าไปโหวตให้ คนค้นฅน บุญชัย เบญจรงคกุล เศรษฐีอริยชน

ได้ที่ smile.gif

http://www.tvburabha.com/tvb/kon2.php

‘ทีวีบูรพา’ เปิดเวทีแถลงข่าวยิ่งใหญ่ ‘คนค้นฅนอวอร์ด’ ครั้งที่ 2 พลังแห่งความดี
การรวมพลังค้นหาเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ปี 2
พร้อมจุดประกายสร้างสรรค์บุคคลต้นแบบแห่งความดี ให้งอกงามเต็มผืนแผ่นดินไทย


บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี และบริษัท เจเอสแอล จำกัด จับมือรวมพลังเบญจภาคี ทั้งภาครัฐ ธุรกิจ เอกชน และภาคประชาสังคมพร้อมด้วยสื่อมวลชน แสดงพลังความตั้งใจประกาศเกียรติคุณ เชิดชูคนดี ยกย่องคนกล้า และสดุดีผู้เสียสละ ที่เป็นแบบอย่างในสาขาต่างๆ ให้แก่คนไทยทั้งประเทศอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง ภายใต้โครงการ ‘คนค้นฅนอวอร์ด’ ครั้งที่ 2 พลังแห่งความดี งานที่รวมพลังเพื่อค้นหาเมล็ดพันธุ์แห่งความดี พร้อมจุดประกายสร้างสรรค์บุคคลต้นแบบแห่งความดี ให้งอกงามอยู่ทั่วผืนแผ่นดินไทย ซึ่งจะจัดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2553 ณ ห้อง ออดิทอเรี่ยม ตึกปฎิบัติการ ชั้น 6 โมเดิร์นไนน์ ทีวี ระหว่างเวลา 14.00น. -16.00 น.

หากจะกล่าวย้อนถึง งาน คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 1 ที่ได้รับการกล่าวขาน ว่าเปรียบดังงาน “ เทพชุมนุม” หรือ งานชุมนุมเทวดา โดยความหมาย คือ การมาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียงของคนดีและเครือข่ายความดี ไม่เพียงแต่ได้ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูคนดี ที่เป็นแบบอย่างแก่คนไทยทั้งประเทศ ในสาขารางวัลต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังทำให้คนดี เครือข่ายคนดี ที่ทำงานเพื่อผู้อื่นและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน ทั้งที่เป็นบุคคลและเครือข่ายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงสังคม หรือเพียงแต่บุคคลตัวเล็กๆ ที่ทำงานเพื่อเพื่อนมนุษย์อย่างเงียบ ๆ อยู่ตามมุมต่างๆ ทั่วประเทศ ได้มาพบเจอแลกเปลี่ยนมุมมองความดี และได้มาให้กำลังใจซึ่งกันและกัน จนเกิดการถักทอเชื่อมร้อยเป็นเครือข่าย ผนึกรวมพลังแห่งการให้ แพร่กระจายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่กำลังงอกงามเต็มทั่วแผ่นดินไทย สร้างความปิติ ซาบซึ่งใจแก่ผู้ได้รับรางวัล และเป็นเหมือนพลังการจุดประกายสร้างสรรค์การทำความดีให้เกิดอยู่ทั่วสังคมไทย

งาน คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 2 เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง เพื่อสานต่อและเป็นการรวมพลังแห่งความดี เครือข่ายคนดี เพื่อประกาศเกียรติคนดี ยกย่องคนกล้า สดุดีผู้เสียสละ เพื่อให้คนดี และพลังแห่งความดี ได้นำพาสังคม ไปสู่หนทางที่ถูกต้องดีงาม และให้พลังความดีเป็นตัวขับเคลื่อนและเปลี่ยนจิตสำนึกสังคมให้ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

ความหมายของรางวัล คนค้นฅนอวอร์ด ‘รูปปั้นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร’ พระโพธิสัตว์คือตัวแทนของผู้เสียสละ ผู้เห็นแจ้งในโลก และช่วยเหลือเหล่าสรรพสัตว์บนโลกให้พ้นจากทุกข์ทั้งกายและจิต ท่านยินดีตกนรกและรับทุกข์ทรมานแสนสาหัสเพื่อให้สัตว์เข้าถึงธรรม แล้วประพฤติปฎิบัติธรรมเพื่อใหเข้าสู่แดนโลกุตระ และที่สุดคือนิพพาน

อาจารย์สุดสาคร ชายเสม เป็นผู้ออกแบบรางวัล กล่าวถึงแนวคิดการออกแบบรางวัลว่า ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปรียบเสมือนพระโพธิสัตว์ของคนไทย สำหรับผู้ได้รับรางวัลนี้ หรือได้พบเห็นควรจะรู้ว่าพระโพธิสัตว์มีปณิธานตั้งมั่นว่าอย่างไร ซึ่งเราสามารถเลียนแบบวิธีคิดของท่านได้ อยากให้เชื่อว่าเราทุกคนก็สามารถเป็นโพธิสัตว์ได้หากทำความดี รางวัลนี้จึงเป็นเสมือนสิ่งเตือนใจให้คนทำความดีและเสียสละซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสูง’

สาขารางวัล : ฅนต้นแบบในสังคม

1.รางวัลผู้สร้างแรงบันดาลใจ รางวัลของบุคคลที่เป็นที่รู้จักจากการงานหรือกิจกรรมแห่งชีวิตซึ่งเป็นกิจกรรมหรือการงานแห่งความรัก ความใฝ่ฝันหรือความเชื่อที่ดีงาม และกิจกรรมหรือการงานแห่งชีวิตนั้น ได้จุดประกายความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในสังคมทุกเพศทุกวัน ทุกสาขาอาชีพ ให้ลุกขึ้นมาค้นหาความฝันของตนเอง หรือทำคุณงามความดีเพื่อแผ่นดิน

2.รางวัลนักสู้ผู้ไม่แพ้ รางวัลของนักสู้ ผู้ไม่ยอมพ่ายแพ้ แม้จะมีอุปสรรคหนักหนาสาหัสเพียงใด ซึ่งการต่อสู้นั้นไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้เพื่อตนเองหรือเพื่อสังคมส่วนรวม อาทิ เป็นการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม เพื่อผู้ด้อยโอกาสกว่า หรือเพื่อนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ดีกว่า เป็นต้น

3.รางวัลผู้ปิดทองหลังพระ รางวัลสำหรับผู้ที่อุทิศทำคุณงามความดีอยู่เบื้องหลัง สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเสียสละทุ่มเทแบบเงียบๆ หรือโลว์โปรไฟล์ สังคมอาจแทบไม่รู้จักหรือรับรู้ถึงบทบาทในการปิดทองหลังพระของบุคคลนั้นๆ

4.รางวัลฅนเล็กหัวใจใหญ่ รางวัลของของผู้มีความโดดเด่นในเรื่องของการยืนหยัดด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นบุคคลผู้ไม่ยอมให้ข้อจำกัดของชีวิตไม่ว่าจะเป็นร่างกาย ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม มาบั่นทอน หรือลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ของตนเอง

5.รางวัลฅนนอกกรอบ รางวัลสำหรับคนนอกกรอบ ผู้เปรียบเสมือนปลาที่ว่ายทวนกระแสน้ำอันเชี่ยวกราก เพื่อดำรงแก่นแท้ของจิตวิญญาณแห่งตนไว่อย่างซื่อสัตว์ วิธีคิด วิถีปฎิบัติ ชวนให้คนครุ่นคิดและตั้งคำถามถึงการค้นหาคุณค่าแท้ในการมีชีวิตที่แตกต่างจากกระแสหลัก

6.รางวัลฅนต้นเรื่องแห่งปี รางวัลคนต้นเรื่องในรายการคนค้นฅน ใครจะได้เป็นคน ที่เป็นที่สุดแห่งปี จะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นสำหรับในปีที่ออกอากาศ ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ได้เป็นคนต้นเรื่องแห่งปี โดยมีผู้ชมทางบ้านร่วมให้คะแนนจากทาง SMS ไปรษณียบัตร และ www.tvburabha.com

7.รางวัลเกียรติยศ รางวัลพิเศษเพื่อมอบให้กับบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นและได้รับการยอมรับจากสังคมหรือเป็นบุคคลสำคัญที่มีคุณูปการต่อการทำงานเพื่อสังคมและเทศชาติที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ เป็นรางวัลที่ไม่เป็นที่คาใจ ไม่ว่าจะมองจากมุมของใครก็ตาม

สำหรับปีที่ 2 จะมีการพิจารณามอบรางวัลเพิ่มขึ้นอีก 2 ประเภทรางวัล ได้แก่

8.รางวัลคนไทยหัวใจสีเขียว รางวัลสำหรับผู้ที่ทำงานอุทิศตนด้านสิ่งแวดล้อม คนหรือกลุ่มคนที่ต่อสู้ เพื่อฟื้นฟูประคับประคอง รักษาพื้นที่สีเขียวของโลกใบนี้ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท9.รางวัลเยาวชนต้นแบบ รางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนผู้เป็นต้นแบบในด้านต่างๆ เช่น ความกตัญญู ความขยัน อดทน จิตอาสาและการทำเพื่อผู้อื่น การเป็นคนที่เชื่อมั่นในการทำความดี ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นพลเมืองและเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังของชาติ

ซึ่งทั้ง 9 สาขารางวัลฅนต้นแบบในสังคม ทุกๆคน มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่คิดว่าเหมาะสมในแต่ละสาขา เพียงส่งเรื่องราวของเหล่าเมล็ดพันธุ์แห่งความดีเหล่านั้น เข้ามาที่ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ตู้ ปณ.200 ปทจ.ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310 หรือ www.tvburabha.com หรือกรอกแบบฟอร์อมด้านล่างภายในเดือนกันยายนนี้


คนค้นฅน บุญชัย บุญจรงค์กุล เศรษฐีอริยะชน

17 July 2010 - 07:14 PM

คนค้นฅน บุญชัย เบญจรงค์กุล เศรษฐีอริยะชน smile.gif

http://video.mthai.c...=6M1279077086M0ต้นบุญต้นแบบ ของมหาเศรษฐีของโลก ครับ..