ไปที่เนื้อหา


ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 Apr 2005
ออฟไลน์ ใช้งานล่าสุด Feb 24 2009 02:20 AM
*****

กระทู้ที่ฉันเริ่ม

ประกาศแจ้งย้ายกระทู้ "การประยุกต์องค์กรรมฐานฯ"

12 May 2008 - 07:48 PM

***เนื่องจากต้องการจัดระเบียบความเป็นหมวดหมู่ของกระทู้ให้ถูกต้อง จึงได้ทำการย้ายกระทู้ "การประยุกต์องค์กรรมฐานฯ"; http://www.dmc.tv/fo...?showtopic=4351 ไปไว้ในหมวดของกระทู้ที่น่าสนใจ โดยได้ดำเนินการถอนหมุดกระทู้ทั้งหมดที่ถูกปักเอาไว้ในหน้าแรกของหมวด "ธรรมกถึก" พร้อมกันนี้ได้ทำการเชื่อมต่อลิงค์ที่น่าสนใจ ตลอดจนกระทู้ที่อาจเป็นประโยชน์เข้าไว้ด้วยกันทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อความสะดวกต่อการสืบค้นของสมาชิกผู้ใช้บริการชุมชนกระดานสนทนา DMC ทุกท่าน


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ประกาศแจ้งผนวกกระทู้งานบุญวันคุ้มครองโลก

30 April 2008 - 08:31 PM

เนื่องจากเห็นว่า เพื่อนสมาชิกในชุมชน DMC เว็บบอร์ด ได้ทำการโพสต์ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานบุญวันคุ้มครองโลกเอาไว้อย่างมากมาย จึงได้ทำการผนวกกระทู้รวมเอาไว้และย้ายไปอยู่ในหมวดหมู่ของกระทู้ที่น่าสนใจตามลิงค์นี้นะครับ; http://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=15791 ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระบบระเบียบและสะดวกต่อการค้นหา


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

กระทู้สำหรับแจ้งเตือนภัยภายในวงบุญของพวกเรา

06 March 2008 - 10:46 PM

***เนื่องจากกระผมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภัยในรูปแบบต่างๆ ที่อาจแฝงมากับงานพิธีในวันบุญใหญ่ งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน งานบุญวันอาทิตย์ภาคปกติ และงานบุญเนื่องในวาระโอกาสพิเศษต่างๆ จึงได้ทำการรวบรวมกรณีศึกษาของท่านผู้มีประสบการณ์และปักหมุดเอาไว้หน้าแรกของหมวดข่าวประชาสัมพันธ์; http://www.dmc.tv/fo...showtopic=14435 กระผมจึงเปิดโอกาสให้เพื่อนกัลยาณมิตรภายในชุมชนได้แจ้งเตือนภัย ระดมความคิดเห็น หาแนวทางในการป้องกัน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังภัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดการเกิดปัญหาที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินต่อท่านทั้งหลายและบุคคลอันเป็นที่รัก


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี