ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

พุทธประเพณี..วิถีพระนิพพาน


  • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
  • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
ไม่มีการตอบกลับในกระทู้นี้

#1 phani

phani
  • Admin_Article_VDO
  • 425 โพสต์
  • Gender:Female

โพสต์เมื่อ 31 January 2015 - 08:19 AM

"พุทธประเพณี..วิถีพระนิพพาน"
 
แนบไฟล์  unnamed1.jpg   41.61K   26 ดาวน์โหลด
 
พุทธประเพณีงดงามนิยามพุทธ​
บริสุทธิ์สว่างทางสุขศานติ์
เป็นทางเอกอริยะพระนิพพาน​
อดีตกาลจารึกตรึกกลางใจ
 
ตถาคตสัมพุทธะยกอดีต​​
จารจารีตบุพพกรรมนำสดใส
"สังขพราหมณ์" สาธกยกนำชัย            
จารึกไว้พุทธะประเพณี
 
เห็นปัจเจกพุทธะคันธมาทน์​​
เดินทรงบาตรตรงกลางหว่างวิถี
สองเท้าพระย่ำทรายร้อนราวอัคคี​
ในฤดี "สังขะ" มะนะบุญ
 
นิมนต์พระเข้าร่มไม้ใจองอาจ​​
ล้างสองบาทบ่มบุญเอื้อด้วยเกื้อหนุน
ถอดรองเท้าถวายพระอริยะบุญ​
 "พระปัจเจกฯ" การุณย์ตรัสโมทนา
 
"อโศกะขัตติยะมหาราช"
ทุ่มดวงมาตรให้พุทธะศาสนา
ทิ้งมานะคารวะหมู่สังฆา​​
ล้างบาทาทางสวรรค์ "โมคคัลลี"
 
"โมคคัลลีบุตรติสสะเถระ"​​
อริยะสังฆะพระชินสีห์
โมทนาราชาลูกมุนี​​​
ประเพณีโพธิสัตว์ขจัดภัย
 
"พุทธประเพณี" งดงามนิยามพุทธ​
งามวิสุทธิแสงธรรมนำสดใส
ล้างบาทะธุตังคะธรรมชัย​​
จารึกในโลกวิมุตติพุทธกาล
 
มาเถิดมา..มาร่วมสร้างทางวิมุตติ
ผองชาวพุทธสร้างบุญญามหาศาล
ตามมรรคาแห่งพระผู้ปราบมาร​
อภิบาลโลกวิสุทธิ "พุทธประเพณี"!!!
 
"สามภพ" ประพันธ์
 ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘