ไปที่เนื้อหา


face555

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 03 Jun 2015
ออฟไลน์ ใช้งานล่าสุด Jun 05 2015 02:36 PM
-----

กระทู้ที่ฉันเริ่ม

วันอัฏฐมีบูชาในสัปดาห์วันวิสาขบูชา

05 June 2015 - 02:37 PM

พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺญโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส รองประธานกรรมการบริหาร         ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความสำคัญของวันอัฏฐมีบูชาเนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา       วันอัฏฐมีบูชา คือวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดา ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงยิ่ง

          ประเทศไทยเป็นเมืองพระพุทธศาสที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือพระพุทธศาสนามายาวนาน และประเทศต่างๆ ยกย่องให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางขององค์กรชาวพุทธทั่วโลก ในปี ๒๕๕๘ นี้ การจัดงานเทศกาลวันวิสาขบูชา มีการประกอบพิธีวันอัฏฐมีบูชาขึ้นเพื่อเป็นการรวมศรัทธาพุทธบริษัทในการน้อมรำลึกถึงการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระพุทธศาสนาอย่างสูงสุด ภายในงานงานมีกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียง เรื่องวันอัฏฐมีบูชาศรัทธามั่นคง และกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ๔ มุมเมือง ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมได้ ณ พลับพลาพิธี มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ เป็นต้นไป ผู้เข้าร่วมงานแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีขาวหรือสีนวล


แถลงข่าวจัดงานครบรอบ 150 ปี วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

03 June 2015 - 01:51 PM

พระเมธาวินัยรส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส แถลงข่าวครบรอบ 150 ปี วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม โดยมีคุณพนิตา กำภู ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ ดาราและนักแสดง ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้  และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ ในวันที่ 7-14 มิถุนายน พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป