ไปที่เนื้อหา


ไฟล์แนบ: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2560

  ไฟล์แนบ ขนาด: โพสต์ #
แนบไฟล์ 18222572_1314145395289886_4...
( ดาวน์โหลด: 0 )
( โพสต์เมื่อ May 06 2017 12:03 AM )
45.16K 197512