ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

พุทธการกธรรม 10 ประการ


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 18 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 xlmen

xlmen
 • Members
 • 978 โพสต์

โพสต์เมื่อ 27 January 2006 - 12:02 PM

พุทธการกธรรม

ในกาลนั้น เมื่อเรา(พระพุทธเจ้า) ค้นหาอยู่ ได้เห็นทานบารมีเป็นข้อที่ ๑ ซึ่งเป็นทางใหญ่อันพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อนประพฤติมาจึงเตือนตนเองว่า ท่านจงยึดบารมีข้อที่ ๑ นี้บำเพ็ญให้มั่นก่อนท่านจงบำเพ็ญทานบารมีเถิด ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณ ท่านเห็นยาจกทั้งชั้นต่ำ ปานกลางและชั้นสูงแล้ว จงให้ทานอย่าให้เหลือ ดังหม้อที่เขาคว่ำไว้ เปรียบเหมือนหม้อที่เต็มด้วยน้ำ ผู้ใดผู้หนึ่งจับคว่ำลงแล้ว น้ำย่อมไหลออกหมด ไม่ขังอยู่ในหม้อนั้น ฉะนั้น แต่พุทธธรรมจักมีเพียงเท่านี้นั้นหามิได้ เราจักค้นหาธรรมอันเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณอย่างอื่นต่อไป ในกาลนั้นเมื่อเราค้นหาอยู่


ก็ได้เห็นศีลบารมีเป็นข้อที่ ๒ ที่พระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทรงเสพอาศัย จึงเตือนตนเองว่า ท่านจงยึดบารมีข้อที่ ๒ นี้บำเพ็ญให้มั่นก่อนท่านจงบำเพ็ญศีลบารมีเถิด ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณ ท่านจงบำเพ็ญศีลในภูมิ ๔ ให้บริบูรณ์ จงรักษาศีลในกาลทั้งปวง ดังจามรีรักษาขนหาง เปรียบเหมือนดังจามรีย่อมรักษาขนหางอันติดในที่ไรๆ ยอมตายในที่นั้น ไม่ยอมทำขนหางให้เสีย ฉะนั้น แต่พุทธธรรมจักมีเพียงเท่านี้นั้นหามิได้ เราจักค้นหาธรรมอันเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณอย่างอื่นต่อไป

(โปรดติดตามตอนต่อไป)
ที่มา : เล่มที่ 33/2 พระสุตตันตปิฎก พุทธวงศ์ รัตนะจงกรมกัณฑ์ ว่าด้วยพุทธองค์ทรงเนรมิตจงกรมแก้ว


#2 หยุดอะตอมใจ

หยุดอะตอมใจ
 • Members
 • 729 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 27 January 2006 - 07:44 PM

ตัวหนังสืออ่านง่าย อีกทั้งรูปประกอบก็ยอดเยี่ยมมากครับ ทำให้เนื้อเรื่องน่าสนใจ และน่าอ่านมากขึ้นจริงๆ

#3 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 28 January 2006 - 12:55 AM

excellent sadhu... krub

#4 เพียงพอ

เพียงพอ

  I |\|EE|) S()|\/|E |3()DY |_()\/E.

 • Members
 • 724 โพสต์
 • Location:ไม่มีข้อมูล
 • Interests:ไม่มีข้อมูล

โพสต์เมื่อ 28 January 2006 - 09:33 AM

สาธุๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เพียง. . .เพื่อดำรงชีวิตอยู่ให้มีคุณค่า
พอ. . .แล้วกับความรู้สึกที่ว่าอยากมีอยากเป็น
One word will suffice.

เพียงพอ


#5 เถลิงเกียรติ

เถลิงเกียรติ
 • Members
 • 760 โพสต์
 • Interests:N/A

โพสต์เมื่อ 28 January 2006 - 09:57 AM

อนุโมทนาบุญครับ..

ในฐานะที่ข้าพเจ้าเรียนมาทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ กระทู้ต่างๆ ที่ข้าพเจ้าแสดงความเห็นใน DMC.tv นี้
อาจเป็นเรื่องที่แตกต่างหรือเกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
ดังนั้นเรื่องที่ข้าพเจ้าเขียนถ้าไม่ตรงกับความคิดเห็นของท่านใด ขออย่าได้มีอคติก่อน
แต่ถ้าตรงกับความคิดเห็นของท่านผู้ใด ขออย่าได้เชื่อไปก่อน
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเรื่องที่แสดงความเห็นเป็นแนวคิดของข้าพเจ้า
และข้อมูลที่ค้นคว้าเพื่อเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้มั่นคง
ซึ่งอาจจะถูกบ้างผิดบ้างเป็นธรรมดา แต่ก็จะเป็นประโยชน์ เป็นข้อมูลหนึ่ง กับท่านที่ศึกษาทางพุทธศาสตร์
ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่า แต่ละคนก็มีกรรมเป็นของตนเอง เราเป็นทายาทแห่งกรรม
ทำดีตามครูไม่ใหญ่ ต้องได้ดีแน่นอน
และสรุปได้ว่า การเอาธรรมในพุทธศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิตไม่เคยล้าสมัย สามารถใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย

ถึงจะเป็นตะเกียงดวงน้อยด้อยแสง แต่ไฟแรงจุดติดดวงอื่นได้
ไม่เสียดายให้แสงสว่างกับผู้ใด ชักนำใจให้สว่างเพียงแต่ธรรม#6 xlmen

xlmen
 • Members
 • 978 โพสต์

โพสต์เมื่อ 28 January 2006 - 03:33 PM

ในกาลนั้น เมื่อเรา(พระพุทธเจ้า) ค้นหาอยู่ก็ได้เห็น
เนกขัมมบารมีเป็นข้อที่ ๓ ที่พระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทรงเสพอาศัย จึงเตือนตนเองว่า ท่านจงยึดบารมีข้อที่ ๓นี้บำเพ็ญให้มั่นก่อน ท่านจะบำเพ็ญเนกขัมมบารมีเถิด ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณ ท่านจงเห็นภพทั้งปวงดังเรือนจำ ท่านจงมุ่งหน้าต่อเนกขัมมะ เพื่อหลุดพ้นไปจากภพ เปรียบเหมือนบุรุษที่ถูกขังในเรือนจำ ได้รับทุกข์มานาน ย่อมไม่ยังความยินดีให้เกิดในเรือนจำนั้น แสวงหาความพ้นไป ฉะนั้น แต่พุทธธรรมจักมีเพียงเท่านี้นั้นหามิได้ เราจักค้นหาธรรมอันเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณอย่างอื่นต่อไป

ในกาลนั้น เมื่อเรา(พระพุทธเจ้า) ค้นหาอยู่ ได้เห็น
ปัญญาบารมีเป็นข้อที่ ๔ ที่พระพุทธเจ้าแต่ปางก่อน ทรงเสพอาศัย จึงเตือนตนเองว่า ท่านจงยึดบารมีที่ ๔ นี้บำเพ็ญให้มั่นก่อน ท่านจะบำเพ็ญปัญญาบารมีเถิด ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณ ท่านได้สอบถามคนมีปัญญาตลอดกาลทั้งปวง บำเพ็ญปัญญาบารมีแล้ว จักบรรลุสัมโพธิญาณได้ เปรียบเหมือนภิกษุ เมื่อเที่ยวภิกษา ไม่เว้นตระกูลต่ำ ปานกลางและสูงย่อมได้อาหารเครื่องเยียวยาอัตภาพ ฉะนั้นแต่พุทธธรรมจักมีเพียงเท่านี้นั้นหามิได้ เราจักค้นหาธรรมอันเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณอย่างอื่นต่อไป


ในกาลนั้น เมื่อเรา(พระพุทธเจ้า) ค้นหาอยู่ก็ได้เห็น
วิริยบารมีเป็นข้อที่ ๕ ที่พระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทรงเสพอาศัยจึงเตือนตนเองว่าท่านจงยึดบารมีข้อที่ ๕ นี้บำเพ็ญให้มั่นก่อนท่านจงบำเพ็ญวิริยบารมีเถิด ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณท่านประคองความเพียรให้มั่นไว้ทุกภพ บำเพ็ญวิริยบารมีแล้ว จักบรรลุสัมโพธิญาณได้ เปรียบเหมือนสีหมฤคราช (น่าจะหมายถึงสิงโต) มีความเพียรไม่ย่อหย่อนในที่นั่งที่ยืนและที่เดินประคองใจไว้ทุกเมื่อ ฉะนั้น แต่พุทธธรรมจักมีเพียงเท่านี้นั้นหามิได้ เราจักค้นหาธรรม อันเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณอย่างอื่นต่อไป

ในกาลนั้น เมื่อเรา(พระพุทธเจ้า) ค้นหาอยู่ก็ได้เห็น
ขันติบารมีเป็นข้อที่ ๖ ที่พระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทรงเสพอาศัยจึงเตือนตนเองว่า ท่านจงยึดบารมีข้อที่ ๖ นี้บำเพ็ญให้มั่นก่อนท่านมีใจแน่วแน่ในขันตินั้น จักบรรลุสัมโพธิญาณได้ ท่านจงอดทนต่อคำยกย่องและคำดูหมิ่นทั้งปวง บำเพ็ญขันติบารมีเปรียบเหมือนแผ่นดินอดทนสิ่งที่เขาทิ้งลงทุกอย่างทั้งสะอาดและไม่สะอาดไม่แสดงความยินดียินร้ายฉะนั้นแล้ว


ในกาลนั้น เมื่อเรา(พระพุทธเจ้า)ค้นหาอยู่ ก็ได้เห็น
สัจจบารมีเป็นข้อที่ ๗ ที่พระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทรงเสพอาศัย จึงเตือนตนเองว่า ท่านจงยึดบารมีข้อที่ ๗ นี้บำเพ็ญให้มั่นก่อน ท่านมีใจแน่วแน่ในสัจจะนั้น จักบรรลุสัมโพธิญาณได้ ดาวประกายพฤกษ์เป็นดาวนพเคราะห์ ประจำอยู่ในมนุษยโลกทั้งเทวโลก ไม่หลีกไปจากทางเดิน ทุกสมัยฤดูหรือปี ฉันใด แม้ท่านก็ฉันนั้น อย่าหลีกไปจากแนวในสัจจะ บำเพ็ญสัจจบารมีแล้วจักบรรลุสัมโพธิญาณได้แต่พุทธธรรมจักมีเพียงเท่านี้นั้นหามิได้ เราจักค้นหาธรรมอันเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณอย่างอื่นต่อไป

ในกาลนั้น เมื่อเราค้นหาอยู่ก็ได้เห็น
อธิษฐานบารมีเป็นข้อที่ ๘ ที่พระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทรงเสพอาศัย จึงเตือนตนเองว่าท่านจงยึดบารมีข้อที่ ๘ นี้บำเพ็ญให้มั่นก่อน ท่านไม่หวั่นในอธิษฐานบารมีนั้น จักบรรลุสัมโพธิญาณได้ท่านจงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในการอธิษฐานในการทั้งปวง บำเพ็ญอธิษฐานบารมี เปรียบเหมือนภูเขาหินไม่หวั่นไหว ตั้งมั่น ไม่สะท้านสะเทือนเพราะลมจัด คงอยู่ในที่เดิม ฉะนั้นแล้ว จักบรรลุสัมโพธิญาณได้ แต่พุทธธรรมจักมีเพียงเท่านี้นั้นหามิได้ เราจักค้นหาธรรมอันเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณอย่างอื่นต่อไป

ในกาลนั้น เมื่อเราค้นหาอยู่ก็ได้เห็น
เมตตาบารมีเป็นข้อที่ ๙ ที่พระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทรงเสพอาศัย จึงเตือนตนเองว่า ท่านจงยึดบารมีข้อที่ ๙ นี้บำเพ็ญให้มั่นก่อน ท่านจงเป็นผู้ไม่มีใครเสมอด้วยเมตตา ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุสัมโพธิญาณ ท่านจงเจริญเมตตาให้เสมอกันทั้งในสัตว์ที่มีประโยชน์ และไม่มีประโยชน์บำเพ็ญเมตตาบารมีเปรียบเหมือนน้ำย่อมแผ่ความเย็น ชำระล้างมลทินธุลี เสมอกันทั้งในคนดีและคนชั่ว ฉะนั้นแล้วจักบรรลุสัมโพธิญาณได้ แต่พุทธธรรมจักมีเพียงเท่านี้นั้นหามิได้ เราจักค้นหาธรรมอันเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณอย่างอื่นต่อไป

ในกาลนั้น เมื่อเราค้นหาอยู่ ก็ได้เห็น
อุเบกขาบารมีเป็นข้อที่ ๑๐ ที่พระพุทธเจ้าทรงเสพอาศัยจึงเตือนตนเองว่า ท่านจงยึดบารมีข้อที่ ๑๐ นี้บำเพ็ญให้มั่นก่อน ท่านเป็นผู้มีอุเบกขามั่นคงดังตราชั่ง จักบรรลุโพธิญาณได้ ท่านจงมีใจเที่ยงตรงดังตราชั่งในสุขและทุกข์ในกาลทุกเมื่อ บำเพ็ญอุเบกขาบารมีเปรียบเหมือนแผ่นดินย่อมวางเฉย สิ่งที่เขาทิ้งลงทั้งที่ไม่สะอาดและสะอาดทั้งสองอย่าง เว้นจากความโกรธและความยินดี ฉะนั้นแล้ว จักบรรลุสัมโพธิญาณได้

ธรรมอันเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณ มีอยู่ในโลกเพียงเท่านี้ นอกจากนี้ที่ยิ่งกว่านั้นไม่มี ท่านจงตั้งมั่นอยู่ในธรรมนั้นเถิด.
เมื่อเราพิจารณาเห็นธรรมเหล่านี้ พร้อมทั้งภาวะ กิจของตนและลักษณะ พื้นพสุธาในหมื่นจักรวาล ก็หวั่นไหวด้วยเดชแห่งธรรมปฐพีย่อมหวั่นไหวส่งเสียงร้อง เหมือนหีบอ้อยบีบอ้อย ฉะนั้น

เมทนีดลย่อมหวั่นไหว เหมือนล้อยนต์ใส่น้ำมัน ฉะนั้น บริษัทประมาณเท่าใด มีอยู่ในบริเวณรอบๆ พระพุทธเจ้าบริษัทในบริเวณนั้นหวั่นไหวนอนซบอยู่ที่ภาคพื้นหม้อน้ำหลายพันหม้อ หม้อข้าวหลายพันหม้อ หม้อใส่กระแจะและหม้อเปรียงในที่นั้น กระทบกันและกันมหาชนหวาดเสียว สะดุ้งกลัว ประหลาดใจ มีใจหวาดหวั่นประชุมกันแล้ว พากันเข้าเฝ้าพระพุทธทีปังกร ทูลถามว่าความดีงามหรือความชั่วร้ายอะไรจักมีแก่โลก โลกทั้งปวงจักมีอันตรายหรือ ขอพระองค์ผู้มีพระจักษุ โปรดบรรเทาอันตรายนั้นเถิด

ในกาลนั้นพระพุทธทีปังกรมหามุนี ทรงชี้แจงให้มหาชนนั้นเข้าใจว่า ในการที่แผ่นดินหวั่นไหวนี้ ท่านทั้งหลายจงเบาใจ อย่ากลัวเลย วันนี้ เราพยากรณ์ผู้ใดว่าจักได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลก ผู้นั้นพิจารณาเห็นธรรมที่พระพิชิตมารทรงเสพมาก่อน เมื่อผู้นั้นพิจารณาธรรมอันเป็นพุทธภูมิโดยไม่เหลือ เพราะเหตุนั้น ปฐพีในหมื่นโลกธาตุพร้อมทั้งในเทวโลก จึงหวั่นไหว

(จบบริบูรณ์)
ที่มา : เล่มที่ 33/2 พระสุตตันตปิฎก พุทธวงศ์ รัตนะจงกรมกัณฑ์ ว่าด้วยพุทธองค์ทรงเนรมิตจงกรมแก้ว


#7 เถลิงเกียรติ

เถลิงเกียรติ
 • Members
 • 760 โพสต์
 • Interests:N/A

โพสต์เมื่อ 28 January 2006 - 04:11 PM

ธรรมเทศนามัย..บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรม
.......................................................
อนุโมทนาบุญด้วยครับ..สาธุ

ในฐานะที่ข้าพเจ้าเรียนมาทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ กระทู้ต่างๆ ที่ข้าพเจ้าแสดงความเห็นใน DMC.tv นี้
อาจเป็นเรื่องที่แตกต่างหรือเกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
ดังนั้นเรื่องที่ข้าพเจ้าเขียนถ้าไม่ตรงกับความคิดเห็นของท่านใด ขออย่าได้มีอคติก่อน
แต่ถ้าตรงกับความคิดเห็นของท่านผู้ใด ขออย่าได้เชื่อไปก่อน
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเรื่องที่แสดงความเห็นเป็นแนวคิดของข้าพเจ้า
และข้อมูลที่ค้นคว้าเพื่อเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้มั่นคง
ซึ่งอาจจะถูกบ้างผิดบ้างเป็นธรรมดา แต่ก็จะเป็นประโยชน์ เป็นข้อมูลหนึ่ง กับท่านที่ศึกษาทางพุทธศาสตร์
ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่า แต่ละคนก็มีกรรมเป็นของตนเอง เราเป็นทายาทแห่งกรรม
ทำดีตามครูไม่ใหญ่ ต้องได้ดีแน่นอน
และสรุปได้ว่า การเอาธรรมในพุทธศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิตไม่เคยล้าสมัย สามารถใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย

ถึงจะเป็นตะเกียงดวงน้อยด้อยแสง แต่ไฟแรงจุดติดดวงอื่นได้
ไม่เสียดายให้แสงสว่างกับผู้ใด ชักนำใจให้สว่างเพียงแต่ธรรม#8 JOYSA

JOYSA
 • Members
 • 234 โพสต์

โพสต์เมื่อ 28 January 2006 - 10:16 PM

พุทธการกธรรม

พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ หลังจากที่ได้รับพุทธพยากรณ์ ครั้งแรกว่า ท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่แท้ในอนาคต แล้วก็จะพิจารณา พุทธการธรรม (ธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้า) ซึ่งพระโพธิ์สัตว์องค์ก่อนๆ ได้บำเพ็ญมาแล้ว ว่ามีอะไรบ้าง และจะต้องบำเพ็ญหรือปฏิบัติต่อข้อธรรมแต่ละข้ออย่างไร

พระโพธิ์สัตว์จะพิจารณาพุทธการกธรรมทีละข้อ ๆ เมื่อพิจารณาจบแต่ละข้อ ก็จะหาต่อไปว่า ยังมีธรรมข้ออื่นที่ต้องบำเพ็ญอีกหรือไม่ ถ้าพบว่ายังมีอีก ก็จะพิจารณาต่อไปอีก จนครบทั้งหมด ๑๐ ข้อ ซึ่งก็คือ บารมี ๑๐ หรือ ทศบารมี นั่นเอง

พุทธการธรรมที่พระโพธิสัตว์พิจารณา และเห็นว่าเป็นธรรมที่ต้องบำเพ็ญเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า มีดังนี้

๑. ทานบารมี ในข้อนี้พระโพธิ์สัตว์จะตั้งใจว่า นับแต่นี้ไป เราพึงบำเพ็ญทานบารมี เหมือนอย่าง หม้อน้ำที่มีน้ำเต็มแล้วคว่ำลง หม้อน้ำนี้ย่อมคายน้ำออกจนหมดสิ้นฉันใด เราก็พึงให้ทานแก่ยาจก โดยไม่มีส่วนเหลือฉันนั้น

๒. ศีลบารมี ในข้อนี้พระโพธิสัตว์จะตั้งใจว่า นับแต่นี้ไป เราพึงบำเพ็ญศีลบารมี เหมือนอย่าง จามรี ชื่อว่าจามรีย่อมไม่อาลัยแม้ชีวิต รักษาพวงหางของตนฉันใด เราก็พึงรักษาศีล โดยไม่อาลัยแม้ชีวิตฉันนั้น

๓. เนกขัมมบารมี ในข้อนี้พระโพธิสัตว์จะตั้งใจว่า นับแต่นี้ไปเราพึงบำเพ็ญเนกขัมมบารมี เหมือนอย่าง นักโทษ ที่ถูกขังและได้รับทุกข์ทรมานในเรือนจำเป็นเวลานาน เขาผู้นั้นย่อมไม่อยากอยู่ในเรือนจำ ต้องการพ้นออกไปฉันใด เราก็พึงเห็นภพทั้งปวงเป็นเสมือนเรือนจำ อยากพ้นไปจากภพทั้งปวงด้วยการมุ่งสู่เนกขัมมะฉันนั้น

๔. ปัญญาบารมี ในข้อนี้พระโพธิสัตว์จะตั้งใจว่า นับแต่นี้ไป เราพึงบำเพ็ญปัญญาบารมี เหมือนอย่าง พระภิกษุ พระภิกษุเมื่อออกบิณฑบาตโดยไม่เลือกตระกูลว่าจะมีฐานะสูง ต่ำ หรือปานกลาง ย่อมได้อาหารเพียงพอแก่อัตตภาพฉันใด เราก็พึงเข้าไปหาบัญฑิตทุกท่าน เพื่อถามปัญหาฉันนั้น

๕. วิริยะบารมี ในข้อนี้พระโพธิสัตว์จะตั้งใจว่า นับแต่นี้ไป เราพึงบำเพ็ญวิริยะบารมี เหมือนอย่าง พญาราชสีห์ ชื่อว่าพญาราชสีห์ย่อมมีความเพียร ไม่ย่อหย่อนในอิริยาบถทุกเมื่อฉันใด เราก็พึงมีความเพียรอันมั่นคงในภพทั้งปวงฉันนั้น

๖. ขันติบารมี ในข้อนี้พระโพธิ์สัตว์จะตั้งใจว่า นับแต่นี้ไป เราพึงบำเพ็ญขันติบารมี เหมือนอย่าง แผ่นดิน ชื่อว่าแผ่นดินย่อมทนได้ต่อสิ่งของที่มีผู้ทิ้งลงไป ไม่ว่าจะสะอาดหรือสกปรกฉันใด เราก็พึงเป็นผู้อดทนต่อการยกย่องและการดูหมิ่นของคนทั้งปวงได้ฉันนั้น

๗. สัจจบารมี ในข้อนี้พระโพธิ์สัตว์จะตั้งใจว่า นับแต่นี้ไป เราพึงบำเพ็ญสัจจบารมีเหมือนอย่าง ดาวประกายพรึก ชื่อว่าดาวประกายพรึกย่อมไม่หลีกออกไปทางอื่น โคจรอยู่เฉพาะในทางของตนฉันใด เราก็พึงไม่ก้าวล่วงจากวิถีในสัจจะ พูดแต่ความจริงฉันนั้น

๘. อธิษฐานบารมี ในข้อนี้พระโพธิ์สัตว์จะตั้งใจว่า นับแต่นี้ไปเราพึงบำเพ็ญอธิฐานบารมี เหมือนอย่าง ภูผาหิน ชื่อว่า ภูผาหินย่อมตั้งมั่นอยู่ได้ ไม่หวั่นไหวด้วยแรงลมฉันใด เราก็จงเป็นผู้ตั้งมั่นไม่คลอนแคลนในอธิฐานบารมีฉันนั้น

๙. เมตตาบารมี ในข้อนี้พระโพธิ์สัตว์จะตั้งใจว่า นับแต่นี้ไป เราพึงบำเพ็ญบารมี เหมือนอย่าง น้ำ ชื่อว่าน้ำย่อมทำให้รู้สึกและชำระฝุ่นผงทั้งแก่คนดีและคนไม่ดีเสมอกันฉันใด เราก็พึงแผ่เมตตาทั้งแก่คนที่ทำประโยชน์และคนที่ไม่ได้ทำประโยชน์เสมอกันฉันนั้น

๑๐. อุเบกขาบารมี ในข้อนี้พระโพธิสัตว์จะตั้งใจว่า นับแต่นี้ไปเราพึงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี เหมือนอย่าง แผ่นดิน ชื่อว่าแผ่นดินย่อมวางเฉย ไม่รู้สึกยินดียินร้ายต่อสิ่งของที่มีผู้ทิ้งลงไป ไม่ว่าจะสะอาดหรือไม่สะอาดฉันใด เราก็พึงเป็นผู้วางเฉย มีใจเสมอกันทั้งในความสุขและความทุกข์ฉันนั้น

เมื่อพิจารณาจนเห็นพุทธการกธรรมทั้ง ๑๐ ข้อนี้แล้ว พระโพธิสัตว์ก็รู้ว่าธรรมทั้งหลายที่พระโพธิสัตว์องค์ก่อนๆ ได้บำเพ็ญ มาแล้ว เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้ามีเพียงเท่านี้ ไม่มีข้ออื่นอีก และธรรมเหล่านี้ ก็ไม่ได้มีอยู่แม้ในอากาศหรือในทิศใดๆ เลย

"แต่ว่าตั้งอยู่ในใจของเราเท่านั้น เราพึงตั้งใจมั่นในบารมีเหล่านี้ทั้งหมด""

พระโพธิ์สัตว์จะพิจารณาพุทธการกธรรมทั้ง ๑๐ ข้อนี้ทั้งอนุโลมและปฏิโลม คือจากต้นไปยังปลาย และจากปลายย้อนกลับมายังต้น เมื่อพระโพธิสัตว์พิจารณาอยู่อย่างนี้อยู่หลายรอบ แผ่นดินก็ไหว เกิดเสียงกัมปนาท

มนุษย์และเทวดาที่อยู่ในที่นั้น ต่างพากันมาบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยดอกไม้ และของหอม เป็นต้น กล่าวสดุดีพระโพธิ์สัตว์ว่า "วันนี้ท่านปราถนาความปราถนาอันยิ่งใหญ่ ขอความปราถนานั้นจงสำเร็จแก่ท่าน"#9 xlmen

xlmen
 • Members
 • 978 โพสต์

โพสต์เมื่อ 28 January 2006 - 11:01 PM

โมทนาสาธุด้วยจ่ะ แหมะคุณ JOYSA เล่นเฉลยหมดเลยผมก็อดใส่รูปสิครับ 5555
เอ้าไม่เป็นรัยโมทนาในกุศลเจตนาด้วยคนครับสาธุ
หยุดเหมือนรถเบรค นิ่งเหมือนน้ำในโอ่งที่ปราศจากลม แน่นเหมือนหลักที่ปักลงในเลน
ไม่สั่นคลอน ใสเหมือนน้ำที่ปราศจากตะกอน

#10 JOYSA

JOYSA
 • Members
 • 234 โพสต์

โพสต์เมื่อ 29 January 2006 - 10:37 PM

QUOTE
โมทนาสาธุด้วยจ่ะ แหมะคุณ JOYSA เล่นเฉลยหมดเลยผมก็อดใส่รูปสิครับ 5555


พี่ xlmen เอารูปมาใส่ต่อสิค่ะรอดูตอนต่อไปอยู่ค่ะ

รูปนี้ถ่ายเองค่ะ วัดขุนอินทประมูล พระนอนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะ

ไฟล์แนบ

 • แนบไฟล์  CIMG0245.JPG   173.23K   96 ดาวน์โหลด


#11 *ผู้มาเยือน*

*ผู้มาเยือน*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 31 January 2006 - 04:34 PM

อนุโมทนา สาธุ กับคุณ xlmen

#12 vas072

vas072
 • Members
 • 58 โพสต์

โพสต์เมื่อ 02 February 2006 - 04:20 PM

อืม ใช้ได้นะครับ พอสู้บทความใน www.vcharkarn.com ได้


#13 จันทร์

จันทร์
 • Members
 • 2 โพสต์

โพสต์เมื่อ 05 February 2006 - 09:34 AM

ผมขออนุโมนาบุญ โมธนาสาธุ ๆๆๆๆและขออนุญาตเก็บข้อมูลไปใช้ศึกษาด้วยครับ

#14 ปัจเจกชน บนทางสายกลาง

ปัจเจกชน บนทางสายกลาง
 • Members
 • 4109 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:จ. สงขลา

โพสต์เมื่อ 18 March 2007 - 07:30 AM

กราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ

#15 *Waineejunseda*

*Waineejunseda*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 01 August 2011 - 08:22 AM

Accutane
Generic Name: isotretinoin (oral) (EYE so TRET i noyn)
Brand Names: Accutane, Amnesteem, Claravis, SotretWhat is Accutane?
Accutane is a form of vitamin A. It reduces the amount of oil released by oil glands in your skin, and helps your skin renew itself more quickly.
Accutane is used to treat severe nodular acne. It is usually given after other acne medicines or antibiotics have been tried without successful treatment of symptoms.
Accutane may also be used for other purposes not listed in this medication guide.

Important information about Accutane
Accutane can cause severe, life-threatening birth defects. Never use Accutane if you are pregnant.
Women of child-bearing potential must agree in writing to use two specific forms of birth control and have regular pregnancy tests before, during, and after taking isotretinoin.
Accutane is available only under a special program called iPLEDGE. It is dangerous to try and purchase Accutane on the Internet or from vendors outside of the United States.
Do not take vitamin supplements containing vitamin A while you are taking isotretinoin. Do not donate blood while taking Accutane and for at least 30 days after you stop taking it.What should I discuss with my healthcare provider before taking Accutane?
Accutane is available only under a special program called iPLEDGE. You must be registered in the program and sign documents stating that you understand the dangers of this medication and that you agree to use birth control as required by the program. Ask your doctor or call the drug maker if you have questions about the program or the written requirements.
It is dangerous to try and purchase Accutane on the Internet or from vendors outside of the United States. The sale and distribution of Accutane outside of the iPLEDGE program violates the regulations of the U.S. Food and Drug Administration for the safe use of this medication.
Do not use this medication if you are allergic to isotretinoin or to parabens, or if you are pregnant or may become pregnant.
If you have any of these other conditions, you may need a dose adjustment or special tests to safely take Accutane:
a personal or family history of depression or mental illness;
heart disease, high cholesterol or triglycerides;
osteoporosis or other bone disorders;
diabetes;
asthma;
an eating disorder (anorexia nervosa); or
liver disease.
Accutane can cause severe, life-threatening birth defects if the mother takes the medication during pregnancy. Even one dose of Accutane can cause major birth defects of the baby's ears, eyes, face, skull, heart, and brain. Never use Accutane if you are pregnant.
For Women: Unless you have had your uterus and ovaries removed (total hysterectomy with oophorectomy) or have been in menopause for at least 12 months in a row, you are considered to be of child-bearing potential.
Even women who have had their tubes tied are required to use birth control while taking Accutane.
You must have a negative pregnancy test 30 days before you start taking Accutane. A pregnancy test is also required before each prescription is refilled, right after you take your last dose of Accutane, and again 30 days later. All pregnancy testing is required by the iPLEDGE program.
You must agree in writing to use two specific forms of birth control beginning 30 days before you start taking Accutane and ending 30 days after you stop taking it. Both a primary and a secondary form of birth control must be used together.
Primary forms of birth control include:
tubal ligation (tubes tied);
vasectomy of the male sexual partner;
an IUD (intrauterine device);
estrogen-containing birth control pills (not mini-pills); and
hormonal birth control patches, implants, injections, or vaginal ring.
Secondary forms of birth control include:
a male latex condom plus spermicidal foam or gel;
a diaphragm plus spermicidal foam or gel;
a cervical cap plus spermicidal foam or gel; and
a vaginal sponge containing spermicide.
Stop using Accutane and call your doctor at once if you have unprotected sex, if you quit using birth control, if your period is late, or if you think you might be pregnant. If you get pregnant while taking Accutane, call the iPLEDGE pregnancy registry at 1-866-495-0654 .
It is not known whether isotretinoin passes into breast milk. Do not take Accutane without first talking to your doctor if you are breast-feeding a baby.How should I take Accutane?
Take Accutane exactly as prescribed by your doctor. Do not take in larger or smaller amounts or for longer than recommended. Follow the directions on your prescription label.
Each prescription of Accutane must be filled within 7 days of the date it was prescribed by your doctor. You will receive no more than a 30-day supply of Accutane at one time.
Always take Accutane with a full glass of water to prevent the capsule from melting in your esophagus (food pipe), causing irritation. Do not chew or suck on the capsule. Swallow it as quickly as possible. Take Accutane with food or milk. Take this medication for the entire length of time prescribed by your doctor. Your acne may seem to get worse at first, but should then begin to improve.
To be sure this medication is not causing harmful effects, your blood may need to be tested often. Your liver function may also need to be tested. Visit your doctor regularly.
Never share this medicine with another person, even if they have the same symptoms you have. Store Accutane at room temperature away from moisture, heat, and light.

What happens if I miss a dose?
Skip the missed dose and take the medicine at your next regularly scheduled time. Do not take extra medicine to make up the missed dose.

What happens if I overdose?
Seek emergency medical attention or call the Poison Help line at 1-800-222-1222 . Overdose symptoms may include headache, dizziness, vomiting, stomach pain, warmth or tingling under the skin, swelling of the lips, and loss of balance or coordination.

What should I avoid while taking Accutane?
Do not take vitamin supplements containing vitamin A while you are taking Accutane.
Do not donate blood while taking Accutane and for at least 30 days after you stop taking it. Donated blood that is later given to pregnant woman could lead to birth defects in her baby if the blood contains any level of Accutane.
Do not use wax hair removers or have dermabrasion or laser skin treatments while you are taking Accutane and for at least 6 months after you stop taking it. Scarring may result.
Avoid exposure to sunlight or artificial UV rays (sunlamps or tanning beds). Accutane can make your skin more sensitive to sunlight and sunburn may result. Accutane may impair your vision, especially at night. Be careful if you drive or do anything that requires you to see clearly.Accutane side effects
Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction to Accutane: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. Stop using Accutane and call your doctor at once if you have any of these serious side effects:
depressed mood, trouble concentrating, sleep problems, crying spells, aggression or agitation, changes in behavior, hallucinations, thoughts of suicide or hurting yourself;
sudden numbness or weakness, especially on one side of the body;
blurred vision, sudden and severe headache or pain behind your eyes, sometimes with vomiting;
hearing problems, hearing loss, or ringing in your ears;
seizure (convulsions);
severe pain in your upper stomach spreading to your back, nausea and vomiting, fast heart rate;
loss of appetite, dark urine, clay-colored stools, jaundice (yellowing of the skin or eyes);
severe diarrhea, rectal bleeding, black, bloody, or tarry stools;
fever, chills, body aches, flu symptoms, purple spots under your skin, easy bruising or bleeding;
severe blistering, peeling, and red skin rash; or
joint stiffness, bone pain or fracture.
Less serious Accutane side effects may include:
joint pain, back pain;
feeling dizzy, drowsy, or nervous;
dryness of the lips, mouth, nose, or skin; or
cracking or peeling skin, itching, rash, changes in your fingernails or toenails.
This is not a complete list of side effects and others may occur. Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088 .What other drugs will affect Accutane?
Before taking Accutane, tell your doctor if you are also taking:
steroids (prednisone and others);
seizure medication such as phenytoin (Dilantin); or
a tetracycline antibiotic such as demeclocycline (Declomycin), doxycycline (Doryx, Vibramycin), minocycline (Minocin), or tetracycline (Brodspec, Sumycin, Tetracap).
This list is not complete and other drugs may interact with Accutane. Tell your doctor about all medications you use. This includes prescription, over-the-counter, vitamin, and herbal products. Do not start a new medication without telling your doctor.
kfskfgsgdsfdfsdffd

#16 *Waineejunseda*

*Waineejunseda*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 01 August 2011 - 08:23 AM

Aide financiere aux etudiants aux Etats-Unis
Aide financiere aux etudiants aux Etats-Unis est le financement destine a aider les etudiants a payer les frais d'etudes y compris les frais de scolarite, logement et repas, livres et fournitures, etc pour l'education dans un college, une universite ou ecole privee. Generale de financement gouvernemental a l'enseignement public n'est pas appele une aide financiere, qui se refere aux prix a des etudiants individuels. Certains gouvernements, par exemple, pays nordiques, offrir des avantages aux etudiants. Une bourse est parfois utilise comme synonyme pour un prix d'aide financiere, meme si les subventions et les prets etudiants sont aussi des composantes des programmes d'aide financiere aux etudiants des colleges les resultats escomptes.

Le gouvernement des Etats-Unis et tous les gouvernements d'Etat des Etats-Unis fournissent le merite et l'aide aux etudiants en fonction des besoins, y compris les subventions, travail-etudes, et les prets. A partir de 2010 il ya neuf federal et 605 programmes de l'Etat d'aide aux etudiants et la plupart des pres de 7.000 etablissements d'enseignement postsecondaire de fournir une aide au merite. Principales subventions federales comprennent les subventions Pell, des subventions federales SEOG, SMART subventions, subventions universitaires competitivite (ACG Grant), federal travail-etudes, les prets federaux Stafford (sous des formes subventionnes et non subventionnes), Etat des etudiants et des subventions d'encouragement federal PLUS prets. Programmes federaux de prets Perkins sont faites par les ecoles participantes par les credits annuels du ministere americain de l'education. Federale Stafford prets et prets federaux PLUS sont faites par le US Department of Education. En avril 2010, le Congres a vote d'eliminer le Federal Family Education Loan Program (FFELP) qui avait permis a des preteurs prives pour faire des prets etudiants garantis par le gouvernement federal.

Les gouvernements des Etats assurent habituellement des certains types de besoin et l'aide non fondee sur les besoins, comprenant des subventions, des prets, des programmes travail-etudes, les dispenses de scolarite et les bourses. Les colleges et les universites peuvent fournir des subventions et des bourses ont besoin et fonde sur le merite. Les eleves necessitant une aide financiere au-dela de ce qui est offert par leur institution peut envisager un pret de l'enseignement prive (alternative), disponible aupres de la plupart des grands etablissements de credit. En regle generale, les prets d'etudes obtenus par le gouvernement federal ont des taux d'interet plus bas que les prets de l'enseignement prive. Les etablissements peuvent egalement offrir leur assistance financiere aux etudiants propres, sous la forme de l'aide necessaire ou fonde sur le merite, ainsi que des bourses dote (avec le besoin variable et / ou des criteres fondes sur le merite). Certaines institutions peuvent seulement exiger le FAFSA, certains peuvent egalement exiger un document d'analyse supplementaires en fonction des besoins, tels que le CSS / profil, a appliquer pour de tels fonds a appliquer une analyse des besoins plus rigoureuses pour la rationalisation des fonds institutionnels.Types d'aide financiere
S'il vous plait aider a ameliorer cette section en ajoutant des citations aux sources fiables. Vous pouvez partager vos conteste et enleve. (Decembre 2008)


Les aides financieres peuvent etre classees en deux types en fonction des criteres par lesquels l'aide financiere est accordee: fonde sur le merite ou en fonction des besoins.

Les etudiants sont censes recu environ $ 168 000 000 000 pour aider a financer leurs etudes collegiales au cours de l'annee scolaire 2009-2010. [1] L'aide aux etudiants est accordee sous forme de subventions et de bourses, faible taux d'interet, les prets subventionnes par le gouvernement, l'education et des avantages fiscaux, et presque tout le monde est admissible a certaines d'entre elles.

Aux Etats-Unis de demander une aide plus d'etudiants, un etudiant doit d'abord completer la candidature de Free Federal Student Aid (FAFSA) en soumettant la demande par voie electronique au ministere americain de l'education a l'aide du site du Ministere de l'Education, ou que la loi autorise egalement , en obtenant l'aide professionnelle d'un specialiste en honoraires. [2] demande d'aide d'un etudiant (FAFSA) peut etre soumis au ministere de l'education des Janvier 1 avant l'ete ou l'automne, lorsque les accueille des etudiants et doit etre soumis de nouveau avec un revenu mis a jour, d'actifs, et les informations de dependance de chaque annee. Le ministere de l'Education traite chaque requete et raconte un etudiant a quel point le gouvernement federal s'attend a ce que votre famille a contribuer a payer pour le college - la contribution attendue de la famille (CEF). Toutefois, un CEF n'est pas necessairement combien un etudiant payer pour le college - l'aide peut reduire le cout d'un individu. Ensuite, les institutions post-secondaire a laquelle s'applique un eleve de determiner combien federal, etatique, et des colleges specifiques d'aide a l'etudiant recevra. attribution d'un individu d'aide aux etudiants est susceptible de varier d'un etablissement a.

La plupart des aides aux etudiants est l'aide federale - impots des personnes travaillant pour les etudiants. Les etudiants ont recu plus de $ 109 700 000 000 de l'aide federale au cours de l'annee scolaire 2008-2009. La plupart d'aide aux etudiants du gouvernement federal est attribue sous forme de subventions et de prets a faible interet. Les programmes de subventions comprennent les subventions Pell, l'Academie de la competitivite de subvention, le TEACH Grant, et la subvention SMART. Subventions sont les meilleurs parce qu'ils sont "argent gratuit" - ils n'ont pas a etre rembourse a condition que l'eleve satisfait aux obligations qu'ils peuvent avoir.

Les programmes de prets federaux comprennent l'federal direct subventionnes et non subventionnes federal direct des prets, le pret Perkins, et la PLUS Parent (parental de pret pour les etudiants de premier cycle) de pret et d'etudes superieures PLUS (pret pour les etudiants diplomes). Contrairement aux subventions federales, l'emprunteur doit rembourser le montant du pret et les interets. Les prets federaux offrent des taux d'interet plus bas et les conditions de remboursement de mieux que les prets etudiants prives de banques et autres institutions financieres.

Les etudiants (ou leurs parents / tuteurs) peuvent profiter des avantages fiscaux a l'education alleger le fardeau financier des etudes collegiales. avantages fiscaux Education ajoute a plus 6,8 milliards de dollars en 2008-2009. programmes d'education a base fiscale sont l'American Opportunity Tax Credit et le credit d'impot Lifetime Learning. Ces programmes permettent de reduire d'un eleve (ou ses parents / tuteurs ») tandis que le revenu imposable de l'etudiant au collegial.

En plus de l'aide federale aux etudiants, les etudiants peuvent etre admissibles a une aide etatique. Etats fournir aux etudiants plus de 10,2 milliards de dollars d'aide chaque annee. Chaque programme d'aide d'Etat est differente. Habituellement, un etudiant doit resider et aller au college dans l'etat fournir son aide. Dans certains cas, un etudiant peut passer d'aides d'Etat sur les colleges dans les Etats voisins.

Pour etre admissible a federales, d'Etat, et les aides institutionnelles, l'etudiant doit preparer une application gratuite pour Federal Student Aid (FAFSA) chaque annee. La date de depot est Janvier 1 pour la prochaine annee universitaire. La loi federale autorise que les etudiants ont deux choix lors de la preparation de leur demande d'aide aux etudiants du gouvernement federal, soit de preparer la demande eux-memes sur le ministere de l'Education du site Web, ou utiliser les services d'une taxe basee, cabinet de conseil professionnel d'aide. Pour l'annee academique 2010-2011, le FAFSA etait la porte a environ $ 168 000 000 000 en aide aux etudiants. La plupart des aides sont fournies sur un premier arrive, premier servi il est donc essentiel que les etudiants de preparer et de soumettre leurs demandes d'aide en tant que proche de Janvier 1 que possible. L'aide «fenetre» reste ouvert 18 mois dans des circonstances financieres etudiant cas de changement et exiger la regularisation de leur demande d'aide.

L'application - environ 130 questions chaque annee - estime la taille du menage, le revenu, les actifs, le nombre de colleges et d'autres facteurs financiers pour determiner l'admissibilite d'aide a l'eleve et une contribution familiale attendue (CEF). Les institutions utilisent EFC pour guider leur decision concernant l'aide en fonction des besoins financiers a l'octroi d'un etudiant. Le CEF prend egalement en consideration toute participation a d'epargne-etudes ou des plans d'etudes pre-paye. Dans le passe, les agents de l'aide financiere pese de scolarite pre-paye plans plus lourdement que les autres 529 plans d'epargne-etudes pour determiner l'admissibilite d'un eleve. En Fevrier 2006, le Congres a adopte une loi pour traiter les deux types de plans de facon uniforme.

Fondee sur le merite

subventions fondees sur le merite ou des bourses comprennent a la fois aux bourses attribuees par le college ou l'universite individuels ainsi que ceux octroyes par des organismes externes. bourses au merite sont generalement attribues pour des realisations academiques et SAT scores maximum ou ACT, meme si des bourses de merite peuvent etre attribues a des talents particuliers, le potentiel de leadership et d'autres caracteristiques personnelles. Bourses d'etudes peut egalement etre accordee en raison de l'appartenance de groupe (comme les YMCA, Boys Club, etc.) Les bourses au merite sont parfois attribue sans tenir compte des besoins financiers de la requerante. A de nombreux colleges, tous les eleves admis est automatiquement considere pour des bourses au merite. Dans d'autres etablissements, cependant, un processus de demande distincte est requise. Bourses d'etudes n'ont pas besoin d'etre rembourse a condition que toutes les exigences de bourses d'etudes sont remplies.

bourses athletiques sont une forme d'aide au merite qui prend en compte talent athletique.

Fondee sur les besoins

Fondee sur les besoins d'aide financiere est accordee sur la base des besoins financiers de l'etudiant. La candidature de Free Federal Student Aid application (FAFSA) est generalement utilise pour la determination du gouvernement federal, provinciaux et institutionnels eligibilite a l'aide en fonction des besoins. Dans les etablissements prives, une demande supplementaire peut etre necessaire pour les aides en fonction des besoins institutionnels.

Tout en fournissant des informations financieres au gouvernement, c'est une attente raisonnable en vue de calculer les besoins financiers des etudiants, il ne s'ensuit pas necessairement que les colleges devraient avoir acces a cette information. Fournir cette information dans les ecoles peut etre problematique, car les ecoles apprennent les sources des eleves d'autres de financement et peuvent adapter leurs programmes d'aide financiere en consequence. Il ya un probleme d'information asymetrique, car les ecoles ont pleine connaissance de la capacite de leurs clients de payer alors que les etudiants et leurs familles ont peu d'information sur les couts que les colleges face a fournir leurs services differents. C'est, lors de la planification pour la prochaine annee scolaire, une ecole saura ses couts actuels et projetes, ainsi que la capacite de chaque etudiant de payer apres avoir recu des subventions federales et d'etat. Selon le Centre pour les etudes collegiales abordabilite et de la productivite (CCAP), "Si les autorites federales ou etatiques accroitre le soutien financier par etudiant, l'institution a la possibilite de capturer tout ou partie de cette augmentation de la capacite de payer, en reduisant les subventions institutionnelles et / ou d'elevage leurs frais de scolarite, frais, chambre, ou un conseil. "Il est important, il note egalement que« l'exception a cette tendance generale est une aide modeste destine aux etudiants a faible revenu seulement, comme la subvention Pell. "Le centre utilise des donnees sur un produit net (plus frais de scolarite chambres, repas et autres frais) en pourcentage du revenu median de montrer que les pratiques d'aide financiere n'ont pas ete efficaces dans la diminution des prix dans un effort pour accroitre l'acces. Le produit net dans les etablissements publics de 4 ans est passee de 15% a 20% du revenu median de 1987 a 2008. Dans cette meme periode, la productivite a diminue sous la forme de charges d'enseignement plus leger pour les professeurs et l'augmentation des depenses de personnel administratif [3].College cout net des prix des calculettes

Les institutions post-secondaires poster un cout de la frequentation ou de prix de presence, aussi connu comme un "prix de la vignette." Toutefois, ce prix n'est pas combien coutera une institution d'un eleve. Pour rendre les couts de l'enseignement superieur plus transparent avant qu'un etudiant ne s'applique effectivement a l'universite, la loi federale exige que tous les etablissements d'enseignement postsecondaire recoivent des fonds Titre IV (fonds federaux pour l'aide aux etudiants) afin d'envoyer calculatrices prix net sur leurs sites Web par 29 Octobre 2011.

Tel que defini dans la Loi sur l'enseignement superieur des chances de 2008, l'objectif du calculateur de prix net est le suivant:

"... Pour aider les etudiants actuels et futurs, les familles et les consommateurs d'autres estiment que le prix net individuel d'une institution d'enseignement superieur pour un etudiant. La calculatrice [prix net] doit etre elabore d'une maniere qui permet aux etudiants actuels et futurs, les familles et les consommateurs afin de determiner une estimation de la personne un etudiant actuel ou eventuel prix net dans un etablissement particulier. "

La loi definit estime prix net que la difference entre la moyenne d'une institution prix total de presence (la somme des frais de scolarite, logement et repas, livres et fournitures, et autres depenses, y compris les depenses personnelles et de transport pour un premier temps, a temps plein etudiants de premier cycle qui recoivent une aide) et la mediane de l'institution subventions besoin et fonde sur le merite attribue [4].

Elise Miller, directeur du programme pour le ministere americain de l'education integree postsecondaire systeme d'education de donnees (IPEDS) a declare a l'idee de l'exigence:. "Nous voulons juste faire tomber le mythe du prix de la vignette, et de depasser Ceci est de donner aux etudiants une idee qu'ils ne seront pas [necessairement] payer que le prix plein. "[5]

Le modele a ete developpe sur la base des suggestions du Groupe de personnalites IPEDS un «examen technique (TRP), qui s'est reuni le 27-28 Janvier 2009, et comprenait 58 personnes representant les gouvernements federaux et d'Etat, etablissements d'enseignement postsecondaire de tous les secteurs, les representants des associations, et entrepreneurs modele. Mary Sapp, Ph.D., vice-president adjoint de la planification et de la recherche institutionnelle a l'Universite de Miami, a ete president de la commission. Elle a decrit l'objectif du mandat en tant que "pour fournir potentiels et actuels etudiants de premier cycle avec une idee de la difference entre prix de la vignette d'une institution et le prix qu'ils vont payer." [6]

Pour repondre a l'exigence, etablissements d'enseignement post-secondaire peuvent choisir entre un modele de base elabore par le US Department of Education ou d'un calculateur de prix de remplacement net qui offre au moins les elements minimaux que la loi exige [7].


kfskfgsgdsfdfsdffd

#17 *yopalkdu*

*yopalkdu*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 24 September 2011 - 10:30 AM

sports betting professor
vz4jy2dxkhpbkwll9px4

#18 *yopalkdu*

*yopalkdu*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 24 September 2011 - 10:31 AM

penis advantage download
vt3bxdaw8dqubnb7h436

#19 *yopalkdu*

*yopalkdu*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 24 September 2011 - 10:32 AM

penis advantage reviews
9yrrqwvn86hjb5lyiwu2