ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

บาปไหม ทุบพระพรหมเอราวัณ


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 17 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 เด็กดอย

เด็กดอย
 • Members
 • 23 โพสต์

โพสต์เมื่อ 21 March 2006 - 12:39 PM

เมื่อคืน มีชายไม่สมประกอบถือค้อนไปทุบพระพรหมเอราวัณแตกหักเสียหาย และถูกชาวบ้านรุมทำร้ายเสียชีวิต อยากทราบว่า เทวดาที่สถิตย์อยู่ ณ ที่นั้นหมดบุญแล้วหรืออย่างไร แล้วถ้ามีการสร้างขึ้นเทวรูปใหม่ เทวดาจะกลับมาสร้างความศักดิ์สิทธิ์ได้เหมือนเดิมหรือไม่ และชายไม่สมประกอบดังกล่าวถือว่าทำบาปหรือไม่ที่ทุบเทวรูปทิ้ง

#2 laity

laity
 • Members
 • 214 โพสต์

โพสต์เมื่อ 21 March 2006 - 01:51 PM

ไม่อยากตอบ และไม่น่าตอบคำถามนี้ ที่จะต้องไปกระทบความเชื่ออื่น

อยากทราบว่า คุณเด็กดอย ถือศีลแปด สวดมนต์ ทำวัตรเช้าเย็น และได้นั่งสมาธิบ่อยแค่ไหนครับ เรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องละเอียด ต้องใจละเอียด มีธรรมะละเีอียด

เรื่องนี้ต้องหาคำตอบด้วยตัวเองครับ ผมแนะนำลองหาโหลดธรรมะ ดี ๆ จากเวบกัลยาณมิตร มาฟังหาคำตอบจากเรื่องที่ีถามได้ดีกว่านะครับ http://www.kalyanami..._dhammabook.asp
อย่าให้อุปสรรคใด ๆ มาขัดขวางในชีวิตการสร้างบารมี และ
อย่าให้ความตั้งใจที่ดี เปลี่ยนแปลงไป กับกาลเวลา
เพราะเราไม่รู้ว่า่วันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร เราอาจจะอยู่หรือตาย
สิ่งที่เอาไปได้มีแต่บุญกับบาปเท่านั้น ฉนั้น เราต้องอยู่กับวันนี้
วันที่เราบอกตัวเองว่า วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุด ในวันหนึ่งของชีวิตการสร้างบารมีของเรา

โอไดบะ
โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

#3 VCO

VCO
 • Members
 • 322 โพสต์

โพสต์เมื่อ 21 March 2006 - 04:25 PM

ที่ sure คือชาวบ้านที่รุมทำร้ายชายผู้นั้นจนตาย เนี่ยซิ บาปชัวร์

#4 joey

joey
 • Members
 • 164 โพสต์

โพสต์เมื่อ 21 March 2006 - 04:44 PM

มีนิทานปรัมปราอยู่เรื่องหนึ่ง เรื่องมีอยู่ว่ามีผู้นับถือเทวนิยมได้สร้างสิ่งที่เป็นตัวแทนที่ตนเองนับถือ เพื่อสักการะบูชากราบไหว้ บางแห่งก็มีภุมเทวาอาศัยอยู่ บางแห่งก็ไม่มีภุมเทวาอาศัยอยู่
เมื่อมีผู้คนไปสักการะ ภุมเทวาและวิทยาธรเหล่านั้นก็ต้องการลาภสักการะ และบริวาร เมื่อผู้ใดพอจะมีบุญอยู่บ้าง แล้วอธิษฐานก็จะช่วยเสริมให้สำเร็จ แต่ที่จะสำเร็จจริง ๆ นั้นขึ้นอยู่กับบุญของคน ๆ นั้นเป็นหลัก

สิ่งที่เป็นตัวแทนนั้นก็เหมือนสื่ออย่างหนึ่ง ที่จะเชื่อมระหว่างมนุษย์กับอาจารย์วิทยาธร , ภุมมเทวา เมื่อถูกทำลายลงไม่บาปถึงกับต้องไปตกนรก แต่เป็นการไปทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น ก็จะมีวิบากกรรมทรัพย์สินของตนต้องถูกทำลายบ้าง

แต่ถ้าวัตถุนั้นมีอาจารย์วิทยาธรรักษาอยู่ เขาก็ต้องโกรธเป็นธรรมดา คนที่นับถือเมื่อตายไปแล้วก็ต้องไปเป็นบริวารอยู่ตรงนั้น และช่วยรักษาวิชาวิทยาธรให้ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นทางมาของลาภสักการะและบริวาร

สถานที่นั้นก็มิได้เป็นที่เจาะจงของภุมมเทวาตนใด เป็นที่ชุมนุมของเหล่าวิทยาธรและภุมมเทวา พอถูกทำลายก็ไม่ได้ถือว่าหมดบุญ เพียงแต่จะขาดลาภสักการะไป

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ขอให้ยึดมั่นในพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด จะได้ไม่ต้องไปเป็นบริวารใคร

#5 ฟ้ายังฟ้าอยู่

ฟ้ายังฟ้าอยู่
 • Members
 • 2511 โพสต์

โพสต์เมื่อ 21 March 2006 - 10:00 PM

มนุษย์ย่อมหาที่พึ่ง บ้างก็รู้ว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไร เพราะเข้าถึง บ้างไม่รู้ ก็สร้างสรรค์ปั้นแต่งไปตามจินตนาการแล้วทึกทักเอาเอง คิดเอาเอง เพราะเขาบอกต่อๆกันมา ว่านี่คือที่พึ่ง การทำลายรูปปั้น ที่คนทึกทักเอาเองว่านี่คือที่พึ่ง บาปหรือไม่ คิดเอาเองดีกว่าค่ะ

แต่พวกที่ไปทำร้ายคนทุบรูปปั้น จนถึงแก่ความตายนั้น บาปแน่ๆ ขุม 1 สิคะ
"เกิดมาว่าจะมาหาแก้ว พบแล้วไม่กำจะเกิดมาทำไม
อ้ายที่อยากมันก็หลอก อ้ายที่หยอกมันก็ลวง ทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใย.."
พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร)


#6 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 21 March 2006 - 10:06 PM

[attachmentid=3252]


สรณะอันเกษม คือ พระรัตนตรัย

พระพุทธภาษิต

พหุ เว สรณํ ยนฺติ ปพฺพตานิ วนานิ จ
อารามรุกขฺเจตฺยานิ มนุสฺสา ภยตชฺชิตา
เนตํ โข สรณํ เขมํ เนตํ สรณํมุตฺตมํ
เนตํ สรณมาคมฺม สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ
โย จ พุทธญฺจ ธมฺมญจ สงฺฆญฺจ สรณํ คโต
จตฺตาริ อริยสจฺจานิ สมฺมปฺปญฺญาย ปสฺสติ
ทุกฺขํ ทกฺขสมุปฺปาทํ ทุกฺขสฺส จ อติกฺกมํ
อริยญฺจฏฐํคิกํ มคฺคํ ทุกฺขูปสมาคามินํ
เอตํ โข สรณํ เขมํ เอตํ สรณมุตฺตมํ
เอตํ สรณมาคมฺม สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ

คำแปล

มนุษย์เป็นอันมาก เมื่อถุกภัยคุกคามแล้ว
ย่อมยึดเอาภุเขาบ้าง ป่าบ้าง อารามบ้าง ต้นไม้ที่เป็นเจดีย์บ้าง
ว่าเป็นที่พึ่ง นั่นไม่ใช่สรณะอันเกษม นั่นไม่ใช่สรณะอันอุดม
เพราะบุคคลอาศัยสรณะนั้นแล้ว ไม่สามารถหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้
ส่วนผู้ใดยึดพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง
เห็นอริยสัจ ๔ ด้วยปัญญาอันชอบของตน
คือ เห็นทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และมรรคมีองค์ ๘ อันประเสริฐ
ซึ่งยังบุคคลให้ถึงความสงบแห่งทุกข์
สรณะนั่นแลเกษม สรณะนั่นแลอุดม
เพราะบุคคลอาศัยสรณะนั่นแล้ว ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

ท้ายที่สุดนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายพึงอาศัยสรณะอันสูงสุดเกษมศานต์อย่างไม่มีอื่นใดยิ่งกว่า เป็นนิยยานิกธรรมนำพาตนเองและหมู่สัตว์ให้ล่วงพ้นจากบ่วงแห่งมาร อีกทั้งเครื่องร้อยรัดทั้งหลายในสังสาร และพึงเป็นผู้ถึงพร้อมบริบูรณ์ด้วยพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ญาณรัตนะ อันขึ้นตรงต่อธรรมภาคขาวที่บริสุทธิ์สะอาดปราศจากมลทินโดยส่วนเดียว ทั้งในภพนี้และตลอดไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญฯ

ปล. ต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้ขึ้นใจ และให้เข้าไปอยู่ในใจของมวลมนุษย์ทุกคน

ไฟล์แนบ#7 PS-Junior

PS-Junior
 • Members
 • 247 โพสต์
 • Location:Bangkok
 • Interests:Meditation

โพสต์เมื่อ 21 March 2006 - 11:08 PM

ที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลาย คือ พระรัตนตรัย
ที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดนอกเหนือจากนี้ ไม่มีอีกแล้ว
ขอเรียนเชิญสมาชิก DMC และพุทธศาสนิกชนทุกๆท่านร่วมกัน
สวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย โดยพร้อมเพรียงกันนะ
.........
ขออนุโมทนาบุญค่ะ.....สาธุ

#8 xlmen

xlmen
 • Members
 • 978 โพสต์

โพสต์เมื่อ 22 March 2006 - 12:35 AM

เรื่องคนบ้าทุบพระพรหมนั้น เรื่องเคยเกิดมีมาแล้วกับดวงแก้วกายสิทธิ์ของหลวงปู่ทวด (เหยียบน้ำทะเลจืด) คือ ครั้งหนึ่งฟ้าได้ผ่ายอดเจดีย์ทำให้ดวงแก้วประจำตัวของหลวงปู่ทวดที่งูใหญ่หรือพญานาคได้คาบมาให้ท่านเมื่อครั้งแรกเกิด ทำให้ยอดเจดีย์หักและดวงแก้วตกลงมา คนบ้าสติไม่ดีได้นำก้อนหินมาทุบดวงแก้วทำให้ดวงแก้วแตกจนกระทั่งทุกวันนี้ครับ

ถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดอานุภาพหรืออย่างไร? ขอตอบครับว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ได้อยู่ที่รูปสักการะครับแต่อยู่ที่จิตของเทวดาที่ท่านรับทราบและคอยให้ความช่วยเหลือที่สถิตย์ ณ ที่แห่งนั้นตะหากครับที่ศักดิ์สิทธิ์จริง วัตถุในโลกนี้ก็คือวัตถุ ย่อมตกอยู่ในอำนาจของไตรลักษณ์เป็นธรรมดา สามารถพังได้ ผุได้ เสียหายได้ เสื่อมได้เป็นธรรมดา คำถามข้อนี้ก็เหมือนกับถามว่าพระพุทธเจ้าเราท่านปรินิพพานไปแล้วกายเนื้อท่านพินาศไปแล้วหมดความศักดิ์สิทธิ์หรือไม่หละครับ ถ้าอานุภาพท่านยังคงอยู่ตราบใด อานุภาพของเทวดา พรหม ในภพ 3 ย่อมต้องมีอยู่เช่นกันครับ

การนับถือเทวดาหรือพรหม ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายครับ เพราะถ้าใครนับถือเทวดา หรือพรหม มีจิตเป็นเทวตานุสติ ปฏิบัติใน หิริ-โอตตัปปะ พรหมวิหาร 4 ก็ย่อมมีโอกาสได้สหายเป็นเทวดา และพรหมได้ครับ ดีกว่าไปได้เพื่อนในมหานรกเยอะนะครับ 555+

หยุดเหมือนรถเบรค นิ่งเหมือนน้ำในโอ่งที่ปราศจากลม แน่นเหมือนหลักที่ปักลงในเลน
ไม่สั่นคลอน ใสเหมือนน้ำที่ปราศจากตะกอน

#9 แก้วประเสริฐ

แก้วประเสริฐ
 • Members
 • 513 โพสต์

โพสต์เมื่อ 22 March 2006 - 01:04 PM

ฟังเคสเยอะๆ แล้วคุณจะเข้าใจได้ดีกว่านี้เพราะทุกเคส ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎเเห่งกรรม

#10 Omena

Omena
 • Members
 • 1409 โพสต์
 • Location:44/5 หมู่ 10 ตำบลหนองอ้อ ถนนเพชรเกษม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

โพสต์เมื่อ 22 March 2006 - 07:50 PM

คงจะได้บุญปนบาปละมั้ง
นักเรียนอนุบาลฝันในฝันคงเข้าใจความหมายนะคะ
เมื่อไหร่หนอจะได้พบทหารหาญ
รอตั้งนานผู้ชาญศึกหายไปไหน
บอกจะพบกันครึ่งทางที่กลางใจ
อีกนานไหมจะให้พบช่วยบอกที

สุนทรพ่อ

#11 Jengiskhan

Jengiskhan
 • Members
 • 560 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:กุงเท่

โพสต์เมื่อ 22 March 2006 - 09:14 PM

นักเรียนอนุบาลของคุณครูไม่ใหญ่ที่เรียนกันนานแล้ว น่าจะรู้คำตอบนี้กันนะครับ

#12 หัดฝัน

หัดฝัน
 • Members
 • 4531 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:ธรรมะ

โพสต์เมื่อ 23 March 2006 - 12:34 PM

สาธุกับคำตอบของคุณ Joey ครับ ทำลายข้าวของเสียหายย่อมเป็นบาปของศีลข้อ 2 และฆ่าคนตายก็เป็นบาปในศีลข้อ 1 ส่วนเรื่องของพรหม ก็ดังที่คุณ xl-men บอกน่ะครับว่า นับถือกันเหมือนเพื่อนๆ ดีๆ คนหนึ่ง ก็ได้ครับ ส่วนการนับถือเป็นที่พึ่งให้กับชีวิตนั้น ก็ต้องเคารพและนับถือพระรัตนตรัยว่าสูงสุดอยู่แล้ว

ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์ของเราก็มีเพื่อนชื่อว่า โชติปาละ สิ้นชีวิตแล้วก็ไปเป็นพรหมชั้นสุทธาวาส ปัจจุบันก็ยังอยู่ชั่นสุทธาวาส ซึ่งพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ชื่อว่ามีเพื่อนเป็นพรหมเหมือนกัน

แม้แต่พระพาหิยะ ก็มีเพื่อนเป็นพรหมเช่นเดียวกัน โดยในอดีตท่านกับเพื่อนพระภิกษุ 7 รูปปีนขึ้นไปบนยอดเขา ผลักบันไดออก และนั่งสมาธิ เพื่อนบางรูปบรรลุเป็นพระอรหันต์ เหาะไปเอาอาหารมาให้ แต่รูปอื่นๆ ก็ไม่ยอมฉัน นั่งสมาธิต่อไป ต่อมาเพื่อนบางรูปบรรลุเป็นพระอนาคามี เหาะไปเอาอาหารมาให้ ก็เหมือนเดิม สุดท้ายพระพาหิยะ ก็เสียชีวิต ส่วนเพื่อนที่เป็นพระอนาคามีกลายเป็นพรหมชั้นสุทธาวาส

ในชาติปัจจุบัน พระพาหิยะมีความเห็นผิด เนื่องจากเรือแตก ลอยคอมาถึงฝั่งไม่มีเสื้อผ้าใส่ ชาวบ้านนึกว่าเป็นพระอรหันต์ ไม่ยึดติดในเสื้อผ้า เลยมากราบกราน พระพาหิยะหลงเคลืบเคลิ้ม จึงคิดว่าตนเป็นพระอรหันต์จริงๆ จนเพื่อนพรหมนี่แหละ(มีเพื่อนดี ก็ดีอย่างนี้) แว็บมาหา แล้วบอกว่า พาหิยะท่านไม่ใช่อรหันต์นะ ท่านหลงผิดแล้ว ตอนนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้ว ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าสิ นั่นแหละครับ พระพาหิยะถึงได้สติ ไปฟังธรรม แล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์

มีเพื่อนเป็นพรหมไว้ก็ไม่เสียหลายครับ เพราะจะช่วยพาเราไปถึงพระรัตนตรัยที่เป็นที่พึ่งไปถึงฝั่งพระนิพพานได้ เหมือนเราลอยคออยู่ในทะเล มีขอนไม้มาเราก็เกาะไว้ก่อนไม่งั้นเราหมดแรงตายได้ พอเรือมา เราก็ทิ้งขอนไม้แล้วไปเกาะเรือเพื่อแล่นไปถึงฝั่ง ก็เท่านั้นแหละครับ
ได้ดี เพราะมีกัลยาณมิตร

#13 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 23 March 2006 - 06:42 PM

QUOTE
ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์ของเราก็มีเพื่อนชื่อว่า โชติปาละ สิ้นชีวิตแล้วก็ไปเป็นพรหมชั้นสุทธาวาส ปัจจุบันก็ยังอยู่ชั่นสุทธาวาส ซึ่งพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ชื่อว่ามีเพื่อนเป็นพรหมเหมือนกัน

สหายที่ไปเกิดเป็นพรหมสุทธาวาสมีชื่อว่า "คติการะ" ส่วนสหายผู้มีความเห็นผิดนั้น คือ "โชติปาละ" ต่างหากล่ะครับพี่หัดฝัน#14 หัดฝัน

หัดฝัน
 • Members
 • 4531 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:ธรรมะ

โพสต์เมื่อ 24 March 2006 - 11:57 AM

อ้อใช่ พิมพ์ชื่อสลับกันไปหน่อย ขอบคุณที่ช่วยแก้ให้ครับ
ได้ดี เพราะมีกัลยาณมิตร

#15 JOYSA

JOYSA
 • Members
 • 234 โพสต์

โพสต์เมื่อ 24 March 2006 - 01:13 PM

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

#16 *ผู้มาเยือน*

*ผู้มาเยือน*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 24 March 2006 - 05:17 PM

คิดดูดีๆ นะ แม้แต่พรหม 4 หน้า ยังรักษาตัวไม่รอดเลย แต่แปลกนะ...ยังมีไปสักการะอีก
แสดงให้เห็นว่า...ถ้ายอมรับมันซะอย่างนะ....อะไรๆก็ถูกบดบังหมดครับ

#17 gioia

gioia
 • Members
 • 593 โพสต์

โพสต์เมื่อ 25 March 2006 - 04:19 PM

เมื่อพึ่งตนเองไม่ได้ คือ หาที่พึ่งภายในยังไม่เจอ
ก็ต้องพึ่งคนอื่นค่ะ
ส่วนคนที่เราจะไปพึ่งนั้นก็ต้องดูว่า เข้าทำนอง เตี้ยอุ้มค่อมไหม
ถ้าพระพรหมที่ว่านี้ ท่านยังไม่สามารถพาตัวเองข้ามทะเลแห่งทุกข์ไปได้ก็อย่าไปพึ่งท่านเลยค่ะ
หันกลับมาพึ่งพระองค์ผู้ข้ามฝั่งแห่งทุกข์ได้แล้วเถิด
คือ พระรัตนตรัย อันเป็นที่สูงสุด จะปลอดภัยกว่าค่ะ


#18 ดอกอุบล

ดอกอุบล
 • Members
 • 926 โพสต์

โพสต์เมื่อ 16 December 2008 - 09:30 PM

สาธุ...อนุโมทนาบุญ