ไปที่เนื้อหา


อัพเดทสถานะ


รูปภาพ

Ven.Somkiat

RT @jaisaisaina: ชาวอินโดนีเซีย 6 ท่านรู้จักวัดจากพระอาจารย์ที่เผยแผ่อยู่อินโดนีเซีย จึงค้นหาในอินเตอร์เนต และเดินทางมาร่วมงานวิสาขบูชาที่…
Jun 06 2018 12:40 AM