ไปที่เนื้อหา


ฟีด RSS
บาลี ตรี 001
Rate Album   * * * * *

บาลีสาธิตศึกษา

เริ่มศึกษาภาษาบาลีเพื่อศึกษาธรรมะ สิงหาคม - พฤศจิกายน 2558
ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกายOther Albums by Maliya Gongsook