ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
* * * * * 1 คะแนน

ขอเชิญร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและอรหันตธาตุ รวม ๘,๘oo องค์


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 23 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 Dd2683

Dd2683
 • Members
 • 2477 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:กรุงเทพ มหานคร
 • Interests:ความรู้ในพระพุทธศาสนา-วิชชาธรรมกาย<br />ผลแห่งการปฏิบัติธรรม

โพสต์เมื่อ 17 December 2007 - 11:28 PM

เนื่องจากการบอกข่าวบุญของ ท่าน ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี เมื่อวานนี้

และจากกระทู้ข่าวบุญของ นักเรียนอนุบาล usr20351ขอเชิญร่วมงานมหาพุทธบูชาพระบรมสารีริกธาตุโลก
http://www.dmc.tv/fo...showtopic=14460

วันนี้ผมได้ไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ แล้วครับ
คณะจัดงาน ทำดีมาก ๆ ครับ
จึงมาร่วมเชิญสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ รวม ๘,๘oo องค์
อีกกระทู้ครับ

เพราะ ชื่อกระทู้ขอเชิญร่วมงานมหาพุทธบูชาพระบรมสารีริกธาตุโลก
http://www.dmc.tv/fo...showtopic=14460

ในข่าวบุญใสใส ( ข่าวประชาสัมพันธ์ ) ไหลลงไป ไม่เห็นในหน้าแรกของเวปแล้ว
และมีข้อมูลเพิ่มเติมมาฝากด้วยครับ


วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคมนี้ เป็นวันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย ได้ร่วมสร้างกุศล
น้อมนำบุญกุศล วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย มาฝากทุก ๆ ท่านครับ

แนบไฟล์  13.jpg   99.18K   115 ดาวน์โหลด


๑ ) นั่งธรรมะและสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ รวม ๘,๘oo องค์
ณ Hall 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันนี้เวลา ๑๕.๔๕ น.
อาราธนาศีล ๕ ,คณะสงฆ์ ๘๘ รูป เจริญพุทธมนต์

พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ

๑๗.o๗ น. ประธานฝ่ายสงฆ์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เสด็จถึงศูนย์กลางพิธี
พล.เอก พงศ์เทพ เทพประทีป / อ.วรธนัท อัศกุลโกวิท
กล่าวรายงาน ความเป็นมาของโครงการ


รับฟังโอวาทจาก สมเด็จพระพุฒาจารย์
ทรงปรารภถึงมงคลสูตร

ปูชา จ ปูชะนี ยานัง เอตัมมัง คะละมุตตะมัง
การบูชา บุคคลที่ควรบูชา เป็นมงคลอันสูงสุด


ในที่นี้ทรงหมายถึง การบูชาคุณพระพุทธเจ้า เป็นมงคลอันสูงสุด

จากนั้นคณะเจ้าภาพถวายไทยธรรม , รับพรจากคณะสงฆ์

ชม multi- media ราว ๑๓ นาที เกี่ยวกับพุทธประวัติช่วง ประสุติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ,
กำเนิดพระบรมสารีริกธาตุ ,
การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ จาก ๘ ประเทศ รวม ๘,๘oo องค์

แนบไฟล์  cowrescur1.gif   75.86K   114 ดาวน์โหลด
๒ ) โครงการไถ่ชีวิตโคและกระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา ครบ ๘o พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕o

โดย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในนามปวงชนชาวไทย ร่วมกับมหาเถระสมาคม
คณะรัฐมนตรี สถาบันพระปกเกล้าและ ๔ เหล่าทัพ

ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๔.oo น ณ ตึกติสสะมหาเถระ วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร บางเขน


แนบไฟล์  12.jpg   122.09K   158 ดาวน์โหลด


วันนี้เวลา ๑๓.๔๕ น.
อาราธนาศีล ๕ , คณะสงฆ์ เจริญพุทธมนต์ สาธุชนร่วมสวดด้วย
จังหวะการสวด ต่างจากที่เราคุ้นเคย และสวด บทโพชฌงคปริตร ปิดท้ายก่อนบทอัญเชิญเทวดากลับ

เวลา ๑๔.๑๕ น.
พิธีกล่าวคำไถ่ชีวิตโคและกระบือ ครั้งที่ 47 รวม 32 ตัว เป็นสังฆทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โดย 46 ครั้งที่ผ่านมา ทางกรมปศุสัตว์ได้นำไปส่งมอบ ส่งมอบโค-กระบือ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ
ตั้งแต่เริ่มโครงการแล้วจำนวนทั้งสิ้น ๓,๒๔๐ ตัว


คำถวายสังฆทาน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล


นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุธธัสสะ ( ว่า ๓ จบ )
อิมานิ มะยัง ภันเต, สังฆะทานานิ , สะปะริวารานิ , ภิกขุสังฆัสสะ , โอโณชะยามะ ,
สาธุโน ภันเต , ภิกขุ สังโฆ,
อิมานิ , สังฆะทานานิ , สะปะริวารานิ , ปฏิคคัณหาตุ , อิมินา , คาโวทิทนนะทานัสสะ ,
อานิสังเสนะ , ทีฆายุโก โหตุ , อโรโค โหตุ , สุขิโต โหตุ , ปะระมินทะมะหาราชา สะราชินี ฯ


ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ , ข้าพเจ้าทั้งหลาย , ขอน้อมถวายสังฆทาน ,
มีโคและกระบือเป็นบริวารเหล่านี้ , แด่พระภิกษุสงฆ์
ขอพระภิกษุสงฆ์ , จงรับสังฆทาน , มีโคและกระบือเป็นบริวารเหล่านี้ , ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ,
ด้วยอานิสงส์ , แห่งการถวายสังฆทาน , มีโคและกระบือเป็นบริวารในครั้งนี้ ,

ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ , ทั้งสองพระองค์ ,
ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ , ประดุจฉัตรแก้ว , ของปวงชนชาวไทย ,
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ , จงทรงพระเกษมสำราญ , มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ,
ขอจงทรงนิราศทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล , ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ , ตลอกกาลเป็นนิตย์ เทอญฯ


ครบ ทานมัย ศีลมัย ภาวนามัย จึงขอน้อมนำทุกบุญกุศล มาฝากทุก ๆ ท่านครับ

#2 Dd2683

Dd2683
 • Members
 • 2477 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:กรุงเทพ มหานคร
 • Interests:ความรู้ในพระพุทธศาสนา-วิชชาธรรมกาย<br />ผลแห่งการปฏิบัติธรรม

โพสต์เมื่อ 17 December 2007 - 11:45 PM

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก
http://www.dailynews..._...&template=1

“งานมหาพุทธบูชาพระบรมสารีริกธาตุโลก”


แนบไฟล์  Y6127146_2.jpg   43.28K   113 ดาวน์โหลด


ระหว่าง วันที่ 15-23 ธันวาคม 2550 ที่จะถึงนี้ ณ Hall 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
พุทธศาสนิกชนทั้ง ชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้มีโอกาสกราบไหว้สักการะ
องค์พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอัครสาวก
ที่ครบองค์สรีระมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาอย่างใกล้ชิด

เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตตนเองและครอบครัวส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึง
โดยการเข้าชมงานครั้งนี้ไม่เสีย ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด


“พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุที่จะอัญเชิญมาในการจัดงานครั้งนี้
เดินทางมาจากประเทศทิเบต อินเดีย และนานาประเทศ

นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของโลกที่ได้มีการรวบรวมองค์สรีระส่วนต่าง ๆ ของพระพุทธ เจ้า
และพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าใน 48 พระองค์ ได้แก่ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระนาคเสน
พระสีวลี พระโมค คัลลานะ พระอานนท์ พระสารีบุตร พระปะคุละ ฯลฯ

โดย ประชาชนชาวไทยจะได้เห็นถึงความอัศจรรย์ของความหลากหลาย
ของพระบรมสารีริกธาตุองค์ต่าง ๆ รวม 8,800 องค์
ซึ่งมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ และหาดูได้ยาก”


แนบไฟล์  Y6127146_1.jpg   34.47K   114 ดาวน์โหลด


อ.วรธนัท อัศกุลโกวิท ปรมาจารย์ผู้เดินทางศึกษาพุทธประวัติ
จากประเทศทิเบต จีน อินเดีย พม่า มอญ เขมร

รวมถึงเรื่องราวของพระบรมสารีริก ธาตุ และพระอรหันตธาตุมาเกือบ 50 ปี
กล่าวถึงที่มาของพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมยกตัวอย่างพระบรมสารีริกธาตุ
และพระธาตุที่ทุกท่านจะได้ชมภายในงาน

ซึ่งได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุส่วนสมอง แบ่งออกเป็น พระธาตุส่วนของแกนสมอง
ซึ่งได้กลายสภาพคล้ายกับอัญมณี 8 สี (แดง ส้ม เหลือง เขียวชมพู ฟ้า คราม ม่วง ทอง)

พระธาตุส่วนเนื้อสมอง ซึ่งจะกลายสภาพไปเป็นพระธาตุขนาดเล็กที่มีสีขาวเคลือบทองคล้ายไข่มุก
รวม ถึงพระธาตุส่วนกะโหลกศีรษะ, พระธาตุหัวใจ-หลอดเลือดหัวใจ
รวมถึงพระบรมสารีริก ธาตุพระโลหิต 6 สี (ดำ แดง เขียว ส้ม เหลือง ขาว) พระธาตุส่วนน้ำเหลือง

แนบไฟล์  Y6127146_4.jpg   47.92K   116 ดาวน์โหลด


รูปแบบการจัดกิจกรรมภายในงานจะแบ่งออกเป็น 4 โซน บนพื้นที่กว่า 5,000 ตร.ม. ประกอบด้วย

โซนที่ 1
จะเป็นลานโล่งออกแบบด้วยลวดลายวิจิตรพุทธโบราณ
ซึ่งจะมีซุ้มต้อนรับที่เตรียมเครื่องสักการะบูชา ไว้พร้อมสำหรับผู้เข้าชมงานที่ต้องการนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ
.....เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง


โซนที่ 2
เป็นโซนนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาเกี่ยวกับที่มาของ พระบรมสารีริกธาตุ
ที่อัญเชิญมาจัดแสดงในครั้งนี้ ด้วยเทคโนโลยี INTERACTIVE อันทันสมัย
ระบบคอมพิวเตอร์แบบ TOUCH SCREEN
ที่ผู้ชมสามารถเลือกค้นรายละเอียดข้อมูลของพระบรมสารีริกธาตุส่วนต่าง ๆ ได้ตามต้องการโซนที่ 3
เป็นส่วนจัดแสดงพระบรมสารีริกธาตุและพระ ธาตุมากกว่า 8,800 องค์
ซึ่งจะถูกอัญเชิญมาจัดแสดงในรูปแบบ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต (LIVE MUSEUM)
ที่ให้บรรยากาศราวกับย้อนเวลาไปเมื่อสมัยพุทธกาล ณ เมืองกุสินารา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
เวลาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
และทรงมีปณิธานจะละไว้ซึ่งสรีระ เพื่อให้สาธุชนทุกศาสนาได้กราบไหว้บูชา
และระลึกถึงพระพุทธคุณ
รวมทั้งพระธรรม คำสั่งสอนของพระองค์อย่างใกล้ชิด


และโซนที่ 4
เป็นโซน MULTIMEDIA SIGHT & SOUND SHOW ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธประวัติ
และการเสด็จของพระบรมสารีริกธาตุไปยังที่ต่าง ๆ ของโลก
ด้วยการแสดงแสง เสียง เลเซอร์ อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา


แนบไฟล์  Y6127146_5.jpg   44.96K   112 ดาวน์โหลด


***
ขอขอบคุณ ภาพประกอบในโพสต์นี้ จากคุณ aungpungman
http://www.pantip.co...6/Y6127146.html
ใจหยุดที่สุดแห่งบุญ มุ่งสู่ที่สุดแห่งธรรม

#3 วัดในดวงใจ

วัดในดวงใจ
 • Members
 • 1199 โพสต์

โพสต์เมื่อ 18 December 2007 - 12:37 AM

อนุโมทนาบุญครับสาธุ
พระพุทธเจ้ารู้
และท่านก็ตรัสสรุป
ว่าทางเดียวที่จะรู้ตามท่าน
ตลอดจนหยุดตามท่าน
คือการมองเข้าข้างใน
และการหยั่งรู้สรรพสิ่งออกมาจากภายใน
คือสัญลักษณ์สำคัญของพุทธแท้
พุทธแท้จะรู้ว่าการพยายามมองออกข้างนอก
เป็นวิธีที่ไม่ทำให้รู้จักประโยชน์สูงสุด
อันพึงมีพึงได้จากความเป็นมนุษย์

#4 Regenbogen

Regenbogen
 • Members
 • 441 โพสต์

โพสต์เมื่อ 18 December 2007 - 01:47 AM

อนุโมทนาบุญด้วยจ้ะ สา...ธุ

#5 ^_^หลับตาพริ้ม๐นั่งหน้ายิ้ม^_^

^_^หลับตาพริ้ม๐นั่งหน้ายิ้ม^_^
 • Members
 • 62 โพสต์

โพสต์เมื่อ 18 December 2007 - 05:15 AM


สาธุ สาธุ สาธุ

พระบรมสารีริกธาตุ สวยใสมากๆเลย

#6 suppy001

suppy001
 • Members
 • 2210 โพสต์

โพสต์เมื่อ 18 December 2007 - 06:36 AM

สวยมากครับ เห็นแล้วทำให้เกิดกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ ขออนุโมทนาบุญกับคุณDd2683 ด้วยนะครับ...สาธุ

#7 ปัจเจกชน บนทางสายกลาง

ปัจเจกชน บนทางสายกลาง
 • Members
 • 4109 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:จ. สงขลา

โพสต์เมื่อ 18 December 2007 - 08:38 AM

ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ สาธุ

#8 usr17578

usr17578
 • Members
 • 161 โพสต์

โพสต์เมื่อ 18 December 2007 - 09:15 AM

อนุโมทนาบุญค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

#9 ฟ้ายังฟ้าอยู่

ฟ้ายังฟ้าอยู่
 • Members
 • 2511 โพสต์

โพสต์เมื่อ 18 December 2007 - 09:25 AM

โอ พระพุทธเจ้าข้า อยากเห็นเป็นบุญตาจัง
"เกิดมาว่าจะมาหาแก้ว พบแล้วไม่กำจะเกิดมาทำไม
อ้ายที่อยากมันก็หลอก อ้ายที่หยอกมันก็ลวง ทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใย.."
พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร)


#10 usr21243

usr21243
 • Members
 • 2 โพสต์

โพสต์เมื่อ 18 December 2007 - 09:30 AM

ผมไม่ได้มีเจตนาจะทำลายศรัทธา
แต่อ่านข่าวมาเลย อยากถามความคิดเห็น

http://www.thairath....p;content=71962

#11 Dd2683

Dd2683
 • Members
 • 2477 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:กรุงเทพ มหานคร
 • Interests:ความรู้ในพระพุทธศาสนา-วิชชาธรรมกาย<br />ผลแห่งการปฏิบัติธรรม

โพสต์เมื่อ 18 December 2007 - 10:28 AM

ขอบคุณ นักเรียนอนุบาล usr21243 ที่ร่วมแสดงทรรศนะด้วยครับ

ที่จริงบทความที่นำมาบอกนั้น มีเพื่อนส่ง เมล์ให้ผมได้อ่านก่อนไปสักการะ เช่นกันครับ

โดยส่วนตัวผมสนใจทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า อยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ได้

และในโลกที่มนุษย์ยังมีกิเลสที่เราอาศัยอยู่กันนี้ ผมคิดว่า

มีเรื่องราวมากมายที่ไม่จริง เป็นมายา แต่มนุษย์มากมายก็เชื่อ เข้าใจว่าเป็นจริง
เช่นเดียวกันว่า
มีเรื่องราวมากมายที่่จริง แต่มนุษย์มากมายก็ไม่ยอมเชื่อ ไม่ยอมรับ ไม่เข้าใจว่า เป็นจริง

โลกยุคนี้
คงไม่มีใครมีอานุภาพบังคับให้ใคร เชื่อ หรือ ไม่เชื่อ อะไร อะไร แล้วกระมังครับ


เพราะแม้พระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ทรงเคยตรัส เกี่ยวกับความเชื่อ ทำนองว่า

อย่าเชื่อ เพียงเพราะ ได้ยิน ได้ฟังตาม ๆ กันมา , เพราะผู้พูดเป็น ครู ไปกระทั่ง เชื่อเพราะตถาคต เป็นผู้บอกกล่าว

ธรรมดาของบัณฑิต นักปราชญ์ สมควรตรวสอบ พิสูจน์ ด้วยตนเอง นี้เป็นธรรมดาครับ

โดยส่วนตัว เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ชาติ ศาสนา/ความเชื่อ/ลัทธิ สถาบันกษัตริย์
และขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ในทุกมุมโลก
รวมถึงพิธีกรรมทางศาสนา ที่ใครมองว่า เ็ป็น เปลือก ไม่ใช่ แก่นธรรม

ผมมองว่า เป็นเรื่องของ สมมุตบัญญัติิ และการยึดมั่นถือมั่น ของสัตว์ในมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลกที่ยังมีอาสวะกิเลส
จึงไม่เอาเรื่องเอาราว อะไรไปนัก
เพราะสิ่งเหล่านี้ ก็มีคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ศาสนานั้น ๆ ตามสมควร

เรื่องของพระธาตุ ( relics )

มีใครเคยตั้งข้อสังเกต เกี่ยวกับ อัฐิ ที่ไม่น่าจะกลายเป็น รัตนชาติ ที่มีสันฐานต่างๆ ได้
หรือตำนาน ความเชื่อดังกล่าว เป็นเรื่องนานมาแล้ว มีความจริงแค่ไหน ก็ยากฟันธงได้
ผมพอได้ฟังมาบ้าง เช่นกัน

โดยส่วนตัวผมไม่คัดค้านอะไรหรอก เพราะเห็นประโยชน์ในความเชื่อ/ทรรศนะ และ ความยังไม่เชื่อ นั้้น ๆ

ถ้าเรามีโยนิโสมนสิการ มากพอที่จะนำทุกเรื่องราว ทุกเหตุการณ์ืที่เกิดในชีวิตเรา ทั้งสมหวัง ผิดหวัง ดี/ร้าย
มาเป็นข้อคิด คติธรรม สอนตนเอง เป็นแนวทางการพัฒนาชีวิตตนเอง ให้บรรลุ มรรค ผล นิพพาน
แบบนี้น่าจะดีกว่า win-win

ความเชื่อ ( believe ) เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ ก็เช่นกัน

ถ้าเราไม่เชื่อ

1 ) ก็ไม่ผิดหรอกครับ
2 ) แต่จิตเราก็ไม่เป็นกุศล แต่อย่างใด
3 ) และหากหากตราบที่ยังเราไม่ ลบหลู่ดูหมิ่น อกุศล/บาป ก็ยังไม่เกิดแก่เรา
4 ) แต่ถ้าใครเกิดอกุศลจิต ลบหลู่ดูหมิ่น ว่าเป็นเรื่องงมงาย
แล้ว สิ่งนั้นเป็นพระบรมสารีริกธาตุ จริง
แบบนี้ก็เข้าข่าย อวิชชา ความไม่รู้จริงของตน นำไปสู่อกุศล อย่างนี้ก็ไม่ดีครับ


ถ้าเราเชื่อ
1 ) ก็ไม่ผิดหรอกครับ แต่ก็ยังไม่แน่ว่า สิ่งที่เราเชื่อนั้น จริง/ ถูกต้องหรือเปล่า

2 ) เมื่อเชื่อ ก็เลื่อมใสในพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จิตก็เป็นกุศล ผ่องใส

3 ) และถ้าเรามีแรงบันดาลใจ จากความเชื่อนั้น นำไปสู่ การขยันละชั่ว หมั่นบำเพ็ญกุศล ขยันกลั่นใจให้บริสุทธิ์
ก็จักเป็นคุณประโยชน์ต่อเราอย่างยิ่ง

แม้ว่าที่จริงแล้ว สิ่งนั้น อาจไม่ใช่พระธาตุจริง และเป็นความเชื่อ ความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องของเราเองก็ตาม
ก็พอกล่าวได้ว่า อวิชชา ความไม่รู้จริงของตน นำไปสู่กุศลธรรม ความดีงามของชีวิตครับ

4 ) ถ้าเราเชื่อโดย เรามีญาณทัสสนะ ถูกต้องไปตามความเป็นจริง ว่า นั่น พระธาตุจริง
ความเชื่อแบบนี้ประเสริฐสุดครับ


ที่นี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละท่านแล้วครับว่า จะเลือกเชื่อ หรือไม่ / จะเลือกเชื่อเพราะอะไร

believe ก็อย่างหนึ่ง truth ก็อย่างหนึ่ง
สองอย่างนี้ อาจตรงกันก็ได้ หรือ ต่างกันก็ได้

สิ่งสำคัญ ไม่ใช่ believe หรือ un-believe แต่เป็น truth ต่างหาก

หลายคนบอกว่า I believe only the truth

หลายคนบอกว่า I believe only the science is proved

แต่ก็มีหลายคนบอกว่า I don't believe the truth

มนุษย์ก็เป็นแบบนี้ นานาจิตตังครับ


ท้ายที่สุดแล้วขอให้การเชื่อและยังไม่เชื่อ ของท่าน
นำไปสู่การพิสูจน์ ด้วยการขยันกลั่นธาตุ ๔ ในตัวเราให้สะอาด บริสุทธิ์ หลุดพ้นกิเลส อาสวะ
ให้อัฐิเรา กลายเป็น พระธาตุ ในที่สุด แบบนี้ ประเสริฐดีนะครับ


#12 sunshining

sunshining
 • Members
 • 111 โพสต์

โพสต์เมื่อ 18 December 2007 - 11:52 AM

แจ่มกระจ่าง..แจ้ง ดีจังค่ะ

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ...สาธุ#13 ลูกหลานหลวงปู่

ลูกหลานหลวงปู่
 • Members
 • 100 โพสต์

โพสต์เมื่อ 18 December 2007 - 12:15 PM

ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ

ผมได้ไปกราบมาแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ ก็รู้สึกประทับใจ บรรยากาศก็สงบ เหมือนได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาครับ

การที่เรานอบน้อมและตรึกระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน สถานที่ใด จะมีรูปเคารพหรือไม่มีรูปเคารพ มีสถูปเจดีย์ หรือไม่มีสถูปเจดีย์ แต่เราได้ทำการนอบน้อม ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยลงไปที่ใจอันบริสุทธิ์ ที่ใจอันชัดใสสว่างดีแล้ว อันเปลี่ยมล้นไปด้วยความศรัทธาอันไม่มีประมาณ บุญกุศลใหญ่ก็จะเกิดขึ้นกับชนเหล่านั้นอย่างไม่มีประมาณเช่นกันครับ

ธรรมสวัสดีครับ


#14 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 18 December 2007 - 05:32 PM

nerd_smile.gif สาธุ... สาธุ... สาธุ...
"ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"
พระพุทธภาษิต


ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[/color]
"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒"รู้ใดก็ไม่ประเสริฐ เท่ารู้แจ้งด้วยปัญญาธรรมอันเกิดมีในตน"

"อัศวินปฏิญาณตนเป็นคนกล้า
ดวงใจเปี่ยมคุณธรรม
ซื่อตรงยึดมั่นในวาจาสัตย์
อุทิศชีวิตพิชิตมาร"

[color="#990000"]ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

#15 Dd2683

Dd2683
 • Members
 • 2477 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:กรุงเทพ มหานคร
 • Interests:ความรู้ในพระพุทธศาสนา-วิชชาธรรมกาย<br />ผลแห่งการปฏิบัติธรรม

โพสต์เมื่อ 18 December 2007 - 06:40 PM

มีคำอธิบายของพระเดชพระคุณ พระภาวนาวิริยะัคุณ ( หลวงพ่อ ทตฺตชีโว )
เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุมาฝากให้ศึกษากันครับพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ เกิดได้อย่างไร
จะทราบอย่างไรว่าเป็นของจริง
มีผลต่อผู้บูชาอย่างไร
เก็บพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ ไว้ทำไมใจหยุดที่สุดแห่งบุญ มุ่งสู่ที่สุดแห่งธรรม

#16 crystal.mind

crystal.mind
 • Members
 • 280 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:BKK
 • Interests:Book Music

โพสต์เมื่อ 18 December 2007 - 06:48 PM

บทความในไทยรัฐ ที่แนบมาให้อ่าน นั้น

มิได้ทำลายศรัทธาเลย

แต่ยิ่งทำให้เห็นว่า "สื่อมวลชน" บางคน มิได้ "รู้จริง" ในสิ่งที่เขียน

เมื่อ "ไม่รู้" คือ มีอวิชชา แต่กลับ แสดงความ "ไม่รู้" นั้นว่า "รู้"

วิบากกรรม นั้น รอบุคคล พวกนี้อยู่

เฮ้อ อยู่ดี ไม่ว่าดี

บุญ ก็ไม่ทำ

กรรม(ชั่ว) กลับสร้าง

น่าสงสาร


" เกิดมาเพื่อ ทำพระนิพพานให้แจ้ง + แสวงบุญ + สร้างบารมีค่ะ "
"รักษา อารมณ์ดี + อารมณ์เดียว + อารมณ์สบาย ทั้งวัน "


#17 usr20351

usr20351
 • Members
 • 109 โพสต์

โพสต์เมื่อ 19 December 2007 - 09:56 AM


อนุโมทนาบุญด้วย ครับผม happy.gif

#18 เฉย เฉย

เฉย เฉย
 • Members
 • 618 โพสต์
 • Gender:Female
 • Interests:เรื่องกฎแห่งกรรม การกระทำ สมาธิ

โพสต์เมื่อ 20 December 2007 - 04:00 PM

สาธุ..ค่ะ
แม้มืดตื้อ..มืดมิด..ก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรม

#19 วัดในดวงใจ

วัดในดวงใจ
 • Members
 • 1199 โพสต์

โพสต์เมื่อ 21 December 2007 - 08:02 AM

อนุโมทนาครับสาธุ

พระพุทธเจ้ารู้
และท่านก็ตรัสสรุป
ว่าทางเดียวที่จะรู้ตามท่าน
ตลอดจนหยุดตามท่าน
คือการมองเข้าข้างใน
และการหยั่งรู้สรรพสิ่งออกมาจากภายใน
คือสัญลักษณ์สำคัญของพุทธแท้
พุทธแท้จะรู้ว่าการพยายามมองออกข้างนอก
เป็นวิธีที่ไม่ทำให้รู้จักประโยชน์สูงสุด
อันพึงมีพึงได้จากความเป็นมนุษย์

#20 แม่อ้อย

แม่อ้อย
 • Members
 • 20 โพสต์

โพสต์เมื่อ 21 December 2007 - 09:18 AM

ขออนุโมทนา สาธุ ๆๆ ค่ะ

#21 usr17578

usr17578
 • Members
 • 161 โพสต์

โพสต์เมื่อ 22 December 2007 - 10:02 AM

อนุโมทนาบุญดวยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

#22 usr20351

usr20351
 • Members
 • 109 โพสต์

โพสต์เมื่อ 22 December 2007 - 10:35 PM

งานมหาพุทธบูชาพระบรมสารีริกธาตุโลก เดิมถือว่าวันที่ 23 เป็นวันสุดท้ายของงาน แต่มีการเลื่อนระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่ 26 ครับ เปิดโอกาสให้นมัสการถึงวันที่ 26 ครับ ช่วยบอกต่อๆกันไปก็ดีนะครับ


#23 สาธุธรรม

สาธุธรรม
 • Members
 • 1124 โพสต์

โพสต์เมื่อ 02 August 2008 - 03:40 PM

สาธู๊ สาธู๊ สาธู๊
หยุดนิ่งนั้นแหละไซร้ พรหมจรรย์
พระผุดผ่านทุกวัน สะอาดเกลี้ยง
นิวรณ์หมดสุขสันต์ สดชื่น
ชีพรื่นธรรมหล่อเลี้ยง ผ่องทั้งกายใจ

สุนทรพ่อ

#24 usr30445

usr30445
 • Members
 • 2 โพสต์

โพสต์เมื่อ 01 August 2009 - 02:21 PM

ปรับปรุงห้องจริยธรรม
ด้วยพระสอนศีลธรรมประจำโรงเรียนวัดสันป่าสัก จะได้ดำเนินการปรับปรุงห้องจริยธรรม โดยที่ไม่รบกวนงบประมาณของโรงเรียน
เพราะงบประมาณของโรงเรียนก็มีน้อยอยู่แล้ว การปรับปรุงห้องจริยธรรมนี้ เพื่อสร้างบรรยากาศให้กับเด็กนักเรียน
เพราะบรรยากาศในห้องเรียนถือว่า
เป็นสิ่งที่สำคัญ ในการพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็ก
เป็นสิ่งกระตุ้นให้เด็กนั้นมีความสุขในการเรียน ส่งผลให้เรียนรู้อะไรได้ง่าย
จึงบอกข่าวนี้กับท่านที่สนใจจะสนับสนุนเด็ก
เงินส่วนหนึ่งของท่านอาจเป็นส่วนสร้างประโยชน์ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้น
รายการที่ต้องการ การสนับสนุน
1.กระเบื้องปูพื้น 50 ตารางเมตรๆละ 300 บาท
2.สีทาภายใน 2 ถังๆละ 1200 บาท
3.สีทาไม้ 2 กระป๋องๆละ 695 บาท
4.ผ้าม่านหน้าต่าง 3 ชิ้น
5.พัดลม 4 ตัว
6.ประตูกระจก 3 บานๆละ 5000 บาท
7.หน้าต่างกระจก 3 บานๆละ 2000 บาท
8.พระพุทธรูป
9.โต๊ะหมู่บูชา
10.ป้ายไวนิล เสริมทักษะ 5 ป้ายๆละ 300 บาท
ติดต่อที่ 089-9975561/www.watpatung.com