ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
* * * * * 1 คะแนน

สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ๑ ล้านจบ บูชามหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 4 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 ทัพพีในหม้อ

ทัพพีในหม้อ
 • Moderators
 • 3279 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 05 July 2016 - 08:23 AM

แนบไฟล์  13612302_268522146837956_3856207017426944257_n.jpg   95.65K   0 ดาวน์โหลด

 

***จักรแห่งธรรมกำลังเคลื่อนแล้ว*** 


ร่วมกันสวด ธัมมจักรฯ ล้านจบ ภายในพรรษานี้ 
.
“สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
๑ ล้านจบ บูชามหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ” 

.
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ตรัสสอนเรื่องธรรมจักรทางสายกลาง
.
ถึงแม้ไม่ได้สวดตรงหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ 


ก็ให้ส่งจิตไปที่หน้ามหาธรรมกายเจดีย์น้อมจิตด้วยความเลื่อมใส.

.
บูชาพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ในพรรษานี้ที่มหาธรรมกายเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ 


ระหว่างสวดก็ทำใจให้ใสๆ ทำใจให้เป็นบุญ เป็นกุศล ให้กระแสธารแห่งบุญไหลผ่านเข้าไปในตัวของเรา

 

กระแสธารแห่งบุญของพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ไหลผ่านเป็นสาย

 

ทำให้เราเข้าไปเชื่อมกับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์...


สมาชิกเว็บไซต์ทุกท่านที่เข้ามาอ่านกระทู้ สามารถร่สมกิจกรรมสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของที่ระลึกจากทางทีมงานได้ฟรีๆ ทำตามนี้เลยครับ ..... ทุกๆ กระทู้ที่สมาชิกตั้งขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางธรรม จะได้รับคะแนนสะสมทันที่ 3 คะแนน ..... ทุกๆ การตอบกระทู้ที่เป็นการตอบแบบมีสาระทางธรรม จะได้รับคะแนนสะสมทันที่ 1 คะแนน และ 0.1 คะแนนสำหรับการเข้ามาอนุโมทนาบุญ ..... อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันนะครับ

#2 vividu

vividu
 • Members
 • 716 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:Seattle, WA
 • Interests:Meditation

โพสต์เมื่อ 05 July 2016 - 02:36 PM

sadhu sadhu sadhu ka ^ ^


8-)


#3 ทัพพีในหม้อ

ทัพพีในหม้อ
 • Moderators
 • 3279 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 21 July 2016 - 11:18 AM

แนบไฟล์  13731694_1753293111553251_9006354201478515786_n.jpg   67.62K   0 ดาวน์โหลด


แถลงข่าวเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก
(เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 19 กรกฎาคม พ.ศ.2559)
 
S__21258265.jpg
 
หลวงพ่อธัมมชโยเชิญชวนคณะศิษยานุศิษย์ 
"สวดธัมมจักกัปปวัตตสูตร 1 ล้านจบ ภายในพรรษานี้
 
“วันอาสาฬหบูชา” คือ วันเพ็ญเดือนแปด เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนา คือ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แก่ปัญจวัคคีย์ ทำให้พระโกญทัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นพระโสดาบัน และขอออกบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ทำให้พระรัตนตรัยครบ 3 ทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
“ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” มีเนื้อหาหลักคือ การหลีกเลี่ยงจากทางสุดโต่งทั้ง 2 ข้าง คือ การเพลิดเพลินในกามสุข และการทรมานตนเอง แต่ให้ปฏิบัติตามทางสายกลาง ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ 8 และอริยสัจ 4 ซึ่งเป็นแม่บทในการปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นในพระพุทธศาสนา
นับแต่ “วันอาสาฬหบูชา” นี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงเผยแผ่คำสอนไปสู่ชาวโลกอย่างกว้างขวาง “เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก” จึงเห็นด้วยที่สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่ 1 ได้ประชุม ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559 และได้เสนอให้ “วันอาสาฬหบูชา” เป็นวันเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจกัน เผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่ประชาชนและเยาวชนอย่างจริงจัง เพื่อศีลธรรมจะได้กลับสู่สังคมไทย บ้านเมืองจะได้สงบร่มเย็น ผู้คนมีศีล 5 เป็นพื้นฐานตามนโยบายของมหาเถรสมาคม
เนื่องใน “วันอาสาฬหบูชา” นี้ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) แม้ยังมีอาการอาพาธ อยู่ระหว่างการพักรักษาสุขภาพตามคำแนะนำของคณะแพทย์ แต่ด้วยความที่ท่านปรารถนาให้ชาวโลกเข้าถึงธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านจึงเมตตาให้โอวาทแก่คณะศิษยานุศิษย์ ในวาระโอกาสเข้าพรรษา ดังนี้

 

“หลวงพ่ออยากให้ทุกคนร่วมกัน สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1 ล้านจบ ภายในพรรษานี้ ถ้าทำได้ ลูกทุกคนจะปลื้ม สวดกันต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ให้สวดอย่างสมัครใจ ปลื้มใจ เรื่องนี้สำคัญมาก

 

เรามาเกิดก็เพื่อมาสร้างบารมี ซึ่งที่เจดีย์ตรงนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ ผู้สวดจะมีสายบุญเชื่อมกับพระพุทธเจ้าทั้งล้านพระองค์เลย และยิ่งชักชวนมาสวดกันเยอะๆ บุญก็เกิดกับคนที่ไปชักชวนด้วย แต่ต้องให้อยู่บริเวณเจดีย์ ตรงวิหารคด และถ้าเห็นเจดีย์ได้จะยิ่งดี แต่ถ้าไม่ได้ก็ตรงไหนของเจดีย์ก็ได้

 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระสูตรนี้กว่าจะได้มา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องสร้างบารมียาวนานถึง 20 อสงไขยแสนมหากัป สละทรัพย์ อวัยวะ และชีวิต ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง พอสละชีวิตเพื่อความดีครั้งหนึ่ง จิตจะถูกยกระดับ สละชีวิตเพื่อจิตที่บริสุทธิ์ จิตจึงถูกยกระดับให้สูงขึ้น เหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมารของเรา สละชีวิตเพื่อความดี ปักใจมั่นในการปฏิบัติธรรม...ถ้าไม่ได้ตายเถอะ เพื่อที่จะบรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุ จิตก็ถูกยกระดับให้สูงขึ้น ให้บริสุทธิ์ขึ้น พอจิตตกศูนย์ก็เห็นดวงธรรมภายใน

 

พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ สำคัญมาก ไปบูชาที่ตรงนั้น จิตจะถูกยกระดับ เหมือนเราไปเชื่อมสายบุญกับพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ที่เจดีย์เป็นจุดที่สว่างที่สุด เพราะฉะนั้น จึงใช้คำว่า “สำคัญมาก”

 

ขอให้พรรษานี้ เป็นพรรษาแห่งการเข้ากะ หมุนเวียนกันมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยู่ในกระแสธารแห่งบุญ เราต้องปลื้ม ถ้าเราสวด 1 จบ ก็ได้สายบุญล้านพระองค์ ถ้า 2 จบ ก็คูณสอง พูดไปยังขนลุกเลย สำคัญนะ

 

การบูชาเราต้องบูชาทุกวัน พออามิสบูชาแล้ว ก็มาปฏิบัติบูชา ได้ทั้งสองบูชา ทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา พรรษานี้ถ้าลูกทุกคนทำได้จะเป็นอัศจรรย์เลย ลูกทุกคนก็จะได้บุญทั้งโลกียทรัพย์ และอริยทรัพย์

อนุโมทนาบุญกับลูกๆ ทุกรูป ทุกคน

 
****************************
นายองอาจ ธรรมนิทา
 
โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย

1.jpg

2.jpg

3.jpg

สมาชิกเว็บไซต์ทุกท่านที่เข้ามาอ่านกระทู้ สามารถร่สมกิจกรรมสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของที่ระลึกจากทางทีมงานได้ฟรีๆ ทำตามนี้เลยครับ ..... ทุกๆ กระทู้ที่สมาชิกตั้งขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางธรรม จะได้รับคะแนนสะสมทันที่ 3 คะแนน ..... ทุกๆ การตอบกระทู้ที่เป็นการตอบแบบมีสาระทางธรรม จะได้รับคะแนนสะสมทันที่ 1 คะแนน และ 0.1 คะแนนสำหรับการเข้ามาอนุโมทนาบุญ ..... อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันนะครับ

#4 ปฏิปทา 072

ปฏิปทา 072

  ขอชื่อ ที่ถูกต้อง ปฏิปทา 072 THANIDA KOIKE

 • Members
 • 1358 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 28 August 2016 - 01:29 PM

ขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกๆท่าน ด้วย ค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ#5 PU-PE-072

PU-PE-072
 • Members
 • 41 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 07 September 2016 - 08:44 PM

ผมทำแผ่นพับ บทสวดธัมมจักรกัปปวัตตสูตร ไว้ให้อ่านไก้สะดวก และเก็บได้ง่ายมาฝากในนี้ได้นะครับ

 

แผ่น1 และแผ่น2 ในกรอบข้อความ"วิษณุ"

(ให้ดาวน์โหลดไฟล์ .PNG 2อันล่างสุดแก้ไขถูกต้องแล้วครับ) https://www.facebook...100004987683451