ไปที่เนื้อหา


DMC ธรรมะ เรื่องราวประทับใจ


ฟอรั่มย่อย

เว็บบอร์ด DMC

  • 14522 กระทู้
  • 127812 ตอบกลับ

Case study

  • 160 กระทู้
  • 485 ตอบกลับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 476 กระทู้
  • 3245 ตอบกลับ

กระทู้ที่น่าสนใจ

  • 363 กระทู้
  • 6748 ตอบกลับ

Dhamma for people

  • 72 กระทู้
  • 77 ตอบกลับ

International


  1. English,
  2. Chinese,
  3. Japan Branch

Place for non-native Thai speakers

  • 55 กระทู้
  • 157 ตอบกลับ

โครงการบวชพระ 1 แสนรูป

อัพเดทข่าวสารโครงการบรรพชาอุปสมบททุกรุ่น ประจำปี พ.ศ.2553

  • 41 กระทู้
  • 280 ตอบกลับ

การปฏิบัติธรรม-นั่งสมาธิ

ถามตอบปัญหาการปฏิบัติธรรม

  • 65 กระทู้
  • 512 ตอบกลับ

ความรู้เกี่ยวกับสมาธิ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ สมาธิ คืออะไร สมาธิมีกี่ประเภท ระดับของสมาธิ รูปแบบของการฝึกสมาธิ ลักษณะบุคคลที่สามารถฝึกสมาธิได้ ประโยชน์ของสมาธิกับชีวิตประจำวัน ประโยชน์ของสมาธิในพระพุทธศาสนา

  • 8 กระทู้
  • 85 ตอบกลับ

กฎแห่งกรรม

กฎแห่งกรรม คือ กฎที่แสดงให้เห็นถึงเหตุและผลของการกระทำใดๆของมนุษย์ กล่าวคือ ใครกระทำกรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่วก็ตาม บุคคลผู้กระทำนั้นจักต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆเสมอ มิได้เกิดจากการดลบันดาลจากอำนาจของพระเจ้าองค์ใด และไม่มีใครมารับผลของกรรมแทนบุคคลอื่นได้

  • 7 กระทู้
  • 43 ตอบกลับ