ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
* * * * * 2 คะแนน

คำทำนาย นอสตราดามุส เกี่ยวกับหลวงปู่, ศรัทธาใหม่


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 19 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 Kodomo_kung

Kodomo_kung
 • Members
 • 323 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 05 January 2009 - 12:25 PM

ในโคลงบทที่ ซ. 10 ค. 75 และ ซ. 2 ค. 29 นอสตราดามุสได้ทิ้งเงื่อนงำของ "ศรัทธาใหม่" โดยพรรณาไว้ดังนี้

"
He will appear in Asia at home in Europe…
One who is issued from great Hermes…"
"ท่านจะปรากฏกายในเอเชีย ตั้งถิ่นฐานในยุโรป…
ผู้ซึ่งเป็นผลมาจากองค์เทพผู้ยิ่งใหญ่…" (ซ. 10 ค. 75)

"The man from the East will come out of his seat,
Passing across the Apentines to see France,
He will fly through the sky, the rains and snows,
And strike everyone with the rod."

"บุรุษจากตะวันออกจะลุกออกจากที่ประทับ
เดินทางผ่าน(เทือกเขา) อาเพนไนส์เข้าสู่ฝรั่งเศส
เขาจะบินมาบนท้องฟ้า ฝ่าสายฝน และหิมะ
และตีกระทบด้วยไม้วิเศษ"


โคลงทั้งสองบทข้างต้น ชี้ชัดว่าผู้นำแห่งศรัทธาใหม่ จะต้องมาจากเอเชียแน่นอน แต่อาจจะต้องเดินทางไกลเพื่อเผยแผ่สัจจธรรมจนมีถิ่นฐานในยุโรป และเป็นอัครสาวกขององค์เทพผู้ยิ่งใหญ่ คำว่า "Hermes" เดิมเป็นชื่อเทพเจ้าของชาวกรีกโบราณ จะเป็นไปได้หรือไม่ว่า ผู้นำของ "ศรัทธาใหม่" จะเป็น สาวกของพระพุทธเจ้า

ในโคลงบทที่ ซ. 3 ค. 31 นอสตราดามุสบันทึกคำทำนายไว้ดังนี้


"The moon in the middle of the night…
The young sage alone with his mind has seen it.
His disciples invite him to become immortal…
His body in the fire…"
"ดวงจันทร์ลอยเด่นยามราตรี…
หนุ่มคงแก่เรียนผู้สันโดษมองเห็นภาพในดวงจิต
เหล่าสาวกจะอัญเชิญท่านไปสู่ความเป็นอมตะ
ร่างของท่านอยู่ในเพลิง"


นอสตราดามุสระบุถึงพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ มี "หนุ่มคงแก่เรียน" "เห็นภาพในดวงจิต" "ไปสู่ความเป็นอมตะ" และ "ร่างของท่านอยู่ในเพลิง" ผู้นำของศรัทธาใหม่น่าจะเป็นพระสงฆ์ "เห็นภาพในดวงจิต" น่าจะหมายถึง การเห็นภาพในสมาธิ เพราะมีโคลงบทอื่นๆ ที่ระบุว่า "เห็นสัจจธรรมด้วยดวงตาที่ปิด" หรือ "เปล่งวาจาด้วยปากที่ปิดแน่น" หรือ "การมองเห็นภาพลักษณ์ในความสงบของผืนทะเลสาบ" เป็นต้น
"ศรัทธาใหม่" ของสังคมโลก ท่านได้พาดพิงไปถึง "พระจันทร์" หรือ "ดวงจันทร์" หรือแม้แต่ "แสงจันทร์" คลายครั้งหลายคราระบุแม้กระทั่งว่า ผู้นำของ "ศรัทธาใหม่" ของโลกนี้ จะมีชื่อเกี่ยวกับ "พระจันทร์" หรือ The Moon เห็นได้จากโคลงทำนาย ซ. 2 ค. 28 ข้างล่างนี้


หลวงพ่อวัดปากน้ำฯในวัยหนุ่ม
"Second to the last of the prophet’s name,
Will take Diana’s day(The moon’s day) as his day of silent rest…
He will travel far and wide in his drive to infuriate,
delivering a great people from subjection."
"พยางค์ที่สองของนามศาสดาพยากรณ์
จะใช้วันแห่งพระจันทร์เป็นวันสำหรับพักในความเงียบ
เขาจะเดินทางกว้างและไกล ส่งแรงขับทำให้ผู้คนสะดุดใจ
และนำพามหาชนให้หลุดพ้นจากความเป็นข้า(ของบ่วงกรรม?)" ซ. 2 ค. 28


ประโยคที่บอกว่า "พักในความเงียบ" และ "วันแห่งพระจันทร์" ถ้ามาเชื่อมกับโคลงที่พรรณาว่า "หนุ่มคงแก่เรียนผู้สันโดษเห็นภาพในดวงจิต" จะเป็นไปได้มากทีเดียวว่า นอสตราดามุสมองเห็นภาพการนั่งวิปัสสนากรรมฐาน ในวันพระจันทร์เต็มดวง เพราะมีอีกโคลงที่พรรณาว่า
"They see the truth with eye closed,
Speak the fact with closed mount…
Then at the time of need the awaited one will come late…"
"พวกเขาเห็นสัจจธรรมด้วยดวงตาที่ปิด…
เปล่งสัจจวาจาด้วยปากที่ปิดแน่น…
บุคคลอันเป็นที่พึ่งยามต้องการจะมาถึงช้า … " (ซ. 5 ค. 96)

โคลงทำนายบทนี้ยิ่งชี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ศรัทธาใหม่ของโลกมนุษญ์จะสัมพันธ์กับการนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานอย่างแน่นอน การมองเห็นสัจจธรรมด้วยดวงตาที่ปิด และเปล่งสัจจวาจาด้วยวาจาที่ปิดแน่น จะเป็นสิ่งอื่นไปไม่ได้ นอกจากการนั่งสมาธิจนถึง ธรรมะ ภายใน มองเห็นดวงธรรม เห็นกายในกาย เห็น ธรรมกาย
ยังมีโคลงทำนายที่น่าจะตีความได้ว่าเป็นการบ่งบอกถึงการนั่งวิปัสสนากรรมฐานกับความหมายที่เกี่ยวกับ "พระจันทร์" อีกโคลงคือ

"the great amount of silver of Diana (Moon) and Mercury (Hermes)
The images will be seen in the lake (the mind of meditation)
the sculptor looking for new clay,
He and his followers will be soaked in Gold."
"รัศมีสีเงินของแสงจันทร์กับบารมีแห่งองค์เทพแผ่กระจายกว้าง
ภาพลักษณ์ที่ปรากฏในความสงบของผืนทะเลสาบ
ประติมากรเสาะหาดินปั้นใหม่
ร่างของท่านกับผู้ติดตาม (สาวก) จะถูกฉาบ (หล่อ) ด้วยทองคำ" (ซ. 9 ค. 12)

คำว่า Diana ในภาษาฝรั่งเศสหมายถึงพระจันทร์ การออกเสียงแบบฝรั่งเศสยังตรงกับคำว่า Dhyana หรือ ฌาณ อันหมายถึงการนั่งวิปัสสนา ประโยคที่ว่า "ภาพลักษณ์ที่ปรากฏในความสงบของผืนทะเลสาบ" หมายถึงการเข้าฌาณจากการนั่งวิปัสสนาอย่างชัดเจน
ประโยคใน ซ. 9 ค. 12 ที่บอกว่า "ประติมากรเสาะหาดินปั้นใหม่" น่าจะตีความได้ว่า สาวกของผู้นำศรัทธาใหม่นี้ จะต้องพยายามค้นหาสูตรหรือ มรรควิธีที่จะนำพาผู้ติดตามไปสู่แนวทางแห่งแสงสว่างแห่งสัจธรรม เป็นทางออกใหม่ หรือ ทางเลือกใหม่ หรือที่พึ่งใหม่ทางจิตวิญญาณที่หิวกระหายสัจธรรมของมนุษย์

สำหรับในประเทศไทย ที่วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จะมีมหาชนหลั่งไหลมาจากทุกทิศของประเทศ รวมทั้งชาวต่างประเทศ มาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน โดยการปฏิบัติของที่นี่ใช้ "วิชชาธรรมกาย" ของพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) หรือที่รู้จักกันในนาม "หลวงพ่อวัดปากน้ำฯ" เป็นฐานของคำสอน

ในขณะที่ศึกษาต้นกำเนิดของวัดพระธรรมกาย ก็ได้พบปรากฏการณ์ ที่น่าตื่นเต้นแห่งศรรตวรรษโดยบังเอิญ เพราะหลวงพ่อวัดปากน้ำ มีฉายาทางพระว่า "สด จนฺทสโร" ชื่อในพยางค์ที่สองของท่าน มีความหมายตรงกับคำว่า "พระจันทร์" พ้องกับคำทำนายของนอสตราดามุสอย่างชัดเจน จากจุดเริ่มต้นนี้เอง ความลี้ลับของโคลงทำนายของนอสตราดามุส จึงได้ถูกไขออกเป็นข้อๆ

จากการศึกษาชีวประวัติของหลวงพ่อวัดปากน้ำ "สด จันทสโร" พบว่า ตลอดชีวิตท่าน เป็นพระที่เคร่งครัดต่อพระธรรมวินัยและธรรมปฏิบัติ จนค้นพบมรรควิธีเจริญทางธรรมะบรรลุถึง "วิชชาธรรมกาย" ที่สูญหายไปจากโลกนี้แล้วกว่าสองพันปี เผยแผ่พระธรรมคำสอนจนกระทั่งมรณะภาพ ในปี พ.ศ. 2502 คงเหลือไว้แต่วิชชาธรรมกายไว้เป็นมรดกของโลก

เมื่อเห็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ปี พ. ศ. 2460 เป็นวันที่หลวงปู่สด จนฺทสโร บรรลุถึง "วิชชาธรรมกาย" ทำให้โคลงทำนายของนอสตราดามุสทุกบทที่พรรณนาถึง "ศรัทธาใหม่" ของโลกเด่นชัดขึ้นมาฉับพลัน เข้าใจถึงเหตุผลทำไมนอสตราดามุสถึงได้พร่ำเอ่ยถึง "พระจันทร์" กับ "ดวงจันทร์" มากมายผิดปกติ

พระมงคลเทพมุนี ได้เคยเทศนาส่วนที่เกี่ยวกับ "วิชชาธรรมกาย" ไว้ว่า "ธรรมจะต้องชนะอธรรมเสมอ เราไม่เดือดร้อนใจ เพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ ไม่ใช่ของเก๊ หรือของเทียม ธรรมกายจะปรากฏเป็นจริงแก่ผู้เข้าถึง"โดยการตั้งข้อสันนิฐานจากตัวท่านเป็นแกนนำไปสู่ข้อพิสูจน์อื่นๆ แยกเป็นประเด็นๆ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนดังนี้

การค้นพบวิชชาธรรมกาย คือ การค้นพบศรัทธาใหม่ของโลกจากเอเชียหรือ The New Faith
พระมงคลเทพมุนี คือสาวกแห่งศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ในเอเชีย (Issued from the great Hermes)
หนุ่มคงแก่เรียนผู้สันโดษเห็นภาพในดวงจิต (The young sage alone with his mind has seen it.) ด้วยวัยเพียง 32 ปีของภิกษุสด จนฺทสโร เป็นผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
กายที่ห่มด้วยจีวรสีเพลิง (His body in the fire) ร่างของท่านอยู่ในเพลิง
มือที่ถือไม้ชี้ (He strikes everyone with the rod) ตีทุกคนด้วยแขนงไม้
วันที่เข้าถึง "ธรรมกาย" คือวันขึ้น 15 ค่ำ พระจันทร์เต็มดวง ตรงกับ "พระจันทร์ลอยเด่นยามราตรี" ท่านนั่งวิปัสสนากรรมฐาน "จนสามารถเห็นภาพในดวงจิต" "ภาพลักษณ์ปรากฏในความสงบของผืนทะเลสาบ" เห็นธรรมกายจาก "การเห็นสัจธรรมด้วยดวงตาที่ปิด" และเปล่งสัจวาจาด้วยปากที่ปิดแน่น" และ "ประติมากรเสาะหาดินปั้นใหม่" คือวิธีการพบสัจธรรมวิธีใหม่
พยางค์ที่สองของนามศาสดาพยากรณ์ที่มีความหมายตรงกับพระจันทร์ ตรงกับชื่อพยางค์ที่สองของหลวงปู่พระมงคลเทพมุนี คือ สด จนฺทสโร
"เหล่าสาวกจะอัญเชิญท่านไปสู่ความเป็นอมตะ ร่างของท่านอยู่ในเพลิง" (ความเห็นของผมเอง เข้าใจว่า ร่างของหลวงพ่อวัดปากน้ำ เหล่าสานุศิษย์ ที่ยังไม่ได้เผา (ยังเก็บรักษาไว้ที่วัดปากน้ำ) จึงอาจตีความได้ว่า ร่างท่านยังเป็นอมตะอยู่ในจีวรสีเพลิง
"ร่างของท่านกับผู้ติดตาม(สาวก)จะถูกฉาบหรือหล่อด้วยทองคำ" วัดพระธรรมกายได้มีการหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อวัดปากน้ำเป็นทองคำ ตามด้วยหล่อรูปเหมือนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง (ลูกศิษย์ หรือ ผู้ติดตาม) เป็นทองคำเช่นเดียวกัน
จากหนังสือ "นอสตราดามุส" โดยศาสตราจารย์เจริญ วรรธนะสิน พิมพ์ครั้งที่ 8 สำนักพิมพ์ คู่แข่ง

ไฟล์แนบ

 • แนบไฟล์  DSC_0570.JPG   2.57MB   352 ดาวน์โหลด


#2 usr21582

usr21582
 • Members
 • 71 โพสต์

โพสต์เมื่อ 05 January 2009 - 12:50 PM

ทั้งหมด คือกลอน แต่ตีความกันไปเอง
the moon คือพระจันทร์ หาใช่เกี่ยวกับคน ชื่อจันทร์ อาจเป็นดวงธรรมก็ได้ ใครจะไปรู้


#3 homer324

homer324
 • Members
 • 522 โพสต์

โพสต์เมื่อ 05 January 2009 - 07:46 PM

ฟังหูไว้หู จะดีที่สุดครับ..

สาธุ..

#4 ตำรวจรักบุญ

ตำรวจรักบุญ
 • Members
 • 985 โพสต์

โพสต์เมื่อ 05 January 2009 - 08:33 PM

ใครจะทำนายว่าอย่างไรก็ช่างเขา เพียงแต่เราต้องทำให้ถึงธรรม แค่นั้น ก็น่าจะพอ จริงไหมครับ

#5 ดอกอุบล

ดอกอุบล
 • Members
 • 926 โพสต์

โพสต์เมื่อ 05 January 2009 - 10:19 PM

พูดแล้วก็น่ากลัวนะวัฏสงสารนี่มีทางเดียวคือสั่งสมบุญบารมีตลอดไปจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพาน

#6 Suk072

Suk072
 • Members
 • 430 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 06 January 2009 - 10:14 AM

ใครจะเชื่อหรือไม่ช่างเขา แต่ที่แน่ๆ เราจะขอติดตามตามติดหลวงปู่ หลวงพ่อ คุณยายและหมู่คณะ ไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม เพราะเป็นหนทางที่ปลอดภัยและอบอุ่น ไม่ว่าจะอีกนานแสนนานเท่าไร ก็ตามค่ะ

#7 Lucky Girl

Lucky Girl
 • Members
 • 653 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 06 January 2009 - 07:21 PM

ไปด้วยค่ะ ไปกะหลวงปู่ หลวงพ่อ คุณยาย ไปไหนไปกันค่ะ
หนูขอไปด้วยคน

#8 NooF ภาค 7 ประตูน้ำ

NooF ภาค 7 ประตูน้ำ
 • Members
 • 51 โพสต์

โพสต์เมื่อ 07 January 2009 - 07:51 PM

ใช่หรือไม่ใช่ ไม่สำคัญ

จะยังศรัทธาหลวงปู่ ถึงไม่ใช่ ก็จะรักหลวงปู่ จนถึงที่สุดแห่งธรรม หลวงปู่คือที่สุดของที่สุดของชีวิต

มุ่งสู่ที่สุดแห่งธรรม

#9 Kodomo_kung

Kodomo_kung
 • Members
 • 323 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 08 January 2009 - 11:25 AM

เห็นด้วยครับ คุณNooF

#10 ลีดเดอร์

ลีดเดอร์
 • Members
 • 416 โพสต์

โพสต์เมื่อ 09 January 2009 - 09:05 AM

จะใช้ความพยายาม อย่างยิ่งยวด ที่จะใช้ความอดทนในการเป็นผู้นำบุญเป็นกัลยาณมิตรแก่ทั้งตนเองและผู้อื่น

#11 Tree

Tree
 • Members
 • 2076 โพสต์

โพสต์เมื่อ 10 January 2009 - 03:25 AM

น่าสนใจนะครับ

#12 อิ่มอุ่น

อิ่มอุ่น
 • Members
 • 54 โพสต์

โพสต์เมื่อ 10 January 2009 - 12:02 PM

ขอบคุณสำหรับสิ่งน่าสนใจใหม่ ๆ ขอบคุณจริงจริง

#13 ใสสว่าง

ใสสว่าง
 • Members
 • 52 โพสต์

โพสต์เมื่อ 13 January 2009 - 12:38 AM

แหม ภาษาไทย ก็ไม่แตก ภาษาอังกฤษ ก็ยิ่งไม่แตก แล้วจะเข้าใจได้ไง เนีย ใครก็ได้ ช่วยทำให้เป็นภาษาคนธรรมดาให้น่อย เพราะอยากจะรู้ค่ะ

#14 น้ำใส

น้ำใส
 • Members
 • 778 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 15 January 2009 - 12:20 PM

ใครจะทำนายทายทักอย่างไรน้ำใสไม่สนใจ
เชื่อมั่น ศรัทธา ในมหาปูชนียาจารย์ทุกท่าน

สุดหัวใจ ขอได้ร่วมขบวนไปกับท่านและหมู่คณะ
ไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งสู่พระนิพพานค่า

nerd_smile.gif nerd_smile.gif nerd_smile.gif nerd_smile.gif nerd_smile.gif

เหมือนดอกบัวทะยานตัวขึ้นสู่ผิวน้ำ เปิดกลีบรับแสงตะวันธรรม

น้อมนำสู่วิถีอันดีงาม


#15 sermsakd072

sermsakd072
 • Members
 • 6 โพสต์

โพสต์เมื่อ 24 January 2009 - 09:53 PM

ผมไม่ทราบเรื่องอะไรมากนัก...
ผมคิดว่า ถ้าการที่คนเราฟังคำทำนายเพียงอย่างเดียว...
แล้วมาโต้เถียงกัน...
คงเป้นเรื่องไร้สาระ...
แต่ถ้าเราได้ปฏิบัติ...จะมีประโยชน์มากกว่า...
แล้วควรตรองไปตามความเป้นจิง...
และมีหลักธรรมเป้นเครื่องชี้แนะ สั่งสอน
เราก้จะไม่ยึดติดอะไรเกินไป..
และไปอย่างจุดหมายได้...
เพราะถึงยังไง...
จะจิงไม่จิง...
หน้าที่ของเราก้ต้องพาชาวโลกไปสู่สันติสุขอยู่แล้ว...
ผุ้ใดไม่จมอยู่กับอดีตไม่พะวงถึงอนาคตเกินไป....
แต่ตั้งใจทำกิจปัจจุบันของตนให้ดีที่สุด...
ความสุข ความสำเร็จของบุคคลนั้นย่อมอยู่แค่มือคว้า...

#16 สาธุธรรม

สาธุธรรม
 • Members
 • 1124 โพสต์

โพสต์เมื่อ 26 January 2009 - 10:35 AM

สาธู๊
หยุดนิ่งนั้นแหละไซร้ พรหมจรรย์
พระผุดผ่านทุกวัน สะอาดเกลี้ยง
นิวรณ์หมดสุขสันต์ สดชื่น
ชีพรื่นธรรมหล่อเลี้ยง ผ่องทั้งกายใจ

สุนทรพ่อ

#17 kokodomo

kokodomo
 • Members
 • 2 โพสต์

โพสต์เมื่อ 01 February 2009 - 12:18 PM

รักและศรัทธาหลวงปู่ที่สุดขอติดตามหลวงปู่ไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมทุกภพทุกชาติเพราะหลวงปู่เคยช่วยชีวิตให้กระผมมาแล้วในชาตินี้ถ้าไม่มีหลวงปู่ป่านนี้ลูกคงไม่ได้มีลมหายใจอีกแล้ว

#18 usr30745

usr30745
 • Members
 • 2 โพสต์

โพสต์เมื่อ 25 May 2010 - 05:59 PM

จริงที่สุดครับผมอ่านและวิเคราะห์หลายรอบและหลายโอกาสทุกครั้งที่มีการพูดถึงแล้วใครไม่เชื่อก็ไม่ผิดครับ
แต่จะเชื่อตอนเป็นหรือจะไปเห็นตอนตายละครับdry.gif

#19 ธาตุล้วนธรรมล้วน

ธาตุล้วนธรรมล้วน
 • Members
 • 255 โพสต์

โพสต์เมื่อ 25 May 2010 - 07:52 PM

พวกเรารักและศรัทธาในหลวงปู่สด และครูบาอาจารย์อยู่แล้วกันทุกคน โดยไม่ต้องอ้างอิงคำพูด คำทำนายของใครก็ได้ครับ

แต่ว่า...ส่วนเรื่องคำทำนายของนอสตราดามุส ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เอาเป็นน้ำจิ้มได้ เสริมศรัทธาได้ เป็นสีสัน แต่ไม่ควรไปจริงจังมาก

ว่าด้วยเรื่องนายนอสตราดามุส ก็อยู่ที่การตีความ ทุกวงการ ทุกศาสนา ต่างก็อ้างเอาคำของนอสตราดามุสไปอ้าง ไปตีความกันทั้งนั้น

และเพราะนอสตราดามุสได้รับการทำให้มีชื่อเสียงก็เลยเป็นที่สนใจของชาวโลกเท่านั้น (สำหรับผมไม่ค่อยสนใจนายนอสตราดามุสเท่าไร) บางคนออกหนังสือวิเคราะห์เพื่อ จับโกหกนอสตราดามุส โดยเฉพาะ ไปหาอ่านได้

แม้ ศ.เจริญ วรรธนสิน เอง ก็ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเป็นสรณะร้อยเปอร์เซนต์ เพราะครอบครัวเขานับถือศาสนาอื่น แต่ก็มาบรรยยายเสวนาเรื่องนี้กับทางวัดของเราได้เป็นเรื่องเป็นราว

แต่เราก็เอาโอกาศของนายนอสตราดามุสนี้ ฉวยมาเป็นการเสริมศรัทธาได้บ้าง ก็ดีครับ เห็นออก DMC และทำเป็น VCD ของวัดเราด้วย

ทาง DMC อาจจะหาว่าผมมาพูดอะไรกันนักหนาทำไมเนี่ย อิอิ ต้องขออนุญาติให้ข้อมูลไว้บ้าง เพราะถ้าหากมีบางคนเขาย้อนเอา หาเรื่องเอา จะได้รับมือได้ เพราะข้อมูลเรามี แบบว่าแค่เสวนาเรื่อยๆ สัพเพเหระ แชร์ข้อมูลกันปายนะ อย่าซีเรีส


สรุป ตีความเอาเป็นสีสัน เป็นน้ำจิ้ม เสริมๆก็พอได้ครับ ก็มีส่วนดีนะ ทำให้มีบางคนสนใจไปถึงหลวงปู่สด และครูอาจารย์ของเราได้ เรียกได้ว่าฉวยมาเป็นโอกาศอันดี ก็ดีไปครับ แต่อย่าจริงจังมากไป

ผมก็ขอสนับสนุนครับ สาธุๆๆ ดู vcd ของวัดเราเรื่องนี้แล้วก็ยอมรับว่าขนลุก และได้ศรัทธาปสาธะที่ดีมากๆเลยทีเดียวเชียวครับละธรรมดำ ยังธรรมขาวให้เจริญ

ธัมมะกาโย อะหัง อิติปิ

เราตถาคต คือธรรมกาย

#20 Nee-Sansanee 2

Nee-Sansanee 2
 • Members
 • 893 โพสต์
 • Gender:Female

โพสต์เมื่อ 14 January 2011 - 08:05 AM

ทบทวนค่ะ