ไปที่เนื้อหา


ตะวัน

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 26 Jun 2010
ออฟไลน์ ใช้งานล่าสุด Jul 06 2010 12:29 PM
-----

โพสต์ที่ฉันโพสต์

ในกระทู้: *ขอคำวินิจฉัย ที่ชัดเจน จากพระคุณเจ้า*

06 July 2010 - 06:38 AM

ขอบพระคุณทุกๆท่านที่ได้แสดงความคิดเห็นในกระทู้นี้

ความจำเป็นที่ผมต้องใช้ "notebook"
- เพื่อติดตามข่าวสาร
- เพื่อแสดงความคิดเห็น
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ มุมมอง
- เพื่อติดต่อสื่อสาร

คำว่า "ทีม" ไม่ได้แปลว่า บุคคลในทีมจะแตกต่าง โต้แย้ง ไม่ได้ การที่แตกต่าง และโต้แย้ง แบบมีเหตุผล ไม่ใช้ความรุนแรง แล้วเดินไปข้างหน้า นี่แหละ ที่เขาเรียกว่า "ทีมเวิร์ค"

ความแตกต่าง ไม่ได้ทำให้เกิดความแตกแยก การยอมรับในความแตกต่าง เป็นคุณสมบัติหนึ่ง ของประชาธิปไตย

ครับ ผมค่อนข้างเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะเรื่อง ที่ "ไม่ยุติธรรม" ต่อบุคคลคนหนึ่ง อีกบุคคลคนหนึ่ง และอีกหลายบุคคล

ผมพร้อมที่จะบวชได้ทุกวัด เพราะผมไปเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้า เพียงแต่ที่วัดพระธรรมกาย ไม่เสียค่าใช้จ่ายเท่านั้นเอง(จริงๆก็มีค่าแผ่นCDขานนาค 20 บาทนะ)

ผมทดสอบตนเองก่อน 4 เดือน ถ้า "ดี" ผมอาจบวชไปเรื่อยๆ

ด้วยความเคารพและนับถือ

ในกระทู้: *ขอคำวินิจฉัย ที่ชัดเจน จากพระคุณเจ้า*

29 June 2010 - 12:36 PM

ขอบคุณ การแสดงความคิดเห็นของทุกๆท่าน ที่ผม ต้องขอ "คำวินิจฉัย" ที่เป็นที่สุดนั้น เพราะผมต้องการความชัดเจน ไม่คลุมเครือ และนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งผู้ที่จะให้ "คำวินิจฉัย" ได้ดีที่สุด ก็ต้องมาจากพระคุณเจ้า ที่พรรษามากที่สุด

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ มีไว้เป็นสิ่งที่ดี เพื่อวางบรรทัดฐานของการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก ให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
ซึ่ง กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ต้องถูกสร้างบนพื้นฐานที่มีความยุติธรรมด้วย

ท่านสามารถกล่าวได้ว่า "ข้อกำหนดที่กล่าวมา ผ่านการกลั่นกรอง จากข้อมูล ประสบการณ์กว่า 40 ปี จากธรรมทายาท รุ่นแรก จนปัจจุบัน รวมทั้งการบวชทุกๆโครงการก็ใช้กฎดังกล่าว"

ที่ท่านกล่าวมา มีส่วนที่เป็นความจริงอยู่ แล้ว ความจริงอีกส่วนหนึ่งล่ะ

ความจริงอีกส่วนหนึ่งกล่าวคือ

แม้พระธรรม คำสั่งสอน ของพระพุทธเจ้า ที่เผยแผ่กันมาหลายปี ก็ยังนำมาปฎิบัติ ไม่เหมือนกัน นำมาตีความไม่เหมือนกัน รวมถึง ปรับให้เข้ากับกาลเวลา ก็เฉกเช่นเดียว กับ "กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ" ที่ทางวัดทั้งหลายสร้างขึ้น

การเปลี่ยนแปลงเกิดจากสิ่งที่ทำไม่เหมือนก่อน สิ่งที่คิดไม่เหมือนเดิม แม้ "กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ" ที่ทำสืบทอดกันมา 40 กว่าปี ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลง แล้วจะไม่ได้ผลตามที่มุ่งหมาย ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการ เพื่อให้ได้ผลใหม่ๆ

ข้าพเจ้า ขอกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่า ข้าพเจ้าพูดถึงสิ่งที่ "ไม่ควร" ข้าพเจ้ายังไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ "ห้าม"

ถ้าทุกท่าน เห็นว่า "...ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพระพี่เลี่ยง" ข้าพเจ้าก็จะนำเหตุและผลที่ข้าพเจ้ามี ไปเสนอแก่พระพี่เลี้ยง ว่า

ข้าพเจ้า "มีความจำเป็นที่ต้องนำมาและใช้ "คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบกระเป๋าหิ้ว" ในระหว่างการฝึกอบรม ได้หรือไม่ อย่างไร"

ข้าพเจ้า หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้สืบทอดพระธรรมวินัย ของพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกาย

ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง